توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  فروشگاه های طرف قرارداد بانک قرض الحسنه مهر ایران

  دسته بندی :
  1. نکس 98
  2. مطالب سایت
  5051بازدید

  فروشگاه های طرف قرارداد بانک قرض الحسنه مهر ایران را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  اینفوگرافیک / خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا با طرح کالا کارت مهر ایران

  اینفوگرافیک / خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا با طرح کالا کارت مهر ایران

  کالا کارت مهـر ایـران یـک طـرح خریـد اعتبـاری و اقسـاطی کالا اسـت کـه توسـط بانـک مهـر ایـران و در راسـتای حمایـت از رونـق تولیـد و اشـتغال‌زایی و همچنیـن افزایـش قـدرت خریـد مـردم کشـورمان طراحـی شـده اسـت.

  هدف این طرح افزایش فروش تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ایرانی و افزایش قدرت خرید مشتریان با استفاده از پرداخت اقساطی بهای کالا است.

  مخاطبان طرح کالا کارت مهر ایران افـرادی هستند کـه نیـاز بـه خریـد کالا و خدمـات دارنـد و می‌تواننـد بهـای کالا را بـه صــورت اقســاطی پرداخــت کننــد.

  مهمترین مزیت طرح کالا کارت مهر ایران

  مهمتریـن مزیـتکالا کارت مهـر ایـران نسـبت بـه طر ح‌هـای مشـابه حمایـت از کالا در سـایر بانک‌هـا:

  تعداد اقساط

  اقساط این طرح در حالت‌های زیر می‌باشد:

  مبلغ کالا کارت مهـر ایـران

  حداکثر مبلغ در این طرح ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

  نحوه دریافت کالا کارت مهر ایران

  ۱- مراجعه به هر یک از شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور و درخواست کالا کارت.

  ۲ -تشکیل پرونده تسهیلاتی

  ۳ -دریافت کالا کارت

  ۴ -مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالا کارت ایرانی و خرید کالاهای مورد نیاز.

  ۵- پرداخت اقساط یک ماه بعد از واریز وام و ارائه کالا کارت.

  مثال‌ها

  تنوع فروشگاه‌ها

  حوزه‌هــای فعالیــت فروشــگاه‌های ارایــه دهنــده کالا و خدمــات طــرف قــرارداد بــا بانــک قــرض‌الحســنه مهــر ایــران، بــه شــر ح زیــر می‌باشــد:

  نحوه استفاده از خدمات طرح کالا کارت مهر ایران

  ســایت بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران ← خدمــات بانکــی ← تســهیلات قرض‌الحســنه کالا کارت ← جســت‌وجوی شــعب پذیرنــدگان کالا کارت ←  نرم‌افزار همراه بانک ← کالا کارت

  نحوه خرید توسط مشتری با توکن یکبارمصرف

  1- مشــتری بــه فروشــگاه معرفــی شــده توســط بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران مراجعــه می‌کنــد، محصــول مــورد نظــر خــود را انتخــاب می‌نمایــد و از پذیرنــده درخواسـت می‌کنـد، هزینـه کالا‌ها و خدمـات خریـداری شـده را بـا کالا کارت بانـک قــرض الحســنه مهــر ایــران پرداخــت نمایــد.

  2 – شماره کد ملی خود را به پذیرنده اعلام می‌نماید.

  3- در ایـن لحظـه پیامکـی از طـرف بانـک بـه مشـتری در خصـوص مبلـغ خریـداری شـده از فروشـگاه بـه همـراه کـدی چنـد رقمـی ارسـال می‌گـردد.

  4 -در صــورت تائیــد اطلاعات ارســالی توســط پیامــک، کــد چنــد رقمــی دریافتــی

  بـه فروشـگاه اعـلام و خریـد انجـام شـده و مبلـغ خریـد از مانـده کالا کارت مشـتری کسـر مـی‌گـردد.

  5 – مشـتری در هـر لحظـه مـی‌توانـد مانـده کالا کارت خـود را از محـل زیـر مشـاهده نمایـد.

  ســایت بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران ← خدمــات بانکــی ← تســهیلات قــرض‌الحســنه ← کالا کارت ← جســت‌وجوی شــعب پذیرنــدگان کالا کارت ← نرم افزار همراه بانک ← کالا کارت

  بــرای مشــاهده لیســت فروشــگاه‌ها بــه ســایت بانــک مهــر ایــران بــه آدرس مراجعه نمایید و یا کد QR زیر را اسکن نمایید.

  منبع مطلب : asrebank.ir

  مدیر محترم سایت asrebank.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  خرید اقساطی کالا، با کالا کارت بانک مهر ایران

  خرید اقساطی کالا، با کالا کارت بانک مهر ایران

   به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، خرید اعتباری کالا یکی از روش‌های شناخته شده جهانی برای فروش کالا است. در این شیوه، متقاضی کالا در صورت داشتن کارت اعتباری می تواند بدون پرداخت قیمت کالا در لحظه خرید، آن را به‌صورت اعتباری خریداری کند.

  در ایران نیز طی چند سال اخیر برنامه‌هایی برای اجرای این روش در بانک‌ها به کار گرفته شده که البته هنوز با شیوه متداول جهانی فاصله دارد. به‌عنوان مثال برخی بانک‌ها تسهیلاتی با عنوان خرید اعتباری کالا در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند و مشتری باید در یک مرحله اقدام به کشیدن کارت و خرید کالا متناسب با مبلغ تسهیلات دریافتی خود کرده و اقساط آن را بر اساس سود و سررسید مشخص و به‌صورت ماهانه به بانک پرداخت کند.

  آنچه باید درباره کالاکارت بانک مهر ایران بدانید

  بانک قرض‌الحسنه مهر ایران طرحی با عنوان «کالا کارت» را راه‌اندازی کرده که به روش‌های مرسوم جهانی نزدیک‌تر است. در این مدل، مشتری می‌تواند بدون داشتن سپرده، تا ۲۰ میلیون تومان کالا خریداری کرده و اقساط آن را طی ۶ تا ۱۲ ماه به بانک پرداخت کند. نکته قابل توجه این است که خریدار کالا بابت بازپرداخت مبلغ کالا، دیگر سودهای متداول ۱۸ درصد به بالا را پرداخت نمی‌کند و فقط ۴ درصد به‌عنوان کارمزد به بانک می‌پردازد.

  این روش که با هدف حمایت از رونق تولید داخلی و اشتغال‌زایی و همچنین افزایش قدرت خرید مردم اجرا می‌شود، فقط شامل کالاهای ایرانی بوده و بر اساس آن، مشتریان نیازی به سپرده‌گذاری در این طرح ندارند و می‌توانند با توجه به سهمیه ماهانه شعب، از تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند.

  مهم‌ترین مزیت کالا کارت بانک مهر ایران نسبت به طرح‌های مشابه، پرداخت اقساطی وجه کالا بدون افزایش مبلغ، پرداخت تنها ۴ درصد کارمزد و تعداد زیاد فروشندگان کالا به این شیوه است؛ به‌طوری ‌که بیش از ۶۴۰۰ فروشگاه در حال حاضر در سراسر ایران از کالاکارت بانک مهر ایران پشتیبانی می‌کنند.

  همان‌طور که گفته شد، حداکثر مبلغ خرید کالا در این طرح، ۲۰ میلیون تومان است که خریدار باید اقساط آن را به دلخواه خود طی ۶، ۹ یا ۱۲ ماه به بانک پرداخت کند.

  نحوه دریافت کالاکارت مهر ایران

  متقاضیان دریافت این خدمات در گام نخست باید با مراجعه به یکی از شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور، فرم درخواست کالاکارت را پر کنند. بانک پس از تشکیل پرونده تسهیلاتی، کالاکارت در اختیار آنها می‌گذارد. پس از آن دارنده کالاکارت‌ می‌تواند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، کالاهای مورد نیاز خود را با شرایطی که پیش‌تر به آن اشاره شد، خریداری کند.

  نکات کلیدی

  البته مشتریان باید توجه داشته باشند که بانک مسئولیتی در قبال بهای کالا و موجودی انبار فروشنده کالا و خدمات ارائه شده از سوی آن‌ها ندارد. بنابراین پیش از دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب کالاکارت، باید شرایط فروشگاه‌ها را به دقت بررسی کنند.

  همچنین با توجه به اینکه برای استفاده از تسهیلات این طرح نیازی به سپرده‌گذاری نیست، تعداد این تسهیلات محدود بوده و مشتریان باید ضمن استعلام از شعبه، از وجود سهمیه طرح در آن مطمئن شوند.

  مشتریان باید به این نکته توجه داشته باشند که پس از دریافت کالاکارت فارغ از اینکه کالا خریداری کنند یا خیر، اقساط تسهیلات از یک ماه بعد از دریافت کارت آغاز می‌شود.

  البته بانک مهر ایران برای تشویق مشتریان خوش حساب، در صورت پرداخت منظم اقساط از سوی آنها، امکان شارژ مجدد حساب بلافاصله پس از پرداخت اقساط تسهیلات قبلی را نیز فراهم کرده و مشتریان می‌توانند بدون تشکیل پرونده و ضامن، تسهیلات جدید دریافت کنند.

  منبع مطلب : www.mojnews.com

  مدیر محترم سایت www.mojnews.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 3 روز قبل
  0

  اینم یبازی از این بیشرفها که همه را بازیچه کردن .الاف این بیشرفها نشید

  ناشناس 4 روز قبل
  0

  تو این وضعیت چرا مردم ازاری میکنید.

  مرتضی شمسایی 5 روز قبل
  0

  ادرس فروشگاه را بنویسید

  مرتضی شمسایی 5 روز قبل
  0

  ادرس فروشگاهها را بنویسید

  sss 6 روز قبل
  0

  چرا اسم فروشگاهای منتخب رو تو سایت نمیزارید

  SSS 6 روز قبل
  0

  باسلام

  باور کنید من دوهفته هست درگیر پیدا کردن اسم و آدرس فروشگاه‌های طرف قرداد هستم، هنوزم موفق نشدم پیدا کنم، دوستام که کلا بیخیالش شدن.

  ولی من خیلی لازمش دارم مجبورم بگردم

  ناشناس 8 روز قبل
  0

  سلام با نظر دوستان موافقم واقعا تو سایت سردرگم شدم صبح تا حالا.خب یه کپی از لیست فروشگاهاشون بگیرند توبانک بدهند دست مشتری

  عطایی 11 روز قبل
  0

  سایت بازنمیشه .چقدر اذیت میکنن

  امید 12 روز قبل
  0

  سلام ممنون از دوست عزیزی که آدرس سایت رو گذاشتین باور میکنین مشکل همه فقط آدرس فروشگاه های طرف قرار داد هستش واقعا جای تعجب داره که چنین چیزی رو از قلم بندازن

  ناشناس 15 روز قبل
  0

  من از بانک قرض الحسنه مهر ایران لاهیجان راضی بودم ولی حضوری مراجعه نمودم که نام فروشگاههای طرف قرداد را دریافت نمایم .رئیس سایت را به من دادند که الان دو روزه سرگردان سایتم آیا بهتر نیست لیست فروشگاه های طرف قراردادشهر را دربانک نصب نمایند تا مردم سرگردان نباشد از نظر من این امتیاز منفی برای بانک لاهیجان است که ابتکار عمل ندارد همه چیز را باید از بالا به اینها دستور بدهند.

  صدیقه 17 روز قبل
  0

  خواهشا ادرس فروشگاه روبنویسین

  احمد ذوقی 21 روز قبل
  0

  این سایت اشغال مِن باب تبلیغ هستش ی ثانیه هم وقتتو حرام نکن

  ناشناس 24 روز قبل
  -1

  واقعا آدم رو سردرگم میکنید من از کجا فروشگاه ها رو پیدا کنم آخه😲😤😡😠

  0
  ناشناس 18 روز قبل

  سلام، لطفا نام فروشگاه های منتخب ،با آدرس دسترسی را مشخص کنید.

  ناشناس 1 ماه قبل
  3

  چرا اسم فروشگاه ها مثل آدم نمینویسین مرض دارین آدم دنبال نخود سیاه میفرستین

  1
  A 25 روز قبل

  سلام
  برو ب سایت https://www.qmb.ir
  منم خیلی گشتم تا پیدا کردم .

  مهدی 1 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید