توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  فرستادن توپ بدمینتون از سطح پایین از تور به انتهای زمین

  دسته بندی :
  1. نکس 98
  2. مطالب سایت
  9104بازدید

  فرستادن توپ بدمینتون از سطح پایین از تور به انتهای زمین را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  بدمینتون و آموزش مهارت های بدمینتون (آندرهند)

  آندرهند

  تعریف آندرهند (Under Hand)

  آندرهند ضربه ایست که به توپهایی که با ارتفاع کم به سمت جلوی زمین می آیند زده می شود .

  نقطه تماس توپ و راکت معمولاً پایین تر از دست است و راکت با صفحه باز بع توپ ضربه زده و آن را با قوس به انتهای زمین حریف می فرستد . آندرهند می تواند بصورت دفاعی یا حمله ای اجرا شود .

  لازم به توضیح است که بازیکن بدمینتون باید تمام تلاش خود را بکار گیرد تا هر چه سریعتر به توپی که به زمین آو آمده در بالاترین نقطه ممکن ضربه بزند تا به این ترتیب حریف را در تنپنای زمانی و مکانی قرار هد . ضربه آندرهند

  هم از این تاکتیک مستثنی نیست . در نتیجه اگر بازیکن به موقع به توپ برسد این ضربه را در ارتفاع نزدیکت به لب تور هم می تواند اجرا کند .

  موارد استفاده از آندرهند دفاعی

  1- یک ضربه تاکتیکی است که با استفاده از آن می توانید مقاصدمتفاوتی را اجرا          کنید .

  2- برای ایجاد یک موقعیت دفاعی یا تدارک یک حمله برنامه ریزی شه .

  3- زمانی که حریف شما در اجرای ضربات انتهای زمین ضعیف است .

  4- در مقاب بازیکانی که در حرکت به سمت جلوی زمین مشکل دارند .

  مشصات توپ آندرهند دفاعی

  * جلوی زمین حدود خط سرویس کوتاه و منطقة کوتاه زمین اجرا می شود .

  * با قوس زیاد و سرعت کم حرکت می کند .

  * در انتهای زمین حرف فرود می آید .

  بهترن نقاط فرود توپ شما می تواند روی خط انتها و در گوشة زمین باشد و اگر توپ خود را به سمت گوشه بک هند حریفتان بفرستید ، احتمال موفقیت شما خیلی بیشتر می شود .

  آندرهند حمله ای

  ضربه ایست که از جلوی زمین و به منظور اتمام رالی و کسب امتیاز اجرا می شود . زمیانی قابل استفاده است که با ضربات کوتاه حریف را به جلوی زمین کشانده و سپس با یک آندرهند حمله ای توپ را با قوس از بالای سر حریف به انتهای زمین او         بفرستید .

  موارد استفاده از آندرهند حمله ای

  * زمانی که بازیکن در حرکت به سمت عقب زمین مشکل دارد .

  * زمانی که حریف شا در حمله از انتهای زمین ضعیف است .

  * زمانیکه حری شما خیلی جلو جا گرفته و یا شما با ضربات کوتاه او را به نزدیک تور کشانده اید .

  مشخصات توپ آندرهند حمله ای

  * جلوی زمین حدود خط سرویس کوتاه و منطقة کوتاه زمین اجرا می شود .

  * قوس توپ باید به حدی باشد که از بالای سر حریف عبور کند .

  * سرعت توپ باید زیاد باشد .

  * بهترین نقاط فرود توپ روی خط انتها و دو گوشة زمین ، ترجیحاً گوشه سمت بک هند او می باشد .

  نحوه جرای آندرهند

  حرکت بدن در اجرای آندرهند دفاعی و حمله ای شبیه به هم و حرکت دست خیلی شبیه به حرکت دست در سرویس بلند است .

  تفاوت اجرا در دو ضربه آندرهند دفاعی و حمله ای

  * در آندرهند دفاعی صفحه کاملاً باز است تا قوس توپ زیاد شود در صورتیکه در آندرهند حمله ای زاویه صفحه را بسته تر نگه می داریم که توپ قو کمتری بگیرد .

  * در آندرهند فورهند که با قوس دفاعی زده می شود مچ دست به طرف بالا می شکند و ادامه حرکت دست ضربه ، با قدرت به سمت شانه مخالف است . در صورتی که در آندرهند حمله ای ادامه حرکت دست ابتدا به طرف پشت توپ و سپس به نرمی به سمت شانه مخالف کشیده می شود .

  غیر از موارد اخیر تمام نکاتی که از شروع مبحث آندرهند گفته شد در آندرهند دورهند و آندرهند بک هند مشترک است .

  آندرهند فورهند (Underhand Forehand) :

  الف ـ حرک قبل از ضربه :

  - از حالت آماده برای ضربه زدن به توپی که با ارتفاع کم و جلوتر از بدنتان قرار دارد هجوم ببرید .

  با پای موافق به سمت توپ یک گام شیده بردارید . سپس زانو خم می شود وزن بدن روی این پا متمرکز می گردد .

  - دست را با صفحه راکت باز به زیر توپ بکشید .

  - برای اینکه از حداکثر قدرت مچ استفاده کنید باید مچ را به سمت عقب (هایپراکتنشن) خم کنید . اگر سرعت توپ زیاد نباشد می توانید از نوسان بازو و دست به عقب و پایین در مسیر بیضی شکل (مشابه سرویس بلند) ، برای اجرای یک ضربه شلاقی استفاده کنید .

  - با بالا نگه داشتن سر و بالاتنه اجازه ندهید مرکز ثقل بدنتان به طرف جلو پرتاب شود . تا موقع برگشت به پای جلو فشار کمتری وارد شده و بتوانید سریعتر به مرکز زمین برگردید .

  - پای عقب ب حفظ فاصله کافی ، پشت پای جلو قرار می گیرد تا فشار را از روی پای جلو کم کند .

  ب ـ لحظه ضربه :

  - با دست کشیده به سمت توپ حرکت کنید ، در صورتی که بتوانید از نوسان دست از عقب به جلو استفاده کنید ، در همان حال آرج را صاف کنید و در صورت سریع بودن توپ ، دست را از آرنج صاف زیر توپ برده و با استفاده از نیروی بازو و شکسته شدن قوی و سریع مچ ، با صفحه راکت باز به توپ ضربه بزنید .

  - دست راهنما جهت حفظ تعادل آزادانه در کنار بدن قرار می گیرد .

  ج ـ بعد از ضربه :

  - با دست و بازو توپ را به سمت جلو تعقیب کند و سپس اجازه دهید دست در ادامه حرکت خود تا روی شانه مخالف بالا برود .

  - بالاتنه را به طرف بالا و سمت وسط زمین بکشید .

  - زانوها صاف و با پای عقب به وسط زمین حرکت کنید و به حالت اماده فت بزنید .

  آندرهند بک هند (Underhand Backhnd)

  الف ـ قبل از ضربه :

  * از گام های سریع برای گرفتن توپ استفاده نمائید .

  * با پای موافق دست راکت به سمت توپی که پایین است حمله کنید .

  *مچ دست را بیش از حد جمع کنید (هایپر فلکش) تا با پشت راکت بتوانید به توپ ضربه بزنید .

  * سر راکت باید به زمین نزدیک باشد .

  * نوسان دست را با ضربه راکت هماهنگ کنید .

  ب ـ لحظ ضربه :

  * مچ دست را جهت اجاد نیرو درست لحظة ضربه بشکنید . شکستن مچ مهمترین قسمت این ضربه است که تا حد امکان باید سریع و شدید باشد .

  * هنگام ضربه صفحه راکت باز است . این امر توپ را به سمت بالا و دور از دسترس حریف هدایت خواهد کرد .

  * پای مخالف را به دنبال پای موافق حرکت دهید تا وزن روی دو پا تقسیم شده و برگشت سریتر و راحتری داشته باشید .

  ج ـ بعد از ضربه :

  - راکت را به سمت بالا و پشت توپ تعقیب کنید .

  - به سرعت به وضعیت آماده برگردید .

  - در برگشت ، با چرخش بدن ابتدا پای موافق را بع سمت وسط زمین برگردانید و سپس حرکت کنید .

  نکات مهم

  - وقتی حریف در جلوی تور است از این ضربه استفاده کنید .

  - از اینکه توپ شما انتهای زمین حریف و دور از دسترس او خواهد بود مطمئن شوید ، در غیر اینصورت حریف خود را در موقعیت شوت اسمش قرار خواهید داد .

  * بعد از اینکه نوآموز با شادو بدمینتون به اندازه کافی ضبات آندرهند فورند یا بک هند را تمرین کرد  مربی با در اتیار داشتن چند توپ پشت تور ایستاده و با دست توپ را روی دست راکت بازیکن می فرستد و ساده ترین شرایط را برای آندرهند زدن او فراهم می ند .

  * مربی سرویس کوتاه می زند و به سمت انتهای زمین حرکت می کند . بازیکن سرویس او را آندرهند می زند و دو ضربة (مربی) دارپ و (بازیکن) آندرهند پی در پی تکرار کی شود مربی می توند ناط فرود دراپ را سمت راست و چپ بازیکن در نظر بگیرد تا او را وادار به حرکت در زمین نماید .

  آموزش مهارت های بدمینتون :

  تعریف آندرهند کلیر : فرستادن توپ از سطح پائین تر از تور به انتهای زمین حریف را می گویند . بر دو نوع است :

  الف ـ آندرهند کلیر دفاعی (با ارتفاع زیاد) UNDER HAND HIGH CLEAR

  ب ـ آندرهند کلیر حمله ای (با ارتفاع کم) UNDER HAND ATTACKING

  مشخصات توپ در آندرهندکلیر دفاعی و حمله ای : (ضربه های زیر دست)

  الف ـ محل فرود توپ : بهترین مکان فرود توپ در ضربه های زیر دست دفاعی و حمله ای در انتهای زمین و گوشه های آن می باشد .

  ب ـ ارتفاع توپ : در آندرهند دفاعی قوس توپ زیاد بوده اما در آندرهند حمله ای ارتفاع توپ نیست به آندرهند دفاعی کمتر می باشد . از طرفی دیگر سرعت توپ در ضربه های زیر دست حمله ای بیشتر از دفاعی خواهد بود . شکلهای 1 و2 مسیر حرکت و فرود آن را نشان می دهند .

  نحوه قرار گرفتن بدن و راکت برای زدن ضربه آندرهند با روی راکت :

  1- حالت آماده برای دریافت توپ (به غیر از سرویس)

  2- پای راست در جهت توپ حرکت کرده ، در همین هنگام درست راست که راکت دارد و در طرف راست بدن کمی متمایل به عقب قرار می گیرد .

  3- پای چپ در حالی که بر روی پنجه می باشد در عقب قرار دارد .

  4- راکت به طرف توپ حرکت کرده در جلو سمت راست بدن با توپ تماس پیدا می کند . در این هنگام سنگینی بدن بر روی پای راست می باشد .

  5- ادامه حرکت راکت پس از زدن ضربه به طرف شانه چپ می رود .

  عکس های شماره 1 ، 2 ، 3 ، 4 نحوه کار را نشان می دهند .

  عکس شماره 5 لیم سوئی کینگ قهرمان معروف اندونزی و جهان را قبل از ضربه و عکس شماره 6 مرتضی ولی دروی را لحظه ای بعد از زدن ضربه و عکس شماره 7 نویسنده را در مرحله دوم آندرهندکلیر با روی راکت نشان می دهد .

  باید توجه داشت که امکان دارد زنند نتواند با یک گام به توپ برسد برای رسیدن به توپ باید از حرکت پا جای پا استفاده کند یعنی پای چپ را بجای پای راست و پای راست را به جلو در جهت توپ قرار داده تا بتواند ضربه آندرهند کلیر را بزند .

  تمرین 1 :

  دانش آموزان به حالت آماده برای دریافت توپ قرار می گیرند . سپس با علامت شماره 1 معلم پای راست خود را به جلو و دست راست که راکت دارد به طرف عقب می برند با علامت شماره 2 معلم دستی را که راکت دارد به طرف جلو حرکت داده و توپ را بطور فرضی می زنند . (سایه زنی)

  این تمرین باید چندین بار تکرار شود . عکسهای شماره 8 ، 9 و 10 نحوه کار را نشان می دهد .

  نحوه قرار گرفتن بدن و راکت برای زدن ضربه آندرهند با پشت راکت :

  1- حالت آماده برای دریافت توپ

  2- پای راست در جهت مسیر توپ حرکت می کند در همین هنگام دست راست راکت را به طرف سمت چپ بدن برای ایجاد دامنه حرکتی می برد .

  3- در حالی که سنگینی بر روی پای راست می باشد پای چپ بر روی پنجه در عقب قرار می گیرد .

  4- راکت به طرف توپ حرکت کرده و به آن در جلو و سمت چپ بدن ضربه می زند .

  5- ادامه حرکت راکت پس از زدن ضربه به توپ در جهت سمت راست بدن خواهد      بود .

  عکس شماره 14 Chen hing – hui یکی از بازیکن های معروف چین و جهان را قبل از زدن آندرهندکلیر و عکس شماره 15 جوکوسوپریانتو بازیکنمعروف اندونزی و قهرمان سابق جهان را در مرحله دوم ، عکس شماره 16 علی رضا شفیعی قهرمان سابق تیم ملی را بعد از زدن ضربه و عکس شماره 17 نویسنده را لحظه قبل از زدن آندرهندکلیر با پشت راکت نشان می دهد .

  تمرین 3 :

  دانش آموزان به حالت آماده برای دریافت توپ قرار عکس شماره 18 . سپس با علامت شماره 1 معلم پای راست خود را در جلو قرار می دهند . در این هنگام دست راست خود را که راکت دارد و به طرف چپ بدن می برند . عکس شماره 19

  با علامت شماره 2 معلم دستی که راکت دارد به طرف جلو حرکت کرده و توپ را بطور فرضی (سایه زنی) می زنند (عکس شماره 20) این تمرین چندین بار باید تکرار شود .

  تمرین 1 : دارپ مستقیم ـ آندرهندکلیر مستقیم

  بازیکن ها مطابق شکل 9 دوبدو روبروی هم قرار می گیرن . بازیکن ها A و B به ترتیب برای بازیکن های C و D دارپ مستقیم می زنند و بازیکن های C و D جواب آنها را با آندرهند مستقیم می دهند .

  مدت تمرین 10 دقیقه می باشد .

  تمرین 2 دراپ مورب ـ آندرهندکلیر مورب :

  در این تمرین مطابق شکل 10 بازیکن های A و B به طور مورب برای بازیکن های C و D دراپ می زنند و بازیکن های مزبور جواب آنها را با آندرهند مورب می دهند . مدت تمرین 10 دقیقه خواهد بود .

  تمرین 3 دراپ مستقیم ـ آندرهندکلیر مورب و سرویس بلند :

  مطابق شکل 11 بازیکن های دوبدو روبروی هم قرار می گیرند . بازیکن B برای بازیکن A سرویس بلند می زند .

  1- بازیکن A جواب او را با دراپ مستقیم می دهد .

  2- جواب دراپ را بازیکن B با آندرهندمورب خواهد بود .

  3- سپس بازیکن A جواب آندرهند مورب را با دراپ مستقیم می دهد .

  4- جواب دراپ را بازیکن B با آندرهند مورب می دهد .

  5- تکرار تمرین از شماره 2 به ترتیب ادامه پیدا می کند . مدت تمرین 10 دقیقه می باشد .

  تمرین 4 دارپ مورب ـ آندرهندکلیر مستقیم و سرویس بلند :

  این تمرین مانند تمرین شماره 11 می باشد با این تفاوت که بازیکن A ضربه دارپ مورب و بازیکن B آندرهند مستقیم را انجام می دهند . شکل 12 نحوه تمرین را نشان می دهد .

  تمرین شماره 5 :

  در این تمرین دو بازیکن A و B روبروی هم قرار دارند . بازیکن B از قبل معلوم نیست دراپ را مستقیم می زند یا مورب و بازیکن A جواب او را با آندرهندکلیر مستقیم و مورب می دهد .   

  منابع :

  1-  کتاب آموزش مهارتهای بدمینتون 1 ، نویسنده : مرتضی مداحی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران

  2-  کتاب بدمینتون ، آموزش آسان تکنیک ها و تاکتیک های نوین ، نویسنده : حمیده اخوان ، مدرس دانشگاه فردوسی مشهد

  منبع مطلب : ahomn.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ahomn.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  قوانین و مقررات در بدمینتون

  زمین های زننده و گیرنده توپ:

  در هر نيمه زمين دو بازيكن(سرويس زننده و يارش،گيرنده سرويس و يارش) مي باشند كه نحوه امتياز گيري و برنده شدن مانند بازي يك نفره است تنها تفاوت آن در اين است كه:

  1)با شروع بازي اولين زننده و گيرنده سرويس توسط داور از بازيكنان هر دو طرف سؤال شده و در برگ داوري مشخص مي گردد.

  2)سرويس زننده در اين بازي مانند بازي يك نفره در هنگام شروع بازي و گيم ها(موقعي كه هنوز امتيازي دريافت نكرده است و در مواقعي كه امتياز تيم زوج مي باشد.)از زمين سمت راست بايستي سرويس بزند.

  3)وقتي كه امتياز زننده در آن گیم فرد باشد بازیکن طرف زننده سرویس باید سرویس را از زمین چپ بزند.

  4)يار زننده سرويس و گيرنده سرويس برعكس سرويس زننده و گيرنده مي ايستند.

  5)بازيكني كه در زمين مورب  نسبت به زننده در طرف مقابل قرار دارد بايد گيرنده سرويس باشد.

  6)گيرنده سرويس تابع زننده سرويس بوده و هرجا به صورت عكس يارش مي ايستد.

  7)تنها گيرنده حق پاسخگويي به توپ زننده سرويس را داردو اگر توپ توسط يار گيرنده پاسخ داده شود خطا محسوب مي شود و طرف مقابل يك امتياز خواهد گرفت.

  8)سرويس بايد در هر نوبت به طور متناوب از زمين هاي راست و چپ زده شود.

  9)گيرنده سرويس و يارش نبايد زمين هاي خود را عوض كنند مگر زماني كه خودشان زننده سرويس باشند و كسب امتياز نمايند.

  10)پس از اولين سرويس و پس از برگشت سرویس توسط دریافت کننده هر یک از بازیکنان می‌توانند به توپ ضربه بزنند تا زمانی که توپ از جریان بازی خارج شود. (پس از پایان هر گیم و در شروع گیم بعد می‌توان جای نفرات را عوض کرد).

  11-بازیکنی که در زمین مورب نسبت به بازیکن زننده سرویس در طرف مقابل قرار دارد باید گیرنده سرویس باشد.

  12)اگر گيرنده سرويس خطايي انجام دهد و يا توپ در طرف گيرنده سرويس فرود آيد طرف زننده سرويس امتياز خواهد گرفت سپس مجددا از زمين ديگر خودش سرويس خواهد زد.

  13)بعد از اينكه سرويس برگردانده شد بازيكنان مي توانند به توپ در هر كجا در طرف خود به توپ ضربه بزنند.

  سرويس

  در هر گيم حق زدن سرويس به صورت تناوبي به شرح ذيل است:

  1)از اولين زننده سرويس گيم كه سرويس را از سمت راست شروع كرده است به يار اولين گيرنده سرويس منتقل مي شود يعني سرويس بايد از زمين سمت چپ زده شود.

  2)از بازيكن از طرف اولين زننده سرويس كه در زمين مطابق با امتياز خود ايستاده است به بازيكني در طرف اولين گيرنده سرويس كه در زمين مطابق با امتياز خود ايستاده است منتقل مي شود.

  3)هيچ بازيكني نبايد خارج از نوبت،سرويس زده یا دريافت كند يا دو سرويس متوالي دريافت نمايد.

  4)هر يك از بازيكنان برنده گيم مي توانند در گيم بعد اولين زننده باشند و همین طور هر یک از بازیکنان بازنده می توانند اولین گیرنده در گیم باشند.

  زننده و گیرنده سرویس باید به صورتموربدر داخل محوطه سرویس و بدون تماس با خطوط محوطه سرویس قرار گیرند. از لحظه شروع سرویس تا پایان اجرای ضربه باید قسمتی از هر دو پای بازیکن در حالتی ثابت با زمین تماس داشته باشد. راکت زننده سرویس باید اولین را به پایه (کله) توپ بزند. هنگام برخورد توپ با راکت زننده سرویس تمام توپ باید از کمر سرویس زننده پایینتر باشد. میله راکت زننده سرویس از لحظه زدن ضربه به توپ باید به طرف پایین امتداد داشته باشد . هنگام زدن سرویس اگر توپ با راکت زننده سرویس برخورد نکند خطا محسوب می‌شود زننده سرویس نباید قبل از آمادگی کامل گیرنده سرویس اقدام به زدن سرویس کند.

  قوانین و مقررات بازی

  1)زمین بازی

  زمین بازی بدمینتون به شکلمستطیلمی‌باشد. زمین بازی یک نفره و دو نفره بر روی هم منطبق هستند و معمولا در مسابقات از این نوع زمین استفاده می شود.زمین بازی با خطوطی بهعرض۴۰میلی مترکشیده می‌شود. خطوط زمین باید به سادگی قابل تشخیص بوده و بهتر است به رنگسفیدیازردکشیده شود.طولزمین 4/13 متر - عرض زمین دو نفره 10/6 متر - عرض زمین یک نفره 18/5 متر می‌باشد. کلیه این خطوط جزو زمین محسوب می‌شود و اگر در هنگام بازی شاتل بر روی خطوط فرود آید داخل محسوب می شود.برای ترسیم زمین بازی یک نفره باید فاصله ی دو گوشه ی زمین به طور مورب (قطر زمین ) 366/14 متر ودر زمین دو نفره این فاصله باید 723/14متر باشد.سقف سالن باید دارای ارتفاع مناسب (حداقل 10 متر ) باشد.

  2)تور

  ارتفاعپایه‌های تور۵۵/1 متر می‌باشد و باید به  طور عمودی بر روی خطوط طولی زمین دو نفره قرار گیرد.این پایه ها ،ضمن برخورداری از ایستایی و استحکام لازم،بدون در نظر گرفتن این که بازی یک نفره یا دو نفره انجام می شود باید بتواند طور را با کششی مناسب حفظ نماید.تور باید از جنس  نخ  و یا الیاف نازک و ظریف با ضخامت یکنواخت  و به رنگ تیره ساخته شده باشد وطول شبکه های آن نباید کمتر از 5/1 و بیشتر از 2 سانتیمتر باشد.عرض یا پهنای تور 76 سانتیمتر و طول آن حداقل 1/6 متر است و بر لبه ی بالایی آن نوار سفید رنگی به عرض 5/7 سانتی متر وجود دارد تا حاشیه ی بالایی آن برای بازیکنان واضح تر و مشخص تر باشد و طناب یا سیم نگهدارنده ی تور هم از درون آن عبور داده شود. ارتفاع تور از سطح زمین ودر طرفین و روی پایه ها ،55/1 متر و در وسط حداقل 4/52/1 (1 متر و 52 سانتی متر و 4 میلی متر) می باشد.لزوما تمام عرض تور به پایه ها وصل شود و هیچ فضای خالی میان تور و پایه های آن نباشد.

  خط مركزي: زمين را به دو نيمه كاملا مساوي راست و چپ تقسيم مي كند.

  خط كوتاه: با فاصله 198 سانتيمتر از تور و عمود خط مركزي ترسيم گرديده است كه به اين فاصله منطقه كوتاه مي گويند.

  خط سرويس دو نفره: در انتهاي زمين موازي خط عرضي ترسيم شده است.

  در زمين بازي خطوط مركزي،كوتاه و سرويس فقط در زمان سرويس كاريرد داشته و با شروع رالي بازيكن مي تواند از هر قسمت زمين به توپ ضربه زده و آن را به هر قسمت زمين حريف ارسال نمايد.

  3)توپ

  از موادطبیعی(پر) یامصنوعی(پلاستیک) ساخته می‌شود.شاتل بازی های رسمی بدمینتون باید از نوع پر طبیعی باشد ولی برای تمرین و یا بازی های منطقه ای می توان از نوع پلاستیکی آن نیز استفاده نمود .پایه ی شاتل (محلی که پرک ها متصل میشوند) از جنس چوب پنبه که لایه ای از چرم آن را پوشانده ویا نوع مخصوصی از لاستیک انتخاب شود .شاتل باید دارای 16 پرک باشد که به پایه متصل است .طول پرک ها می تواند از 62 تا 70 میلی متر متقیر باشد ولی طول آنها در یک شاتل به یک اندازه است و به صورت دامن وچتر ،با نخ و یا وسیله ی مناسب دیگری محکم به هم متصل شده اند.قطر  دایره ی فوقانی شاتل که پرک ها آن را به وجود آوردند بین 58 تا 68 میلی متر قابل قبول است .قطر پایه ی شاتل 25 تا 28 میلی متر و قسمت تحتانی آن گرد است.وزن استاندارد شاتل با توجه به شرایط جوی و منطقه ای 74/4 تا 50/5  گرم متغیر است.

  4)راکت             

  راکت وسیله ی انجام بازی است و از قسمت های زیر تشکیل شده است:

  1)دسته ی راکت :دسته قسمتی از راکت است که با دست بازیکن گرفته می شود و کلفتی آن در راکت های مختلف اندکی متفاوت است.

  2)صفحه(قسمت زهکشی شده) :قسمتی از راکت است که بازیکن به وسیله آن به شاتل ضربه می زند.

   3)سر:دور تا دور صفحه را احاطه کرده است.

  4)میله:دسته را به سر راکت وصل می کند.

  5)گلو (سه راهی):اگر وجود داشته باشد میله را به سر راکت وصل می کند.

  6)قاب راکت :به سر ،گلو،میله و دسته ی راکت گفته می شود.

  ·       طول قاب راکت نباید بیشتر از 68 سانتی متر باشد ومیله نباید از 23 سانتی متر تجاوز کند.

  ·       صفحه ی راکت باید مسطح باشد وبه صورت مشبک با رشته های باریک زهکشی شود.این رشته ها که تمام سطح را می پوشاند به طور متناوب از زیر وروی یکدیگر عبور می کنند.

  ·       طول سطح داخلی راکت نباید از 28 سانتی متر و عرض آن از 22 سانتی متر تجاوز کند.     

  نحوه بازي و شماش امتيازات

  بدمینتون توسط۲و یا۴بازیکن انجام می‌شود.نحوه بازی بدین صورت است که بازیکنان به کمک راکت توپ را به سمت زمین حریف می‌فرستند و سعی می‌کنند آنرا در محوطه مشخص به زمین برسانند.

  رشته‌های المپیک آتن۲۰۰۴شامل موارد زیر بود:

  1.     انفرادیمردان

  2.      انفرادی زنان

  3.     دونفرهمردان

  4.      دونفره زنان

  5.      دونفره میکس (مردان و زنان)

  بازي با قرعه كشي توسط داور بين بازيكنان آغاز مي گردد بدين صورت كه برنده قرعه يكي از 3 حالت (زننده سرويس يا دريافت كننده سرويس يا انتخاب خود را به بازنده قرعه واگذار كند.) انتخاب مي كند و طرف مقابل يكي از حالات باقي مانده را انتخاب مي نمايد.

  برنده گيم و بازي

  1)هر بازیكني كه زودتر رالي را به نفع خودش تمام كند يك امتياز مي گيرد.

  2)بازيكني كه زودتر به امتياز 21 برسد برنده گيم مي باشد به شرطي كه با بازيكن مقابل حداقل 2 امتياز اختلاف داشته باشد به غير از مورد پيش بيني شده در قانون 4

  3)يك مسابقه شامل سه گيم مي باشد و برنده كسي است كه دو گيم از سه گيم را برده باشد، مگر اينكه تصميم ديگر اتخاذ شده باشد.

  4)اگر امتياز به برابر 20 برسد برنده كسي است كه دو امتياز متوالي را كسب كند.

  5)اگر امتياز به برابر 29 برسد كسي برنده است كه به امتياز 30 برسد.

  6)بازيكني كه گيم را به نفع خودش تمام كند سرویس زننده گيم بعدي است.

  زمان استراحت

  1)در بين گيم در امتياز 11 به مدت 60 ثانيه است كه بازيكن هر جا كه باشد بايستي در 20 ثانيه باقي مانده از وقت استراحت آماده بازي باشد(بازيكن حق ترك سالن را ندارد.)

  2)در بين گيم ها 120 ثانيه (2 دقيقه) كه بازيكن مي تواند از زمين بازي خارج شود به شرطي كه در 20 ثانيه باقيمانده از وقت استراحت آماده بازي باشد.

  تعويض زمين

  بازيكنان بايستي در موارد زير زمين را تعويض كنند:

  1)در پايان گيم اول

  2)در شروع گيم سوم اگر گيم سومي وجود داشته باشد.

  3)در گيم سوم و يا مسابقات يك گيمي در امتياز 11 .(اگر داور و بازيكنان فراموش كنند كه زمين ها را در مورد پيش بيني شده تعويض نمايند به محض اينكه متوجه اشتباه شدند در صورتي كه توپ در جريان بازي نباشد بايد زمين را تعويض كنند بدون اینکه امتيازات تغییر کند.)

  منبع مطلب : badmintondayyer.blogfa.com

  مدیر محترم سایت badmintondayyer.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 3 روز قبل
  0

  کلیر اندرهند

  ناشناس 7 روز قبل
  0

  ببخشید سوال ها کجا هستند

  صفایی 8 روز قبل
  0

  جواب سوال ۲۴ چیه

  بهار 10 روز قبل
  3

  جواب سوال 7. هفت میشه دوستان نه پنج

  00000000 10 روز قبل
  1

  بچه ها کسی میدونه رمز جدول چیه ؟

  1
  ؟؟؟؟ 10 روز قبل

  نمی دونم چی میشه؟؟
  لطفا بگید

  H 10 روز قبل
  7

  اصلا بزار خودم همه رو بگم
  1دیسک
  2زرد
  3کاپ
  4هوازی
  5یوگا
  6تاکرا
  7پنج
  8تیم
  9مدافع
  10شنا
  11ساعد
  12سیاه
  13پروانه
  14هوک
  15کرال
  16لیبرو
  17ووشو
  18رانینگ
  19استقامت عضلانی
  20تعادل
  21آندرهند کلیر
  22پاریس
  23دو
  24لوب
  25دارت
  26دان
  27ریه

  0
  میشه بقیش روهم بگید ممنون میشم 6 روز قبل

  وای مرسی

  0
  صفایی 8 روز قبل

  ۶ میشه سبک تاکرا

  1
  درستن؟ 10 روز قبل

  درستن؟

  2
  Nafas🌹 10 روز قبل

  فقط فکر کنم جواب هفتمی [هفت] هستش نه پنج

  0
  Nafas🌹 10 روز قبل

  دمتون گرم....🔮👏

  ناشناس 10 روز قبل
  0

  منم نمیدونم

  ناشناس 10 روز قبل
  -2

  اولین مسابقه رسمی دوچرخه سواری توکدوم شهربود؟؟؟؟؟

  کوثر 11 روز قبل
  0

  مرسی از همه ک جوابشو گفتین😊😘

  Shr 11 روز قبل
  1

  اندرهندکلیر

  M H 13 روز قبل
  1

  جواب سوالی راکه می خواستم را نداشت

  s.m 13 روز قبل
  1

  جواب آندرهند حمله‌ایی میشه

  . 14 روز قبل
  0

  مرسی از همه 😊😊

  A~ 14 روز قبل
  1

  اندرهندکلیر میشه

  . 14 روز قبل
  0

  ضربه اندرهنگ دوستان جواب⭐

  Dila 14 روز قبل
  0

  یکی جواب بگه

  مهتاب 15 روز قبل
  0

  میشه ضربه آندرهند

  2
  بیرامی 11 روز قبل

  اندر هند کلیر

  برای ارسال نظر کلیک کنید