توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در بازی والیبال مهارتی را که برای دریافت توپ های کم ارتفاع میباشد

  دسته بندی :
  1. نکس 98
  2. مطالب سایت
  2537بازدید

  در بازی والیبال مهارتی را که برای دریافت توپ های کم ارتفاع میباشد را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  والیبال و تکنیک هایش

  گاردها:

  اگر بازی والیبال راکمی با دقت دیده باشیدبراحتی متوجه خواهیدشدکه اغلب والیبالیست ها

  درسه حالت کلی برای اجرا ی تکنیک ها به بدن خود شکل داده واصطلاحا گاردمی گیرند .

  البته دراجرای تکنیک های ساعد وپنجه این سه حالت بهتر نشان داده میشود درهرحال ؛

  والیبال دارای سه گارد اصلی ایستاده – متوسط ونشسته می باشد .حالابه تجزیه وتحلیل

  هرکدام خواهم پرداخت.

  منبع مطلب : aref-volleyball.blogfa.com

  مدیر محترم سایت aref-volleyball.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  والیبال

  کارآموزان موظف هستند توپ را :

  ۱- بالای سر پرتاب کنند و بگیرند

  ۲- دور کمر بچرخانند

  ۳- از زیر پا رد کنند

  ۴- توپ را رد بدل کنند

  ۵- با توپ دریبل کنند

  ۶- دوبدو بصورت پاس مثل بسکتبال توپ را رد وبدل کنند

  و اثال تمرینات مشابه تا جاییکه کارآموزان به خوبی توپ را در دست احساس کنند و از توپ نترسند . وقتی که آشنایی با توپ را یاد گرفتند به آموزش پنجه را می دهیم.

  آموزش پنجه :

  در پنجه گارد مهم است .یک پا جلو – یک پاعقب – دستها جلوی پیشانی – زانوها خمیده – سر سینه راست – آرنج ها عمود برزمین – دستها جلوی پیشانی به خاطر دید بهتر است . کارآموزان به صورت دلخواه در حیاط مدرسه حرکت می کنند .این حرکت میکنندمربی با صدای سوت کارآموزان به صورت دلخواه در حیاط مدرسه حرکت می کنند . مربی با صدای سوت کارآموزان را موظف به گاردگرفتن می کند . این حرکت را چند بار مربی انجام می دهد و رفع عیب می کند تا جایی که تمام کارآموزان بخوبی طرز گرفتن گارد را یاد گرفته باشند .

  وقتی که گارد را یاد گرفتند حالا موقع ضربه زدن به توپ است . باید به کارآموزان بگویم:

  ۱- با انگشت شست – سبابه و میانه باید ضربه بزنند .

  ۲- دو انگشت کناری کار کنترل توپ را انجام می دهند .

  ۳- با بند اول انگشتان و با نرمی دست باید ضربه زده شود .

  گارد حالت دریافت توپ است و در یافت توپ است و در موقع ارسال توپ باید پاها ( زانوها ) و دست ها کشیده باشند .

  تمرینات :


  ۱- کارآموزان در دو صف می ایستند ، مربی برای آنها توپ پرتاب می کند و آنها پنجه می زنند

  ۲- کارآموزان بالای سر خود پنجه می زنند .

  ۳-پنجه با دیوار

  ۴-کارآموزان در دو صف روبروی هم قرار می گیرند ، هر کارآموزی که پنجه زد به آخر صف میرود ایعتا۵هم قرار می گیرند ، هر کارآموزی که پنجه زد به آخر صف میرود البته صف ها بستگی به تعداد توپ ها دارد .

  ۵- سه نفر با یک توپ پنجه می زنند بدین صورت که دو نفر در راس است قرار گرفت . نفر وسط وقتی که توپ در اختیار هر کدام از کار آموزان که در راس است قرار گرفت ، نفر وسط باید رو به همان نفر قرار گرفت ، نفر وسط باید رو به همان نفر قرار بگیرد . یعنی نفر وسط پنجه بیشتری میزند بعد از یک دقیقه نفر وسط جایش را عوض می کند . کل تمرین ۳ دقیقه .

  ۶- کار آموزان پشت تور دو به دو مقابل هم از روی تور هم از روی تور پنجه می زنند .

  ۷- کارآموزان در دو صف مقابل هم زیر حلقه بسکتبال قرار می گیرند . یک صف پنجه می زند . صف مقابل با پنجه توپ توپ را به داخل حلقه بسکتبال هدایت می کند . هر کس پنجه زد به آخر صف می رود و تمرینات مشابه دیگر .

  آموزش ساعد :

  ۱- به کار آموزان بگویم توپ هایی که از کمر به پایین است بایدباساعد زده شود ، در آموزش ساعد هم ابتدا باید گارد را آموزش داد. گارد ساعد با گارد پنجه یکی است تنها فرقی که می کند اینست که در ساعد باگارد پنجه یکی است تنها فرقی که می کند اینست که در ساعد چهار انگشت یک دست روی دست دیگر قرار می گیرد

  ۲- شست ها به هم نزدیک می شود .

  ۳- دست ها کشیده – ساعدها نزدیک به هم

  ۴- مچ به طرف پایین هدایت شود و کتف آزاد باشد.

  مربی با صدای سوت کاآموزان را موظف می کند که آنها گارد بگیرید و رفع عیب می نماید. این عمل راچند بار تکرار می کند تا همه گارد ساعد یاد بگیرند.

  تمرینات

  ۱- توپ ها را در اختیار کارآموزان قرار می دهیم تا آنها به دلخواه ساعد بزنند و گارد را رعایت کنند.

  ۲- باید به آنها بگویم توپ بین آرنج تا مچ بخورد .

  ۳- مربی برای کارآموزان توپ پرتاب می کند و آنها ساعد می زنند .

  ۴- کارآموزان بالای سر خود ساعد می زنند .

  ۵- دو بدو با هم ساعد می زنند .

  ۶- یکی از کارآموزان پنجه می زند دیگری ساعد. بعد از یک دقیقه بر عکس عمل می کنند .

  ۷- در دو طرف تور می ایستند و با هم از روی تور ساعد می زنند . به طور کلی تمام تمرینات پنجه را در ساعد باید انجام دهند و تمرینات ترکیبی با پنجه بهتر است .

  آموزش سرویس ساده

  در آموزش سرویس ساده راست دست بودن و یا دست چپ بودن مهم است اگر کسی راست دست باشد پای چپ جلو و پای راست عقب و اگر کسی چپ دست باشد عقب باشد و برعکس .

  حالا ما فرض می کنیم همه راست دست هستند .

  ۱-پای چپ جلو و پای راست عقب

  ۲- دست راست کشیده به طرف عقب

  ۳- دست جلوی شکم کف دست رو به هوا

  ۴- توپ در دست چپ

  ۵- سرسینه  خمیده – با صدای سوت به آرامی کارآموز با کف دست به زیر توپ و پشت توپ ضربه می زند بعد از ضربه به جای دست راست و چپ جهت حفظ تعادل بهتر عوض می شود . یادآوری حتما باید توپ از دست رها شود .
  تمرینات”

  ۱- کار آموزان بدون توپ ( سایه زنی ) می کنند و مربی رفع اشکال می نماید .

  ۲- دوبدو روبروی هم برای یکدیگر سرویس می زنند در فاصله دو متری – مربی رفع اشکال می کند .

  ۳- در پشت تور در منطقه یک سوم قرار می گیرند واز روی تور سرویس ساده می کند .

  ۴- کارآموزان با دیوار تمرین سرویس ساده می کنند .

  ۵- کارآموزان وسط زمین قرار می گیرند و برای یکدیگر از روی تور سرویس می زنند .

  ۶- کارآموزان در انتهای زمین قرار می گیرند و به دلخواه هر کجا خواستند سرویس می زنند .

  باید به کارآموزان گفته شود بهترین سرویس آن است که :

  ۱-در آخر زمین زده شود .

  ۲- نزدیک به تور باشد .

  ۳- نزدیک خط ها باشد.

  ۴- هر جا پاسور هست سرویس آنجا زده شود . ۵- سرعت داشته باشد .

  ۵- سرعت داشته باشد .

  آموزش پاس با پنجه

  یکی از مهمترین پاسها در والیبال پاس با پنجه(setting) است. در زیر چهار حالت پاس با پنجه توضیح داده شده است در عکس فوق این حالتها بطور متوالی آمده است و برای اموزش بهتر
  ۱- گرفتن حالت

  ۱-۱: به سمت توپ حرکت کرده و پشت و زیر توپ قرار میگیریم.

  ۲-۱: پاها به اندازه عرض شانه باز شده و پای اصلی مقداری جلوتر قرار میگیرد.

  ۳-۱: حالت آماده گرفته زانوها مقداری خم شده و باسن به سمت عقب می رود.
  ۲-حالت دست قبل از دریافت

  ۱-۲: دست بصورت کشیده به سمت توپ وبه پیشواز توپ می رود.

  ۲-۲: انگشتان شصت به هم چسپیده و موازی با ابروها و انگشتان اشاره با فاصله کم از هم.

  ۳-۲: حالت انگشتان شصت و اشاره به شکل مثلث خواهند بود.

  ۴-۲: حالت ارنجها بصورت باز و به حالت پروانه ای قرار میگیرد.

  ۵-۲: توپ را بدون تماس تا نزدیکی پیشانی دنبال کرده بطوریکه اگر توپ را رها کنیم به وسط پیشانی برخورد کند.
  ۳- حالت دریافت

  ۱-۳: توپ را با قسمت مثلثی شکل دست دریافت کرده و از انگشتان دیگر برای هدایت بیشتر استفاده میکنیم.

  ۲-۳: معمولا انگشتان کوچک با توپ تماسی ندارد.

  ۳-۳: هنگام دریافت دست به شکل قالب توپ در می آید.

  ۴-۳: زانوها و پشت اندکی نشست می کنند.
  ۴-ارسال توپ

  ۱-۴: زانوها و پشت اندکی ( بسته با فاصله مقصد ) به بالا حرکت میکند.

  ۲-۴: توپ که در دست قرار گرفته توسط آرنج و کتف به سمت هدف هدایت می شود.

  ۳-۴: توپ را طوری به سمت هدف هدایت میکنیم که ارنجها صاف و انگشتان به سمت بیرون باز شوند.

  ۴-۴: بسته به فاصله از هدف نیروهای اعمال شده از انگشتان ، مچ ، ارنج ، کتف ، کمر و زانوها متغیر است.

  این پاس معمولا توسط پاسورها انجام می شود . و دارای ظرافتها و دقت خاصی است.

   اسپک در والیبال :

  اسپکر 2نوع هست : قدرتی و سرعتی

  فعلا نمیخوام بحث کوتاه و بلندزن یا پشت خط زن رو باز کنم چون الان اول کاریم .

  فعلا نه سرعتی زنیم نه قدرتی زن . اگر یه اسپکر باشی اول باید به فکر هدر ندادن پاس باشی بعد به فکر نمایش سبکت . یعنی اگه تو قدرتی زن باشی و ارسال بد پاسورت رو که به زحمت از ته زمین بهت داده رو محکم بکوبی توی تور و به فکر نمایش همیشگی فردیت باشی باید بری روی نیمکت زخیره بازیو دنبال کنی . مطمئن باش هیچ وقت نمیان اوون پاسور ی که از منطقه 1 توپ رو از خط سرویس نجات داده رو مقصر بدونن . این تویی که نباید یه ارسال خراب رو خرابترش کنی . اگر همین توپ رو توی زمین خالی حریفت جا بندازی یا با یه ضربه ی آروم از روی دست دفاع ردش کنی دو حالت پیش میاد : یا اینکه تو زیرکانه زدی تو خال یا اینکه حریفت توپ رو جمع کرده و توپ توی جریانه . توی حالت دوم تیمت نظم پیدا میکنه و دوباره کار تیمیشو ترتیب میده و میتونی دوباره یه حمله ی دیگرو از سر بگیری .

  میخوام برم سر اسپک معمولی ( نه قدرتی نه سرعتی ) ممکنه خیلی ابتدایی باشه ولی این وبلاگ باید برای همه ی والیبال دوستان قابل استفاده باشه .به هر حال از دوستان حرفه ایمون معذرت میخوام یه مدت صبر کنن میریم سر اصل مطلب .

  رایج ترین اشکالی که یه اسپکر نیمه حرفه ای و مبتدی ممکنه بهش دچار بشه نگاهه .

  بیشتر بازیکنا ارسال پاسورشونو نگاه نمیکنن یه میکشن جلو و توپ میفته پشت سرشون و انحنای بیش از حد کمر پیدا میکنن یا انقدر دیر حرکت میکنن که نمیتونن جهش کنن و دستشون ( آرنج ) زاویه دار ضربه میزنه . پس توپت رو تا دقیقه ی نود نگاه کن بعد از ضربه هم دنباله ی توپت رو نگاه کن . درضمن اگر میخوای خراب کنی هول شو و استرس بگیر . آخه چرا ؟ یه توپ چند گرمی بیشتر نیست همراه گام و جهش که همش به خودت بستگی داره . نکته ی بعدی در مورد حرکات اضافی . مثل گام اضافی یا چرخش اضافی دست ( بال زدن اضافی با چرخش بیش از حد کمر ) . اگر نمیتونین این اشکال رو هنگام ضربه زدن رفع کنین اول گام و ضربتون رو آروم و بدون توپ ولی با تکنیک درست برید و کم کم سرعتشو بالا ببرید و برسونید به سطح دلخواهتون .نکته ی بعدی محل ضربست که دو قسمت . یکی محل ضربه نسبت به توپ یکی محل ضربه نسبت به دست . محل ضربه نسبت به توپ یعنی فاصله ی توپ با کتف که این فاصله اگر بیش از یک دست صاف باشه باعث میشه خودتو به سمت توپ پرت کنی و اگر کمتر از یک دست صافت باشه ضربت از چهارچوب خارج میشه یا از قدرت کافی برخوردار نمیشه مهمتر از همه اینکه از ناحیه ی مهره های پشت و کمر ( به خصوص گودی کمر ) دچار آسیب دیدگی میشی . فاصله ی درست توپ با کتف بستگی به نقطه و زمان استتارت گامت داره و اگر اس خیلی بهت نزدیک بود نیاز نیست 3گام بری میتونی با دوگام یا جفت فاصله ی درست داشته باشی و کار ضربه رو تموم کنی . قسمت دوم ( محل ضربه نسبت به دست ) یعنی جایی که کف ( و تا حدی از گودی مچ ) دستت به توپ ضربه میزنه . اگر گامت و زمان استارتت و فاصله ی توپ با کتفت درست باشن باید توپت رو20الی 25 سانتی متر بالاتر از پیشانیت ببینی در نتیجه دید خوبی به توپت داری پس باید کف دستت کامل روی سر توپ بخوابه و در ادامه مچ زدن و کشیدن دست به پایینه که فعلا وارد اون بحث نمیشم . اگر میخوای تو زمین حریفت چاه نفت وا کنی روی سر توپت بکوب روی سرش . محکم و شلاقی ( وبا انگشتان باز ). اینکه روی سر توپت بکوبی رابطه ی زیادی داره با دیدت به توپ و فاصله ی توپ با کتفت .

  یه نکته ی دیگه . افرادی که میبینن بیرون زمین پرشی خوبی میزنن ولی پشت تور نمیتونن و توپشون تور میشه میتونه به پرش ربط داشته باشه . هرچی ارتفاع پرشت بیشتر باشه فرصت و امکان بیشتری برای زدن ضربه با تمام توانت داری .پس ارتفاع پرشت رو زیاد کن . میتونی با دویدن یا جهش روی پنجه ی پا و تمرینات پلیومتریک با مدت زمان طولانی جهشت رو بالا ببری .نکته ی دیگه ای که توی این مطلب خیلی دربارش گفتم در مورد زمان استارت گام ها هست . این کار با تمرین حل میشه و لمش با تکرار دستت میاد . بال زدن درست و انگشتان باز ( به هم چسبیده نباشن ) و هماهنگی دست با بینایی و پا از نکات مهم دیگه ای هستن که جمع بندیشون باهم یه اسپک خوب رو شامل میشه . خیلی مهمه که هدفدار تمرین کنین . جدی و با بیشترین حد انرژیتون .

  دفعه ی بعدی وارد جزئیات زمان ضربه ضربه در برابر دفاع و ... میشیم. امیدوارم این مطلب براتون مفید بوده باشه و اگر اشکالی داشت توی نظرات بگید .

  تمرین محاسبه پاس مناسب جهت اسپک :

  بازیکن شماره ۱ : با پنجه توپ را به بالا پاس می دهد.

  بازیکن شماره ۲ : به جلو دویده و توپ را با اسپک به داخل دراوزه می زند.

  توجه : بازیکن شماره (۲) باید سعی کند که در اوج پرش اسپک بزند.

  تمرین حمله تصحیح حرکت و دقت در ضربه

  ابتدا پای چپ و سپس با هر دو پا پرش نموده و در نقطه اوج توپ در بالای تور ان را اسپک نمایید.

  منابع :                                                                                               http://ostadsport.com

  http://volleyball87.blogfa.com

  http://www.pasor.blogfa.com

  www.volleyballtabriz.com    

  منبع مطلب : www.kasra-volleyball-ami.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.kasra-volleyball-ami.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اصطلاحات والیبال با ترجمه انگلیسی

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 5 ساعت قبل
  0

  در بازی والیبال مهارتی را که برای دریافت توپ های کم ارتفاع میباشد چه می گویند

  مریم 2 روز قبل
  0

  ساعد

  ناشناس 2 روز قبل
  0

  خ

  صبا 3 روز قبل
  0

  گروه ورزشی

  مهدی 18 روز قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید