شناخت خود سودمندترین دانش هاست از کیست

  دسته بندی :
  1. نکس 98
  2. مطالب سایت
  0بازدید

  شناخت خود سودمندترین دانش هاست از کیست را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  "خودشناسی" سودمندترین شناخت/ خودفراموشی نشانه خدافراموشی است

  به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از کیفرهای معنوی انسان "خود فراموشی" است و در این باب آنچه مشخص می باشد این است که خود فراموشی نتیجه خدافراموشی است. خودفراموشی نقطه مقابل خودشناسی و معرفت نفس است. شناخت خود بالاترین علم و حکمت است و خود فراموشی بالاترین جهالت و ضلالت است. حضرت علی(ع) درباره خودشناسی سخنان کوتاه ولی پر معنایی دارد که بالاتر ازآن نمی توان گفت. ایشان فرمود: "اعظم الحکمه معرفه الانسان نفسه؛ بزرگترین حکمت خود شناسی است." و فرمود: "نهایه المعرفه ان یعرف المردنفه؛ آخرت حد شناخت این است که آدمی خود را بشناسد.

  همچنین امام می فرمایند: من عرف نفسه فقد انتهی الی غایه کل معرفه و علم؛ کسی که خود را بشناسد به پایان هر شناخت و علمی دست پیدا کرده است خود شناسی سودمند ترین شناخت هاست. حضرت علی می فرمایند: کسی که به شناخت خود موفق گردد به بزرگترین رستگاری رسیده و بهترین عقل، خودشناسی است، کسی که خود را بشناسد عاقل است و کسی که به خود نادان باشد گمراه است.

  طبق این روایات، خود شناسی بزرگترین حکمت، نقطه پایان همه شناخت ها، سودمند ترین شناختها و بالاترین عقل و بزرگترین رستگاری است و خود فراموشی بزرگترین نادانی و مایه گمراهی است.

  معنای خودشناسی و خود فراموشی

  خود شناسی این است که انسان بداند اولا موجودی ابدی است و فنا و زوال ندارد و چنین نیست که مرگ پایان زندگی باشد. مرگ اول زندگی حقیقی است. ثانیا سعادت و شقاوت او در گرو اعمال اوست. اعمال یا او را به سعادت می رساند و یا بدبختش می کند. هر عملی که از انسان سر می زند در درجه اول سود و زیانش به او مربوط است و اگر سود و زیانی برای دیگران داشته باشد طفیلی و بالعرض است.

  قرآن کریم مشحون از این قبیل آیات است که نتیجه هر عمل خیر و شری به صاحبش می رسد؛ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیها. انسان موجودی است که زندگی و مرگ، فقر و غنا، عزت و ذلت، خیر و شر و تمام شئون او در دست خداست و او فقیر محض است. آرامش او جز با پیوستن به خدا و ذکر و یاد او بدست نمی آید.

  قرآن در آیه 9 سوره منافقون می فرماید: "ای ایمان آوردگان مبادا اموال و فرزندان شما را از یاد خدا غافل کند.کسی که چنین کند در زمره زیانکاران است". راضی بودن به این زندگی و غفلت از زندگی ابدی،زیانی است که جبران ناپذیر است و این جزخود فراموشی نیست. قرآن کریم درباره کسانی که همت خود را به دنیا مصروف داشته اند می فرماید: روی بگردان از کسی که از یاد ما روگردان شده و تنها خواهان زندگی دنیاست. دانش اینها به همین اندازه رسیده است.

  در سوره انعام، آیه 70 می فرماید: رها ساز کسانی را که دینشان را بازیچه و لهو قرار داده اند و زندگی دنیا آنها را فریب داده است و به واسطه قرآن، یادآوری کن این را که نفسی به سبب بدی هایی که کسب کرده محروم شود در این باره آیات قرآن بیش از این است که بتوانیم ذکر کنیم.

  علل و عوامل خود فراموشی به یک منبع بر می گردد، که آن خدا فراموشی است، چنانکه قرآن در این باره می فرماید: همانند کسانی نباشید که خدا را از یاد بردند خدا هم خودشان را از یادشان برد. اینها همان فاسقانند.

  خدا انسان را به بهترین صورت آفرید، فطرت حق گرایی و خداگرایی را در او قرار داد، خیر و شر را به او الهام کرد. عقل را چراغ راه او قرار داد و علاوه بر اینها انسانهای کامل را برای راهنمایی آنها از خودشان قرار داد.حال اگر کسی با همه این اکرامها در مسیر حق حرکت نکند کیفرش این است که خدا حقیقت خودش را از یادش ببرد و او را به اشیا بی ارزش مشغول کند. زیرا اراده خدا میان انسان و قلب او فاصله است و می تواند دل او را به این امور مشغول کند. در نتیجه برای آدمی همین بس که خود را بشناسد و این نادانی برای او بس که به خود نادان باشد و بزرگترین نادانی جهل انسان به مقام خودش است.

  منبع مطلب : www.mehrnews.com

  مدیر محترم سایت www.mehrnews.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  خودشناسی

  خودشناسی به معنی این است که انسان مقام واقعی خویش را در عالم وجود درک کند، بداند خاکی محض نیست. پرتوی از روح الهی‌ در او هست.

  اهمیت خودشناسی

  اهمیت خودشناسی به سبب نتایج آن است، به عبارت دیگر اهمیت خودشناسی به سبب نقشی است که خودشناسی در تحقق کمال انسان دارد. در اینجا برخی از روایاتی را که اهمیت خودشناسی را بیان کرده‌اند، نقل می‌کنیم:

  از امیرالمومنین علیه السلام در این باره نقل شده است که فرمودند: معرفه النفس انفع المعارف؛[۱] خودشناسی سودمندترین دانش هاست.

  همچنین فرمودند: غایه المعرفة ان یعرف المرء نفسه؛[۲] نهایت معرفت آن است که انسان خود بشناسد.

  و نیز فرمودند: نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفة النفس؛[۳] کسی که به شناخت خود دست یابد به بزرگترین رستگاری و پیروزی رسیده است.

  افضل الحکمه معرفة الانسان نفسه؛[۴] بزرگترین حکمت آن است که انسان خود را بشناسد.

  نقطه مقابلِ خودشناسی، خودناشناسی است که به عقیده امیرالمؤمنین علیه السلام بالاترین و بزرگترین جهل است. چنان که فرمود: اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه؛[۵] بزرگ‌ترین نادانی خودناشناسیِ انسان است.

  و نیز فرمود: کفی بالمرء جهلاً ان یجهل نفسه؛[۶] در جهل انسان همین بس که خود را نشناسد.

  با توجه به این اهمیت زیاد، قطعاً آثار بزرگی بر خودشناسی مترتب است و چون مهمترین هدف زندگی در نزد معصومین، معرفت و طاعت خداوند و تقرب به اوست، آثار خودشناسی را باید در ممکن ساختن معرفت پروردگار و تقرب به او جستجو کرد.

  چرا خود را بشناسیم؟

  چه آثاری بر خودشناسی مترتب است که آن را مطلوب می‌سازد. خودشناسی برای چیست؟ به چه انگیزه‌ای باید خودشناسی کرد؟ برای خودشناسی آثار مختلفی بیان شده است و انگیزه‌های گوناگونی خودشناسی را اقتضاء می‌کند. یکی از عواملی که خودشناسی را موجه می‌سازد، متعلق این شناخت است.

  «خود» به عنوان چیزی که در «خودشناسی» شناخته می‌شود، محبوبترین چیز در نزد ماست. هر کس که به خود علاقه دارد و علاقه به شناخت محبوب خویش است و «خود» محبوب همه انسانهاست، چرا که هر انسانی خود را دوست دارد و طبیعی است که خودشناسی امری مطلوب باشد.

  محبت انسان به خود موجب می‌شود انسان در اندیشه برآوردن مصالح خویش باشد و بکوشد مفاسد و امور زیان آور را از خود دور سازد. به عبارت دیگر حفاظت از خویش در برابر خطرات و تأمین نیازهای خود به اقتضای محبت به خود امری طبیعی است. از سوی دیگر حفاظت از هر چیز و تأمین نیازها و مصالح هر چیز مستلزم شناخت آن چیز است. هرگاه چیزی را نشناسیم، نیازهای آن و امور زیان آور به آن را نمی‌توانیم بشناسیم.

  محبت به خود فقط با حفظ و نگهداری «خود» ارضاء نمی‌شود. انسان خود را در بهترین و کاملترین شکل می‌خواهد؛ یعنی دوست دارد هر کمالی را در خود تحقق بخشد و هرگاه کمالی از کمالات ممکن برای خود را در خود نامحقق یابد، از وضع موجود خود ناراضی می‌شود و در صدد تکمیل وجود خویش برمی‌آید. کمال خواهیِ پایان‌ناپذیر انسان، در عین احساس فقر و نیازمندی است. پس انسان بر خود لازم می‌بیند که کمال ممکن برای خویش را بشناسد تا بتواند در جهت کمال خود گام بردارد و کمالاتی نایافتنی را طلب نکند و به چیزی کمتر از آنچه برای او ممکن است رضا ندهد. شناخت کمال نهاییِ خود فرع شناخت خود است.

  برای رسیدن به کمال، علاوه بر شناخت مقصد باید مسیر، مرکب و سرعت را هم شناخت. شناخت مسیر، مرکب و سرعت متناسب با هر موجود بر شناخت آن موجود متوقف است.

  اگر توانایی ها و ظرفیت های خود را بشناسیم، ممکن است گام در مسیر سنگلاخ و دشواری بگذاریم و یا با سرعتی بیش از توان خود حرکت کنیم و یا از ابزارها و نیروهایی کمک بگیریم که تناسبی با وضعیت ما و مقصد ما نداشته باشد.

  خودشناسی و شناخت کمال و زیبایی ها و جذابیت های مقصد نهایی انسان، انگیزه استکمال را در او تقویت می‌کند. این نکته را می‌توان یکی از انگیزه‌های توصیه به خودشناسی از سوی کسانی که خودشناسی کرده‌اند دانست. ائمه معصومین علیهم السلام که انسان و غایت وجودی او را می‌شناسد و نیز می‌دانند هر فردی با شناخت خود و غایت هستی خود بیش از پیش خواستار سلوک به سوی کمال خواهد شد، انسانها را به خودشناسی ترغیب می‌کنند تا آنان را شیفته حرکت کمالی سازند.

  خودشناسی به خداشناسی می‌انجامد و خداشناسی در واقع اصلی‌ترین مقدمه کمال و بلکه خود کمال انسان است. پس خودشناسی برای کمال انسان امری ضروری و غیرقابل چشم پوشی است. همچنین خودشناسی مقدمه ضروری هر شناختی است؛ یعنی هیچ شناختی برای انسان حاصل نمی‌شود مگر آن که خود را بشناسیم. پس اگر خواستار شناخت حقایق هستی هستیم باید نخست خود را بشناسیم.

  قرآن کتاب انسان سازی است، یک فلسفه‌ نظری نیست که علاقه‌اش تنها به بحث و نظر و چشم انداز باشد، هر چشم اندازی را که ارائه می‌دهد برای‌ عمل و گام برداشتن است.

  خودشناسی در قرآن

  قرآن کوشاست که انسان "خود" را کشف کند. این "خود"، "خود" شناسنامه ‌ای نیست که اسمت چیست؟ اسم پدرت چیست و در چه سالی‌ متولد شده‌ ای؟ تابع چه کشوری هستی؟ از کدام آب و خاکی و با چه کسی‌ زناشویی برقرار کردی و چند فرزند داری؟

  آن "خود" همان چیزی است که "روح الهی" نامیده می‌شود و با شناختن آن "خود"، است که انسان احساس شرافت و کرامت و تعالی‌ می‌کند و خویشتن را از تن دادن به پستی ها برتر می‌شمارد، به قداست خویش‌ پی می‌برد، مقدسات اخلاقی و اجتماعی برایش معنی و ارزش پیدا می‌کند.

  از نظر قرآن، انسان یک کدخدای انتخاب شده زمین است و به حکم‌ شایستگی و صلاحیت، نه صرفاً زور و چنگال تنازع، از طرف ذی صلاحیت‌ترین‌ مقام هستی یعنی ذات خداوند، برگزیده و انتخاب و به تعبیر قرآن "اصطفا" شده است و به همین دلیل مانند هر برگزیده دیگر "رسالت" و "مسئولیت" دارد: رسالت از طرف خدا و مسئولیت در پیشگاه او.

  اعتقاد به این که انسان موجودی انتخاب شده است و هدفی از انتخاب در کار است، نوعی آثار روانی و تربیتی در افراد به وجود می‌آورد و اعتقاد به این که انسان نتیجه‌ یک سلسله تصادفات بی هدف است، نوعی دیگر آثار روانی و تربیتی در افراد به وجود می‌آورد و اعتقاد به این که انسان نتیجه‌ یک سلسله تصادفات بی هدف است، نوعی دیگر آثار روانی و تربیتی در انسان به وجود می‌آورد.

  خودشناسی به معنی این است که انسان مقام واقعی خویش را در عالم وجود درک کند، بداند خاکی محض نیست. پرتوی از روح الهی‌ در او هست، بداند که در معرفت می‌تواند بر فرشتگان پیشی بگیرد، بداند که او آزاد و مختار و مسئول خویشتن و مسئول افراد دیگر و مسئول آباد کردن‌ جهان و بهتر کردن جهان است (او شما را از زمین بیافرید و عمران آن را از شما خواست). «هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا» (سوره هود/61) بداند که او امانتدار الهی است، بداند که بر حسب تصادف، برتری نیافته است تا استبداد بورزد و همه چیز را برای‌ شخص خود تصاحب کند و مسئولیت و تکلیفی برای خویشتن قائل نباشد.

  آثار مورد انتظار از خودشناسی

  خودشناسی برای خداشناسی

  از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمودند: من عرف نفسه عرف ربه؛[۷] کسی که خود را بشناسد همانا پروردگارش را شناخته است.

  معرفت نفس به چند شکل به معرفت خدا می‌انجامد:

  خودشناسی، به خداشناسی می‌انجامد؛ در حالی که خداشناسی حاصل از خودشناسی، علم حضوری است که اولاً هیچ تردیدی در آن راه ندارد و ثانیاً در تحریک انسان برای حرکت به سوی خدا و تحصیل قرب او تواناتر است. بنابراین دعوت به خداشناسی برای خداشناسی، علاوه بر این که به سبب اهمیت موضوع خودشناسی است، به سبب روش خاص خودشناسی درون نگرانه است که حصول آن علم حضوری یقینی است.

  از همین روست که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: المعرفة بالنفس انفع المعرفتین؛[۸] شناخت به وسیله نفس سودمندترین شناخت است.

  و مفسرین گفته‌اند مقصود از معرفتین، معرفت به آیات انفسی و معرفت به آیات آفاقی است که در فرموده خداوند آمده است: سنریهم آیاتنا فی الآفاق والانفس حتی یتبین لهم انه الحق او لم یکف بربک انه علی کل شی‌ء شهید؛[۹] بزودی نشانه‌های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می‌دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او بر حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟!

  خودشناسی برای خودسازی

  پرورش هر موجودی نیازمند آگاهی از استعدادهای آن است. با اطلاع از استعدادهای یک موجود، می‌توان به شناسایی مقدمات ضروری تحقق آن استعدادها روی آورد و موانع تحقق آنها را نیز شناخت. پرورش خود نیز بدون اطلاع از استعدادهای خود و نیازها و موانع فعلیت یافتن استعدادها امکان‌پذیر نیست. پرورش هر موجود، علاوه بر شناخت استعدادها و توانایی ها، نیازمند جداکردن استعدادهای اصیل و استعدادهای کمکی است.

  هر موجودی دارای یک کمال مطلوب است که کمال اختصاصی و برتر اوست و در کنار این کمال مطلوب، دسته ای دیگر از استعدادها در او نهفته است که فعلیت یافتن آنها کمک و مقدمه فعلیت یافتن استعداد اصلی و کمال مطلوب آن موجود است. بنابراین پرورش استعدادهای کمکی و رسیدن به کمالات مربوط به آنها، مطلوب بالذات نیست بلکه مطلوب تبعی می‌باشند. با توجه به این حقیقت، پرورش استعدادهای تبعی را فقط باید تا اندازه‌ای انجام داد که در خدمت استعدادهای اصیل و کمال مطلوب آن موجود هستند. خودسازی، به معنای فعلیت بخشیدن استعداد اصلی انسان در رسیدن به قرب خداوند است. پس باید استعدادهای انسان و امکاناتی که در اختیار اوست شناخته شود و استعداد اصیل و تبعی از یکدیگر تمیز داده شوند و سپس معلوم شود غایت استعداد اصیل انسان چیست و پرورش هر یک از استعدادهای تبعی تا چه میزان سودمند و کمک کننده به تحقق استعداد اصیل هستند. با اطلاع از استعدادهای اصیل و تبعی، قادر خواهیم شد درباره روش فعلیت بخشیدن هر یک از آنها در حد مطلوب مطالعه کنیم و از راههای مختلف، آن روشها را شناسایی نماییم.

  بنابراین خودسازی به عنوان فعالیت پرورشی، نیاز به خودشناسی دارد. خودشناسی برای خودسازی می‌تواند از طریق روش های مختلف انسان‌شناسی و نیز به کمک درون نگریِ هر فرد نسبت به خویش صورت پذیرد. با استفاده از روش های انسان‌شناسی، جنبه‌های مشترک هر فرد با دیگر افراد نوع شناخته می‌شود و با بهره‌گیری از درون نگری و تکیه بر علم حضوری، یافته‌های انسان‌شناسی بازیابی و تحکیم شود و نیز جنبه‌های فردی هر شخص برای او آشکار می‌گردد. شناخت جنبه هاب فردی به ما کمک خواهد کرد تا ابزار و امکانات متناسب با خود را برای فعلیت بخشیدن به استعدادهایمان بکار گیریم و نیز سرعت فعالیت خودسازی را با قابلیت های شخصی خود تنظیم نماییم.

  یکی دیگر از فوائد مهم شناخت جنبه‌های فردی را با یادآوری یک نکته بیان می‌کنیم.

  چنان که گفتیم پرورش استعدادهای اصلی و رسیدن به غایت اصیل انسان، هدف خودسازی است و شناخت استعداد اصلی موجب می‌شود پرورش استعداد دیگری به منزله مقدمه و ابزار پرورش استعداد اصلی در نظر گرفته شود. شناخت غایت انسان (نوع انسان) یک قاعده کلی را در اختیار ما می‌گذارد. یعنی به ما می‌گوید که پرورش هر استعدادی در انسان باید به اندازه‌ای صورت گیرد که به تحقق استعداد اصلی آسیب نرساند. تطبیق این قاعده کلی در مسیر خودسازی در مورد هر انسان با انسان دیگر متفاوت است. این قاعده کلی در مسیر خودسازی در مورد هر انسان با انسان دیگر متفاوت است. این قاعده کلی نگرش درستی فراهم می‌کند تا هیچکس به فعلیت رساندن استعدادهای تبعی را مقصد زندگی خود قرار ندهد ولی نمی‌توان با اکتفاء به این قاعده، اندازه پرداختن به پرورش استعدادهای تبعی را معلوم کرد. باید باید این قاعده را در دست داشت و سپس وضعیت ویژگی ‌خاص هر فرد را، از حیث آگاهی ها و توانایی های جسمی و روحی او در نطر گرفت و آنگاه میزان پرداختن به مقدمات و استعدادهای فردی را معلوم کرد.

  به طور خلاصه خودسازی نیازمند شناخت خود است تا از طریق شناخت خود شناخت‌های زیر حاصل آید:

  برخی از این شناخت ها که مقدمه ضروری خودسازی هستند، با استفاده از شاخه‌های مختلف انسان‌شناسی مانند روانشناسی تجربی، علم النفس فلسفی، فلسفه ذهن و فلسفه فعل یا کنش بدست می‌آیند و برخی از آنها از طریق خودشناسی فردی و با استفاده از روش درون بینی حاصل می‌شوند. بنابراین، «خودشناسی برای خودسازی» منحصر به انسان‌شناسی تجربی و فلسفی نیست، بلکه مجموعه‌ای مرکب از انسان‌شناسی و خودشناسی به معنای خاص آن است.

  یکی دیگر از مقدمات مورد نیاز برای خودسازی، داشتن انگیزه و گرایش برای حرکت به سوی مقصد در مسیر صحیح است. خودشناسی می‌تواند انگیزه لازم برای حرکت به سوی مقصد را در ما پدید آورد. خودشناسی انگیزه حرکت به سوی مقصد را از آن جهت پدید می‌آورد که مقصدی که به ما معرفی می‌کند با خواست های فطری ما سازگار است و تنها چیزی که می‌تواند خواست های فطری را برآورد حرکت به سوی خداوند و قرب پروردگاری است که کمال مطلق است و یگانه موجود بی نهایتی است که علم و قدرت بی نهایت است و کمال خواهی نامتناهی انسان فقط با قرب به او تأمین می‌شود.

  خودشناسی برای خودسازی در روایات

  همه انتظاراتی که از خودشناسی داریم تا ما را به خودسازی قادر سازد، در روایات مورد توجه قرار گرفته اندو معصومین علیهم السلام این آثار را بر خودشناسی مترتب دانسته‌اند.

  مهمترین انتظارات ما از خودشناسی، شناخت غایت وجودی انسان بود. به عبارت دیگر از خودشناسی انتظار داریم که مقصد حرکت را به ما نشان دهد. با توجه به این که غایت وجودی انسان از دیدگاه الهی، معرفت خداوند و رسیدن به قرب اوست، روایاتی که در آنها خودشناسی را موجب خداشناسی دانسته‌اند در حقیقت درستی انتظار را تأیید نموده‌اند.

  مشهورترین این روایات، فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است که فرمودند: «من عرف ربه فقد عرف ربه». خداشناسی در واقع مقصدشناسی است و شناخت خداوند و شناخت این که انسان می‌تواند به قرب الهی نایل آید بیانگر استعداد اصلی انسان و غایت وجودی اوست.

  انتظار ما از خودشناسی، منحصر به این نیست که مقصد را به ما نشان دهد بلکه انتظار داریم مسیر حرکت را نیز به ما معرفی کند. مسیر حرکت وقتی روشن می‌شود که بتوانیم افعال مناسب برای رسیدن به مقصد را شناسایی کنیم. هر فعلی که ما انجام می‌دهیم یک یا چند بعد از ابعاد وجود ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخی از افعال به پرورش بُعد علمی و تکامل قوه عاقله ما کمک می‌کند و برخی به اعتدال قوه غضبیه و شهویه ما یاری می‌رسانند. اگر کسی بداند کدام افعال ابعاد وجودی او را به اندازه مناسب پرورش می‌دهد تا او بتواند به مقصد نهایی برسد، در واقع راه را می‌شناسد. بنابراین کسی که راه را نمی‌شناسد افعال مناسب برای رسیدن به مقصد را نمی‌داند.

  این راه ناشناسی ناشی از خودناشناسی است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: لاتجهل نفسک فان الجاهل معرفة نفسه جاهل بکل شی‌ء؛[۱۰] و نسبت به خویشتن خود نادان مباش زیرا کسی که به شناخت خویش نادان است به همه چیز نادان است.

  کسی که خود را نمی‌شناسد هیچ چیز دیگری را نمی‌تواند بشناسد و از جمله این که قادر نیست مسیر درست رسیدن به مقصد و کمال غایی خویش را نیز بشناسد.

  یکی از مقدمات ضروری خودسازی، داشتن انگیزه حرکت است. به عبارت دیگر شناخت مقصد و مسیر به تنهایی کافی نیست بلکه داشتن انگیزه نیز ضروری است.

  امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتی می‌فرمایند: من عرف نفسه جاهدها، و من جهل نفسه اهملها؛[۱۱] کسی که خود را بشناسد با آن مجاهده می‌کند و کسی که به خویشتن جاهل باشد نفس خود را وامی‌گذارد.

  ایشان در روایت دیگری فرمودند: من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجاه و خبط فی الظلال والجهالات؛[۱۲] کسی که خویشتن را نشناسد از راه رستگاری دور می‌شود و به گمراهی و نادانی ها مبتلا می‌شود.

  بنابراین روایات، ناخودشناسی موجب دوری از رستگاری است؛ این دوری هم می‌تواند به سبب نشناختن مقصد و یا مسیر رستگاری باشد و هم می‌تواند ناشی از لغزش عملی در اثر نداشتن انگیزه حرکت در مسیر رستگاری و یا داشتن انگیزه‌های انحرافی باشد. به هر حال گمراهی از مسیر درست، به هر دلیل می‌تواند ناشی از جهل به خویشتن باشد.

  امیرالمؤمنین علیه السلام در روایت دیگری خودشناسی را برترین عقل و ناخودشناسی را موجب گمراهی معرفی کرده‌اند: افضل العقل معرفه الانسان بنفسه فمن عرف نفسه عقل و من جهلها ضل؛[۱۳] برترین خرد شناخت انسان از خویشتن است، پس کسی که خود را بشناسد خردمند است و کسی که خود را نشناسد گمراه است.

  انسان از طریق خودشناسی به ابعاد وجودی خود پی می‌برد.

  انسان با مراجعه به خویش مجموعه‌ای از گرایش ها و توانایی ها را در خود می‌یابد و با نظر به خویشتن گرایش های غیراکتسابی را در سرشت خود می‌شناسد. این گرایش ها بعضی مقتضای حیوانیت انسان است و بعضی ربطی به جنبه حیوانی او ندارد. میل به غذا، نکاح و امنیت جانی در انسان و حیوان مشترک است و گرایش به حقیقت، خیر، زیبایی، تسلط، آفرینش و پرستش امیال اختصاص انسان هستند.

  پانویس

  منابع

  منبع مطلب : wiki.ahlolbait.com

  مدیر محترم سایت wiki.ahlolbait.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  پاسخ تمرین های کتاب ریاضی چهارم دبستان

  دسته بندی :
  1. نکس 98
  2. مطالب سایت
  0بازدید

  پاسخ تمرین های کتاب ریاضی چهارم دبستان را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  گام به گام چهارم ابتدایی — ( تمامی درس ها کامل + PDF )

  گام به گام چهارم ابتدایی — ( تمامی درس ها کامل + PDF )

  ★ خرید حل کل کتاب نگارش

  3,990 تومانافزودن به سبد خرید

  منبع مطلب : biamoz.com

  مدیر محترم سایت biamoz.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دانلود رایگان pdf بهترین گام به گام ریاضی چهارم دبستان | کاملترین پاسخ تشریحی - مجله استادبانک

  دانلود رایگان pdf بهترین گام به گام ریاضی چهارم دبستان | کاملترین پاسخ تشریحی - مجله استادبانک

  گام به گام کتابهای درسی در یک اپلیکیشن

  اپلیکیشن گام به گام استادبانک را به طور کاملا رایگان دانلود کنید. فایل تمامی کتاب های درسی، بیش 1600 گام به گام و 1300 نمونه سوال را یکجا و رایگان در یک اپلیکیشن داشته باشید:

  دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK)

  دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK) (لینک کمکی)

  لینک دریافت رایگان از Google Play

  لینک آشنایی بیشتر با اپلیکیشن

  منبع مطلب : www.ostadbank.com

  مدیر محترم سایت www.ostadbank.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب فصل به فصل ریاضی چهارم

  جواب فصل به فصل ریاضی چهارم

  جواب فصل به فصل ریاضی چهارم دبستان شامل حل تمرین ها و پاسخ به سوالات و فعالیت ها فرهنگ و نوشتن حل تمرین مرور فصل معما و سرگرمی ،حل المسائل فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم و هشتم بصورت کامل در این برگه قرار خواهیم داد برای کاربران منوجان برای تهیه فصل به فصل حل تمرین های ریاضی می توانید در قسمت زیر مراجعه کنید.

  اگر در دانلود جوابات ریاضی چهارم دبستان به مشکل بر خوردید با ما در تماس باشید تا مشکل شما را برطرف کنیم فقط و فقط در واتساپ یا تلگرام

  09103705578

  منبع مطلب : manujani.ir

  مدیر محترم سایت manujani.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  از چه انرژی هایی می توان برق تولید کرد

  دسته بندی :
  1. نکس 98
  2. مطالب سایت
  0بازدید

  از چه انرژی هایی می توان برق تولید کرد را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  تولید الکتریسیته

  تولید الکتریسیته

  تولید الکتریسته فرایند تولید توان الکتریکی از منابع انرژی اولیه است. این مرحلهٔ پیش از تحویل آن به کاربران نهایی برای خدمات در صنعت برق (انتقال، توزیع و غیره) یا ذخیره‌سازی آن (با استفاده از مثلاً روش ذخیرهٔ پمپاژ) است.

  با نقش گسترده، ضروری و برجستهٔ نیروی الکتریسیته در زندگی امروز بشر، یکی از ویژگی‌های این انرژی این است که به مقدار زیادی در طبیعت به طور آزاد در دسترس نیست‌؛ بنابراین باید «تولید» شود (یعنی تبدیل دیگر شکل‌های انرژی به الکتریسیته). تولید در نیروگاه‌‌های برق (که به آن «نیروگاه» نیز گفته می‌شود) انجام می‌گیرد. الکتریسته اغلب در یک نیروگاه توسط ژنراتورهای الکترومکانیکی تولید می‌شود؛ که بیشتر توسط موتورهای حرارتی انرژی برگرفته از احتراق یا شکافت هسته‌ای و نیز با وسیله‌های دیگری مانند انرژی جنبشی جریان آب و باد ایجاد می شود. منابع انرژی دیگر شامل فتوولتاییک خورشیدی و انرژی زمین گرمایی است.

  تاریخچه[ویرایش]

  تولید الکتریسیته فرایندی است که طی آن از یک منبع انرژی استفاده می‌شود تا انرژی الکتریکی تولید شود. اصول پایه برای تولید الکتریسیته توسط دانشمند انگلیسی مایکل فارادی در دهه ۱۸۲۰ تا اوایل دهه ۱۸۳۰ میلادی کشف شد. روش پایه او هنوز هم برای تولید الکتریسیته مورد استفاده قرار می‌گیرد: الکتریسیته با حرکت یک دور سیم یا یک استوانه مسی بین قطب‌های یک آهنربا (ژنراتور) تولید می‌شود. برای شرکت‌هایی که در زمینه الکتریسیته فعال هستند تولید الکتریسیته اولین مرحله در رساندن الکتریسیته بدست شما است و در مراحل بعدی انتقال و توزیع قرار دارند. الکتریسیته معمولاً در نیروگاه توسط ژنراتورها تولید می‌شود. ژنراتورها برای تولید الکتریسیته نیاز به یک محرک مکانیکی نیاز دارند این محرک می‌تواند یک توربین یا یک موتور دیزل باشد ژنراتورهای بزرگ به وسیلهٔ توربین‌ها دور می‌گیرند. بسته به نوع انرژی در دسترس توربینی متناسب با آن طراحی و ساخته می‌شود. تمرکز مولدهای الکتریکی از زمانی ممکن شد که با رشد علم امکان تغییر ولتاژ الکتریکی متناوب و در نتیجه افزایش آن در طول خطوط انتقال انرژی و کاهش آن در انتهای خطوط به وسیله ترانسفورماتورها فراهم شد

  از سال ۱۸۸۱ تاکنون و برای بیش از۱۳۰ سال انرژی الکتریکی به منظور تغذیه مصرف‌کننده‌های انسانی به وسیله منابع مختلف تأمین می‌شود. اولین مولدهای الکتریکی با انرژی آب و زغال سنگ کار می‌کردند و امروزه بخش عظیمی از انرژی الکتریکی به وسیله زغال سنگ، انرژی هسته‌ای، گاز طبیعی، هیدروالکتریک و نفت تولید می‌شود که البته در این میان منابعی مانند انرژی خورشیدی، انرژی جزر و مدی، انرژی بادی و انرژی زمین گرمایی نیز نقش کوچکی ایفا می‌کنند. اشتباهی که در دنیا در حال رخ دادن است این است که الکتریسیته جاری با الکتریسیته ساکن فرق بسیاری دارد.

  نیروگاه[ویرایش]

  نیروگاه مجموعه‌ای از تأسیسات صنعتی است که برای تولید انرژی الکتریکی از آن استفاده می‌شود. نیروگاه‌ها بسته به نوع تکنولوژی به کار رفته در آن‌ها و منابع انرژی در دسترس متفاوت هستند.

  وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکل‌های آن مانند انرژی شیمیایی، انرژی هسته‌ای، انرژی پتانسیل گرانشی و … به انرژی الکتریکی است. وظیفه اصلی در تقریباً همه نیروگاه‌ها بر عهده مولد یا ژنراتور است، ماشین دواری که انرژی جسم سیال را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. انرژی مورد نیاز برای چرخاندن یک ژنراتور از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود و غالباً به منظور حداکثری راندمان و حداقل نمودن هزینه هاو همچنین میزان دسترسی به منابع مختلف انرژی در آن منطقه و دانش فنی گروه سازنده بستگی دارد.

  ژنراتور: ژنراتورها یا مولدها در حقیقت ماشین‌های الکتریکی هستند که با گرداندن شفت آن‌ها البته با یک سری ملاحظات می‌توان برق تولید کرد. معمول‌ترین انواع ژنراتور ژنراتورهای سنکرون هستند که در بیشتر انواع نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ژنراتور سنکرون ماشینی است که باید دور آن با توجه به تعداد قطب‌ها در محدوده ای معین ثابت نگه داشته شود. در این ژنراتور یک میدان گردان روی سیم پیچ‌های ژنراتور القا می‌شود که دور این میدان گردان با دور روتور باید یکسان باشد؛ و روتور یک مغناطیس یا آهنربای کنترل شده‌است که به کمک این مغناطیس می‌توان ولتاژ ژنراتور را کنترل کرد. کابل‌های خروجی ژنراتور را ترمینال ژنراتور می‌نامند در ترمینال ژنراتور باید ولتاژ و فرکانس کنترل شده داشته باشیم.

  کنترل فرکانس : فرکانس ژنراتورها در یک شبکه بزرگ به صورت هماهنگ و مشترک در همه نیروگاه‌ها کنترل می‌شود کنترل فرکانس ژنراتور به کمک سیستم کنترل دور توربین انجام می‌شود که پایداری این سیستم کنترل بسیار اهمیت دارد و یک سیستم کنترل دور توربینی که ژنراتور را به حرکت درمی‌آورد بسیار پیچیده‌است. اما به صورت ساده اگر بخواهیم به آن اشاره کنیم باید بگویم بار الکتریکی ژنراتور برای توربین مانند ترمز عمل می‌کند به این ترتیب دور توربین در صورت افزایش بار کاهش می‌یابد و سیستم کنترل از طریق فرمان به توربین دور آن را کنترل می‌کند. مثلاً در یک نیروگاه بخار این فرمان به دریچه کنترل بخار اعمال می‌شود و دریچه به مقدار بیشتری باز می‌شود تا بتواند دور لازم را به توربین بدهد. دور ژنراتورها در یک شبکه بر فرکانس تأثیر می‌گذارند و فرکانس یک شبکه استاندارد نباید از محدوده معینی تجاوز کند نکته دیگر اینکه در صورت عملکرد معیوب سیتم کنترل یا دریچه کنترل احتمال دور گرفتن بیش از حد توربین وجود دارد که بسیار خطرناک است البته برای چنین مشکلاتی حفاظت‌هایی وجود دارد ولی در مواردی مشکلاتی پیش آمده که هم خسارت جانی و هم خسارت مالی بالایی دارد.

  سیستم تحریک ژنراتور : ولتاژ خروجی ژنراتور بسیار اهمیت دارد چون اگر ولتاژ از حدی فراتر رود به عایق‌های الکتریکی ژنراتور و تجهیزات نیروگاه صدمه وارد شده و خسارت سنگینی در برخواهد داشت. به سیستمی که ولتاژ ژنراتور را کنترل می‌کند سیستم تحریک یا AVR می‌گویند سیستم تحریک هم یک سیستم کنترل پیشرفته‌است که وظیفه آن کنترل ولتاژ ژنراتور است.

  نوع دیگری از ماشین‌های الکتریکی که به عنوان ژنراتور استفاده می‌شوند ماشین‌های الکتریکی آسنکرون یا القایی هستند. یک ماشین الکتریکی آسنکرون هم می‌تواند به صورت موتور استفاده شود و هم به صورت ژنراتور. این نوع ماشین در صنعت بیشتر به صورت موتور استفاده می‌شود چون موتوری محکم و با قابلیت‌های بالاست، نیاز به زغال یا جاروبک ندارد، و تعمیرات آن ساده است. این ماشین معمولاً در نیروگاه‌های بادی به عنوان ژنراتور مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی دور موتور آسنکرون از دور سنکرون آن بیشتر می‌شود شروع می‌کند به تولید الکتریسته و تبدیل به ژنراتور می‌شود. استفاده از این نوع ژنراتور در نیروگاه‌های بادی به علت محدودیت در کنترل سرعت باد است و حتی با همین نوع ژنراتور هم اگر سرعت باد از حدی بالاتر رود یا کمتر از مقدار مورد نیاز باشد ترمزهای توربین به صورت خودکار آن را متوقف خواهند کرد.

  توربین‌ها[ویرایش]

  امروزه توربین‌های متصل به ژنراتورهای الکتریکی بیشترین حجم انرژی الکتریکی را تولید می‌کنند. به کمک توربین‌ها انرژی سوخت یا بخار یا آب به ژنراتور منتقل می‌شود تا تبدیل به انرژی الکتریکی شود. توربین‌ها تجهیزاتی مکانیکی با دقت ساخت بالا هستند که با توجه به نوع نیروگاه و سیالی که آن را به چرخش درمی‌آورد انواع مختلفی دارند که در ادامه در مورد آن بیشتر صحبت می‌کنیم.

  ۱- بخار: توربین بخار که به وسیلهٔ بخار خشک یا بخار سوپر هیت به حرکت در می‌آید یکی از متداول‌ترین انواع توربین در دنیاست این توربین‌ها که معمولاً چند مرحله ای یا دو مرحله ای هستند (بسته به فشار بخار و توان توربین) عمر بالایی دارند و راندمان قابل قبولی هم دارند. ابتدا آب به وسیله حرارت تولید شده از روش‌های زیر :
  ۱–۱- شکافت هسته‌ای که انرژی حاصل از واکنش هسته ای در یک راکتور هسته ای در نهایت بخار خشک تولید می‌کند و با استفاده از یک توربین بخار انرژی بخار خشک به ژنراتور منتقل می‌شود؛ بنابراین یک نیروگاه هسته ای در حقیقت یک نیروگاه بخار است که برای تأمین بخار از انرژی هسته ای استفاده شده‌است. از مزایای این نوع نیروگاه می‌توان به انرژی ارزان و طولانی مدت اشاره کرد از معایب آن این است که باید انرژی آن همیشه مصرف شود و برای نوسانات بار مناسب نیست و حتی نوسانات بار در شرایطی می‌تواند برای آن خطرناک باشد همچنین در صورت بروز حادثه مانند آنچه در نیروگاه چرنوبیل یا نیروگاه‌های اتمی ژاپن رخ داد یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد. اما با این حال هنوز بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا درصد بالای از انرژی مورد نیاز خود را از انرژی هسته ای تأمین می‌کنند.
  ۱–۲- از سوختن سوخت‌هایی همچون زغال سنگ، گاز طبیعی یا نفت آب به جوش می‌آید و سپس از این بخار برای به حرکت درآوردن پره‌های توربین استفاده می‌شود. در بعضی از نیروگاه‌ها جدید از انرژی خورشیدی برای تأمین انرژی استفاده می‌شود.
  ۱–۳- انرژی زمین گرمایی این روش تولید انرژی در مکان‌هایی خاص مانند نزدیک آتش فشان‌های نیمه فعال قابل ساخت است در این روش معمولاً با استفاده از آب گرمی که با فشار از داخل زمین فوران می‌کند توربینی خاص را به حرکت درمی‌آورند یا با استفاده از این حرارت مایعی که در دمای پایینی می‌جوشد را گرم می‌کنند و انرژی آن را به توربین می‌دهند. نیز اشاره کرد.
  ۱–۴- پانل‌های فتوولتاییک و خورشید گرمایی در این روش نور خورشید مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. اگر چه سلول‌های فتو ولتاییک هنوز برای استفاده در مقیاس وسیع گران هستند اما راندمان سلول‌های خورشیدی از ۳۰ درصد در گذشته‌ای نه چندان دور به ۴۰ درصد رسیده‌است. از پانل‌های خورشیدی فتو ولتاییک بیشتر در مناطق دور افتاده و کم جمعیت که هزینه انتقال انرژی و نصب تجهیزات توجیه ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در کشورهای با فناوری پیشرفته مانند ژاپن، آلمان، ایالات متحده و.. به علت مسائل زیست‌محیطی و افزایش راندمان نسل جدید این سلول‌ها ظرفیت نصب با سرعت بالایی در حال افزایش است. در روش خورشید گرمایی با استفاده از نور آفتاب و تمرکز انرژی خورشید به روش‌های مختلف دمای آب را بالا می‌برند و در نهایت اختلاف دمای ایجاد شده بین آب گرم و سرد باعث جریان آب می‌شود که این حرکت سبب می‌شود توربینی که در مسیرش قرار دارد را به حرکت وادارد و به این ترتیب الکتریسیته تولید می‌شود. یا آنقدر دمای اب را بالا می‌برند تا بخار تشکیل شود و با انرژی بخار توربین را به گردش درمی‌آورند. برای تمرکز انرژی گرمایی خورشید از آینه‌های شلجمی استفاده می‌شود یا اینکه با استفاده از محفظه ای شیشه ای دمای اب را بالا می‌برند مانند همان پدیده ای که هنگام بسته بودن درهای خودرو در تابستان در داخل خودرو اتفاق می‌افتد و دمای داخل خودرو بسیار بیشتر از دمای محیط می‌شود فقط به این دلیل که بازتابش از داخل محفظه نمی‌تواند از محفظه عبور کند و دو بار بازتابیده می‌شود.
  نکته بحرانی در مورد توربین‌های بخار دما و فشار بخار است بخار ورودی به توربین باید آنقدر داغ باشد که بخار کاملاً خشک داشته باشیم تا در خروجی توربین که دما افت می‌کند قطرات آب تشکیل نشود در صورتی که قطرات آب در توربین تشکیل شود یک فاجعه رخ خواهد داد چون قطرات آب تشکیل شده در آن دما و فشار بالا به راحتی به پره‌های گرانقیمت توربین صدمه می‌زنند. از مزایای توربین بخار عمر مناسب و راندمان نسبتاً بالای آن است و از معایب آن می‌توان به مصرف زیاد منابع آبی و هزینه بالای مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری اولیه اشاره کرد و همچنین برای استارت این نیروگاه به زمان و فعالیت زیادی نیاز است و مشکلات خاص خود را دارد. همچنین بهره‌برداری از نیروگاه بخار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

  ۲- آب: در این حالت پره‌های توربین به وسیله آب به حرکت در می‌آیند. این انرژی می‌تواند از حرکت آب پشت یک سد یا حرکت آب یه وسیله نیروی جزر و مد تأمین گردد. توربین‌های آبی در مناطق پرآب نقش بزرگی در تولید انرژی ایفا می‌کنند این توربین‌ها انرژی آب ذخیره شده در ارتفاع بالا را به انرژی گردشی برای ژنراتورهای خود تبدیل می‌کنند. معمولاً دور این نوع توربین‌ها پایین است در حالیکه توربین‌های بخار و گاز دارای دور ۳۰۰۰ دور بر دقیقه و بالاتر هستند این نوع توربین دور پایینی دارد و از آنجا که دور ژنراتور به فرکانس برق تولیدی ارتباط دارد تعداد قطب‌های توربو ژنراتورهای آبی بیشتر است تا در دور کم همان فرکانس ۵۰ هرتز را تحویل دهند. از مزایای این نوع نیروگاه می‌توان به تولید برق بدون نیاز به سوخت‌های فسیلی، کمک به کاهش آلودگی هوا، توانایی ذخیره‌سازی انرژی با استفاده از سیستم تلمبه ای ذخیره (پمپاژ آب با استفاده از برق مازاد در ساعات کم باری به ارتفاع بالا و استفاده از آب پمپ شده در ارتفاع برای حرکت توربین در ساعات اوج) و قابلیت بالای کنترل بار اشاره کرد؛ ولی از مشکلات آن می‌توان به هزینه بالای اولیه برای ساخت نیروگاه اشاره کرد همچنین فعالین محیط زیست دربارهٔ مشکلاتی که این نوع نیروگاه‌ها برای ماهی‌ها ایجاد می‌کنند اعتراض دارند که امروزه توربین‌هایی ساخته شده که برای ماهی‌ها مشکلات کمتری ایجاد می‌کنند.

  ۳- باد: توربین‌های بادی هم از دیگر انواع توربین هستند که از طبیعت برای تولید انرژی الکتریکی کمک می‌گیرند اما در بعضی توربین‌ها فشار باد به صورت مصنوعی از طریق انرژی نور خورشید یا سوختن سوخت‌ها به وجود می‌آید. توربین‌ها بادی باید در مناطقی نصب شوند که سرعت باد مناسب باشد و این وزش در طول سال آنقدر ادامه داشته باشد که نصب این نوع نیروگاه‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد. حتی سرعت خیلی بالای باد هم برای این نوع توربین مناسب نیست. تا کنون تمام انواع توربین‌هایی که دربارهٔ آن صحبت شد دارای ژنراتور سنکرون بودند ولی توربین بادی نیاز به ژنراتور آسنکرون دارد. نوع جدیدی از توربین‌های بادی هم با نام برج‌های خورشیدی پا به عرصه تولید انرژی الکتریکی گذاشته‌اند که باد به صورت مصنوعی در آن‌ها جریان می‌افتد. با استفاده از انرژی خورشید هوای داخل برج گرم می‌شود هوای گرم تمایل دارد به سمت بالا حرکت کند سپس با مکشی که به وسیلهٔ برج ایجاد می‌شود همانند آنچه در دودکش‌ها اتفاق می‌افتد هوای گرم به سمت بالا حرکت می‌کند و سرعت می‌گیرد. حرکت هوای گرم سبب چرخش توربینی می‌شود که ژنراتور را دور می‌دهد. منبع این انرژی را هم خورشید می‌دانند و یکی از نیروگاه‌های خورشیدی گرمایی به حساب می‌آید.

  ۴- گازهای داغ: توربین گازی در حقیقت مانند یک موتور جت هواپیماست و خود از یک کمپرسور، محفظه احتراق و توربین تشکیل شده‌است. این توربین با استفاده از انرژی بالای گاز داغ حاصل از انفجار در محفظه احتراق به گردش در می‌آید. به همین دلیل به آن توربین گازی می‌گویند. سوخت این نوع توربین گازوییل و گاز طبیعی است که البته گاز طبیعی سوخت بهتری برای آن محسوب می‌شود و راندمان بیشتر داشته و هزینه و مشکلات بهره‌برداری کمتری دارد؛ ولی این توربین‌ها معمولاً دو سوخته هستند چون در شرایطی که ممکن است گاز طبیعی در دسترس نباشد در فرایند تولید الکتریسیته خللی ایجاد نشود؛ بنابراین گازوییل سوخت دوم محسوب می‌شود از مزایای این نیروگاه می‌توان به زمان نسبتاً کم برای ساخت تا بهره‌برداری، آمادگی بالا برای استارت و استارت مجدد، قابلیت جمع‌آوری و جابجایی از یک منطقه به منطقه دیگر هزینه اولیه پایین برای سرمایه‌گذاری و زودبازده تر بودن نسبت به سایر نیروگاه‌ها اشاره کرد. از معایب این نیروگاه می‌توان به راندمان پایین و هزینه بالای بهره‌برداری اشاره کرد.
  به همین دلیل و به منظور افزایش راندمان این نوع نیروگاه از توربین‌های گازی مرکب که انرژی خود را به‌طور هم‌زمان از آب و فشار گاز می‌گیرند استفاده می‌گردد در این نیروگاه‌ها انرژی مورد نیاز به وسیله سوختن گاز طبیعی و از طریق گازهای داغ در یک توربین گازی تأمین می‌گردد و از مازاد انرژی برای گرم کردن آب و تبدیل بیشتر انرژی استفاده می‌شود. راندمان این نیروگاه‌ها معمولاً بالاتر از ۶۰٪ است.

  لازم است ذکر شود روش‌های تولید انرژی اشاره شده در بالا مرسوم‌ترین و پر کاربردترین روش‌ها می‌باشد ولی در حال حاضر روش‌های دیگری نیز جهت تولید انرژی الکتریکی در جهان استفاده می‌گردد که مختصراً به آن اشاره می‌شود:

  ۵- تولید الکتریسیته به کمک علم الکترونیک : روش‌های دیگری هم برای تولید انرژی الکتریسته وجود دارند که به کمک علم الکترونیک انرژی الکتریکی تولید می‌کنند و کمتر به تجهیزات مکانیکی نیاز دارند و بیشتر در مقیاس کوچک و برای وسایل الکترونیکی و وسایل قابل حمل مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ که از آنجمله می‌توان به قطعات ترمو الکتریک، ترمو یونیک و تومو ولتاییک که با گرما تولید الکتریسیته می‌کنند اشاره کرد. معمولاً از سلول‌های ترمو الکتریک در دماهای پایین‌تر استفاده می‌شود. همچنین سلول‌های پیزوالکتریک که در نتیجه بار یا فشار مکانیکی تولید الکتریسیته می‌کنند. مثلاً اخیرا با نصب این سلول‌ها در پیاده‌روها توانسته‌اند از قدم زدن افراد الکتریسته تولید کنند؛ و نوع دیگر از قطعات الکترونیکی بتاولتاییک‌ها هستند که با تابش رادیو اکتیو تولید الکتریسیته می‌کنند. روش دیگری که موسوم به نیروگاه MHD است و در دست مطالعه قرار دارد روش تولید انرژی الکتریکی از راکتورهای هسته ای است که بر اساس دینامیک مایع کار می‌کند؛ و نوع دیگر روش تولید انرژی روش اسموتیک است که و در جایی امکان‌پذیر است که آب شور و شیرین با یکدیگر ترکیب می‌شوند. (دلتاها از این محل‌ها هستند)

  ۶- تولید الکتریسیته الکتروشیمیایی : روش‌های تولید الکتریسته الکتروشیمیایی هم وجود دارند که اهمیت ویژه ای برای کاربردهای قابل حمل نقل دارند. انرژی الکتریکی می‌تواند به وسیلهٔ سلول‌های بسته تولید می‌شوند که مانند باتری‌ها کار می‌کنند. این روش بیشتر برای ذخیره انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تولید انرژی الکتریکی. اما سلول‌های باز الکتروشیمیایی که با نام پیل سوختی یا سلول سوختی شناخته می‌شوند بیشتر برای تولید انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروزه تحقیقات زیادی روی توسعه پیل‌های سوختی انجام شده‌است که سبب پیشرفته تر شدن و کاراتر شدن آن‌ها شده‌است. پیل‌های سوختی می‌توانند الکتریسیته را هم از سوخت طبیعی و هم از سوخت‌های ترکیبی فراهم کنند و همین‌طور می‌توان از آن‌ها برای تولید الکتریسیته و هم برای ذخیره الکتریسیته استفاده کرد.

  ۷ - روش اقیانوس گرمایی : در این روش با استفاده از تفاوت دمای کم بین آب در اعماق اقیانوس و آب گرم تر سطح اقیانوس یک مسیر از آب به وجود می‌آورند که این آب هنگام حرکت یک توربین را می‌چرخاند و تولید الکتریسیته می‌کند.

  موتورهای احتراق داخلی[ویرایش]

  برای تولید انرژی الکتریکی در مقادیر یا مقیاس‌های پایین معمولاً از موتورهای الکتریکی که به وسیله سوخت دیزل، بیوگاز یا گاز طبیعی به حرکت در می‌آیند استفاده می‌شود. از موتورهای دیزل معمولاً برای سیستم‌های پشتیبانی یا برق اضطراری در ولتاژهای پایین استفاده می‌شود که دیزل ژنراتور یکی از انواع عمومی این مولدهاست و می تواند برق اضطراری یا برق مورد نیاز در محل های دور از دسترس مثل پروژه های ساخت جاده، ریل گذاری، حفاری و ساختمان سازی را با هزینه مناسب تامین نماید. اما بیوگاز معمولاً در محل تولید یعنی در مکان‌هایی مانند محل‌های دفع زباله یا فاضلاب سوزانده می‌شود و به وسیله یک موتور متناوب یا میکرو توربین به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

  باتری خورشیدی[ویرایش]

  برعکس صفحات متمرکزکننده نور خورشید برای ایجاد حرارت، باتری‌های خورشیدی نور خورشید را به‌طور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. با این که استفاده از نور خورشید رایگان است و نور خورشید در بسیار از مناطق به راحتی قابل دسترسی است اما قیمت تمام شده برق تولیدی از این روش در مقایسه با تولید با روش‌های تولید انرژی الکتریکی در سطح کلان (نیروگاه‌ها) گران‌تر تمام می‌شود. همچنین راندمان پایین سلول‌های خورشیدی سیلیکونی (نزدیک به ۳۰٪) استفاده از آن‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده‌است. امروزه از باتری‌های خورشیدی معمولاً در مناطق دورافتاده‌ای که امکان دسترسی به شبکه برق وجود ندارد یا به عنوان منبع الکتریکی تکمیلی در واحدهای مسکونی یا تجاری استفاده می‌شود. پیشرفت‌های اخیر در زمینه ساخت باتری‌های خورشیدی و همچنین یارانه‌های در نظر گرفته شده به وسیله انجمن‌های محیط زیست باعث شده تا روند پیشرفت و استفاده از این منابع روزبه‌روز رشد کند.

  جستارهای وابسته[ویرایش]

  پانویس[ویرایش]

  منابع[ویرایش]

  منبع مطلب : fa.wikipedia.org

  مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  انواع روشهای تولید برق

  انواع روشهای تولید برق

  (مربوط به فصل دوم کتاب حرفه وفن سال اول راهنمایی)

  در این نوشتار به نحوه ی تولید برق از منابع طبیعی انرژی شامل آب، گاز طبیعی، زغال سنگ، باد، اتم و آفتاب پرداخته می شود. تمرکز این نوشته بیشتر روی هزینه ی تولید این انرژی از منابع یاد شده است و سعی می شود ضمن اشاره به نحوه تبدیلات انرژی، نگاهی اقتصادی روی تولید این انرژی با روشهای مزبور شود. 

        همانطور که می دانیم انرژی برق از اساسی ترین نیازهای زندگی در قرون جدید بشمار می رود، مصارفی چون روشنایی منازل و معابر گرفته تا در بکارگیری تلفن و تلویزیون و نیز استفاده های صنعتی و پزشکی نظیر ساخت ماشین آلات و فلزات و ابزارآلات پزشکی... نشان می دهد که این انرژی نقش بی بدیلی در رفع نیازهای انسانی و پیشرفت جوامع دارد. آمارهای جهانی در تقاضای رو به رشد دنیا نشان می دهد که حدود 70 درصد سرمایه گذاری های جهانی در توسعه ی بخش انرژی- معادل 11 تریلیون دلار- طی سه دهه آینده به تأمین برق اختصاص دارد بطوریکه این رقم 3 برابر رقم معادل 3 دهه ی گذشته است. طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، الکتریسیته بیش از هر انرژی دیگری در تقاضای نهائی انرژی با نرخ رشد 8/2 درصد روبرو خواهد بود. از طرف دیگر پراکنده بودن منابع تأمین انرژی در نقاط مختلف دنیا باعث شده که کشورها، روشهای مختلفی جهت تأمین این انرژی بکار گیرند. برای مثال در کشور پرآب نروژ، نود و نه درصد نیروی برق این کشور از نیروگاه های برق- آبی تولید می شود. در حالیکه در کشور آمریکا کمتر از 10  درصد برق این کشور از این طریق تأمین می شود.  در یک پیش بینی آمده است که تا 50 سال آینده، 30 درصد نیروگاهها در جهان از سوخت ذغال سنگ، 10 درصد از سوخت گاز استفاده کرده، 15 درصد آنها از منابع انرژی تجدید پذیر (آب، باد، خورشید و انرژی گرمایی زمین ...) و 15 درصد از انرژی هسته ایی برای این نیروگاهها استفاده می کنند، در یک دسته بندی کلی روشهای عمده ی تولید برق به شرح زیر می باشد:

  1- نیروگاه آبی: روش رایج و متداول تولید برق در مقیاس بالا استفاده از آبهای ذخیره شده و تبدیل انرژی ذخیره شده آن به انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه ئیدروالکتریک است. د رحال حاضر 19 درصد برق کل دنیا توسط این نیروگاه ها تولید می شود. مهمترین مزیتهای این روش عبارتند از حذف هزینه های مربوط به مصرف سوخت های فسیلی (نفت، گاز و ذغال سنگ) در این نیروگاهها و نیز عدم تولید گازهای آلاینده ی محیط زیست. هزینه تولید برق از این روش بسته به شرایط جغرافیایی مختلف بین 2 تا 15 سنت در ازای هر کیلووات ساعت می باشد. در ایران 7/14 درصد از کل برق کشور از نیروگاههای آبی تولید می شود.

  2- نیروگاه ذغال سنگی: هر چند که ذغال سنگ از سوخت های ارزان فسیلی محسوب می شود، ولی حمل و نقل آن هزینه های زیادی دارد و علاوه بر آن برای تولید مقدار معینی برق نیاز به سوزاندن مقدار بسیار زیادی از این سوخت می باشد. برای مثال برای تولید هر 1000 مگاوات برق در روز نیاز به 8600 تن زغال سنگ می باشد که اگر بخواهیم این مقدار را با معادل نیروگاه اتمی مقایسه کنیم به عدد 74 کیلوگرم اورانیوم می رسیم. هزینه ی جاری تولید برق با این روش  2/4 سنت به ازای هر کیلووات ساعت است.

  3- نیروگاههای با سوختهای فسیلی دیگر(گازی، گازوئیلی، ... و بخاری): مناسب ترین سوخت فسیلی جهت تولید برق گاز طبیعی است. این نیروگاه ها (سیکل ترکیبی گاز طبیعی) 60 درصد انرژی گرمایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند که رقم نسبتاً مطلوبی برای نیروگاه های سوختی است. همچنین این نیروگاهها در مقایسه با نیروگاه های ذغال سنگی 40 تا 50 درصد کمتر دی اکسید کربن (آلاینده هوا) از خود ساطع می کنند. هزینه ی تولید برق با این نیروگاه ها 8/3 سنت به ازای هر کیلووات ساعت برای گاز 77/3 دلار و 6/5 سنت برای گاز 72/6 دلار است.( در اینجا حجم واحد بکار رفته گاز، فوت مکعب است.) در ایران حدود 80 درصد برق تولیدی از سوخت گاز طبیعی استفاده می شود که این میزان گاز برابر 48 درصد کل گاز استخراجی در کشور است. از کل نیروگاههایی که با سوختهای فسیلی کار می کنند 9/37 درصد برق کشور از نیروگاه های بخاری، 4/29 درصد از نیروگاه های گازی، 7/16 درصد از نیروگاههای سیکل ترکیبی و 2/1 درصد از نیروگاههای دیزلی تأمین می شود.

  4- نیروگاه اتمی: با دو روش فیسیون و فوزیون انرژی اتم آزاد می شود. در روش رایج (فیسیون) با شکاف هسته اورانیم مقدار بسیار زیادی گرما تولید می شود. هر کیلوگرم اورانیوم 5/3 درصد غنی شده حدود 20 میلیارد کیلوکالری گرما تولید می کند که این گرما می تواند 1026 مگاوات ساعت برق تولید کند. این گرما ابتدا آب موجود در دیگ بخار نیروگاه را گرم می کند تا بخار تولید شود، آنگاه این بخار با گرداندن توربین های نیروگاه، برق تولید می کند. 17 درصد از برق و 4/6 درصد از کل انرژی دنیا از انرژی هسته ای تامین می شود. به لحاظ هزینه، هزینه ی غالب مربوط به ساخت نیروگاه است که قیمت بین المللی آن بین 1000 تا 1200 دلار در ازای هر کیلو وات ساعت برق است. هزینه ی جاری تولید برق با چنین نیروگاهی بعد از ساخت، حدود 5/3 سنت در ازای هرکیلووات ساعت است. هزینه ی استخراج و غنی سازی اورانیوم برای هر کیلوگرم بستگی به معادن مربوط دارد که برای مثال در مورد ایران این رقم بین 80 تا 130 دلار است. همچنین سوخت آماده ی این نیروگاهها در بازار آمریکا حدود 180 دلار برای هر کیلوگرم می باشد.

   اما روش دوم (فوزیون) که از آن به عنوان بالاترین منبع انرژی یاد می شود هنوز در مرحله ی تحقیق و توسعه است. پروژه ی آزمایشی آن در سال 2016 انجام می شود در این نیروگاه ها بجای اورانیوم، از نوعی آب سنگین استفاده می شود. در فوزیون هسته ای اتم های هیدروژن تحت دمای بسیار بالا با هم ترکیب شده و اتم هلیوم را می سازند با این کار بدون آنکه ماده رادیواکتیوی بوجود آید، مقدار انرژی بسیار زیادی آزاد می شود. هزینه ساخت نیروگاه آن حدود 4 برابر هزینه مربوط به نیروگاههای فیسیونی فعلی است.

  5- نیروگاه بادی: در این روش، با چرخاندن پره هایی که در معرض وزش باد قرار می گیرند، انرژی لازم به توربین های مولد منتقل می شود. در بعضی از کشورها این نیروگاه ها را به صورت ترکیبی با دیگر نیروگاه های آبی، سوختی بکار می گیرند تا در زمان اوج مصرف، بتواند مکملی برای آنها باشد. سرمایه اولیه ساخت این نوع نیروگاه حدود 3660 دلار در ازای هرکیلووات ساعت و هزینه ی جاری تولید برق با این روش حدود 7/5 سنت می باشد. در ایران، در سال 1384 تولید انرژی الکتریکی این نیروگاه ها بالغ بر 69 میلیون کیلووات ساعت بوده است که تقریباً یک درصد کل برق تولیدی برق کشور را دربرداشته است.

  6- نیروگاه های بیولوژیکی: در این روش همانند نیروگاه های با سوخت فسیلی از سوخت به برای انرژی گرمایی مورد نیاز استفاده می شود. با این تفاوت که این سوخت از موجودات و محصولات بیولوژیکی( گیاهان، فضولات حیوانی، بقایای محصولات کشاورزی و ...) تأمین می شود. این روش به علت نیاز به زمینهای وسیع کشاورزی با محدودیت های زیادی روبرو است ولی با کم شدن منابع فسیلی و بالارفتن قیمت آنها، رقیبی جدی برای این سوختها محسوب خواهند شد.

  7- مولد ئیدروژنی: در این روش ئیدروژن به عنوان یک سوخت استفاده می شود که ابتدا باید از دیگر منابع انرژی تأمین شود. این روش به عنوان یک روش پاک که تنها آب از خود بیرون می دهد و  با بازدهی بالا ، برای اتومبیلهای برقی گزینه ی مناسبی است. برای مثال با 3 کیلوگرم ئیدروژن می شود تا مسافت 400 کیلومتر رانندگی کرد. برای مثال، شرکت ژنرال موتورز از ساخت اتومبیلی با ذخیره ی 5 کیلوگرم برای 500 کیلومتر استفاده خبر داده است. مهمترین مشکل این روش، توزیع و ذخیره ی آسان آن است.  با این حال پیش بینی می شود تا 45 سال دیگر نیمی از اتومبیلها با این سوخت کار کنند. روشهای متعددی برای تهیه ی ئیدروژن وجود دارد که از جمله آنها می توان تکنیکهای شیمیایی، هسته ای، خورشیدی و بادی نام برد. اما در حال حاضر ارزان ترین راه تهیه ی آن، استفاده از واکنشهای شیمیایی روی گاز طبیعی است. با این روش برای گاز مایع شده با قیمت 6 دلار در هر فوت مکعب، هزینه تولید هر کیلوگرم ئیدروژن 2 دلار می شود. علاوه بر کاربرد انرژی الکتریکی، در حال حاضر مهمترین کاربران ئیدروژن صنایع نفت هستند که با بکارگیری آن در پالایشگاه های نفت، نفت خام سنگین را جهت پالایش ارتقاء می دهند.

  8- نیروگاه زمین گرمایی (ژئوترمالی): در این روش گرمای زیر سطح زمین به برق تبدیل می شود. این گرما ابتدا بخار آب تولید کرده سپس از طریق توربینهای مولد، برق تولید می کند. تقریباً یک درصد انرژی جهان با این روش تأمین می شود. هزینه ساخت یک نیروگاه با این روش بین 1000 تا 8000 دلار در ازای هر کیلووات ساعت برق است و همچنین هزینه ی جاری تولید برق با این روش بسته به دمای محیط بین 3 تا 4 سنت برای هر کیلو وات ساعت است. بیشترین استفاده از این روش در کشور فیلیپین است که 22 درصد کل برق مصرفی این  کشور از این طریق تأمین می شود.

  9- نیروگاه خورشیدی: این مولدها بیشتر در مقیاس کوچک ساخته می شود. به دو روش از خورشید جهت تولید برق استفاده می شود. روش اول مبتنی بر گرمای خورشید است که در حاضر تلاش می شود که این مولدها در مقیاس بزرگ ساخته شود. توان انرژی خورشیدی در هر متر مربع معادل یک کیلو ژول در هر ثانیه می باشد طوریکه 8 ساعت تابش خورشید معادل 8 کیلووات ساعت انرژی برق است. 

   روش دوم مبتنی بر نور خورشید است. در این روش اشعه نور با بکارگیری خاصیت کوانتومی آن مستقیماً به برق تبدیل می شود. در این روش که عمل تبدیل نور به برق از طریق صفحه ی نازکی به نام سلول انرژی انجام می شود، بازده حدود 16 درصد است. به عنوان مثال یک متر مربع یک سلول یک متر مربعی با بازده متوسط 10% در طی یک روز آفتابی در مجموع 800 وات ساعت برق تولید می کند. در ایران هر نفر بطور متوسط حدود 2300 کیلووات ساعت در سال برق مصرف می کند (تولید برق ایران در سال: 163 گیگاوات ساعت / 70 میلیون نفر ). برای تولید این مقدار برق به وسیله ی سلولهای خورشیدی با بازده 10 درصد  هر نفر نیاز به سلولی با 9 متر مربع مساحت دارد. همچنین برای تأمین برق مصرفی کل ایران (خانه ها و صنابع و غیره) با سلولهای خورشیدی با آن بازده، مجموعاً به سطحی معادل 25 در 25 کیلومتر لازم می باشد.در حال حاضر برق تولیدی با این روش در دنیا 1200 مگاوات در سال است و با توجه به سرمایه گذاری هایی که در این زمینه انجام می شود این توان تولیدی با رشد 30 درصد در سال همراه است و پیش بینی می شود که تا سال 2020 ، 5 درصد از برق دنیا با این روش تولید شود.  هزینه تولید برق با این روش بسته به شدت نور موجود برای هر کیلووات ساعت، بین 30 تا 60 سنت می باشد.

  منابع

  www.nasimjonoub.com

  www.cityweb.blogfa.com

  www.yousefi.us

  www.azfarshid.blogsky.us

  منبع مطلب : 1001nokte.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 1001nokte.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معرفی هشت روش برای تولید برق

  معرفی هشت روش برای تولید برق

  در این مطلب به معرفی هشت روش برای تامین برق می پردازیم که در آینده می توانند نقش مهمی در تأمین انرژی پایدار و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی داشته باشند. در ادامه با ما همراه باشید.

  کلیک – در دنیای امروز تقاضا برای انرژی برق به طور فزاینده ای در حال افزایش است و از سویی دیگر منابع سوخت های فسیلی نیز در حال کاهش هستند؛ بنابراین در حال حاضر نیاز به استفاده از منابع جدید انرژی تجدیدپذیر بیش از پیش احساس می شود.

  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در چند سال گذشته به یک دغدغه اصلی برای اکثر کشورها تبدیل شده است. ایده استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، ایده جدیدی نیست و قدمت آن به زمانی در حدود یک قرن پیش و به قبل از زمانی که استخراج نفت در سراسر جهان در حداکثر میزان خود قرار داشت، باز می گردد؛ به عنوان مثال اولین پنتنت (گواهی حق اختراع) سلول های خورشیدی در آمریکا در سال ۱۸۸۸ ثبت شد. قدمت استفاده از انرژی بادی بسیار بیشتر از انرژی خورشیدی است. استفاده از آسیاب بادی در اروپا برای آسیب کردن غلات تقریبا از هزار سال پیش آغاز شده است و در سال ۱۸۸۷ هم نخستین آسیاب بادی برای تولید برق مورد استفاده قرار گرفت.

  در این مطلب قصد داریم هشت روش تولید برق را به شما معرفی کنیم که می توانند در تأمین انرژی برق در آینده نقش مهمی داشته باشند. اگر چه هزینه تأمین انرژی از این روش ها در ابتدای کار زیاد است و پروژه های تأمین انرژی برق با استفاده از این روش ها در مقیاس کوچکی اجرا شده اند، اما با این حال می توانند در حرکت کشورهای مختلف به سمت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین برق، استفاده از روش های جدید برای انجام این کار و پایداری انرژی در آینده نقش مهمی داشته باشند. در ادامه با ما همراه باشید.

  امواج اقیانوس ها

  داستان از یک مهندس برق به نام آنت ون جوآن شروع شد که در ابتدا توانست وسیله شناور جالبی برای تولید برق با استفاده از امواج دریاها و اقیانوس ها ابداع کند. جریان برق در این روش به وسیله یک جسم شناور در آب تولید می شد. در این روش یک تکه سیم مسی همانند یک لنگر در آب فرو برده می شد و سپس یک قطعه آهنربا در اطراف آن قرار می گرفت، سپس با حرکت داده شدن آهنربا به سمت بالا و پایین توسط نیروی امواج، برق در سیم مسی تولید می شد. بیشتر ما در درس فیزیک دوران دبیرستان با این قانون آشنا شده ایم. خانم جوآن با الهام از ورزش موج سواری که باعث حرکت داده شدن امواج دریاها و اقیانوس ها به میزان زیادی می شود، دستگاه خود را در مقیاس بزرگتری ساخت و تصمیم گرفت وسیله شناور خود را در دریا مورد آزمایش قرار دهد تا از انرژی جنبشی مستمر و بی پایان امواج دریا استفاده کند.

  آزمایش او با موفقیت انجام شد و او موفق شد با وسیله شناور خود و با استفاده از امواج دریا، سه کیلووات برق تولید کند که برای تأمین برق دو خانه کافی بود. نتیجه موفقیت آمیز این آزمایش، وی را برای ادامه کار امیدوار کرد؛ اما متاسفانه نمونه های اولیه وسیله شناور او عملکرد ضعیفی داشتند؛ اما این موضوع باعث ناامیدی او نشد و همچنان به تلاش خود ادامه داد. طراحی او به مرور زمان بهتر و بهتر شد و عملکرد خوب او موجب جلب توجه سازمان های علمی دولتی و شرکت های فعال در زمینه استفاده از انرژی های تجدید پذیر شد.

  خانم جوآن هم اکنون یکی از افراد مطرح در زمینه تولید انرژی با استفاده از نیروی امواج دریاها و اقیانوس ها است و امیدوار است وسایل شناور در آب ابداع شده توسط او در آینده بتوانند به تأمین میزان زیادی از انرژی کمک کنند.

  زباله

  تولید انرژی با استفاده از زباله یک ایده بسیار خوب و ایده ال است. ارتش آمریکا موفق شده است در یکی از پایگاه های نیروهای نظامی خود در نزدیکی بغداد در عراق این کار را انجام دهد. آن ها برای تولید برق به وسیله زباله، در حال استفاده از دو ژنراتور برق هستند که نیروی آن ها به وسیله یک سوخت به دست آمده از زباله تأمین می شود. این روش هم نیاز نیروهای نظامی به سوخت های فسیلی را کاهش داده است و هم باعث شده است حجم زباله های تولیدی توسط آن ها، به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. زباله های تولید شده در این پایگاه عمدتا باقیمانده غذا و کاغذهای خرده شده هستند.

  در این روش ابتدا زباله های خشک مانند مقواها و فوم های پلی استایرن به توده های فشرده شده تبدیل می شوند و پس از آن به قدری حرارت داده می شوند که گازهای ترکیبی همانند پروپان از آن ها تولید شوند. سایر زباله ها مانند باقیمانده غذاها و مایعات هم برای تولید گاز اتانول تخمیر می شوند. سپس اتانول و گازهای ترکیبی، برای تولید سوخت ژنراتورها با یکدیگر ترکیب می شوند. لازم به ذکر است که این دو ژنراتور برای تأمین نیروی مورد نیاز خود، علاوه بر سوختی که با استفاده از زباله تولید شده است، به یک منبع انرژی دیگر نیز نیاز دارند؛ اما سوخت دیزل مورد نیاز برای این دو ژنراتور، تنها ۵ درصد سوخت مصرفی ژنراتورهای مشابه آن ها است. لازم به ذکر است زباله هایی که در این پایگاه برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرند، تنها یک ۳۰ ام زباله های تولید شده در این پایگاه هستند. این کار ارتش آمریکا می تواند زمینه را برای تولید برق از زباله در مقیاس گسترده در آینده فراهم کند.

  توپ فوتبال

  تصور کنید روزی انرژی به دست آمده از توپ فوتبال بتواند چراغ مطالعه شما را روشن کند. توپفوتبال Soccket با همین ایده طراحی و ساخته شده است. این توپ می تواند انرژی جنبشی خود را که با حرکت سریع آن به دست می آید، به انرژی برق تبدیل کند.

  یکی از دانش آموختگان دانشگاه هاروارد به نام جاناتان متیو که اصالتا اهل نیجریه است، با اختراع این توپ قصد دارد از ورزش فوتبال که محبوب ترین ورزش دنیا است، برای بهبود زندگی مردم کشورهای در حال توسعه استفاده کند. طبق گفته خانم متیو، برق تولید شده توسط این توپ در مدت زمان ۳۰ دقیقه می تواند یک لامپ LED را سه ساعت روشن نگه دارد. خانم متیو امیدوار است این توپ بتواند جایگزین چراغ های نفتی شود؛ زیرا دود سمی متصاعد شده از این چراغ ها برای سلامتی مضر است و تنفس را برای افراد دشوار می سازد.

  البته توپ Soccket معایبی هم دارد که کاملا مشخص است؛ از یک سو هزینه تولید این توپ بسیار بالا است و از سویی دیگر برق تولید شده توسط آن هم بسیار کم است؛ اما به هر حال ایده تولید برق توسط توپ فوتبال ایده جالبی است.

   دوچرخه

  همه ما می دانیم که با رکاب زدن با دوچرخه هم می توان برق تولید کرد. ژنراتورهایی که نیروی آن ها توسط دوچرخه تأمین می شود، قادر هستند برق زیادی تولید کنند؛ برای مثال یک دوچرخه سوار حرفه ای می تواند با رکاب زدن در هر ساعت، ۴۰۰ وات برق تولید کنند (البته میزان برق تولید شده توسط یک فرد مبتدی نصف این میزان است). البته ۴۰۰ وات میزان بسیار کمی است؛ زیرا در کشور آمریکا در هر خانه ماهیانه به طور متوسط ۹۴۰ کیلو وات ساعت برق مصرف می شود؛ اما به هر حال می توان از برق تولید شده توسط دوچرخه ها برای شارژ وسایل کوچک استفاده کرد. این ژنراتورها به شما ثابت می کنند که  تولید هر کیلو وات برق، زحمت زیادی دارد.

  کارهای جالبی در راستای تولید برق با استفاده از دوچرخه انجام شده است؛ به عنوان مثال هتلی در دانمارک به مهمانان خود که حاضر شوند برای تأمین نیروی ژنراتورهای این شرکت، تنها ۱۵ دقیقه رکاب بزنند، یک کوپن غذای رایگان می دهد. در یک جشنواره موسیقی به نام Rock the Bike در سان فرانسیسکو، نیز برای تأمین نیروی مورد نیاز سیستم های صوتی از ژنراتورهایی که نیروی آن ها توسط دوچرخه تأمین می شود، استفاده می شود.

  ادرار انسان

  شاید تولید برق از ادرار انسان کمی برایتان تعجب برانگیز باشد؛ اما چنین چیزی واقعا صحت دارد. چهار دانشجوی آفریقایی دستگاهی را ساخته اند که می تواند با استفاده از ادرار برق تولید کند. این دستگاه قادر است هیدروژن را از ادرار انسان خارج کند و به ازای هر لیتر ادرار ۶ ساعت برق تولید کند. یک انسان معمولا در طول یک روز دو لیتر ادرار دفع می کند. این دستگاه می تواند برای تولید برق در موارد اضطراری، دستگاه بسیار خوبی باشذ.

  البته نمونه اولیه این دستگاه معایبی هم دارد. سلول های الکترولیتیک این دستگاه برای شروع کار خود، نیازمند برق هستند. در ضمن سوخت اصلی این دستگاه هیدروژن خالص است که ماده فراری است. به هر حال تلاش این چهار دانشجو با توجه به اینکه سن همه آن ها کمتر از ۱۵ سال است، قابل تحسین است.

  دست اندازها

  در حال حاضر دست اندازهایی در بخش جنوب غربی انگلستان ایجاد شده اند که با عبور کردن خودروها از روی آن ها برق تولید می شود. در این دست انداز ها انرژی جنبشی ناشی از حرکت خودروها به انرژی برق تبدیل می شود. این دست اندازها دربردارنده چندین قاب آهنی است که با عبور خودروها بر روی آن ها، بالا و پایین می روند و نیروی ژانراتورهای داخل خود را تأمین می کنند.

  این دست اندازها که طراح آن ها دوازده سال وقت خود را صرف طراحی آن ها کرده است، می توانند برای تأمین برق مورد نیاز چراغ های راهنمایی، علائم مورد استفاده در جاده ها و دیگر زیرساخت های شهری مورد استفاده قرار بگیرند، هر یک از این دست اندازها می توانند بسته به وزن خودروهایی که از روی آن ها عبور می کنند، ۵ تا ۵۰ کیلووات برق تولید کنند. این دست اندازها بی سر و صدا کاملا راحت هستند و برای خودروهایی که از روی آن ها عبور می کنند، هیچ خطری ندارند.

  میکروب های دریایی

  شاید استفاده از میکروب ها برای تولید برق کمی برای شما تعجب برانگیز باشد، اما این موضوع حقیقت دارد. محققان دانشگاه آنجلیای شرقی در حال مطالعه نوعی از میکروب ها به نام Shewanella oneidensis هستند که قادر هستند پروتئین هایی را تولید کنند که می توانند الکتریسیته را به فلزات انتقال دهند. این میکروب ها با موفقیت به صورت مصنوعی ایجاد شده اند و آزمایش آن ها در شرایط آزمایشگاهی نشان داده است که انرژی ایجاد شده در سطح پروتئین هایی که توسط این میکروب ها ایجاد شده اند، می تواند به عنوان انرژی برق مورد استفاده قرار گیرد. یکی از محققان حاضر در این پروژه تحقیقاتی اذعان کرد که محققان در پروژه های تحقیقاتی خود به این نتیجه رسیده اند که گاهی اوقات باکتری ها تاثیراتی بر مواد معدنی و فلزات می گذارند؛ اما این نخستین باری است که محققان موفق به کشف نوعی باکتری شده اند که قادر است جریان برق را به صورت مستقیم تولید کند و حتی ممکن است گونه های دیگری هم وجود داشته باشند که در انجام این کار عملکرد بهتری داشته باشند. می توان از این باکتری ها در پیل سوختی های میکروبی نیز استفاده کرد. این پیل های سوختی می توانند با خرد کردن زباله ها و ضایعات خانگی و کشاورزی و تجزیه آن ها، برق تولید کنند.

  کمربندهای بادی

  امروزه استفاده از توربین های بادی برای تولید برق به یک امر عادی تبدیل شده است؛ اما کمربندهای بادی یک ایده کامل جدید در بهره گیری از انرژی باد برای تولید برق هستند. این شیوه در حال حاضر در یک دهکده ماهیگیری در کشور هایتی که فاقد شبکه برق رسانی است، در حال استفاده است. در توربین های بادی، نیروی باد پره های توربین را به حرکت در می آورد و حرکت پره ها موجب تولید انرژی توسط توربین می شود؛ اما در این روش که هزینه استفاده از آن نسبت به توربین های بادی کمتر است و کارایی بیشتری هم نسبت به آن ها دارد، از یک پدیده ایرودینامیک تحت عنوان لرزش آئرودینامیک (هواکشسانی) (پدیده ای که در آن هواپیماها، ساختمان ها، پل ها و ساختارهای دیگر تحت تاثیر نیروی ایرودینامیک قرار می گیرند) برای دریافت انرژی از باد استفاده می شود.

  این روش در حال حاضر در شهر هنگ کنگ و کشورهای اسپانیا و اکوادور در اشکال و مقیاس های مختلف نیز در حال استفاده است.

  در این روش یک نوار پلیمری انعطاف پذیر بین دو دیواره به صورت منحنی با انحنای رو به پایین در جهت باد کشیده می شود و چند قطعه آهنربا به آن متصل می شوند. سپس هنگامی که باد می وزد، ربان بر اثر پدیده لرزش آئرودینامیک می لرزد و لرزش ربان نیز باعث لرزش آهنرباها می شود و حرکت لرزشی آهنرباها باعث می شود جریان برق در نزدیکی سیم پیچ توسط القای الکترومغناطیسی القا شود.

  منبع مطلب : click.ir

  مدیر محترم سایت click.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  دانلود سریال hannibal با زیرنویس چسبیده

  دسته بندی :
  1. نکس 98
  2. مطالب سایت
  0بازدید

  دانلود سریال hannibal با زیرنویس چسبیده را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  منبع مطلب : mobomovie.space

  مدیر محترم سایت mobomovie.space لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دانلود سریال Hannibal با زیرنویس فارسی چسبیده

  دانلود سریال Hannibal با زیرنویس چسبیده فارسی

  دانلود سریال Hannibal با زیرنویس چسبیده فارسی

  ممکن است با کلیک در سایت برای شما صفحه ای جداگانه باز شود که تبلیغات بوده و ربطی به سایت و محتوا ندارد، بعد از باز شدن این صفحات دکمه بازگشت را بزنید تا به سایت برگردید. همچنین تمامی نرم افزارهایی که به صورت خودکار دانلود میشوند نیز تبلیغات هستند و ربطی به ما ندارند.

  تمامی فایل های دارای زیرنویس چسبیده بصورت softsub هستند؛ یعنی شما می توانید هنگام تماشای فیلم و یا سریال موردنظر, تمامی تنظیمات قابل اعمال بر روی فایل srt را بر روی زیرنویس های چسبیده نیز اعمال کنید و حتی زیرنویس را غیر فعال کنید.

  فعلا پخش آنلاین دارای زیرنویس چسبیده نمی باشد, اما در آینده ای نزدیک قابلیت تماشای آنلاین فیلم و سریال با زیرنویس چسبیده نیز اضافه خواهد شد. برای تماشای آنلاین به جعبه دانلود در پایین صفحه مراجعه کنید.

  منبع مطلب : mobomovie2.ir

  مدیر محترم سایت mobomovie2.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی شامل چیست

  دسته بندی :
  1. نکس 98
  2. مطالب سایت
  0بازدید

  فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی شامل چیست را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  ارتش جمهوری اسلامی ایران

  ارتش جمهوری اسلامی ایران

  در خصوص مصاحبه اخیر آقای فتاح و افاضات ایشون در خصوص زمین های ارتش در کوهک لازمه یک روشنگری کنم

  قبل از انقلاب شاه این زمین رو از طریق بنیاد پهلوی به نیروی دریایی اون موقع اون مناطق کوهک لم یزرع و بیابون بوده و محل خطرناکی هم بوده مثل خاک سفید

  ولی فرماندهان وقت ارتش نمیرن سند بگیرن میگن لازم نیست دستور شاه پشتشه بعدش هم زمین شده واسه ارتش مملکت(اصولا اکثر زمین های ارتش قبل انقلاب وضعیت سندیشون اینجوری بوده بخاطر همینم هست هر چند وقت یکبار یک عده فکر می کنند گنج پیدا کردن و با سند سازی مدعی زمین‌های ارتش میشن)

  با همه این تفاسیر یکی دو سال قبل انقلاب نیروی دریایی شروع می کنه به احداث ساختمان جدید ستاد خودش در کوهک دو بلند مرتبه ۲۰طبقه در همین زمین که شاه داده بود ارتش میسازه که یکهو وسط کار انقلاب میشه و پروژه نیمه کاره رها میشه یکی دو سال هم از انقلاب نگذشته بود که جنگ شروع میشه و ارتش تا ده سال بعد انقلاب درگیر مرزهای بوده تا زمین های خودش، خلاصه میان کار رو ادامه بدن می بینند بنیاد مستضعفان رفته واسه همین زمین که حالا ارزش پیدا کرده بوده سند زده و میگه واس ماس

  از اون موقع تا حالا نیروی دریایی میگه بابا شاه این زمین رو داده به نیروی دریایی و این زمین داخل پایگاه کوهک هست، بنیاد مستضعفان هم که بعد انقلاب هر زمین که بود به اسم مستضعفین سند گرفته میگه من سند دارم شما سند ندارید

  در حال حاضر هم وضعیت این طوری هست که ساختمان‌های بلندمرتبه کوهک، آب و برق و گاز و ... برای نیروی دریایی هست اما اگر اعتبار سند بنیاد مستضعفان رو بپذیریم، بنیاد رو باید صاحب زمین بدونیم

  رهبری هم در این خصوص نگفتن زمین واسه بنیاد هست به ستادکل دستور دادند برید عرصه و اعیان را مشخص کنید حکم ندادند نیروی دریایی تخلیه کنه و بنیاد بیاد هتل بسازه

  ارتش هم ملک کسی رو صاحب نشده، نشون به این نشون که ۲ ساختمان بلند مرتبه ۲۰طبقه در همین زمین ارتش ساخته و الان هم هست، اگر زمین برای ارتش نبود چطور قبل انقلاب داشت می ساخت؟ حالا بنیاد میگه زمین برای ماست، عیبی نداره اون هزینه ساخت و ساز ارتش و پولی که از بیت المال صرف این دو ساختمان بلند مرتبه شده رو که چند برابر پول زمین هست رو بده، زمین رو بگیره

  حرف آخر اینکه قانونمند ترین رکن کشور ارتش هست این شعار نیست همه مردم ایران این مسئله رو می دونند اگر آقای فتاح نمی تونه شکایت کنه بخاطر این هست که از نظر قانونی مشکل داره وگرنه هیچ نهادی تو این مملکت بالاتر از قانون نیست از هر جایی هم میشه شکایت کرد حالا یک نفر برای خودنمایی می خواد بازی رسانه ای در بیاره و کل حاکمیت رو زیر سوال ببره داستان چیز دیگه هست

  منبع مطلب : fa.wikipedia.org

  مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  چه وسایلی به شناخت محیط زندگی کمک می کند

  دسته بندی :
  1. نکس 98
  2. مطالب سایت
  0بازدید

  چه وسایلی به شناخت محیط زندگی کمک می کند را از سایت نکس 98 دریافت کنید.

  مطالعات پایه هفتم درس9تا درس 12

  سوالات درس 9                              

  1- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟

  ویژگیهای طبیعی، ویژگیهای انسانی.

  2- منظور از ویژگیهای طبیعی وانسانی چیست؟

  ویژگیهای طبیعی: مثل موقعیت جغرافیایی٭، نوع آب و هوا، ناهمواری ها٭، رو دها، پوششگیاهی و زندگی جانوری و... .

  ویژگی های انسانی: مثل تعداد جمعیت، فعّالیّ تهای اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و... .

  3- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

  دانش جغرافیا به ما کمک م یکند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های

  مختلف را بشناسیم و رابطهٔ بین این ویژگیها را بفهمیم

  4-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

  جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسشهایی دربارهٔ یک مکان آغاز می کنند و سپسدربارهٔ این پرسش ها تحقیق  می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند

  5-پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟

  . پرسشهای جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز می شود

  6-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟

  الف- نقشه ب- عکس ج- کره جغرافیایی د- کتاب ها وفرهنگ نامه ها و- رایانه واینترنت

  7-چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟

  زیرا از طریق آن اطلاعات زیادی به دست می آوریم. نقشه ها محل دقیق پدیده های طبیعی مانندکوه، رود، جنگل و پدید ههای انسانی مثل را هها، پلها، سدها و... را نشان می دهند.

  8-چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.

  نقشهٔ ناهموار یها، نقشهٔ تقسیمات کشوری )استان ها(، نقشهٔ راه ها، نقشه های گردشگری و اطلسها

  9-نقشه چیست؟

  نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است

  10-مقیاس خطی چیست و چگونه از آن استفاده می کنند با مثال توضیح دهید.

  در زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آنمی توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید. ابتدا با خطکش فاصلهٔ مکا نها راروی نقشه اندازه بگیرید؛ برای مثال، فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقلاب روی نقشه 3 سانتیمتر است، سپس خط کش را با همان مقدار 3 سانتی متر روی مقیاس خطی بگذارید. می بینید که 3سانتی متر روی نقشه برابر با ۶۰۰ متر روی زمین است

  11-انواع عکس هایی را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید.

  الف- معمولی  ب- هوایی  ج- ماهواره ای

  12-عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکسهایی هستند؟

  عکسهای معمول یبا دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعّالیتهای انسانی گرفته میشود.

  13-عکس های هوایی چه نوع عکسهایی هستند؟

  از عکسهای هوایی برای تهیهٔ نقش ههای جغرافیایی استفاده م یشود. این عکسها با دوربینهایی کهدر هواپیما نصب شده گرفته می شود.

  14-تصاویر ماهواره ای چه نوع عکسهایی هستند؟

  تصاویر ماهوار ه ا یتوسط ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده م یشود. از این تصاویر نیزاطلاعات زیادی دربارهٔ مکان ها به دست می آوریم.

  15-کره جغرافیایی چیست؟

  کرهٔ جغرافیایی نمونهٔ کوچکی از کرهٔ زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیارهٔزمین را روی آن مشاهده کرد.

  سوالات درس 10                         

  1-کشور ما ایران چند کیلومتر مربع وسعت دارد؟  

  195/648/1  کیلومتر مربع

  2-کشور ما در سال 1390  چند نفر جمعیت داشت؟

   75 میلیون نفر

  3-کشور ما در سال 1390 چند شهر  و  روستا  داشت؟

  بیش از ۱۳ ۰۰ شهر و ۵۰،۰۰۰ روستا

  4-تقسیم بندی کشور چرا و چگونه صورت گرفته است؟

  برای ادارهٔ بهتر کشور، آن را به بخشهایی تقسیم کرده اند که به آن استان  می گویند.استان به وسیلهٔ استانداری اداره می شود.هر استان نیز به چند شهرستان تقسیم میشود .در هر شهرستان تعدادی شهر و روستا وجود دارد.

  5-شهرداری چگونه موسسه ای است؟

  شهرداری مؤسسه ای است که برای ادارهٔ بهتر شهر به وجود آمده و خدماتی بهساکنان شهر ارائه می کند.

  6-وظیفه کارکنان شهرداری چیست؟

  کارکنان شهرداری تلاش می کنند تا ما در شهری زیباتر با آسایش زندگی کنیم.

   7-مهم ترین خدمات شهرداری را ذکر کنید.

  • احداث و تعمیر یا آسفالت خیابان ها، پل ها، تونل ها و پیاده رو ها برای رفت وآمد بهتر شهرنشینان

  • ایجاد فضای سبز و کاشتن درخت و نهال در مکان های مختلف شهر و احداثبوستان )پارک(، و زمین بازی کودکان

  •نظافت کوچه ها و خیابان ها و جمع آوری و دفع زباله ها

  •نظارت بر ساخت و ساز ها یعنی اگر افراد بخواهند ساختمانی برای محل سکونتیا کسب و کار خود بسازند باید از شهرداری «پروانهٔ ساختمان٭ » بگیرند.

  •ایجاد فرهنگ سرا ها و خانه های سلامت برای اوقات فراغت مردم

  •نظارت بر حمل و نقل عمومی )اتوبوس،تاکسی،مترو( برای رفت وآمد مردم

  8-شهرداری هزینه خدماتی را که به مردم ارائه می کند چگونه تأمین می کند؟

  شهرداری برای انجام این خدمات باید پول زیادی هزینه کند. شهرداری بخشی از درآمد خود را از مردم دریافت می کند. برای مثال شهرنشینان باید هرسال مبلغی بهعنوان عوارض نوسازی به شهرداری بپردازند.

  9-روستاها چگونه اداره می شوند؟

  در روستا ها، شورای اسلامی روستا وجود دارد. ریش سفیدان و افراد با تجربه ومورد اعتماد روستا دور هم جمع می شوند و برای بهتر شدن وضع روستایخودشان، اقداماتی از قبیل ساختن یا تعمیر حمام، پل، و  مدرسه، مسجد، قنات و اموردیگر، تصمیم گیری می کنند.

  10-ایران از نظر پستی و بلندی به  چند  بخش  تقسیم  می شود ؟

  الف - مرتفع و بلند ب-  پست و هموار

  11-نواحی مرتفع وبلند شمال ایران کدامند؟

  کوههای آذربایجان (شمال غرب)

  رشته کوه البرز (شمال)

  کوههای خراسان (شمال شرق)

  12-قله های آتشفشانی کوههای آذربایجان کدامند؟

  سهند – سبلان

   13-کدام رشته کوه مانند دیوار، دریای مازندران را از قسمت های داخلی کشور جدا میکند؟

  رشته کوه البرز

  14-قله های مهم رشته کوه البرز را نام ببرید.

   دماوند – توچال – علم کوه

  15-دامنه های شمالی وجنوبی البرز چه تفاوتی باهم دارند؟

  در دامنه های شمالی رشته کوه البرز که رو به دریا قرار دارد، برف و باران فراوان  می بارد. این دامنه ها پوشیده از جنگلهای انبوه است؛ به عکس، دامنه های جنوبیالبرز بدون رطوبت مانده و فقط در فصل زمستان برف و باران دریافت می کند ودر نتیجه پوشش گیاهی کمتری دارند.

  16-نواحی بلند و مرتفع غرب ایران چه نام دارد؟ جهت آن چگونه است؟ و وضعیت بارش آن را ذکر کنید.

  رشته کوه زاگرس در غرب ایران کشیده شده است و جهت آن شمال غربی  جنوبشرقی

  (       ) است.در دامنه های شمال غربی برف و باران فراوانی می بارد اما هر چه بهسمت جنوب زاگرس پیش  می رویم از میزان برف و باران کاسته می شود.

  17-قله های بلند زاگرس را نام ببرید؟

  هزار ولاله زار  -  دنا  - زرد کوه

  18-قله های بلند نواحی مرکزی  ایران را ذکر کنید.

  شیرکوه  - کرکس

  19-قله های بلند نواحی جنوب شرقی ایران را نام ببرید.

   تفتان

  20-نواحی پست وهموار ایران شمال کدام ناهمواری ها است؟

  شامل دشت ها و جلگه هاست

  21-دو دشت وسیع ایران را نام ببرید.

  دشت کویر – دشت لوت

  22-آیا همه نواحی پست و هموار ایران برای کشاورزی مناسب است؟

  برخی از دشتها به دلیل داشتن خاک مساعد و آب و هوای مناسب حاصلخیزند. جلگه ها نیز زمین های حاصلخیز و مناسبی برای کشاورزی هستند.

  23-جلگه چگونه تشکیل میشود؟

  رودها خاکها را شسته با خود حمل ودر کنار رود ویا سواحل دریا ته نشین می کنند که این آبرفتها تشکیل جلگه را میدهد که امکان رشد گیاه در این مکانها به دلیل حاصلخیز بودن خاک بسیار زیاد است.

  24-معمولا از کدام بخش از مناطق کوهستانی برای چَرای دامها استفاده می شود؟

  در کوهپایه ها یعنی زمینهایی که از یکسو به کوه ها و از سوی دیگر به دشتهامربوط میشود، علفزارهایی روییده است که از آنها به عنوان چراگاه استفاده می شود.

  25-ایران در کدام جهت قاره آسیا قرار دارد؟

  در جنوب غربی قارهٔ آسیا

  سوالات درس  11                                      

  1-زیستگاه (زیست بوم ) چیست؟

  به منطقهٔ بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند،زیستگاه )زیست بوم( می گویند.

  2-مهمترین عاملی که موجب گوناگونی وتنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟

  تنوع آب و هوایی

  3-وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاههای هواشناسی چیست؟

  هر روز عناصر مختلف مثل دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزشباد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنیم. سپس این اندازه ها را ثبت  می کنیمو روی آنها محاسباتی انجام می دهیم.

  4-مهمترین عناصر آب وهوا چیست؟

  دما  وبارش

  5-آب وهوای یک منطقه چگونه مشخص می شود؟

  با اندازه گیری میزان دما و بارش یک مکان، در طی ماه و سال می توان پی برد کهآب و هوای آنجا چگونه است.

  6-میزان دما وبارش چگونه نشان داده می شود؟

  به صورت نمودار

  7-به طور کلی ایران را می توان به چند ناحیهٔ آب وهوایی تقسیم کرد؟

  الف- معتدل و مرطوب خزری

  ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی

  ج- گرم وخشک داخلی

  د- گرم و شرجی سواحل جنوب

  8-ناحیه آب وهوایی معتدل ومرطوب خزری در کدام قسمت ایران واقع شده است و ویژگی آن چیست؟

  این ناحیه در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است و در تمامماههای سال بارندگی دارد. بنابراین، مرطوب ترین ناحیهٔ آب و هوایی ایران به شمارمیآید. البته

  میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد. ناحیهٔ خزری، تابستان هاو زمستان ها ی معتدل دارد.

  9-آیا در ناحیه خزری محصولات کشاورزی نیاز به آبیاری دارند؟

  در ناحیهٔ خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب

  باران )دیم( استفاده می شود و فقط برخی از محصولات مانند برنج به آبیاری

  نیاز دارند.

  10-ناحیه آب وهوایی معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران واقع شده و ویژگی آن چیست؟

  این ناحیه، کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در بر میگیرد.در برخی ارتفاعات این ناحیه در هنگام زمستان برف زیادی میبارد و یخبندان هایشدید به وجود

  می آید. به همین دلیل دارای زمستان های سرد و تابستا نهای معتدل است. این

  ناحیه، با آنکه تقریباً 9 ماه از سال باران دارد، در تابستا نها خشک است

  11-چرا در ناحیه معتدل ونیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟

   به دلیل بارش کافی در طی سال

  12-پوشش گیاهی در ارتفاعات ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

  در ارتفاعات این ناحیه جنگلها و مراتعی سرسبز روییده است.

  13-ناحیه آب وهوایی گرم وخشک داخلی مربوط به کدام نواحی ایران می شود واین ناحیه به چه دلیل خشک است؟

  این ناحیه که شامل نواحی مرکزی ایران است تابستا نهای گرم و خشک دارد.

  خشکی این ناحیه به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال، آن هم به

  مقدار کم باران  می بارد. در بعضی از بخشهای این ناحیه، بیابا نهایی به وجود

  آمده است که ممکن است سا لها در آنجا باران نباریده باشد؛ مانند بیابان لوت.

  14-درناحیه گرم وخشک داخلی دما چه وضعیتی دارد؟

  در ناحیهٔ خشک داخلی ایران، اختلاف دمای شب و روز زیاد است و

  تابستا نها هوا بسیار گرم می شود.

  15-پوشش گیاهی در ناحیه آب وهوایی گرم وخشک داخلی چگونه است؟

  این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند

  مانند درختان تاغ و گز و بوته های خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.

  16-ناحیه آب وهوایی گرم وشرجی سواحل جنوب در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ و ویژگی آن چیست؟

  این ناحیه در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندرچابهار

  کشیده شده است. به طور کلی مناطق جنوبی ایران، تابستا نهای بسیار گرم و

  زمستا نهای ملایم دارد.

  17-چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء نواحی خشک ایران است؟

  زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.

  18-چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت شرجی بوجود می آید؟

   به دلیل وجود دریا و تبخیرآب های آن نم هوا زیاد است، حالت شرجی به وجود میآید.

  19-چرا در نواحی آب وهوایی گرم وخشک داخلی وگرم وشرجی سواحل جنوب زراعت دیم امکان پذیر نیست؟

  به دلیل کم بودن میزان بارندگی

  20-چرا بارندگی در نواحی ساحلی شمال بیشتر از نواحی ساحلی جنوب است؟

  به دلیل وجود رشته کوه البرز ونفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران

  21-برای هر کدام از نواحی آب وهوایی ایران چند شهر نام ببرید.(نقشه صفحه 59)

  الف- معتدل و مرطوب خزری ----------  ساری - رشت

  ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی ------  مشهد – زنجان - کرمانشاه

  ج- گرم وخشک داخلی------------------  یزد – کرمان - زاهدان

  د- گرم و شرجی سواحل جنوب----------  بندر عباس  - بوشهر

  سوالات درس  12                                      

  1-علت تنوع زیاد گونه های گیاهی وجانوری در ایران چیست؟

  شرایط جغرافیایی ایران

  2-چند گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است؟

  حدود 9000  گونه

  3-چند گونه حشره در ایران تخمین زده می شود؟

  حدود  60000  گونه

  4-کدام گونه های جانوری و گیاهی مخصوص ایران است ؟

  سوسن چلچراغ  - سمندر لرستانی – لاله واژگون

    

  5-مهمترین عامل ازبین رفتن برخی از گونه های گیاهی وجانوری چیست؟

  فعّالیّتهای نادرست انسا نها

  6-انسان در بهره برداری از طبیعت چگونه عمل می کند ؟ مثال بزنید.

  ما در بهره برداری از طبیعت و رفع نیا زهای خودمان باید طوری برنامه ریزی وفکر کنیم که کمترین آسیب به محیط وارد شود.

  برای مثال، کشیدن راه و ساختن خانه ها یا شهر ها، بدون تفکر و برنامه ریزی، جنگلها یا مراتع را از بین میبرد، برخی برای تأمین زغال و سوختِ درختان را قطعمیکنند.

  7-تعادل طبیعت چگونه به هم می خورد؟

  وقتی درختان جنگلی در یک ناحیه نابود  میشوند، جانورانی نیز که غذایشان را دراین جنگل ها به دست می آورند، از بین می روند و تعادل طبیعت به هم می خورد

  8-شکار بی رویه چگونه نسل بسیاری از جانوران را در خطر انقراض قرار می دهند؟

  شکار بیش از حد و صید بی رویه نیز باعث کاهش بعضی گونه های جانوری شدهاست. وقتی شکارچیان برای تفریح یا استفاده از پوست، شاخ ها و استخوان، حیواناتیمثل گورخر، آهو یا پرندگان را در یک دشت محاصره و به آنها حمله می کنند، بهتدریج نسل این گونه ها رو به کاهش

   میگذارد یا در خطر انقراض قرار می گیرد.

  9-چرا زباله ها حیات زیستگاهها را تهدید می کنند؟

  زیرا بسیاری از زباله هایی که ما تولید می کنیم، زیان آورند و سا لهای زیاد درمحیطباقی میمانند.

  10-افزایش جمعیت چگونه بر زندگی گیاهان وجانوران تأثیر بدی میگذارد؟

  هرچه جمعیت بیشتر می شود، فعّالیّت های کارخانه ای و حمل ونقل و تولید موادسمی هم بیشتر میشود. گاز های سمی که از اتومبیل ها یا کارخانه ها به هوا و آبوارد می شوند یا سم هایی که در آفت کش های کشاورزی وجود دارد، اثرات بدی برزندگی گیاهان و جانوران دارند.

  11-مهمترین دلایل حفاظت از زیستگاهها کدامند؟

  سپاسگزاری از نعم تهای خداوند

  لذت بردن از زیبای یها و تفکر در آفرینش

  حق حیات

  وابستگی موجودات زنده به یکدیگر

  فواید گیاهان و جانوران

  12-رابطه درست وصحیح با طبیعت نشانه چیست؟

  نشانه شکرگذاری از نعمت های الهی

  13-آیا تخریب زیستگاهها آرامش انسان را برهم میزند؟

  انسان از دیدن منظره های طبیعی لذت می برد. ما با دیدن جلوه های طبیعی بهعظمت آفرینش خداوند پی  میبریم. همهٔ ما وقتی اوقات فراغت خود را در دامنطبیعت میگذرانیم احساس آرامش

  بیشتری میکنیم. اگر زیستگا هها، تخریب یا نابود شوند، انسان از نعمت استفاده ودیدن این زیباییها محروم می شود.

  14-آیا انسان حق دارد در استفاده از طبیعت زیاده روی کند؟

  انسان، تنها موجود زندهٔ روی زمین نیست، سایر موجودات زنده نیز حق حیات دارندو مثل انسان، مخلوق خداوند هستند. انسان ها می توانند فقط در حدی که نیا زهایشانرا برآورده کنند، از طبیعت بهره برداری کنند و حق ندارند به دلیل زیاده روی درمصرف یا سودجویی، گو نه ها را نابود کنند.

  15-چگونه نابودی برخی از گونه های جانوری سبب نابودی جانوران می شود؟

  وقتی برخی گونه های یک زیستگاه نابود میشوند، غذای برخی گونه های دیگر کممی شود و آن گونه نیز شروع به کاهش می کند، در نتیجه تعادل زندگی در آنجا بههم می خورد.

  16-برخی از فواید گیاهان وجانوران را ذکر کنید.

  بعضی از جانوران و گیاهان منابع غذایی برای انسا نها هستند. ما از گوشت برخیدام ها یا پرندگان

  و میوه ها، غلات، سبزیجات و چای تغذیه می کنیم. بعضی از گیاهان خاصیتدارویی دارند و برای درمان بیماری ها استفاده می شوند. بخشی از دارو هایی که درداروخانه ها فروخته می شوند از عصارهٔ گیاهان به دست آمده است.

  17-مهمترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟

  مهمترین وظیفهٔ سازمان حفاظت از محیط زیست، مراقبت از زیستگا ههای طبیعیکشور و جلوگیری از تخریب و آلودگی آنها است.

  18-مهمترین شغل در سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟

  محیط بانی

  19-وظیفه ومسولیت محیط بانان چیست؟

  محیط بان ها مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه هستند.محیط بان ها از منطقهٔ تحت نظارت خود، بازدید میکنند و کلیه رویداد ها یافعّالیّتهایی را که موجب تخریب محیط زیست  میشوند شناسایی  میکنند.

  20-محیط بانان چه مواردی را به سازمان خود گزارش می دهند؟

  آنها ممکن است قطع درختان، بوته کنی،شکار غیرقانونی، روشن کردن آتش،آلودگی های

  محیط زیستی یا سیل و طغیان رودخانه را در یک مکان مشاهده کنند و آن را بهسازمان گزارش دهند. بدین ترتیب محیطبانان با همکاری سایر اعضای سازمان ازآلودگی و تخریب محیط زیست جلوگیری میکنند.

  21-برخی از کارهایی را که ما برای حفاظت از محیط زیست می توانیم انجام دهیم را ذکر کنید.

  نچیدن گل ها

  کاشت ونگهداری گیاهان در محیط زندگی

  قرار دادن غذا و آب برای حیوانات در زمستان

  قرار دادن باقیمانده برنج  یا  نان برای پرندگان

  کاهش مصرف کاغذ ودستمال کاغذی و جدا کردن کاغذ از زباله های تر

  نخریدن وسایل تزئینی درست شده از اعضای حیوانات

  روشن نکردن آتش در جنگل

  تماس با شهرداری یا سازمان حفاظت از محیط زیست در صورت بروز آلودگی مهم در محل زندگی

  22-منظور از منطقه حفاظت شده چیست؟

  سازمان حفاظت محیط زیست، برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیرنسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصی دارد، به عنوان منطقۀ حفاظت شده اعلام میکند. این منطقه ممکن است جنگل یا مرتع٭ یا دشت و کوهستان باشد.

  23-چند مورد از مناطق حفاظت شده ایران را ذکر کنید.

  برای مثال، منطقهٔ جنگلهای حَرا در آب های خلیج فارس و دشت ارژن در فارس واُشترانکوه در لرستان از مناطق حفاظت شدهٔ  کشور ما هستند.

  24-برخی از مقررات مناطق حفاظت شده را بنویسید.

  شکار و صید یا قطع درختان و از بین بردن گیاهان در این منطقه ممنوع است.

  25-اصل 50 قانون اساسی چه چیزی را مطرح می کند؟

  در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد بایددر

  آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفهٔ عمومی تلقی می گردد و... .

  منبع مطلب : masoudiabo.blogfa.com

  مدیر محترم سایت masoudiabo.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  �&��!�iX�j�J5��3���˽[�>\v�$��sw���A���k*Y[}��on�5�� X�/䵎 �iN2�VRv�:K�7��9���g�v�F1Ȧ�!���`S.���+�p��H5�F�Z�R I���s����K�8b� b�y�s���&�x��S�xV��G�� �}Q�Llc�O#4��fsTs��)�}�X~!�b�V�������+j� ���Mo#FS�`�T ����6��].,x �X���~&]�m�O�_56���c�*�)Մ�ٛ*����_ d�u�k��CZ��̷B �.� kN�}4��E>^Ά�?x���n��}*/,�׉j6|���Z��+F�ú)��A�|�����^n.����o�p�L��]*XfVWq]/�O�6> ��Ś΍$�Y͛I�I��g w�U����� �*�ݫ��/��YA�`KxDhs�� d�*2�[��V�V�9X�$�z��İ���.��/� ���ZՄ����|����Zɣ�F�k����-���3h�m�'-*��,L�ĥ5c���t�\�%���sڸ=A�3�i�7k �r��Jҷ����|��,@�;� �l��_�,���s����q�v�s�ד_ Z�kB.3rH��ď�}'+p��h�W� �� 麳�j�k�d�+ ���8�Q���[�� 4x�/ ?�,���q������#�����K��'I�������Xt��x�̫+�fuy)j̱���5wd{���E☴���g� -��4j:s޷|/�;A����kyJ�A�(�_x������y����;2�nkε�����ϲ��*I.w?ֿB�p%z�N��>O�yv8�W?N��i�h��U0>����Ŧ����ƣ,��si����T��������i���M��ɡ��ng���}M`��aw5��0i�b�µ��:���t�n'�h��Gc�?��k�X́���rj]6��S�K�'~׺���-��_[�����/#*� ,N+�o� ����!is��-����i$HP�de��_'����؏�u!.p#6O�zt�d�$z��$b�9&�4� �U�WL��/d�����h�$�T*�}<����K�B��c�A,G��QJq���})�9���e�L�X�lN0]��H�z���i�+�[�i���w� ���Jڱ��\�= 8���=N��D6�+��sIg}�B�s��⣵\Z� �G&� ��c\����z�Ս�"�IW�h���+�y1:@���"�s�X@�J߱�Im��!�<��S��I�h6�HE����6iE��#o�2������Mc��KZ���1�Rj���hZ�[���q�Y4���:����pƵ��-N�t�H~L�RfwkcZ{���)Ө��U�8�L��� 3�u�Z$l6�j�r[�(���~=qN��ɉ��R����5�Ո�7Q������r��3��6E9��sZ��iJ98ǥU�������+^h�X%��".�pO�����GZܰD�r�@��Vq�L8犧 lg)hU�\�ϥlY��I��,�WvkN���##�G#nd]����,+�� ��/.5�CO��"��P{֍��[.�9'֎EІɭ���G���+����jͳE��~9�Z���� �K61Mi�Pr{�c�����in��f&=jō�Ρ��b8[�[�*��x R�.�ū�c��Ad�����G��Ɛ�Æ"��_ I�Ǿ���jo�4��YZi% Ó�ֳ�u����W[���it�f�&5=ɭ��/�l]�H���Y����;��p)�:m��7`Ie�n��;&�{2]_G�|��a/ƒ�`��;��<1��1L���A��I�G؇��[�~��J��ʌH�5l�S�RWԡ��\� = �Ѽ9z.L����+J����"��k��~��L�%�q���IjEJ�CS�t� _��[1l聹g �M4�D�;�^��������/�� ���j>�f�r��. J�i��@�ɪq��9=�;�c��_�mv����m䑟�W s�Hu�O�מ����y�!T�+�~��fK�H�H�� ��a�6i̲�Of�h���P�ɹ�����G�X_���O�? \]���-�ѯ�]�ѪD�wZ��F�HM}_�? �֖�}�ճ�V��~�*|�}���/.u ���`�����S^�{j|��M Z�U�G��d?ζ�߅�n^(����O�/������e>xkG�1�L���f��khr��iU�|���/�n�x��U�~뎿J�����=�}iXvA��ҽMX|8�)��&�JMjXj��ع�B8/��jñ��$�y\��F$�ZO��^?Z�i�/⍦��s�Y*@��}���}k�� C�֖b��T�lr�A��[�����X\��prj"����-�(G��6U�]A!#�\��֜>1�ui6��mg��(e� Wo�����NA�Zv��� |=�6��P����d����*Wqe� ��E��-���*�;�+���@1�Q�5|�⏌����÷�ւA�$����oi��Gm��I�V'�er���S���,,��\��MwU��������+�3_tf�[��쐎? ������?�� ]6��軼�}T9���O�sZ��e�[:-���,�H ��R�I\�P��̝oǺC7�l�Ɉ�G���>kO+U�f�X� ��P�ÿxSl:��X��>T�(`���,{X�3UhZ�.4!X�Ѥ�o���6/q �Ɍ;0'�Z���� _�����{�î�m ��l�9�ӵ���S ���œՒ�z � ��6��$2A�?��Gi��~Ԗ�|)i,Mȕ�Q��N��������O\�Uʱ?w�g���RQN���g��N���t-&�$��}1\l��5�aW���V�V��a�>��I�)�a���\��ƏH$�o�K��3F"�X�1�`1�޹�<�4(�%�´5K{vP�4V{�X��gI�kX�Jj�]CFm_��swxB���T���O��Ni���5���aH���k&���.vu�[s'uc��N��S�ۛ|�a�+[]Bk�p�޴?�-�o(�B��.����€�p* ��e�N��@�N:�U�-I�S��kouqfS�d�w�U����L'6,��4�39TKvf%�|sڢ��wA<�k�?��"2M��I������"���'��5F\ړ��PW��c�K��S�ƴ4�u��3"�q��%�]�Cj�Gu�n j�K�e��}�+7b��8����Gs��:��̑$�i�a��;K���5{o[i��;�N 0Ez��D�zU�KCr�;-9>ѷi�0jI�� �r�NkmR����F��Ph����۷vٝ9�srsm� TR�z�U�|7oqo��OOZM3m�d������kYd�d%1�WW��,��1��Od�9�QZv�4E�RC�>զ��n�LQ�����O����(�<�CQN���{�����h}��ZK�[�%3���V��"��:1 s���*��~��6���nQ�*ud�z��[��Y���ZK�[yT��~U�}s ���\�$V����e���u�(�����[u⸣� ݫ95X5Y2-��5��p"��=ֵ��-��׸�=�f��������{�i��Ʃ{>08U�`+���ڭ��d"�'�b� �� &0p�u�����G��\d��3��dJ�S搗^!Ҟ�b�y�|#p�ܸ���u&��G�I�/���0�q�ҵ�-lm��� G"�MS��J2�ѫ�j/0�a�+��o$���� ��� j��,��Z;�f��6��>#Y=����Kg{�:��l](Jz"�P�}�� 9�����.�ă�5�o� jZI����,y�|?���~/7����&�1j�\X�V����J�Y�1f]��S@d��$u�O�`�b]�Rq�W��5��>!�A��6��e�yf%[����~~��]E���z��h��������c�|�g�����g �+�J��<��@��~#���|F�q�؅ȷ��l��HRA��=�}��S�w����u #���7�renT�6�6��=� �� ��>$��tl�h�B� �d�~,�^���BPM�����ε���m�M-���򞃨�|_ ���&��2�,������S��ٞ6R�MMh|�k��.��%�)�I�%����R�rz�k�4ٿ�z��3�@���@V�PW�����|Y�Z {C�� ���"�H<��}��1�#�"iS��:�?xkG��%��3��;U���[MU|9y��]�J����+f9�!$R�λ�A�Z򥁫���T��ƵxsI��K������ X�:��HN��o�y֋c���:������Y��I��p;�ں�x���W"��#�D"E$^��xJ��+�^O���GS��)��4�j��0��z�<|_���g�����䚘�M��B� ������Oxo–�f�� Z�Z��D��rI듞���x���<��A����E6���7L��:^t��NeIB��i,Lcm m/ᵮ��;�@"�*��P�x�,�� ��[D�����,����U���*��y>�c�!<��3\��|5�D�I��Q`L��vֽ\^��T�J��ud�y=��v'F�[� �7���� J�}�y����{f�t[�����$���U�]��໵��V��0��Tt��o������NT�[[< �&�;�5/^.�r�s@'u�߇�o�h�D���Jȡf&]����m#�-�7Nıę������:�ŧ��a�Ӛ��U_�s4Mj���Cg�'ⅬM:h�K��Nd_ƣ�o��C��Ji�Ch�� ��P����}#�Y\�e��,wl; = x��kOͫy�^Յ� ܞ{~�kGU&�sas���н�|9��5ޛy#\/%z ������ �X�1� Eu�t��] 76k;�^ �u�k�Z� x�T�=A��'��a�)��v�b�j�I�n�_�����P�t� ᝏZ�׍͍����P��>���j�� \�hv�Q����|��QTa����2���eL��a D�ևkR������>,��C6�l6`�?�ujz��}���� x���hx���:֬�M� on��ȝTz�֦��4� �+�jz�����%��]�<} Ut�\�J��і�����V $�$P�����Z�5FX�~c�J־Ѵ%���2&�9����kx�1*�8Q�z��Nw�g�P���CM���v�`�|_��}�Gb��V񴹻�|��<���l,�1������V�ҩ������Y;Lj� � I�e�kY��i��DZ��m^�46 ��@G��ϯZћ]�. Je���bI�>!��7�d���X]8��w����:�� �!���-�j����O&���k$ �G�������L�F�/"O,��M_��*�e��n��I��P���^���������C�—���XrzWU,���N�P~��]��Y�f�K��2ΐb M��h���_}>5���Y3X�¹φZ �N��U��v�o�I9�κ� k�ך�\궡����1\ib[�;h�Z��M��L��J�Tq���|4k�V��W�H��^�j���}o�ڡ�����)ʴO�+*��Af��;p�>Nk���N���̭�4.�%�Ʀ�Q�<}��֦��_ _ :$�(�(⼋�� P��ީq���η�����\��/����,gN�����w���i��#�����$��KA�X*��=���n��ea�nj=M������H��(��.4���X�vY�Ś��B�-����~G�I�k+ml$K1��Z[�_"�U@�}j��c$��ǒ��rPL�� }�iS]0��*�ڹ� ��m{u%�sq&�S�<���֕�����IZ�Z�I�Zk ���W� J�N���;qp��;���cTRe��\n��6]%����ֲt�\x����� ��1,Jz#k�ڹ�A� �����L��?�m�M;{�F�^%i�A#$V������&8���Mzv���ɦ�=��Bs���'��������M������IF�\�S�WѼ0��V���1�}�V�_=�O���� �5�Y�k����!�zS�?�ܞY%)w<�]�櫬Z��D`���FXs� פˬ6���NJ��eL����x;Q�z�P[\Jq�rߗ5'���P���oC���p pz���^Z�9a���GK�_����i�%����kS���]�M7�m'��x-r���]�֦�߇&T��mVG 3,��Zܿ�$���kMysY�{m��Ms���Xwʵgb����ѝ�#]�r�N2fXbIJu$�5����z<�.I�}乍s�ӟ�]F���k��7��l"c����ϥt6�Z��J#�R�����}1_?C �Z��z2����^|ZԴ&���F��9a�r�Rj���u�L�|E⧉�j��C�ޜ#��.2՛wv�9�n�Q.��{4���H���ƹ� ���� ���DD��u���z�\�mv�l�����~u����Z���WB2�F��G�(vAN��wg�j�~�uw��,�|��U�η�&��g���;�}��v�͖�w#M%��T�c�J��>[ ;׊�8M$��2�����sr%�J��W�n`Ӟ��˳�Žs��.`��G��t9$ Ś���ןf�V��3�.�m5#8�u:�xcX:�ψu؜[�_.�7'�~G��c��2�0s��ַ���!�=���N�H���X���*Z�j0^�h�8��L���5~�Y�r�������F�y�;�L8�k��_�j��i�BXt ^�}�X��(]�c1�ɯ,�]��` ���A���.�m;�t�߉���4Hp�>v�j�u� d���rA5�N��;<[GV�q�9��{ݶ�沒�S�4�*1��#�B,ݦA�Mu��dZ�_���&�Im�H[�uZ>�y�][�&T�՗?+ѓ%ʵ.�|1���1�e��X��I�@�8�k���2=�E�r�ER�U�]D��mIZ{�8������MC�SZIg�䎵Ӭ�pը���lfxJ��_���DYJ`��V7��K�� �T�n_�[x~���L�Ȅ�r���?�cNԤ[t�&G` b��ݐR�b��m�ho'�Cd������U���v�I�ӊ���JӼմ0����{�����{��0�8�j�o�2���Fu׆�J�v$o�R�m���-c�8>��Q��8��I��G>��ii+Z�vSj����49$JVz�Q�Η����l�;������e�j�վ�=�;v� � �H9'�Gi�_kz���+��5���?º3�Eܶ��s�]�B�9c�Z(�97��u�G�g��MGz�ڬ��6���- ��� �C"&o��ޭ�Rk>'�,� dH�q�U���o�iq���b�f gn:cҹ���t��fG���ꗫq .GCZZMق �z1�����0�)�*����z^0�G ;V���BiI�#gQ����f��H�T�]:t�s-�[L��J��(�C�{Uֆ�[���`���56B��+��ط s��RK���`;��?7J���Z{�{+����s\Ν�j�kkrw��A�T��-Ӥ��ҍR�L�K y[�=jX5��RL�c��tEd ΢Á� ��֩���/�mL�P�%}K��ux�#6��&=!��t ����t�S'�q�y5�O��:��m-`��$���~���{TQO��~I��ⷸ�tQ[����x��{��m��;�XmVX �g�pr0z�Ζ� �K�C�:_���ܮ[L �M^����W��.\�|��>ج��VL��n��m�~۾�ҿh�kWWC�]���o' �\�^6���5뿵������Z����H�p�^f�����$גHH@5�4��� ^��g�#�y�9��4�>���9�n�4�g��ϭ9��c8�� ��l��W�ݲ�g�(�=�"w��th������tJ�9pM����dr�h"�3�������_��1lE��n4>^8�Ur]����L��}��ǵlh��� �[�=y4ZL��(������$Lԝ;������B�p�5Q�9j�ge'=+N+}��(�6+yݼ�:���.yj�B: c�q�)�'0��Z�Km��h�Bw�r�I'��4� ��1k�9�P�FP�}ki���-����q o���N-l8Tfl��1;�9�V��lj���.�ۀ=��q��9�d�vh���RAK�5 �G�b�{�%���#�d����N���ŽF�%��miv��U�{�"i&,I�.8���_�ƒ�ebc��t���5���F�wp@����T�����ʯ#�L��V��� �}k��?e?�����<"���e��A���t������j5��,�P��Ӟ*�E������C I����ϣ�(2V�j���c�C��R�p�,`����'�O��*ٍ�#��8�/عo֜iǟVC��GEs�]�CQK *�kɎ1�e����,>x�Ė��]hS�ni�����'���-�煼'�i�yͽ��?��뺖��u+�5T��n1�R�FH�r�Q�-��O�MfkS���$��8�,��� su�)� fH���M{Ρ��m#H�^կ�?��6��qϭsI��n̐����c��I۲���Y����> �����H��J���3[Zw��qd��J�p�����U��M�]��6�@����d�vZK�0P���+�Q��W$�ަn���ᵍ�[�[����Y7��Z�GKվӦZ�|��ߔث��;!�/�ue8��o���9$�����Vޥ%�]G[i��$�ZC��A�mn?�J� ���x<����@�9�_ ]��&�а�n=Mo]I��h���&G��M+���p����������:���q��,�$�<�v��ԍK{0` XsX�����)�fs��dVQj�l�w��)�kS��K�2s�:�Z�ٚ��x<�zִ�} ��`�Պխ?W�u��.�lZ.�֜�ZN ڛ���L-g��mȒFOb*�)s�F'Q ��2)�����6;D7#޷��DiH�?)���9"�Z\��GR���#}�>���O�z����\�?�*��C���n�Y�8��5��|\{����h�rp�)�Z���T�34�����^^�8 ��_XՒ[��A�=�/�u �)<��9(;R�l��Bc��RK��T"�����{-3 i�z������i�$�犿��u��G�6�ѳ֩X���f�' �8=A���<.i9G�3�������� b#e�/zƻ�W��-���qw)vĄ�[�'�4�q�K+%����zװ|/�~��� ������ZR��ޢ�ҧ�yZ�anE�<;O���w���~}��p��A?�5sF�R��MԬ�:�S^ϭ�OV>�ϻ������CԼjc����l͸��TVU�@�^a��0��'�9A�{�]���i���׷�a�y���8����_�M�uk�H�V?)w\�� �3���.����rX$#��]����y���,s���Y���o'�v��g� 3]P����B��<�V���x��4A��W-%yl� ��N���[���nm����Zv��� !�����Q�����Tp�z��]y(���j=[�� ��2$�i���������f�m�U���p0K-s{JV*8�F[f�.��K1�=*��^M2i��\eߌa��#�3r�8⥴���hH�yqoj�4,�����q�GK�N�]� H𵬍};�t�{W�}녻��Vigw瀹�/~��!/mg�2F3����rx��z���=^,�A������FTavt�ł�:�V�x�c�2���9��-1;h̀/W��𮝪��K�۠�9ku|K��6��X�Z��t�m����[.���U�,3W�!�4�2\G柺��Y�x��,�a��k����{��.v� 4NQ�����؛Y����W�S��j�U�/�w�no����d������k�nޠ��|8��vfBd�]�u�т���Z?�n��&�]կ�t7��r=|�^{���j�-��f�=��"�$�W%��=�!��ޭi�u���"�H�5j�U�O;�����E���1�"��v������*V=۵&lϪ�4C� �Shs��q�O)��Ҳl�v̮ːOJ���1)��k�8���cL�� k�5������b*��$g�+����c$���Ն�m�����Ү^ka#6� �¹۹5�Fv���N����2m�-��.K �aI=���6�1wA�խ7�6L�� �m:��K}��;�wQwGo,y/�]J�� Y��Z�X��a���rk����2c�W??�Y��f� ���'=���;� ���L�m��1��5 ����S��[i�y�lgqk3M�_�"�\8Rs����[�!����v���<�h������?�ƜߺuGYo���׳���W����bMA�n����.���C������4N�N�e�� ��Z:W��{�ek�l�T��%���� �}�d�k)�Q���t��‚������$���S�F�M:�C��K�$L�v� ��歠\Z�N-6��Ҹ����ܾ�af�:�9� '�j�׭$���Qr-��� �7��mfG�5%�Zr1A^���ZCg��EA��x/�}׈u�&���o�W]�hD��I��\X�Uz���;׳�AC���՜-���EP��2��ڝ�Q\];+�*��ZZG��tA���_��eQ���Y��'ӦݣiV�����y��8�E�r��������Tj�6vJ�`�Q�ƴ�=-�jALL2��N��'�^$�U�*�8ua�+cY�M嵬v/{(N#U-])�%4���z��vH�br+Я�,P܂d=p9����uZ���m8� Ĉ�^��io��Ř�#ޭ�s_�?�klm�~I���0C+���;��3��Һz��Ʈc���\����Tj2��;�j�"���Ӯ���I�R�,mWQ�M��Q�ۻ��GQ򮼛{�W'�a�v�I$z����p��S.�Hښ6�R��mu��nuHa��g�֮���+�ZL�&+���O�1%����~W˼���WQo��qlbH�M���H�u�#�[���LC���lb�h3N�+v'�V�ZT��r�b�X��;�}M��##щ�%ψ�Q>D2�w�U�a�ʤ\Tu]LgN��q��\(��9����m�"|�ɞ[5R-F�J�Y5[ ���li_<+��šè2�g�)�F�,5\D$�c�R�Jp����Oӥc,���������i4�7C���Dj����7U����K(�`F�@+��.��0Š,bs���*�cUK�-EJ�K^J�O���x����$j\�~��y��?gMS�J]kR�$�/Dv%���L�}���A��� ����*��=�I�\؍M��{�y��n�vP�V�7*��6�tt�uc���V1�k�޾��V��PL���5<`T ����[Rz���7�izs����¤��~b>��57x� �R��t]^[�R!by��Q��~!��U��t_��&�a� +�@�=*!�Xj�k�VP�Z��F���x�ʫP�����m�r[��Gx�"E�x�� _�[�)X�'���o��ibm$�B� ��^����P�N��� �Ƃ��cw�\sڰ��t�i�_c� �S�_YEr�n�w�z��,�$]ZG�a�+CŚ���go��JT���*��O5�ɱ����r��#��j\�Z`�5�� �|�f= �i��^]ۛk���Z�'���+@ ���H�7RH�����TmZ�<���|����;]>Ygۼ���5C�^�-2�Iؗ�B���ҩ���]x��%�呑���r�ig�1���Wu,D���!3����f�>�pv�;zVF���{dլe�1�W��^_i^QWV$��fZh���.�$�\p��һ��9��.��K1�'��5����� ��Ԛ�5 u[�;͍�`1�����_���][��5���ds��Wq�^i����>X\m2���\��.n�Q��L��!ua�k��x�B�����?�kT�h���p�W�qphz���[��#"���ZA�ClBD��E�5�b��)F��6�u8(̵�_�zεaku�u���+_Q�4sr%��㑜 �2�qX��u-B�~�4q�F��r��*���76�\��f�M��k�u��\�gj��QJ�=FZ��f�P�<���q*��J��^�񆹩Gwa�_چq�S,�>�+��o�Z�V�]|Df�(b�>�zV��U�(-Y���Sm��@����EY4�K[�o#ંJ�| ��G�q����-��.��b�ۈ����p�/��ux�mJ��R�]�:��Z�_���d�[Լ_w��s�� �p3���m�l�;;��ҡ������oM\>���7�_p�I/�%Ʋ�9�p��e��y�W��g���[��v�~7��{�H �ka���'���O�˯�����B����#g ���y��y��P��s��[��N�X�����8���:e�o!MQbk��co���I8��V��㍝�+�{ɜ}�`�0k&��G&m� ��,���PQVH�&ܞ���mm���� ��\��u�U�]�p3]&���V�eϊ58��A%�$ �kʾ-�P�ι��e�˘*�-�##�J�Vr���ّ�����x,��˒�{T^>�Q�-���g��A��_B�6�^�n�ek���^�s��?iz�X���X��-[��9S����Ñ�#E,A�� ���#g�iFY�PXeI5�t4˸���v�̜���;���km��C�r)�_v9�{M��%�,/�#�Iu*�i !��p? ��b��v����=j��|c����4 !c1���j���}�춂���1��Z�1�cVo�Dm�>��hR��QS�"��GZ�U�k@^}�j]ꖞ.Ҽ�t�b<�4��_Fԕs)PN:dt���ĺΦ&�5V�ҌBX���»8��Q[�����cL��/�ܓ��qz�EU= ~"��N���]�ג��LK� %wt�>1�X��ͦ-)\�+���eH]��5 Y^�5G'��+K�� �rs\N�+^\�0[�nx�Y��HR�|��y5��� 9H�@qY�gJ�y�u:D��ȗ'�Һ���*n�)c�"��*����̙rk{�:����h�T�JJ)H���}���te�� \3z�9�{�n.`f9���՝*�Y�z�伈���KI�[����y�7��i�8�5;�4�B�H}S]�X�<��p'�y��^��zt�M-�@d;zV?��I���i��# �B���s�'�/n/��&R� ]��u���얹X��L�S�+���[Ѓ���p��u�u�x;�zv�� 5�qg�_��Y�[𵜆�8���2k��G���=a $E��|Z��>�i6�I��Ky3�̉���U5*���t�U�v:_��=B���cy����i�z%坴��p�tR�=G�i�ZW;XV����5��IKc�;o�/X��������c■Y�~���.��jsO#�������IA�vO4��-ԋqs ��Pjx������iM�2޵z����.�}�_��2?å���)_���I!.J�_ �7�&�����l�k&x��y.�"d�9w~�`{W���#��xY�"�ZP�@�I��U�F�L�{�i��b���R;�k D��tЧ%;���?n��R���Q����q��Fk��#(���S��Լ/��v����+[�E���洝]L�x����� �\�,O^��4�B�����3���x��Rl\��@1�� 1�U�1�J $���r�]�'*,�����8�q�ɮ�D��Ȉ�����̎�zf�] ;���q�[Gṱn�񈗚׶�u�2��Y�Ij��#�[�&�t�l���I�� o��qN1�"U#d����f0 w#�.� 7���L�k���'�;�Q*|3�]|�,��[^���3�7~t[$~�^ܪc��Z�R�KIn�=�@�BdZr; �y�p����T�����l�uKxw��8�l�d/ ���վ*�ä0��?Rh��֬�W��vkeW#�z�d�bI�꣧&������[X}��S�.�� �UA���G�?�Z�G�}��O�$��?��4��b���~�e�-di=�B�ʦ����5��h~��a�-�c����� -�E���>\p�?�6�L�5�-���{�em�rá>��3I��>3](�Բ�����tϏ�V���ѥ��w�r 7&��O{}��k�ʊv�nI�Z�۵kJud�|�e���I�a?ʴ��ح�g��=�1g�l����?�U�N�j�]Rğ�Ey"\����|�GV�ƅ��!��J�\� ����ӊ��r6�3U�Q��z7���_ 4���^߰?����R+��>�&Е`��i����&R?����-o���M&�ï��G�u�嶳��ݛ6��1�gJrQ��m[rx-bK�� �F � ~����,�Z�Xb8�$Ay�h��͘�>�A�~�:=�|�>f��w�9�Z�oM�֮t�#�\s� B���E�ߙ �5R�Yb������^�RH��ZI5լ�9�ݦ�;OFDW<�jx{H�j���E��?�zl���� R�)i$�>��+���a�$ɩj�<[(�zV��Dӝ�����^vI���6����6��| }�M�WC�\���5�k���k_ٖ�r� �ȪV> ����ҬJ[�298 V��׃<3�R$�~c��?Zs�v�tR�� {�>(��a���+�}1��h �`gqD����\��v@ļ`���|C��v���] ��ÿl�գ`�.��I�xV�K�#7��a��z\�D�.�WZm����G)%Gz~��� �� ���`ּwWּ�����Sm�Q���2���E�!�����ҹ���Vga��4�;Ktwۜ#��n5(��w��{U=+G�[�֚T�l �))4���?���~6�#�L�}M��ɠ�%֝b�v�&��-����~T�Uu���k⛩�嬳�¬_ZM�%��^rc+�V��=��hu SUh��V�&w�s��E�I (S��GC񇌵�h�]By�V������Ǜ*���Y�b�x�?��.��x�w�)�c��>�A}8M�jw2�,���bNю��T��c�dB�=>{ݔ�m:H�u#�bj];↟໥�����M�%\l�k>hW '�%�TQ�U��U�k�i>1�\I�a̞YT�*����h%�2�O�׸��ҡS9-�=�5/��Y����I|��-�0���~x{VE��S��u�##���ǃ���3U���u��Z8J�=I�hM�����/�E�YK\��Z�H���ZF��渝�f�� ���UH�($ �z���MJ�P�&����Ѧpǩ��zV����\���麵�����i�\{V�'�� h���R��-��K!C���}�@�}���Ed�uB��_��0���N�0x T��^�!����s�?�M��w����"� �C�󴥒2@#�Zޒ��`�A�����j6��_��9�n%�H������i%�������敡�F�T�t�0�T��Uw�ߍ�|9?�V�� �^Tu�� Z�9��ž�g�xs@�b�QV�p��l ��|=�\YN�X UW���M��Vż���>e�H�|p��������(����Ƶ(J:8gU��z3ƾ$��o&�q� U�M� ��p+����+JT��3���l5�iY�2A 1-�S���G���WT��U��ER� 3j�ۥ���=7^�,R�R�,�C��R�tHg�\�6X�Qڡ���'�`��֧�}��qm�޶4�����A�L%�4�'1�8%��m���Dڝ��X:Ռ�^��V銳�x�N�ٖY���T���h�䴿�OC-��_�tْy�<�C�7.[�p��k����9&P�'������j,sL"rޕ��k╇�������Co��e���կ�x��[�����j���<����o�Z�� �˜���3Wn|�ao�J�RH��#'�[Hg��i�� �V�+E������+�ṩ����ޮ�]��ZV��m�.�vd��j�D+�{[%�NG&�:���8��=~j�� 4km� Y�5R�J�)�r��Oux6���Z�}4�A�9A'���(�(��F��������g}j~5r����՞�����$:k/V���s���x���M�]�����>'�h��;8��pv����s\�+$�tХ�^�D�Ww�#ʈ:��^O�Vv�o{���"�� �o�+�&����s�Α�s�U�J���ťE�̾c��۳��r�[��:��^�J�o�K��` �V��4� _�{� x� �Nw�d����j���T: B|�a��_PfkՋ�Q\�ww��UGT=�^���zs�Gi>ӓ��f���M�9� p6�t�U�u��q�FV�u�9�bF ��­�V�-���5�-���h�<��J��>1��NR[��piKKX��9�6/�k�M��)���5h5kKƉ�~�5���ںC#��v��N� n.���ԹκQ�5c�d�i�z���*ޛoO0HwZ� �[�+v��$h�X��[8�wF�ܿer���m,�Rhp�E;N��C9�޵/-��x�S�Ԡ�C�[���GL�/�fa+�;X��su!�=�CMh0������ H��7 9cN���%���Gv^^��<��?�z����%�m�-���W1��^%0}���[�JĂ��0��E��h���_O����B��`�s�F)���o��gi� �q��G�Y��G�����i ������}1Y�7��|'�d��զ����$(����Uj�)lTg�;3����uL3<����4>��؟]��5�e��q�2���xKA:��r��,q�+���_�W� �FY�������x7?y3Jr�����A�F��vҵ�D,d��u��Ki$o��#�� ��yN�w�����yc�Ē�]w�o�6�Eȓ�V���H��&�lE:����z�(�R�5ll�C� ����]=�*�c��œ�x�T_ 4{�n�է��YT���z���-��mƝj�(��8��C��^�{�Y��Kb �Fk桙W�iS#iZ���� �|K{+�iz\���ש�� x����zuݴ�3I�2xȮ�]�uii����u���h�R,�پ[�"�S��獄R�>&cN ���lu���|9��L� J�O?J㵨��N�o,�A*�?��l���N��V��!XS�X��5 +�~��v�#�����W�e4�M:��<�Kn��v-xGĺTr�Z�&�?�����u� ͵��J�6f��R�l5O [���9�ϭj�j~��,��r��s�Ҧ��E��I�$٫����}�G-�ၚо��ka#�@��W�=����x�h: ̐�̛�j�i/�n�t�c�ӽoF�=(�ڵ�ohx�OSp��@BG��;V�i��������P�s�+2�Þ&׷]�h�`@=+��o���^ ��\jW0̯D��R?��hQ��9^�9�)3֛Ɩ>�� S�V֨T(�d�J��d+z�棌����2�~xKƷ�^5��$YR�IH9�ps^�Ly���c�W ��14�9�u&j1w����<�#��f���V�zU�Ÿ��U��R8 �q���G�-gBIUYٱ�X�W��i�O�ث��Hf,��P�.Y(�J��Qu�>�n<7K�[�ӎ1�:V'��O㖯�>"�1ۦ h-�I��8�>��:�ŏ�7:��t� \�j͏�� �^k,����_[��&;K�ۅ'j�:�����&⹤�;8n�ti�\�g�-�T�x�O�����[�V%'nk����x�RMm8X�H��ƻ _���'��� �T�+��өB|���)Ý�T�|K��nmtO*ǐO4i>�j��%�˷�IP۫�l&�S@���B䲨�K�>6׮o�����΢Y�y�yJ��x��x�m��N�V3忆��B���bMm[���r^�YUPj���}S�2�<��1!�&�jsH����r�"g��Fk�֢����g��ms*�^�k��$�:� �j���^i��ηs����g���U=��6�}FX�Py)+����OA���L��v �*.O�]�t�Ҵ#c�5%J�����iokی���Q�!C0��`@� s���\߇�{⋭+��K�Q�d��֮���[^��a��5�S����5t�R���ú|���Kn�Gʱ�*����IM����`:ד|F�<���{�-��",�zc��J��9�A�jw�oq�ռ��Z�Y\�aϯ�vFX�t���1�N��b�H{��Z��bF��A�֍�s"�w�F#��O�E˜� ���I�qT��)\�C�i:Dq#�,O�.��Ik�^ʮ̱��4�m�F������_h���KE|���Cx�\�E�.���^��[*G6�Tn;�������t��3�6��s���N��H,Sz��qZz����8�.H�XV���ܱ�0��i���9-�[�R8梕X9jT��#p_\��[F$=��ՅӖ�0����xk������K���L��Ls\W��<�K#YG���I �����?i�z�HX���� ��Fr+��w◂�FW�U���8�6���>�g�P���O�k�^� m\�#��F�)٭ ��.>�,���ȗ\:+qʑ����oj�w�����M�!�bO�k���6ûh�O�s�&��x�Q��>l� W� �^�5G&y�r�S���|���dۤ����&����+�~��e��!;�M�?�Z���C�Z=��R���I�z��Ծ-^^0���"�8���:%V4=�U�����c�"kXH����\W�4��F�V�WQ�ܜ�v�|Op�)�� ����^ �v���sYX]�U�T��],��W�͈̥^�_���'�V��b.%ldt���>!� Yg�@�+`=+>m �&�����V|qM&8UH'�ɮs���W�7�.48�=M2H/ħ�'5Oþ�5[Ƿ�a! �B���֊��Œ)�ޑ�t�7L�}WP�idߜ��������W�% �לWw� izN����ɑ�8�k˭4�,�L����<�7ÞpA��6�� G�hZ��f��q�J� �ߥq�?������iJnc\���Z�k����w�g�!>f� �Iᯆ�^�g��q4���9���Tܵ��� ��_x�Psgb���}+OJ�qi�C��}p�r���G�9��=J��Cj���CL�k���t-�t+9FoB����b��O���-��.�-�8�럛o\W�x[�桧Kq��~]���0w�c���U��$���{��Cr�����������@���[c4$�H��zc(BǓ�ĩI�R�.M~� uH��(�������Y< ���X�� R��Uc�gҽ��]:����DV��^q�R|@� �O��],�rʯ#�%:W5dFrr�3�՘���\�*;hf��h��$��qK�F����b�P���nb%Q6�ʚ�T�g��&�Z㾶��c��;V���:��R��|ج���i�f����}����-"s��(�KC{9h�"��-=�(�\���W�|Jb���wMة'�n.�/���+CO�͕�������F|�E;r��_�#�K��&�m|K�+}�S�5�}�,��D�z ��f�A���jK�}�ŧ�oc�ʗ5�EJ7:mw�5����j���[O������ַ%d�r��i��������j͛����t�\X�r���Ϸ�嶠���dXxh�G��1=���āv ��3[zW���wIw��/�>M����H���C�����Ey �ѕ�Zk�FY��֝��z�[�$�5�JQ��;��j7g=�'����R���Zt�j�k-�*��) �����GJ�4���b�pq_���Yu ]ѱ�L��Z� ��>�]M���3;�0,�#99< Q�����f<���n�]A�K�������=���5�� ��?i1��nfw'�5����Cp:'�M5Q�/j�������J+c���� � �@�A���_��a�����~��{�b�"��.��������d��O����#�vk��;}:0� ��Җ-*�U�ig��鴞�j4���j�4>a����ZN$��3�"����{"�~�? |5x�:���ꋜ���c�Q^�]��r �+�“]ock�5�؎I~BGAK��XW��<����i�-����r�\/���Y��8V�J�mbV�|�e���A7�����P���|� E�O�����vMn ��m�Lj�3��SP�\�daȇ�Ȥ��ڎ�?�Dp�,ȼ��UnuE$����G\W{������V���/���z~�ⓧMr����Lb���<9�2�W[�� eA#�J� b�S����i ��y1�g�f��_6�u��Rr���|+�Ξc���{��2�'���8&��G�R���bB~e��������������7m��ה��/�z��`�M��<��Y��h��F�C,<�s��o�������m��U�]*q��j��j��_ m��"���EH�����3�y ܑ�:�Аq隣���h�SH��$�O�pf� v;�Ƿ��"F�|j�d�����-H�ŭ� ���5�:ߌ~$|)'��ij�s�y���U�����=�"c�`s�}8�9�9VT�1�|Q���4�� !G`��sӠ�.�>!j� �5ׁJ'�'$��m|D�o�|O�����p,��#9pO#��w����>��z��m�P�`�����r՝R�?e� A�E{g� ���bQ#������֥ީo5��'���k�.�[⿃�;�;@�y��+,D�[���7�.O�CLu��-�J4P9���b��Zt��)`�;�G��T��7� �Ҁ@�Wig<�$61�c6D��ϵyM߀>/|S�_R���!���h�����8�{�o��[Ѽ�i�f�xPy���sך!�<�.�����Y�a� �zE��&��$�}k��\VZ 9����w6�;�-� j(��~W'�c��kQ8�]�̪߻�%(� ֔�7˹��U��Y��5���Л!���.�� f� �ړ��$�^���5��� V� W���$�3b>Ѧ�=���Yg]���k_D�׃��.��K�%!��Q9{e�3xF�:#�|������"BY6m'5�j/� �~x^�T\,w2�*=A�x���DD� �/�����VZP��!�4����*c�6[ �9s#����o�R>��Z�/㳲��9����Y<7�[��Va0�w����tw^#� 5��H�/���j� ���e�1�)�Vqi6�"*r������ʷB{�I1�A��:%����ĺ��#�����t{�ڰ�1�`��o7J��U��V/ �_áN���� �95���6�.�e)�aS< ���i�z�z�nY��߻�zִ�-�#{�]����km�m�C����}j=��\���I� \|:�^] ��$���K_ؤB�4&�Ee=�uVW�vO�~�/j��h]:�˙#;��:b��FN�N�_��5�x�˼��~̒� n�J'��I�I�yH$}e`�L����J��.`xB��W��e� �O��U�~xkS��}B�pUxȮ�T��fT�+��}K���j�v`���HO�=�k��0Ö=�5їHR���#�\�ZB0N���rVzR����kGT��Y��C,Z��`g;�WoOSU�K��.(��88�k�iv1l�*��h#;�j��b�ە�w���+����+�p�8�^��M�����n.�1r} /���y��AS[�W7~T�#��ws��Mn�M�$��x��pI�4��:�s"�P�#=j�صM�d�:�JV� �s�V��l��4�'��[��gb��e=[=+&'{�>�4���7���w�5��p�lL�&�w�����y_@k��]���O�#��5����x0��ý7$�C��)^E]J��\��#�1�]՞��ə��ؚ�ҵ�u����.pMc�D֬�4�����%�߅gZJ��C�����[����MюNqz����l�œWuoMr�i�KՅ�('m��[�$�mP�F��s��)=N�߻�2�� ����� B-N{�'�ֵu�{P���^�C�x�h�8>�Mk�kNJ+Sۆ�^�;�cSϪ�$��s�k�m��\I�w�\ҵ(��O;3��ʣr]H�e����,N.�⻼'bF���t��*U��f���H��M�?6**4י��,�j����#�=�Ѣk�q>�`}�s2^��d �V�c6�{t�>}Rvu�9���5���QZ����9��s��֤Ң�=�[ިI�^�'�2�紭e�/o!��»K �6|���#�jۄ�̋T���}Vxm�����4�ax��� �j�.4� �0��UQ��1'#��$އLc��kx��cPN)��hkp�*�Gs��ix�P]&�a���rk�|n6X��uϷ���i�cFY���ZC���M�u;�*)؜j=+�v3\ K�ؓ���o��w)cgo�3p��ray�m-��HӰ��7�y�":l@+��|3�{m� |��+G�i�Q@^ 8���_i� |��bG� �k���=Q�W�T�� ��k�����W+����t)p̸�"�|g�U�U���a9 +`��u_����6�x��<�ZʽZ�~뵅F��r�ݟ�7�i7WWO3g�&��kF�R�pK��㚻�� 휲�?i�a��3�}�r����C�[º��|�Ϛ<"�\�䧈���+�Д)F����i�u_[^���ǥ�$�͎1\���������{.�w�+9 ����N���b�W:���˥���p��}����p�U�ξ�F����gh-#ҡ�8�CU@)���M ZjC#D3�� ֯`��F��s�:Uo���H/��yfUOs]x�0빓��#��n��m���:�+9�h�d��&X�vo���/Ɨڏk2>*��uƱ��ޮ��S��ڈIS�*"NIٜ���"�T_ ;����,��l�=�]��gӡ��:\Ix�y�B�v�[�>;�u���OYǝ���g�]^��Guy�!����?u��,��� ���p��FUw`U�����Vȣ8erp���x�B�� �����w�-�l�Xj�c�� �8�rҡ��7S�s�+=���m���vs���O�.B�؞գe�}I���,I�s� ��O��/�u�挓�$Ϲ�������u �Bԭ��~�$e�J��qXo��7�9���]GS�Om�n"M�)⹟4>=�:l7M*�3!��k���+J�-4�jI����K�ǯ���²��g��[>��&�����ЄkE�t-x[���t���{%w߻�3|�}3�M��.<)�f�v)(f�3����Zꡞ�)�AYx8���\�v&�Ŝ�˹�^mL|�kĺw�j�����W��2�aC��8�.���L:` ;�q��X�4���1=99�:���|W�K�hl�~�!\QVS�$����.G�hZ���e��5�e�a�0�f��$�Z��`7Ps^�}U��}�}n�� ���k \����sU{}�I\>�Pg�V���¬�R�RN��6z��6��&B�1"�5U��ե������Ey~��~�i���D Å{vg>�UX���3k�2���<�f?�u��V�Ӎ��So�=Od��-.m���O�@1Y�RK�-廒������=6�)/��.�l���o�5�E�G��jV���~�F*��S�S��j�������[��u�E� h�+{��������I|g�MF=2?=dXc�=��w��x��6�q��9ۉc�� r�(�Q�"{u$�!*��^��(i�y�/�ԃ��t ��j��y"�2�A'��z�~�z.�s���#������� �&g�o"]?%���+���G��=��/#=�����Y~�^j�՜،m^�X�� ����+Ccg�}��G���WCd�4Ԯe�,�2 �kɾxC�ׇ/^��Ib9X���ǭzM����Z{_�0G�:�����aF~�eR�¬n��R��� ���)�O�f�o�U����?E�k\D����W������\��v1�� ����4m�8t{P�p-ֳ�UB���䩌���~!�O��u�_�~nǭyu׈�1szm�� ��G�/�t���������&9�k��I�h�� pH9ۅ�����ݤ����ˉ��.��+0���Z�|���m���@�|� ��&��3j��e��v�*����[�i!e��]����QC�#���'��x��%��.@pg�w��o:��r��q\^��k-Z7�$`H�C�b�[�@����Vq�(<���e2��mc��B��z����k���uk#37FRF+���^0����G�kl� �'�7�%- �J8�T���N�JBI�t����(��\�<^iV�i����͹��N�����=�������b�6 ������>W-��ߖ��d���<�X�5w\���N�o;2���ͤ�yh���P��T7��}��Ivb0��j�S��o��V��N�.r�k?Ş��-B8�mD����[~Ӭ-Pjd�� �T��b���g*/��s���� ��i.#�"�QS�+a0[8�Q]��>�h�<�Fꢬ��u��1���#��j����O |&w3� �l\a�R�i�}�[����3��Hs��^O�]o�aլ�c��V5m��\��U�궟٫w�i�������״�䎋��.��i_��v�!qБ\���w�k!,rq�WMcl�gÛm6�p�o��ŎI?�pz|J�� ����&��ٕN1�l���$�|7%����W�\��|��*y��,�����w���=+�6��uY�1���^1g����x���'�Km�F).d� 2մ�2�NA����^\\�ϖ$��ee�?x���Ҽ9w:)�����߲���oU6�o����k鶒=� ��sl�(�9�2��\��tzj�}�U�d^�J~�aaot��6U���^��΋�X A-����������tK�bm�Y�<�*��#��� ��ɶnߕ�KM���H{[[t���!NkC��:f�n�Mt��c�5'�n�/��:/���@�ec�t��WB�I'y#�ӵmV;�m���3����95��x����Ў����W���<1��_������ny���a����O h׍y��o<�a��'%@��QJ<�哰{X(^ Sͯ<7y�I��y;��zd�+N�K���)��\+6O���5�ƿi���}���8��������H�����JG�L hL���ڭ�?���7z�����290X�ۍ�G^c�|}�B�Z۝�Z{ ';����#�k��[�%��g�Z$��� ��{�������߂ �RM .�d��1=�&��>#��9$h�`V*�I�Q�ז6 �ýWÚK�Mq��PZGP6�Ҭ,3�;yw��u�+��cc�x�A��'��h�l��}j���}g�ֲ���bo�lb�*�'�kG�ԕ(�Ynq���1Ie�)R��Ȫ�%�irt����o2o��p�U��:Ƴ*k�i) ,2O�]����tîjv� c>3�AQ.M�j7ʑ�O�6x�N�[� M ���nA��΍��1��&���#��1^���!��a��Cm�T�����xt��evU��?+�%>���,�+�ũA��������t�8v��T'q�%�Xdw�9�m�~�!#Z����W��ٚ�kC'>c�M���*� ��k�m2V�*?ur�˩XA���\`󚊍�bRr�mc�𽎯5�ޗ� F��[iJ�Я�?�>��H�u���V\x:��t&4k4��k����m4�Y$����A5��? ��g��q��W8mc:�"����=<����|f� _����;dڊFN>��x3M�ѡE��Y��^u�Q���� x M�H����[f ��$��|3��xbv���HijN×>�t�~��<���:-Ö�y�P�q�f���I����&�Zx�K�X�� ���k�V�������W�7*�ֺ}�de6�y���o�\���i�F n>R=�s���|"'�]B��\u1B�ڙm�nu����I���c���6���/x{�g\�E�1�Qe�ҥ�lO�ֹ%*��ѝ4kFǪxwH�U���U?�1�ҽ�u?3�E������ߵ����Z�l��p�dJs�$ֿ��i��t���W��{Y��J�U��p�%=�I��:6�4>0�<���v�\�b�];����.�Z6<�圓��_�~��7Ʒ�jE��(Zo-�9?�Z�پxQl|�{#|��Ni�;�T׷�3��<�G�����B����4E�5_F������4�KIa�F����W-�=�5�mm�"ۅ$s�������� �H�*?@6��j��OFiZ�!M�jz�a�]��#�5��xR�-�߫��:��]�5���m����f� sV|E�Q�w�uKwKx�U�B�ϭ9(�rS�V:X�O]�Y����de?/�!����4�e����o%����3�A�+O�^�mEߍ��&�j���qnY㺹T��R{�R�V�M1ۥkju>!��EA4�Cܐ2"�w1� �������c���Y(��P�?*���8��pfO��Q-� ��@Z�B��U�HY#����:a��v�1 +��U�?l�� �ͺZ�1L +�8�uԼe�h6� �>Fp�?ʼ��:���*�����ɱ�~����L4g��<�o��lL�������kvV���犡�x)< $�)v̩!KV����IQoeP���T�cJ��t�7:f��E�d�����,����`M��9�ze흽��U 1��i4�+W�>�f �B犉�M��h�]�aqr�hf�=�U�o�-F�a�� r��w�ơ}+�q�+~�d����/��#��#qp�7�'�t����δ;�vK�_��:(��B�S�SY�����I��kO_�oΚn�nL��v��~��g--t����u?���D�0�,m0]�v��2�pP�@�{Tkae���;���<� �_3o]�(����ʥT���\����������pN; ����C���\3ĄBMyCk�Z����4��rȳg�ϿN+�u}�����i�[�3!+�W� ������H�`�w�kI{�V΁��!��1ެ�zI��8,��I%h�(�ŴV�P�$+"���zUȮg�S ��;���kBR�z�Q��K�Q<�5���rp�ܥ �8��� ��*m;J�����ި@8N��;[�t�v�[�$�q֒�P��5�q�Ǡ��Mhc�+ِ�F'u�)�3�&��՘Z��)��j3 l$(p���jv,m�`�:*iP�4-]^j2�I�!OU���f���6�5�J%\#��Q�k.�R��V�;GLW�|n�h;S���;9��-Vagu:|����ց��kҺ/�)�kM�}f5�$t����n�C�� &d� ��֤Ƨ,�oR�mBE����-���ב5�P?�Ws�-T�~�F+W��^s@�f����skDt)9ns׎on����B��*׳Үa���rT��/�%����&ˑR�x�I$s�9P:�5l�Uܲ48�a=��0<�R�bH��p�n=�������{V|nj�k����oL�v� ^f^�s �DWx+^c�/:���c��z"����<;��-����L��m�����G�:=� "2J��@ T�m��61V�>r�<:�Q���I���q[�w�����n�{^���Ki���~^H�X4[w!��� [B ױ�,UK�xe��}T����.F����ß �� ��v�4��KIֽR�D��Կ���"�������?ÊIlLjT���m{%Ի������E*�=*k[[T!�'q>���i���7Jn��4R��*O�G3��[�%��J���Ց��;��&��xf IC�8�*M?M����H����D���]�15���t���'�.&g�|U��n��9$�]M��icn�2� d��#'���(]�sV���x��X��%p�����g�,��a�J���Ep��|��ZVdƪ���5ˆ}ȸ��!����{U� :ͭ�)��T����}�p�5 r������І�Y���ma�S����(���4mi4C���D���1/N�S��JǣB����{(�E�?�� �k��4 �G ur�@.k����%�d��]N���4����T{�T�2�/뫻Hw���W�S޹ ]>�s��77c��5k{���H���| ����f�K�4v��}�h�H�x�Y��\،U,4y��o��kb�Z ��l4k�1� ��_n���|=��b�i'����F�\��ƺ���O���o��F�m��KIl��}1�Ok�% �ß��xOO����q����ǒx�M~ię�6������K��Urzr�M��x���O�-���LuI ���� WZ��cArw�x��n��D�.ec9$~5���>7Դ�H#x�ƺ���4ۤ���R�+Ԭ,1h�fs�:�+�]ͤi�c��E��k��g�-ű�\pH����+�� R|�X�S捌�|"���g�..�W�ќW5�~�~Ӝ<TsH���%�{עZ��rD��B����{O�r�}�s_������jW�%���6�`L ��sZ1�[Þ�K :��V;T������4�um��79�]n�j���6�� �k��iT��0�RT�ݞ+'���o�Z�~ �΄d ��ۏ�z��G���:ǧ�~���gf�x5��l�3�0��UGj��Ed��.x;��y�a.G/t�+�J����6��k�XI�p��WP;z�����O�u����ȁc9f^�9��g�r���;�@�4�'�~u%�6w�"�J� T�s޾ya�{F����R�4e�g�_:��S�U�g�O�Z��&}Z(!����}�/oƲe���m��M��O"�����2g�,�~�kia�f�g=��6��Ŭo=����Z�ψ�9��f`��s�{��e?i��%B�5���"?h]�&�O�a�C�W2 k�s��p� B���j��d��3Xխ< ������x�����u�xoŷ~>�[i��m-"������1]N���Kkx��h�=F+3D��ԣ�M��%�BQ����u2�י{[��;�R �K4[)~R8 �Ң��]��38��A�o���|A/����!ީl����� <��|G��� ���|[mt��6�a�����V��˯q΍��}�4�����xu ��(��I,-� �_?ZM'���G���4�Ԃ|��)\e�n���6�<�[�����MLΝ$��Vl�c5M3D�|���P8C�\'��j>)�k�f�x�큎���5м7ok ��c�g�b�&�xW��hn�uH�Ot�x#D��Eoq�i��d�n��W�Ǫ��8�K(��#H�WG{k����k��m�:)�}�� �x[�w_a�|1 �����E��s�&0?9'�� *$�C,�7�֊�HǙ+�%Q7tu:����� �,p�uv����6��2 .�F��`��'֯x��E������&���>,�χ�����\1�zyfU��=�����I��LJ|��h���t,q g=k��6�����㌵x^���OЕ���o]�4D��+i�CV�1Yxj�1�e�����4�Yh�O�mue#�n��[�}�� ����f��&�9$��܂�័q^)��)x���M�2u�!�t{�sH /<_$����xa�^��/�Y�I�H��F�ye|��vW~q���b����7*��4x=��u^/�E�qs{��r՛�5}�����{+��5�K+��<ڙ״��#��w���H��ȑ�=Oj��G�+��&,��ݦ�]7�K�b������*}K���[}�ib, S]2�9+�D3iE{��3�*����@U�,������\\��\�E�>��װ7�G����9������ c*#� ��9<%��z��}#s�GJ�M�n�8R����u�-7�@�3,�NN�F?:����{��ml ��^״���І�V#�2��סC/����1�rө��C��l���R5<+b����7�Ɋ�/�<�d��lV͌7�N�d�0?�yG�|bm�����,X��]��є�q}r���蚿�t�S �%��8�^�Y7<�Ks�;��˧�%�B��l�=���u��,��<�8}� �8*1�#/�Ռ�e}kYh� 4�J��sk�����^���?7Z�w�x�V� y+*��'�+'Y��÷�)}��ɪ�5M�(�W�i�̛ž9���[Apc$mW�\���{���"���=dg��3��W�>�=ǘF<���K��w�Z��Q�/���Wm(73��H'fq߅| {�Oĺ��ۏ���*�N�gJ: ��-+Id�7R��N�j�����iť�k��ɒgn�@i�'��I�"Ԑ����;pH��Nk�Z��G)usw�]E�����L�����)UnqSE;Ꚍ��˃�"^Ʃ�Z0v�p͌�[�&y�Ѷ��'ڑb�$�^���в�.��Xi��%�|�ߙ�`x�R���d��#<�F�C�t�5Ѯ�ap�<�=OJ��nc�����q� U����E���@�g=���I��2hZ�i��9�gU�RF�(I ��X��>��t��`A���d��-&xYL��ڳ>^���j�]�����$֐��Ç�N�c���#���}�)�k>�Ś^�|�`L1 #�ձg��-�W2.�����i�bQm�� T�$�n���7��xk�3+�2�4�F��� ��j��a�Wicz��{��/�F�����0���? 8�LT?� '���� v�~̀J���s���_AiF *E�(��}h�ժ*u�/*8��N��[���ֺ������k�@X�*ޭ���IAU%�����ht���\k3t�h�� �6R�[S%DA�zV��V� "��eNk����:��;�Su�㩩��:"?^�2���`=4�)AlcV�Դ:����9X��}���3Z��ۍ�D���9?Z�|a����+���݈����RN�=5�Z�������D!Ix�NI�Zʬ�F����<+���{�� 1l���=I�_|TҴ-8�_مP>y=}��־(�� o .� ��>k]�q���5�v��.RF�v�8��K�P����g����W�Ѥ��`D������Ͳ��燵'a�cm�Olmɬ��j���1X�0��}���.�a�Ꚇ��^�H�7o�����(��ƴe}z���V�A�}F��V�q�㊫���\[���m$���1�{���D�Q4���^{��~���2E *wPH'�)8Ċ5�T���=�w��U}j���C}£�W[{�54;x�Ԭ�1b��? ���i�n������� h�ު_j~dR Fw-�� �+��� �;���5ߌ���M���K�����Jv��A|>�A�4v7��R ��ϱ�2��_��j����L3K �ds]��u�٭�5����PH>ٮ�.�Μ,�j��~�tm9����s� #֢��Z�/�lp�_c�X:��uMn��|/���ta&��H=�E��g�ZU�=ė3Mp�I<� 2��M��瓠Z��)B����.𿉤}�z��pL�L��s�?�u>��Sm�[x/�3�Zׁ�þ�$�72�i'�����+c�u��E�'��$����Z���Ez��O xw��6i$�O.�������F{�v�:}�!T6��=��kSլ�+#��=/F�N�i�a�e��漣�LJ�����. ���^����|3�k�˖Tٵ�,p+�h-/�.���]�7N��T���IE�Kù)\�o [�qj�C�8ʿ���Wf�����0ʯ�5r��)�L�����ێzf���2 - �����\��N�[�UЎO�o�'�;W3�/�^��u-0y�3�H��n��� �A��eV!���ּ����5 �%�,J�b�9�%`k�2^�6t�S�Z����?�* iz7�4�.�Z��w��O�"�;Y�"��Z�y 1� s��?Ml�?�r�r��( �Z�7R~AF^ʍ���x;ß����[]��څ�0*�����M�f,��g8�W��^��]#O�<-qk���V�'Ǒ���\�Z�K��,��]&�6�5߈��k6ZU�d�4ʒ?@��5��Ѵ4K��D|d��~*�>)��Ӽ:��Y�ff���^��j��92��y�[H�SjW�uV��F=;խN���0Kp��r| M:�N�ۨ,k����Bo������?�7.X�#:t��c���l�#�nu}VV�G3-�np��&���K�Z�P{�jw�r��]�Q�\���Y��N�kR�֦Ȓ�[\V���P�7V��'�|�#����� V�Br�c�� C�z����������K���n \rNO�0�WR�d,J���^�����X�.��5G��ȸ$�s^w�; �v���xc~n �k�s\�� �4�~�n��&+��FIj��6�e������P��GWw�i��l/�2�[��%��~1�k����鑋 m��S ڽO�1Ң3��DN!h���'���mŪ��!�Q^q5�&�-��{���]'�> �z�1�|Ch'��j� כ���M[P��I���TbI`�2��JR������Sw�:����B �;l�����w�&��r�('�W+l�L����I� ^I?v�䞂��ϕj֌QS/һ)��h�qQUl��_�GM)�#h�}�\���x��=;Km>yo$Iԏ-{db��#�����p|�@�� y6��>�Uc��ʓ��3��-I�����QT#v�<��M'íIﭷ�!�Ie��Y5��wu y�f���w�E�,����I ��@��������h����?0iƂj� ��h�������,�%��d��� ���8�����;G}a�-_B��Zt��Y�߳���u�f�6P��[�"�b���.�E։�5��� ����Nx�w9>&�����6�7�uz[;kvbzt�L���!5x,d��x7T���H��O�[���θ;cL���+o�~w�/��������|�=��q��ަR�՜�by4�#���N:���=�j������k����q�[>���V�e��C����+ׯ5�Ӭ��#|�!�u>���'�u�i���;��D 'ҹ�sM��T'A�]���>.xG�W��]񸐌��5��Qj2�ԭS��RG�#�����;=E��|o�q��3Z� �>�����Z@�� ֜�q�Q���3���(�����%���\����g�z���ծx�Uiu�N��ƫ��Wc'�,�9��o �������U�� ���n��a��F@�MeR��L����NOĿ���'�� �n�0�mo��̊�4ώ�_�5!'����:�s�~5�>�{�ok�u��k+ �P?�_�3� ?R����ī! ?Z�8u�6rU�8T�q�Ϝu}[P�)S�1�<����޴4[�,��1��w��/ž�&���O)w8��=�*�<7�ioecy��>o�Έn�����}�(��&��싥J|��߅��~�7DRLdG�$Ҷ��-��-�⣣?*�?k�U�0T���x'5���]ܑ5�.��9�C��!V�N���S��߁�ox� �?Hd��e�UEgx��+��M�huԃ�\�Ay8�����/� �/Y��p�,�FG���g��/p��P���t �V���p�>8��a;00�F�Q���O���� ���gsggˈ�ƌ۲=l. �&|�W7~�8��Ɩ�*���# �d���σ��ᨴhk Z8�\z��(~���=v?x���{�o��rI<�g��Wїzρt�<��j��Lck�Z���8�X��Ζ��!�!��ŵ�=�B�]N� �lc޹���H�a���PsV>$�T�Ɵ,�zN����V(eg?�N��[i|yz�O��֏o����I�+��T��ݏRpu*juS���'�{������w�^�a�x���A�� (��s�3���;����"�z��%��`���)#ڱ.���i�j�E��S;p���R䊺��Ru�h�t[�i��;a�d��K�����bH�Ҽ�@���k+���U����jz��]��<O� 'i�yΫ�4Ѧ�D��1�Y:3���� J3&��V/Eb���ۿz�������2�b±��S��&tַ8/|?��u���Y�-0�����������D<�%H�j_ϨZY��_���*���ՠ��,Q.N�;���^st .��ltR�H�y��>h��yψ|k��u�x#�;�cl �b��ɫ�*���M��f�l~�7� z��R�8�����Yd��< ��(֫I^K�5�i+ś�E犯,��R.��Qp��+���|)�x�+k�Q�}�[U�s���MA.�WNS�u�Ϡ�|9�~�;kb�Z�E*]� q�� :\�SjP�%�ՑF�P�tH���c��i����h#G�z*Ξ,�F��INP����Gŝ��L׺���G������NU9i�>Y?3��Ѡ� "X>sՍ@�i�O��ӧ��W����������?����CM�P8��ޙ�}V�u)����b3]S��ڶ��,=I��=_\����d���rHTa� �����_24�J�����s�b��uv-#82n+����˲iP�)W����Vz�u�V4�����i�'�_����bD3,j�J%\�8�k�π�|U��Nj��� �,>�2Y���J����� H��Zt�������r�: ��O�|����W�/�7si�Y[ ;N�o1���w⽌�JX ��<�Jqſ3����>3�x��YZ���J���q�Q^��B���4�8�b¥��v�j��� �8ђ��ZjA2 Y7$���z�hQ��y�]�C(����x�s�ƪ�U0�It�����>��h����yPW�j��{����J���V뵉F��[������u�l+��1B�i� ��^˪�(B����ޠ�5�=9�����WP�i�n�N�FA�#�>��}ί�Gud�E&�����a�u�$�F�/n��xn��� ���&�l�򒄒�/g�8�dF�aڼ��� [��Gբ�nꏌ~U���)�8�vyk�K��ﭾ�-�G���5�%��IVEy�!7���5��_�W�Gl�D� ��� �+����� i#H�uKwe^�$~9�?�'��e�I��$�4"�#u\����<=���%��[:��V�=�V����^��W��3�$ ��׾,Z�����)A�C}��W����@�g�4�J��:��[�TW�7��-�A<�B��E}>�Th��<|WF����|g�Li���j�����}��;��P�W�_>8�FT�g�&��T��2�1����1�,nT��M��ҽ�S*(��X��v���> J$��s��t��KR����_f����Oj�M��\�wVu�qr��׼瑚���0���O����Qׯ�h��{Tk�"�w*I��� g"��X⭫���B$0��v t�vsU�]�SR�G�Pe�Q�x=Үjf�،qX��C���n՝/Ʒ�qp�4�8JvF2�[�1�C�CV��ͨym��y�j>�\�kA�N|� vڗ����+p���h��N� �@݆ �[��QVd�ԥ��_I<�,Q�K7�~��[�fX���9�]8�s��p�Ex�C�������^��r�^@H���Z�q���񨞤���ӟd��dx��'R����j�៊z��|V�O������f�ֵ sS�d��R3�Pi͍ɩ> �ml {9e�" )���oaP�4� [>�����y�$��:��-�r'��'��U)�fr֕_irΰZ 仓<`�����*� K@{k��-E��q �ܩ�����č_H��fwY\" �$��נ�CW��C�m@�Aۚ��c��7~f����wH�CPx�ՍG[��k�����������7����9�jGoZ��~�k�e(o0���U�$�z����<�K�t�$��@�*OJɷ�>�# ��O֯��/ЯV U{-$��t$��I� �H�+{���>��8�Rh�;,JA��)ڏٞt� ���)�1�eF$��8�B����In����kV�N�J(�ず�&��o$(�x��FΛ�YG5rw.4܌�g��$�xt��&g5'��g�U:}���nE$)�+ǭ�K��|P��u� k���H���s�����X֧I�K� � �C��Z�ιy�"���U��n\�rEM�|gM�4zd~ �����^��Ɛ�(�^��pk:ľУ�a��d�Q^Y�c��� i�V����Hg,w7�W=������b��K;E�_�S<&L�^������thԜos�� |>]��Z8m��:�3��y�� �S�����L��m�X' �1^q��i��㸊I�L����(����O�)���'[6��-�|�7�N~��,�9�I-�J��9>Ե��-/��ً��̏���t�z���Q�m yl��ًK�՚�yx.n���kO��u�p�Zi�23|�dہ�5�,?9k��U.����H� l������[�m��� �hok�>]f ���ȰU�Lκ�~ҟ<)< ޭu ��� �})J�9SgD!9˕�o�U�?4x�1 �����H���yG�~&j�ύ�t=兵��J�J �F?Z�|}����3��^��8��Ř �1��|�u�CX|3�9?�cs+H�$+ ��3�k����h�� �h��kðxSA�Ě�3$�3*�@s��H�:W!�����,�w)�N����>8|F�����mr���S�r? q^��/k�*�:՛�qA\�P��=kZq�5�U�i��C����R[�"���n�R�J~h�<��GZ� -2k}������ι�;_�(]� �6�,܏҉.F�<4��5;_���c�Z?�d�e��/9�n8?���f�4=D���r9�Oޯ�U�/|4����c�0��^[ҽDh�$Ԣ�\�����붔�'�^�����S�G���ӵ-VKU �F��׊�I���پ!�������kͩ%�'r�'�\��O�,�������=��8v,v��N9�����|rڞ�w�싶A������SF�I>il]j��R|��K�zW­N;���ܬ����WKo���'��7: {�%�u�8�|@.#��[Uy3�p^��y���xJW�{�G<�d�^�V҄�0�R^��mO��ݛ]EֵC�XY %��u����Kk��S�m����r1��9����Z߇|4���aK�e1F��z���ֲM{T�C3|�$�UF �f¤�Q����A ���,�z�����k��dobY�#1�3]޹g��`o4������y�}GY�6�r��!Ù�gMɝi$���x��h��N�Pp�z�v�a�{X��O�%�rn�z�;W��{�������+���Yx4�[�����t�����T�<�^�Pwf�q ��DD��e�����$`}jk'Z�t�t��N��q�O�sV_�y�&��"��9.�$V���U������;�3�V���9꺴�Q���7�i��PO��[�j���F�w�^�q1�EoƟ�k��mc^c�*2Fq�${I���|5�[�[�B�Ҿ�zծX���9U�-8��Z�u���mR��]�� ����9����?� &x,���tFؤ����?�w�x��}7�Z�b�'�22��FA�3�V7��]N�m��&�I{�걵:r�״g�|W���{].�\�$2� D��z��d�ߴo�/4�xWÆ��b7���}�_Ǿ{�&���I�\��� G�]�4�O �9�oF�l�As"2+���]�"��3B���?�,^�O��m��ܵ��9l�������,���W=����B��j۳ v�S�CwzQ�#Pr�: 3]�~�#ͩ���[�`(NM�'R��^�g[�e�sEv�R��ɪ������K-��I����M��k�.��Y��].�� ;�6�цe��sQ$��ԧdy�����{��X�I9"���5��p�8�Ǧjx��:�Ux�-��1⩮���+���i0��gr�S�z+#�𞛥����e���ަ��e�ku �ݱ\����9b�G`��W�n�|G��w���$�b�ڏ��������J�*�L�!�Q�접.��W�2H 7d�x��).%����\��ק�x�X��+���n%F \ps�Z��? .���|M�n�0M�E�o��L!9+���� GVyޓ������A�8l������sU��O�D���m%ă���nS��} �]|�X�\Zm ��*�Z�x��W�]F$���r{JPq�kS���'����Č0r>��6��E�l�9�Z�ផ�[���A��2�B��ݪ�h;�;J7GMc+���0Fz�݃_��A�A��Hu!Q &O�hG�]_�H|����P���4��nY[�1�Eh_��:�����V>��kl?z�����?!c�Nw �(�D���h�_ \&��Em ���jz�(���H��r���֬�!@�z�k�}ʵ?k%�k�NR8�L��|i����lNw�b_z*Tr���:\��9�x7F���ddC19R��\^��\��ovY�Y��w+��W����N5���2�C�Ybѥ�U3�*L���QRV�� KoQYJm�J.죧��wv"f(���]����g� y%���\��uh���W�55���;UF|ѵ�����]� ���ݹ)�V�Mr����UA�U`֠��c��ۈ����𞙡h�Qk��d"��}(�m��<嶧!�����@��J�����~}ֱ�0�F����iqO�IUy�GZ���ZL&���ǐ6��U��j�$��i��W�im���8/�����׏\x�]��ک�xP�I&�n�"E]����'4�9���i�3���ثb�J�,ؑU�}N3�۝�rqXZ���+k6[ _)~����6�K��%¦mF�bH�-���O�O�ȍ�,u��L2�M�+��O��=K������N�f8�:b���3)�l�j����v��Ώ�Svݚ�usxŃ1F�U��㹄2A�_Ze���l��)�Z�%�q�ap�g9��[�r�5t�Y�{L���o�A�XV�н��]1 )��’}��Y��iڧ��� �W����[��l �l��:��˟C%��W��Ɏ�Xխͣ9+�*����Lcե1�~�j�����q�sb�H���pa���n��m�\j wV�4�8|�eo/��$����:�$?�5���'�˩��/��8�).g���j6��[|��Md2E�~�W??+��c�#tu�o݅!�CZ�FY�{ ɲ�"���9��yv΃�.ni]Q���X�)^�H��q�����y� ��)�,�1ֱ��uf��-FѪ�b�2��3���S[\"�gURu� ��y�%aF��d.廋q��qM���.͑�Q�� �U��[������Q�ID���~_�p6�B#Yf���4�hRII9�����^��ڜv��@�z��W<���ǡ��νE-X߇~:ψ-�b��y&Q��k���P�]���=�����M7L>b���W�+��=�OhV�1���9Y ��M�\]r�б�Ҿ����|)o�K�=+�&�b�B[��J�0�V^�-h��Qr����?��kS�gH�gA�� �~���-�O�E�� �����DF�U��n+��C�X�՟A�*h�+�_�Og�}2"�c���u{�s̹x��G�SP�~�w�#��g����xcE���<�!V8���һm�~�XH�$Fl��D����m�@'������o�$��<15�:U��- �}��n��/m�傥q�+���4R�m+ʞ��ws&�������B�w9�#���������湁��hR+\6�)�@��a����/����Qi��af�Gʞ���7�wY��ˮ��V�r6�Wj���N�/�z��餺����V��>E[O:H��3���7��<=�I���\:�>@�ռO��h��}������R��zT^潖�c���d�w�^��4�{2��2���:��HF~�e�5_ĺ���i�R�.��� *�ַCJ�QWh~��n�h��Jxg��m�� ���Js��:����`kh'��h#5��{Q��IH��o�q�z���S�r3T��-�y'ƛ z��R�NW�MG!Lm�FO�|�Lm��,��O��?_Z�<�j5�Z��C�DPJ���N��V(l!��~�U�� =Z|�da�J�\d�9� i׺��s�]�V5P���[�����=@%���q�\J�� m9t�tmY�n'M��}��Z����OhS���y���|�M|�/ Jn;��*�$��Cu z���MFU8�~Z����M��}�]Eؔ|E��; �[㏉�3�/K��*A.�^�׊���߉3x���d�?�48�XA��V�t}�RJ�M{|CP����>j�!�$����(�&E�FA�^��h�����3��ޭ� ɥo��K�ⵁ��#޴|}�i���m����؆@;c��/V�#�ֈ�=��8�����nJ��j���f�#�\t�#��Q��,�0 ���*v���7�uMH�# ��9W��E�7v�{�jz&��+ymY 6�W&;�Z� ��|5��ݳ%��._���ҡ�� y�I��d/���KX���Kx�{�䃜V��^���%H�mġw�5kۋt�v����xP�z- � �I@�6�X������mB��co\�V��xoC���i#�n���]���-NV}�d��Ƌ���"���Y\� �X^ �5 9[���2ܐK:�ӯ�s*����l乺�����8D��Ӂ^=�O�k�vW����u(##��ϡ��rl�K�4��2X��SZ�Mi��a�,��������W�u�_Σ̌��s���-�l���M�"h�g �y�x������E ���m� Q� ? �0~��c*�lj�⼶�7N���m�_�m�]��C���Z�|z�+�A��[��=|�����۟��3���)�����Y����OMƿD�pf�R�C�����R����������^e�34���LԿ࣓_ea����@�|��ץI��0����c�H�^�xs,R�)�>(�M5s߼_�ij����,�d�#�Myֽ�~�W��C?R�\=�P����� L�^�� �^�O"�k��]9M�;�1�[� ��w5j�u?�)��GZϹ��~��"�9�0��e�"e%�����̢}I���şbtq��hg��l*Qe>I�A����9�̧�+�:�֮E���1֪Xj���4w6;Q���%���E���Y��^��#1?x�1N�z$.y=M��Ԝ\ s�SR�h�&�fe����:�`�gcnʸԔ3����!�K�A��Y3�z��6�։Sqz��o��� gc< 毮�&��P(�����U���������bǜWY�xR�+H�˰�[�5J��6�ebq�!��WW���ȬAu6����ya“P��/]��K��N3���`j7w��0��yOkEB�B%[��|Wmg �~ �f��k�bg���X֗3޲��nJ�ȭ�x�R�w[�'ˍW�!R:�%mw)6l�hz��h���d^>l1�_x_M���ݤ�t��c��#�5�����yc�5^���^��d��N*"���J������1�Y�@�N KĚt� �}���+����ycx�\��uKm*!iVB���Rk�{Y�<�#��T�>��@� mc^q�C�&k��ۓ���W��?�}FF�l�I}ݽ���G���*Y�B;1�4[բ�f�������u� �B3�ETԯ���h$F�ҹ�F[��,! g��4��%7-Y�i� {��&� ���C�_��K��l �� 5�Qjw6��FG�z�����h.�@���͍���V�1���J��}������\쉃'P�H�ɯX�o��Kkd�j�pW�w\ׂ~+�� n�p@���_ƽ?E���ً1J��� ���5c^��"���忆%���2T �fԮ5H�٪6p���5k[�j���Z�++�66Er7wڊ���;[8��>i������u����n�N�r*k+����)F� ��X��ޥ�f��ml�.5����� 6���g[xA|�5>��۸��)�j��F�9v�=+��F�p��JYB�in�$�3J�g�FF0�S�U���T��8]~n����Z;Ygܞ��^��w�iH j4l�Ni���ͣ ���w=�x�.O�%� :S�{+��y��yNFF*�q�.R׍`��G}"I������4���(pv��j\xkTbڤ�M#�c�R��gr��2� ������t:�6��[䴭���?�V���t�-�fA#Q]�=�B$��E�y��y������O�� �MW+f�Kt:-G�z���n5=P#[�`"+0�^��i(�jM����,�!��ב�x�H�ɨ���կ�;|Q�����ү_NҮ%g��$ �'� �8�p�#�t�(�#��4�3G�����b0�5�\��ֹ���&�� � -��j�?�� ��?-���\\ �{sp����zW���U��g�3���U����Z�\m��UQ��I��ƞ�5���ĭQm��~R��{��>MN��%���Y��+��O������jl��h�*���3kwb�%��\V0�%Tz��aaOs�g?��6� ��K�W\�y*�[>-�a�s���gZ����.�_��,"��{{�ⵈ*J��8�ߊ�|Q�|M��x�c�cS)��S�s�蒌`�mO2o��m=�4ψz&��%խ�i��`2W�ۏ��n�iVt�&��)�(���b��� �G��w:��Ґ�9s���ێ�My��J�U�n�O%�F��$q*���1�����Y7d}�Ǿ����@��Y�KpYA ����^?��W��� ]��hW�lňʡ�����Z_�>-F���Mgp�L��5�����I���L�$��6�����Jʜ�Y�3�҅X����i,�g� ��s���|m���? ^Z[�?y=��=zV_�E��~��HFzVzj��0�<1��G����O���݃������ #+-�U�DŽ.u��6���f��sLѮݫ�1�W?y� ? A)�o&���ĤWE���Е [��4QU[��3Ŀ���;�m?Bԕ�%R5l�>�1�s��*�\��j� hg�B��.#��(�=\֬�恪],jѰ���� �3�SV���Ćm��ȋ��z��='H�R;PV$c@s��W�nȔ#9�� ��9�mR�(�y�W�k�u���֭� ��Ns��'�< �����8�U�MV����xZF�����y���f�)ɽ��P��ji~%�V�rt���c)�0q��ݒ{E����rsֹ=GI�u����`��I���5f�b ���B�@�Q9I�#nX|Lg��[ �Տ� �s\^L���A=�+��΅�%�i���I�;���y^��m�'�>��=��n�d� q��Փ7�/"�;GD���޿���.���,L�������E�/ͤ]b ����\SXҮ�����H��Z;����=3��K=?�w�B_�aֳ����\�'_� k�\9�m�Ʀ)��%*��� k�P�5x�J:g�k���ox9�<9k�n�Egl3�'�]����ie�G���'_��O���t:_�ϦE���r����P�2?]q�ym#զ�Z9����<3���ۼ^�*�he�����zE��4_�e�����C��@H>��w���1m�+焁� �~��p�%����"��IH����cYN4։As�W(����-~��Z�8���b��OW���iZ�6�^���H79?�[t�����g& �� ��.:������zL~)�o����8`}�f�a$o7V1���'�W���6����?raS�Һ� 'O�l��c 3�P�G��԰xV�MBO�^�tǒ�9������kx�_�h@u|�_OJ�IH����� ���m*$�2<�UH=9�k���}�++���F;��[pϸ��ҽ+]��ZӒXPx z�;�A ����4���(�\�� վ� ��>\������d��?��I�y ��`���Z3�*1T*U��&z-�ׇ�<���I(\�{��.��Bq�C�z���^�;ö֯���Q���0}��<ዙldҮ�]%ʲ�g"�Z��H�O�����ɩg�O���CR��.Fs[���iӕ����[R�] a��D1��ϩ��xk�Z�w1���/�C��������nl�� ��K�' T|C��_H�V�h���J�ʕ��JN��|)�xWG��lVP��*��֫ǧH�n�fS��p������L�g�Q��Y�/���_��B��~��0��1�^x��Z��t/ދiS"�U�8����j�Q�H��3x+ЏZ�ķ*M�����=�R���7��"�xP�N�u�J���0��vԸI�)#W��Ka,�+�.zW'6�/��n709�+��׉�o��x�{+��P)>� �+���I�ܿ�b�KM6�3��{+�z5�����t�+o@�P��]!e'�K�m n�*��(��@���u9b�ѝ����X��������s����yPZ��� �lf���\\��s��'���ƾ���w/��A��UR���n������-����d�#h�����X�ސ�+�<=?� �aaw1��-�'�U�3�Ӷ���g�e?)��q])��w;��K{�R, א��-�� I,��#���&����H�\n�y�oTu����/� oKq$JT'�R8�+Bz&m��:5/#�~ ����=��t��W�9�9�����2>w�z��=�����|���Z� Ѯu�亿����^��NI[b�J>��G��*)��i��v�G�w: ��q5�Ͱڣ�cU|;���@�S!Q���mv�BQm�H�+�I�a��6��oc%�W�U���mr-[K��yB�r}��v��Q��1�d= y���?ήl�?�q�ʭɬ�ڑ�Wr/��Δ�Mk1HU�uA�μ��Z����m �Woe�i�q3jВqǙY����^ڴ΀�0���^�;�8r� � ]ɯE,�eIU�S��ZgG[�b����W��cR3� ������[� ��Rܑ�����_}�̶Ц�[�na���j��V�+��P�X��s��-t��_"���u4����I�K)�}a5�~�G'f5���������hiڎ�A��щN3�[�k���$q -� U��~��3h�1�� ɢ�Ѳ"n��ci���\ $R <�6� �$��I��dv15�@�@5b�Q�pe��v��Ur��T`�T�P��|�L��8�Vl�) �]���j��2�d�E��sҡ:�$Q�WE{���M=I��-�lK�_�1�$܋՛�D� ���c\U#.��}��q����W\�lz�)>{IGsrmB��5�l������ �2��Pq�TQ�D���AJ�e�S����ci��S��z����d�~wn+'Z����^Ů*n^���G���O�`�0����Ƴ�/�ԧ3J��ܞ���#+>b���,�U�1Ҫ�yL��{���%��O�RMCP�dQ��K�a�rhWӢ�!�;�BkcV�4y,>ϧ�ݎKV}�%��Nұry\�� ؈���SC�Q��2cG�����#�⛭[��"��r)8ڵ�k�\+lH�n�z�E���g��#�+]���͘P�z�tQ��$T�����X�]�[�ݬmm ほ~��?� �ֱ�^�4�M��¤[<�C�o" ����u~Դ�J�:��!�B6 � �Dv�o) �7Jձk9�05��9�(Q�-�v��MF���/ Z�G�}����i�V�c7<��kR�\O'�u��YR�i��F��[֦����Z]�{<�W�֛�̞��+����k6"<�j�彰lE�ם)+hzq�,�d�e�Y�9�kir��aL�w�M��)`}*յ�T󑏸�d� Q�N)-K3�Bܪ�>���D���5|B�����T.�Å��d�:�%A��OA�P����a�p �z km��c=i-��l�8>���btS�T�1�8�*ם�ya�T�v��kgI���:���\��g]5wd6���V�lW����d:��o!�C�M����'3i�mw@2; ���~3���V�T� 2C�P�%��+8ucA*}O�ȥ 5Ol�G�¯���V����6�=�J�w��ۢk06��݌W�6��O��+��O$�& *�=������h?��.u߉_����[�f ������4+ʬ��>��f�:JP��������V��W�[;�Ȏ;���+�5��(����Hxkῇn�[����u��߅��Kφ6{5����Z� �5��`�+�4�� >X�?úlH�8e A�3\U_N�oV\����3��|7�|� ӗ�BF� ����>�f�h7��ddi�#8��%�N��]�-��a��:Vl6���p�]���£�j]�E��E����]OP�:m���*��ƻs�X�y���gE� -���]߅f���h�,�r��;G5�N��Ţ]d�l�9��O��u��^�n�nw4�:t�|f��_� =,F�J� �9��U4֙�b���H�rO��K��S��êh�#qLr+��89-�6<ί����>�U�7\��K���� umFš���|)�"��� ���P�.Zd\8D�[_-��ņ�,d�ȸ?J�U�1��C�����i|3�q/���}N�CqՈ5�����ڍ�ʡ�� U5��<`�e��$�˱\b�o ��?^�I�#����Ҩ�E��Х*��������ܦ�'����Epo&��>���r��P�y�J�_x�ºE���0�?wwJ��|z�3�^��n$�,���S �Oނ�筈q���u<}����V�6�� �;������wV�~&x{Ts��K�S���r ?hO�OcC� �H��\/8�B�����F� �X����Y`�:�J��W��R�з����e�ދ�]W���A\WA�u�+Ss�Y��Wv,?�p~��v�77��< � ߯�Ҽ�\�����u�j�< 3-�����[��jԻ�s��>��I#�,��:����"��wfd����}H��_�&B��1�K-"'�uOۊ�K�i�$k� ������ ��j�2Y�iV廈���. ͱ�ލ��>&�);s�����~9��ox�&��7��ɪ?#������&�@��l*��'���k�7����A쯼P��(# ����;�ڿ�O�o��}�ӑ��גk֏b�t�s���*�M�~������G�,��>�s�֯4������|@��yi �5�����4[/��HB�a��|�'��7|@�TO�O]]�y�?��T`8���硎;�p��5-[>���m� G��4՚G�����Nx������w4�k֥ �K0 �|u� n�-twc�����´o+�sԚ��|�l��ˍs/y]���f������_a�([�m_�B+wd�}ظ?����k�}� S/��^oI$��� �?*����do7�^�'�~���3�h~դye_�d�?�W������ߎ,���oQ-$[fAu=��|�cgss���^UGzs������2�q�:�n]�yV |�7�<�ϋq��ʝ�C���V�`t�7�m�iǚ��2=�ͤ�����LA�����U�52 e�k룃�{�H�Y�kKޔ�:�F ���q�����g��Ea�D�Q+s�V��P���: WB�.Cjۻ+�e/���S��W�Q�RZ�`�ZE$�q���c����Y2�_�,g���0�hN3�a��+p�[ �n�fFӧ�R#�Ta�7RK�L�J�E�S�F�/*e^5,� Ƕ1�5b���. �'N+D�'� �C�j����Ğ�5��y�c&94�äƘ�����o�^�i�<�q�W�u�l" �O��$���c���f��Vo.%��i{�����KR]V7�<���ؚ��º�"�:������t2����B���^޿�h%�L#e���kO���J�w(jM��9����'���S� ,��H��� �+Kp6����:s���"��:��lٔ��fU��Q��E��֒x�>�K��S�;zV.�m}<��*�M6m=�,���=i:W��-ԧ:e��W��L��B};�?�_%ȔZ��"��:.���9}���[6�s������yns)�b��d����G�n���3Az�8���R�4�@������v(�& n�:`�5�,��3�IsxoE�Q�0�q�2��Mt��t�5BXu��r V�_;YDc,~`��v�őZJ�f����#i9��w�-cY\��V���$ם�c���i����'.=I�eӵ]6�<��p;���Y�HK� h�,ev����MZ�'�/WO���U�\'����}o����H㚱}��;���֣_��>��j���e�7̏5�~ K�ݽ��p������V��w���,Sڤ�8��ҽb[��mV�cԎQ���ȷ�۸�v�ȫ�kV>g)]������F�{,(��v�=+�o�^��F�Y�W�+6���\��o�E��]��LDch5��^ h�g2G!�ǵ$���UF{����� i]3O>Ks����Oh�M��[�\O�P� ֲ��FK&��*�u+����9��O���Mt� �4�����q�tjH�a��_&��c�+$�w.nK��b�J�:F�n\R�����S>3��N+R;�,4�# ���*+q5���_[��Xp��3R�4;�(cVq�Ȭ��t+ŧbO�V�L��W �r�����Z���t�f���I��MT��[+P���^#ׯ�,rG'4�8�gQsJ�ԋ�Mݴ��Zi�ٛ�s�t �p� �ݩ��5��2�K�H���A�z���xduXs���;D�s��)���f�,���4v���>��wN���.��fH�W*��s�+��������jm�T�t�&$6_gO�X�)��k���>/h�Ȏ�L\8H�����z^���&�i�+$[��tL�S���� |3���Ma�����G�ȯ~����_ͫj� �9��n���\iI���S�V� '��7��p����z�� ��%R�Rl���!����Xt�xS�e�a���w�t��|���`��s�D��y_���|FW�t-;u�0�~q�EJu#�#�NV����u�U����:��!�H�s���ڻO�> ���?�j̦ 7�s]�/���>������z{鬦�p�Cw�W�i�7�TN�*�N��B[�5�8���1c��p������E��9�O�_��ð;�4����W#�ƞ&68� �m)��?�Y�_ �_�xe��n�t��t5���y5(Ԩ���t�>o O��i3B��Ġn#��򟇚����Sj1�s�NGf�qT>*~��2��K@��Q1�ݳFN+��&�� �B��/� �4h~p�����QT�0�i�>��|L���4Ŵ�ba���7g,�[��5����7�jO��ڲ�������ˆ�����c§����B�ö�\ۉ���G=8�VH��ErY���u� wocy�t�1�Oj�|S�jzm����$l�,�? ����m7ƚ��:=����6��5����!�]V��8�*���X�j�U ��x���#|d��kK�I9���h�OA�^����ώn|3�㋸�HC4k҅�{t�W�~�����J�ķ������x����{HB��j�خ�U��=�������E1�-�rI�����F��k��b����u �v��s���3H���銊��I�0�<�3���٭(Sp�Gw?�5=r ڐH�� ��E-�]ںĹ8�\�|������=En�ʽ���{ ;���z�xJ���o�9�5�Yﶫ�o��I#�> �;8l�=����z=������f)=j����ZT��� t.�x �����q���<�F�7�]r�Mz�Mal�L����]���5�2��~�UWb��>�x ���m��|x&��Z���$��\��2t� \���KȼQu >YUX��<��<��_5�\���C�'��o�����E�J���0�.x5�W����Z��������s���~�������oU�������Q^��cKO�M�ŻIg+!\���t6�ö\i���s���a���'��'�t˩VZmbv��1c��kSե�t���f�'��T�?2�Qҹu9K���h��(WQ���뚭� ] Ú_[�*��O?Z�K���.�_�| ~�1���J�<)��ſ-�~*�km �z|?)#�5-Ԩ�"��M�3���'�o���v ���]�����=�}.��X4�J ce��|��������|5���IO�$�nY�\�_�xkĮ�q�Y5�+�Y񪤓|�S�����zX�5O .��\�{�3�b���0��^m�xK�V�-�E$7E�vN���|Լ�9�}C�&1y<��] �z�����������:�83R�P֝eR���x��m����}�]���ŋ[��L��K���.�_�5-x��,���G�GS�5��׺e�ؒW"C�cMzG��g�����]>h�|�%_^k���㶤T�R s3�YY9V���ϯj�a^f3IƢP��wL�q�BM����>S�&�j�.�T�..���FTM(ۏ\���R��m�iʑD�wG�>���|G��S—�D��ʹH��ꧏ�VMQ���u�؊���?������.#�&�� KM��r�u�J�Ko x���6���V��i��z� ���6|7�6� &M �r������kW��+����a�A,��n���*N�"������m+�s���g�+�}#�S�s�>���[�6ZG����G#ɍ'i#��kk�~"����^��E�d�l�P���~�C���-w^�՜�k��%/� ㅧS���R��n�I��dž�W�/�^��|�pҩ��Iu�-:�h4���Y%������WK��'�|Q����B���f�h��^�W��{��M�O]���$�g#�l�c$�f�8Ԭ����f�=���~:����B�N�IpH�q�|e�o��4W-X�y�*3����N��,���y�oom���Է^:dW�������Ę���x��7 "��Nz�ud�YR��a���n�]����Y��KMv�Nak*�G=ǽt��֙z�f���5� gO |�1�c�@���,�J+˹/�So?2֦�p�)�BJ�u$����l�8ԭ��j�� O`sX�$��M �Y�� ���.�#>��������W���K�k�����w����\��g�?Z�X��T�>����K�#�7��=3IMSL�b���)�pO�k��ƾ�Mق]J$�c�a���⦯|�5�����+w�b��w�f��2� cf��+8W�Hxx�wg���x{N��h�*(�|�S]��jF��iی���|Z�4�A������۲��m����#TKrkYWm{�<*�=���v��� �d.y���������f��:�>2 �ʼ �i-Fk��,n��3�t�o�M�~=�.��y�g��Y���x�r�:6宧��&�q�/Nm���¥���a�E�jh$�Ճ�=������u�Wi!2������ξ�֭�D����eoޗ�P�G 7:}�m-j�?�;�v[[�̓`�?��'��5�\��t�0Zh�����6��^�xm\���q��2G�W�~XFL�f��:�)ƌ����Z�~�v�/���|3w�: (�l���o��!Ωv'�cu���n�7M���+4#��y��5���Cj��y�t(Ɣn�,F*�]#"։�ڠV("�=E_�ե�̲|��f�]k��8�*�ڲ5�yjfW#�qR����z�Lj�v�ddk��ym��\,:�����f8�2 Z�Ԥ��d@['"�xs�?f�ݻycnp=hp����ք)�GsZ�JHb/&����4�7��B�1Ñ�s�����HG�X��]D�ّ�1A ^J���X�rrI� �-U�کxd5���f�E<�.qɩg��,%����xZ��0��à5pN�{�'�B]oC��>N� Ck�GM���~��~�+�mДy�piW���-��K��CSR�n'�P���:ՒaԥKdg�i�� �W9�@�bWD�I���sWk���mc�Ou� p��jjqA5��=�+J-&XXA�b�Xv�M�N��>���=*�g 'ts���z��F���q�ki�{�g��?�F*���!��Q���2/A~���/4�h-��&[�����"Fw5�� ���9UNy"�_�����:w ����wגo5 �~s���j��9cye5��;�'��g�����,�9�5k��Z��m^���D�[ʠr@�WO����Vft6�f�%��z)}���b�sc9a�t��],�<n�cU��aT��T� ȴ�l�ry�-QFMi㿎�N�����ھ�~%�-v��n �KȢVTl���o��&[��^�\ր��;��R�I�e���l:�U �U#�o�&ko�ӟ�(�k�m��-`�fE�m>���δ�7��Uw;��ǵK^�T�g˾�t��~'�l��zSm���<�X9�+��tVr� W�� UU�� C���� 9� �,�w����$Щ���<��ݝ���\�=�%i$��s� ��m��PVNOj�%���窹�$� ہ A��"�{#�����V� :��&�kO�g���w^�ВD[F�7V%����ӅG���#��^������7�����n-�1�}F+��W�4o_]��݁�r�n�O��/�X��^S׭���jW9_���׮�I��EԹ�$� �����Ox��_v �ȷ ���u�4�>!j>�K��/$�x�5���Ǻ���7���K!�慆�b%ilT3 Iæ��?�3|#�oł�-�3��>��?¿���]��$�B8�ٿ ��Yu E�@s�熭}Z���K##���y�������r�)�(r�h���?i/�����iױ�d�P���* �~��k���������]���0R��Z�v��r\1W�_���Q�M���t�9��ą��֯����a^����n!�qq~�\�����WVW�{4�8b~bN+�:ޛi��_hQ8! ���� 7�j $Z.��E��a���q���#�jQʒ���*�p�e^�U�2��?����m����L��'cL�GҸ���M��m�ږ��}��}W㇎�8��s����K��T��d>l� �c�㔚��U�ܵ8q�����\'L.A��5�:����է�YH���\ץe��S�ғ^��Ҩ�-���:~�O�����dmF(-�}�H�O�*���i?�:=��I�3��2Z�g��+�#|�/N���x��d�B�2���JW���.)�����9?i?Ks��]�on�����<��ڳ�x�\��||��6 �|��"���<��}g p@��|1�����b(���`���j��xvI� � G������A|o���f���*�A.��� ��/�܈r�(C���y> �G����x��ldxg@�<5�%����N�&q^��^|F�Ѣ�l��oH�x��t�וjڄqJd�]�r3Y��شLd��[U�0��4�G��?�rs���C|O�ehn�O0C�1�X��.��U2]\�+z�ֹv�"��jǀzWA�,�R�'�Z���|;�b�Z��MEy��[�:�� �����,淃�/t���cim��o=*��p� y�����t�<�������]�}qY�!X���w^o��; ��om�ΎPv�I�]�=��)y�A�sxU����4�q� �%|E��iy꣓]��uO%Z��/1k�uo^��ѥ���TO�+�Ч��CKs1L2z�ˑ))5��:��J���b�2�8GCS�t�o�le �=+6�E� �]D�g���i�iZu��"f�C����V fU��5���]��x�h>H�2_�)~Ě�lo�X�ݛ����Rfu+�go51��i�\�։u ӧ�2�~POB��hё��j� �a\�� ����fXZ}�q޺W+g4��1Z($��5r�y��AE �kfim��?�A��]��* iԸJ-Y�6�t$�K��+Io^GT�,g�`�7��۴�[���;��U��h-AV�$��C�r[�4���̿h)=tP�Q�X��뙃�=@Q�wҴ#��V#��qO�K1NnOb̗ed2�݇j���#�s����O�#�ҟ�Ce� �Z�r��e�k�g�(_���%�{�H�+2�Sh�̈1��5W�e5��Y���)8�by��-�@b�Hn����5G��]���U�օ�����4�J��(�4�3�sJ�Y6L`֬Kd����'��[6yG�)5Eg1J��m����Ăkd3H#b�{ֺW$�s�� �e�%���-� �?�0fpj� ����Au �j���Y鶁��`+9��cjs�ю�/��b�ZL��B9�~q�`�^/�5��G�e����A��� lX�dե���O��Z!K��G��[�%BG��U�]XMt�j�py˽^�r��Z�V�k�(�0�Q+�6Os�y���l[�g��U���洎P2�d���tI|�R�g���)X �xs��=�-V��a���C�y��n�-���ͩ!U�#�k�m2�{��ufbW׵kxs�֐h�y�j� Tv�3\[Ŀe �8Q�Z��X�Nfs�%��O��G�~�ă7�5�Mvʑ1�!����i���2H@d����8�4��V�����]�$����f�1x�~W��^�q�>�V[ľW�YC+4����}+���kL��M��Wlі�>���E����(���l8a�q\���o�Z�O��l��ԟ��3N�&{���/�>*�W�L�e�l�rd��,����zn��k_�|n&��a�k’q���8���Fx���rx^�-�g /����ds]��������.�b'��@g�'�9�}*h)���*xx^L��6B��+[p<�l>[��_մKչ��!%��Z�,��x~�8� жѺH�����@����|t��&y~��WG��:����|Dѵ��F^N=@��Ⱥ���T�݀ �*��5��9'�i$�JEԊ�>/��,񵇆�=$����I�8*������#��*J ��{m.Yt�%��k�Oʑ�������F����-��B@_(1 ��ҽ;�x3᤾)կ�Y s��^y���Z}�e�ԗ����%�+�9�D���oRp�k��Z��>?��$o ߢ��0�����z��S�� �ݿ*�t{�3�w�I$# W�5���-Ƨp���E˨�u�5��g����#��'�|=5�ې��]J��� ��pw�������֩�U�2A[y$��+�>]�|i�4��0�3�SG���W��/��,^x���c,J�r�uB���'RҲ����wF�q����xwT�ku�H#7=�=i|5� iRkv�SY��4S�MzW����}*{U�(��T�-��^?������m3W����뀙PO�g��������N\����-���1���A��x��,���Y.� �d�f8%���|Y��z�Zw��iES׽x���c–�f�3��*�k��\�#ۧB0�ѡ���S��s�O �G �u��ß|�J,���[��&@�+'���MCǺ��6��\[�︗�b;S^��X<=��u~�[��؁���=��h�G���(�ͩ����%�m:�!|H���zV��>��c_�hK�2�� �k�I�� �{��?}č�$Tz��$a$R �>NWfrFugN~�r���D[c�c�R��,|;�c���� u��[�X7�g��x�^�T{��'!����wh��Ԩb�<��Z����7�!����.�������_��o�H͐0͎��]������Y��K����֟o�(5�Z1س�Z�p�z$mO�'�|J�uMF���^Y�U��ZW�e�/�n������0s�]��~��)��"�E�y�mo�ָ��__x��C�mC�̛�����+�VkC�V�B7�|����Δ�*��H�ېp��x ���7ŏ�� �b��4�� ��F��������G�_�,nc���(�A��]���j�x����Q*����e�y��T�.iZ�A��^\D&�A���E�4�XI���!I�Q����E]�u�7^�l|�j�� ���G֙��[O�U��-�nO�������5IjrS�}j��aI�/���S~��m69 �w؟��$�.��[}��y�"�B26�>��M�='T���K��Wp\%�I#\�,����wV߳'�m��)K��d[[1P>��a�J�o[����w�� �.��>5��.�3Y�O��:uʜ�85�x��'�g�Ut�(L17G�ۻ��b�> jZ�x�P�Ŷ�k2�Bܬ���A�*t*^�Ҟ*��=�7�|2ԼI���k���2r3�Z�d��|)��&4�Qxnx��~?�xZ�=";�mJ�d<ڸM{��О��k~7k���xd,�**׍�Lp3�>y��:�ů�i�B��H����Fx9�_(~�~=����Z��}��@���w�����l�8����9NO�3n?Pj� |w�@�Iojz$�����q�yQ�~��*s��\��`�۱��<�|D񖧧���v��At��� H��v���Q�M�Z��1�ڰ�[�%�q$+Q�E�Rx��V�Gam�%�3�x'� �gt�dyUo���;$Y/Lb��8��K���[ZF�$W��p���ŷ�4��ߊ�q�V %�� ���֑�Z}�L/�`�&#��LDd�M�e�L�W�j�Z�� �d�o"?z�_�W�{���ū��l��Ͼ+8��7M��'��|O����i�Öz�Ėrm䘐�ұ|5�?]�Ζ7p$�+ �� �潍�� ��r[�� ՘u�|k��$q�s����T���Vu�C�lv~/������/�Z ��H�!���?#Q�Sᎇe���.$,yh�t>�i��)w��}g�}��Tn�1������߉���X ��pk�<����J�J���H�.����cS�`k[�& Bki�¨� �k���ud��en���+�Ѵ7���u7�sҢ�5k��n�H����kM5"�X��2r�Z��s᫉�;[��b�~S���:���{����p�?w���dxgI�w2\��d9f'���fv�1P�; �n��V��y{����+O��z�6���~X�g�gУ����t�v��"���z��� ��>���-Ȉ�9�IǒZ�MƤ,�=MR;�V�q�G� 2x���Y��&�_�z���u7��K��2Q�ǩ�[���[�ϫj��'��A���Z��F�Τj�V��!����IJI�i���`�� �xo0a�r��r�;�sI�����@[��=h�^�7�g�;��j+��Q�:t�&iv�;RH8ګ�v����p��Y�s��ٟν�g�H�0c��}���<�À����S��+�U`�Wt��0՟?�����x���_�u��]6)v�l[�&��|3��ik�4��tu����h/6G>��]��ĺ���]��+�,i��q��ڲ�6���s�ݤs����X�����OzUk���H�p��">bNN~����d�ɨ����[�Z:�t��p�[������ҪI=6�>;[4Zb�Y=Q��RE��#D�Q1�nI&'w^k14{k� ɂ{��=�oG�c:�;�c�� bV����q$2(2d/!X�W��;�lO,�$ %xt��a1��w���W�]^�N�,lI�:s�x�k��[�Rh�ť���~�[X�ʙ\t��?�mL�-�Bq�޽#F�'��K$�3\��۳V����q<:���x��6�����:� u����r{b�������m���pPW*8�A>�,��HǥjZ[E��+/�g�g���Y2O�P��Z�K����Nr����jI�pN0Mb�j�J�f���cM�4�m�p�Ҡ��B�1�h�W%4iͪ�#��Vv��S��q����1�k>�(�'�z��iS��4�!��������5q���Rx����W5ȭg�2L����} �.L���WS��D��W5�O@�%��p��躼�ڭݿ(J���hSi�@���v�Ɲc%�^������Մ���\��vsj�s-���g�z����F���R�?fO2��>��)��]i�=��$d �\�5�*%+�%Ћ�:u����\X�d��mS{h�E!q���T�V�z�j�sIx �V������9�m)JP��I>[�zD6�x��q+{��l\�1�>�+��/aڠ���F�Q�ڇ����̹%c�����+�~ls����e�8�<`��B�A��L9�*^<���9�qqz����-�y� ��QYk��݌�OCY� ��\ k���M����N3��z�3�߽s�2��ܛč4T �: ʺ�y��*��֝q�Kb�d��:��/5��+eT�)�6�&�} ��r$��jM4������� r7�����ouAЈ�گg���?�*S3�3���td���)iX�w=�jϔ�"fKI�lr�N�Ěֱhw�~6�ƺ�x^���/R��0�I1Λ��&Iciv�,��婮�W��ŗ��omc ��j�m%� �������)nayMk�,=�*�j�A!" ۊ��Y�S�ޢ�]�?�����\�Te��Q����B6��Iu}�m��1����Y4��o��ceiaE��z �Si����ô�����~CYw�{�y�$v���C#E�9�UMRĬC�@�� �+-�kS�n�s�H�}����3Y������AVq���w�xkE���}a8n�V]���;o6f���9�@��T�E�z�/L�S�N�*{������Eܲ����GM}��'� $k����:�����$������6�- �H���)�X]��%y���^��to6K�̣��5�^�!��#�R�9b;�A��:��������^���)B[��a�Z;_��n����b�[x��˷����T�i��7��-S·b 攬�J�W��"��{�K�����VTa ƒ�k�����Cƾ:��癚+��G $�_J�RN6"x(ͮn�?��k����Is� pj��n��M4A*e��5gQ��Wq������V�1�y,\��y�F�2b)>ю[wJM/N��;Sڰbz ��4�����`�V�M#��E����y.�eկZH@r~Xǵm@������^bo�Z���^�R���ɍH�>�+.�Z���o��+}�9�۱��=Qwɲ��fkqӂ–��mИ�L�@R��Q��1 �㩭-��}��;µ\\yu+D�15_ k7�,�;Ĥ�������I�X��(��ŸJ���|B��v����W� �s�]W�_xG{� ����B�#E/J��g��kZ:-���sK �8��+*���օ)N7���W�-<'�k���@�+ =띾�x��� rce��R���w>0��k;o#|�ƭ�Ms�<��MgIf�NXҌ�(�ƞ�*^�����%��sp����Š��_�N�y|=c��p�9� �^3u�c⿌^K�A�,f%J�+�X�u�ϯj�i.��۱����훹R��G��Mw��y�OV��q�]էR �`?,��/Ox��Zk�>�w*��$�n3���j��G������l�1! c�/^V�}����4���x�;h�0ߛxT�!�9?�z%����2�M�O��ח� ���:o�/_�+�s}�����Ԯo�dv�z�Z�C籜Ѯ�f���,m #�dZi�̎�7lI<(�M����\u��M��kI�Ҙ�%ꏥhv�d.�t�F�����הּYl� -:4 �vr['�B����J����?h/�ُ �,c]�0��C�����ŝV�������q1��M��ƽ� ��^�V�N����W�4�| �-����?*1�P��ֲj��2�1���=A��� E���Z%Ӝ�D��=�j����u�˩��{������xO�"ھ��b �o�wzV����C`~���܎�����V9'��R\�s�~&h�?��V���v�dKg([$����~���Զ�;�v��D��L�ry�P�ѯ�������rd#z�8�үxs��{G �V�x��)�OVtҥJ�v�-�����W���öz��!ϕ}�X�3���^�D�P&�B��~��5��닫�?)��Vo/~55�� J�9d���<�=�.g%fT���8�/���ri�k��Nda�F���]y��M��vEzL��:e���������[���Ie[�X��敥�\�S�s��O��M:��(m���-Qƒ ��Ia�+��4Cg~5I�ES�`v�<,��y�-/H���̍0^�v-��֭����X)��ܒ�"G���R�s��s����8���_�k+A��z⳼S�o �0I/��+����.`lb����%ׁu (�m�О7&o�8���*���⧎/b{)��L�7�(;7 ܑ������/�T� �� �'�W5z��h�X�ѻ��(��y| � ���j{/ [x�.N��p�/�Ҽ���>������V�2Z��7�������ٗ�׉>���G���)oe;��jp�Tm>�c#�K�ni'�mATյ��1W��mS�+��.�-�h��:�SB� ,FH��[Q�k��C�z����y)�Ӑ�����|s�/Q�Ɠ����l�r���y�s�uN���"�X����%��^G-��4��A $�g޼�����~'��I$C�(���O�m��u�6��G_S\�Jֻa�̒���.}^�]<i�4>���l����3��d���id<� �ֽ��W��ڌvf�yT�ߺ�����߉~�!mEf���lڌ���q���oCr�-� 'e��Ѱ�} `v��S�5��ʔ�.M�v׷B�-�s�f@�ҮZ A�UUT�`���3]**1�O2Z�S����m��z���K'ɟZ�g��~2������i��d0i�3��d�Zv� G{k� "�~���n�� ����O� 뒉n��'ڹ��J7��`*�T�>$���/��l�db\|� ��.��7WQ4Q�W��u�$�k�U�!�$��|C�F���{D��q^m(sU=���%���%���6��F�nZ)�E���껏����|u�u�X-��O/��?�%ׅ�7�D��n�'ؑܯ!��ߓT�/붰���1ZF��=����C&�����a}��G�=wD��-_��%����F�Uo|Eף�m%"���^����ӯ�#����l΍����u) ������7:�����֩r��9k�?��\��G~�R�ӧ���־6����.|idFs$f�\猾;�+�d���m����?N+δχ:���!u�妐��ɧ\x7H[�^�7a�[:��)�ٱB����e�V�œ��3�O��`d��n5�|;����K_ ���\��<��>�R=*A(X>EQ�-��!y&G9Q��t�X��2�R���[�τ����5w�+�ܯ�^2���-�ۜ���"�{S����N�j�ߞ��x���]@I����b=ø�?ҹ*ϖi�xh�����T����R�����c�5;(B���0�_,� ��y>.�隋�g"�es�a �^��c�x�G��$h_kFQ^����xx�Rx�$�;�?D���[X�Ӈ�Oq�U�_�o��@K����q�q��j ��.��[���7�����ﴻ��e��e�8����ڜ%%���k�x���%�䁊����[����t�H[IJm#�9��Q�|U�]_>��ͷq���g��=3�����o�7\]��w���r�;��,�-/⇇�2�L�&��Y&X�o·�xG�>��R�-º|���?C\���E�^�5�Ufi�� � �U|A�^�M�q(Vmv�"�.gfgMэN�����t��r 3�׺g�Һ�c����Ɯ�揌�g ~[M�_`����3�&�־�K"�DH-��N���c��5*s��]�J�&��c��+/��й��v�k3W�Dž ���1ʄp�A�z�b��rj_i� `[%B`VR��;��8ٶu�<#�x���js���n7�����u?�c����ZN�$�RB�n.&g;���9�#�Y���t-GZ������K;�I�7�`�>n���>K?5J���#� w�~%�ִt�CHrw.m��~u����ьSK�X9��R��&�{u�^(2��Es��c,ꬦ@��8�e�=��}����u�%}R��HU ���]���ه�]T����1�ү�H��C$�ș�+��5K�F�ў8���D殎 �����~�X��K�rx�T�t[��"�����gFӔOky�����y��NY1��9�k9r���k+�5=�HX٫�E��s��5����t����1�k�>�WH��x#,W�k�mdtFP�I����u%@1�Z�-��2� �nJİ�5G�a���^��E��Sf�JO��ڵ�c����iZ� ngz�>���7~m��3v'������Z �i���D�7������ޠQ(Y���g��������.���Px�T�5k}"�C�4�b�޷d�����e����T� x�[Է�Y�*��?^M(є�{�*Ѧ���\��T��{��`qU�� x��U���b��.��^�e�H���>�il�& ����t���Fg���.8����ӥ X�cZ�T����|Ya�"� JG!_z؋����[�%W'�fnEt� O6I����m���l�[��6�NF�Ui�6�q�����*������s�ƍ��:�P��#���P�i�jw �nr9\T�nױ�*H�Y����c��F��m�T:��I�]$`�k/q���M՞ 튮���m�d�7W�+��-N1\�К����;�Uw 1 ��}M1 r�W�]�<�&�4� bĖb~U�k���ze��s+ ���(�s9״�`s" N��`Hl�U���N0G*+^�8��J0���z��v[�e��}3Y��:���dz:��[�c юA�T��l���-����j���c�4����{4���2�=�zԖך5�-�M"xW��5q�G,�8�R}`i��m0/�3ֳ�4���|f�\�¹,}1W �F�u#�[��4��(�kat+��㹂� �Zr����K��-��f���A3+�܎��K��Sh�Aa��E�q��n�:R���Y���7�Q֐�n \�F9�����r\�6R��� ��N�Y�-_��]\ ��GFc�U�5[-9�s�Y�_ޥ���#'�st֡.mK�V---��B�3/����/��8� ����k������� ��|���� �(��c9��)&�u"�=��GhD��G �Y�T��W��S�Њ��j���-�s����gG�j/vuMNd�q�TL�V��²�;����F���t�^7u:� ��Tv�����wE�ppx������e������?NsKk���Z+P�1��*% &��ْI�jW�Y�����Q��n������n��X���ٟZ��aa �e��Z�����),zo�Ȯ�O��%:�Ԉ$�IH��o=��A�U�!�OL.�4��~^�E�_.�p�q`���^�*rz�7��.E��\�Y���w���w7S���ȑ�J��HmBo5�3��A��VQV&�S��x�_ϸ'>�*�1�9$|����+I��H>�a�3o��=��W���{S�@�*�(�8�Uk��V�j��9�s����\�8����j�'����j]��2�ҮGz.����t�QY�# "pz��1�%�?�\_��3vR"�� G� BЬ���ߚ�P�O(˴n�1T,o� :��z�廲7�&��gK�j׆U��f��]���GN3�b>jମ��H��u>�P���7L�����Vnq����Tw�0w�Y����oQ��GI�I?z��Wmq�����Q8g�rԭ�Mj���_�[�VG4������xw\�f6ז�9��{�R�K-�{�j�ۗ2,�s��� Gm��d�s��T���A�ͼ\g�h/���<�¹�t�����c[�d��x�7H8U_�Y�Pms��n�{z��Pg�*���ڽ xsZ�/o����+�f�D�l��\[:ʂ9"���$̍ݬ�����Ni�lmM&�X�>E��P!S�qֺ� Im�X��EhZ�n��db��?y��=3JO��ӞS�HU��>�Q�sE�s �z��pk_)�mc�t'5FMF[��K) ��N��FыZ2��n���ρ�9�mE��3>\VV`H�ϖ'��Vm IX�OJ�⑺�B�e "��G=�c�W��j֝k��Cݠ����J6��ԭ�F�b�$f���ѭ<��b��5�k���ȐFEk�۲b1��'֦uu�:��7�ouأ�֎�aJ ���H�G< ��@s���[YM g�'�4{h������|7����Ψ�p20kH�hpHQ��՝�]�[��ϕQ���ֵ;�FC�-��e%Qy(��Y���u˼Q�03��ӒMNGHѕs���:ծ��O�[V��֪�v�G#���N |�3�±2��~����o�!�Q� ��� ,�U�@��X�pQ�r{V��*�pv��Z>�e~���NJ[WZ�� o/<(�-�؀� n�sZ�]ͧ�M���?�*�E�ܺ���Ȗ�$�a�K���s��@�����i@v��< �����:2:w���9�l�t�Y�A-!�9�+*��r���\�Y����6�g�=��:Ai�˓�Qm55�W:�mI�Vc�_����sɬK;����T��e�!l�����D�<�Sv�Vi����$U;�FbBEqӹ�/��J쉀l�MI�HwK��4���Q��,j_h��Et�>��:jR[�.A�'=k5d��bL� �WE�p)��;�5z5t&�F����9~TGz��a4�q8�rj;�^8��X��ʻ��Y�at�I�C �R�Лs��'v��d}�گE���V7�1_�\�[Gsv�\�=[5����0�(>���zMX�Vi�/>e �s����U��8��1�Z�>�Z��ݏ��+�D��9bzS����Fu~0���,�y8��G7��?5���OX�?x��`�Z�{�p��_�[�m�°�OJO]J�OVmA���F�� �K�� ���z��M�,R[�U�f�}�ܐ�=z����\t:�e��o��S\����Ҵ \�j�x���ku�)��a�q�\��r����r9]+j��-�N�DS�"��Geuw��yA�<�� �e�4g~Oz��l�MԛC���fГJ��v�̱݀�5���H�i�����/aG���OJ��/ͼ+\�Ri�R��Э�T� �p o,��Y5d�m�3�����=�>E���9���h�|�HST����5��ʉ� ��O����7^�U����++�G��l���Tn�7� Eث�;'��� ezb� �:_��`:�W�\�+�m������0��dq��^ۢxVR'1)��Z_c�]�Qy����Z���C�? � �iW6�7 0e���:ߋ��l ���W��\�ko��5�xW����c�V< �q��N�)~p1�o�r�W�<̧� ����<�p;�׋�Z]��������"�X�9>�(+"�C����z.��չ)����SU(_S58���=�H���u�y�Z�>�aq!}!v0Gjf�y���5�D�:�Z�ᖊ<�9+,������c�������y�1�#�jh1���f;��Ie�I{������}2;Km�-�Q�Vܲ�e*��z����fճY�ƽ��șK3�4�"f������WW�LΧ���)= #f�"��� ������X[\+1�2;�~�N��EMA6#$��� k�mt{Sapd�3G"�t%�m�jKglg���+��֮./e����酭赽&�ï�Oi��K��{��J�Ӵt��I�D<�Qwv& A����$i,.6A J�F~�R���[��Q��l��ubZX��}"�m� ���z�Ӽi����f�z{�%�lv�����(�w���o�p�g�CO����p� ��:�x[ա�\�a��������l>&_۝R "k[u�_��z��υ�[!��ܼ�3����XJ�4�"<��Z��M��jr����Sˡ'5�?��ꑏ�%d���i�k�<=��I�k=� �"!���[�Y�qX�A��c�䦵f�'K��\z=ͽЈ��J��w18�J��x{�&��T��5ɀ�P�����rj�5�s�6�6��O{t��d+�+��%|Gң��>�߿��%���N<��*s�I3żS��$��ze�AT`�+C�� �m[EIP��U�s���_�M��6�<5sq����s�b�ρ��m�-��{�K� *k Z��Đ[ln>�n���̩�r���,-%c�l����1������Q�,U-F�����+j_�xoÂ��OII����R�gu�YwYݛ`r��>��W[6��>)@o^�Pk_o�ę�i�1jq�4e�3�H�����$yn�.Y�r�yw7�O�"��xnݡ}�ZLpOjR�[�"A���+~f�g�C9 �4�cͫ^Q��}�=o�]�c2�1�EC��>$��l�yp����7���չ�v ��քz^�a�[-PN��y��|��pI�S��ԡ�ԟĺ�5��7�J�[��C�ϩ��C�q�ڮ�6��I��@zֽ��kԚ��꒱�g�W;�]z�V�*'�UM�/CJ<����O�[-㵲,��2޲�t�:�c�@H^�kj�S��Vp��'�Vm��=����>A�Z��s��Ͽ��ŘӴ}i|���v|�}�j���Ռ%����c�j����Ҥ���i1��<�z�6����𰴸$/*I�*�r��ED�/�F��>+�M %�l��Rx���+� ��� dh:g�1b/��\�V�[ U,�1��8��W(��)×�ǝ�mU�le*�HN�ex�Ÿ#�e�E����-nä��P���9G�&]�1��f��ڰ�����S|/�d6it�6�{ �O�^3Ӿ|;���[ �m�yPNY��95��x2���C5ɞH��V�|$ھ�gu��e=�z1�jϩ��|Z�s����+�K���Զ�G�p��y��/�j~(�t@�]s!A޾�����}[O�q�Iu@6�TG������]���j�7�'�N<͖����bx6�����.�:�i�븕�ӥu�������u���.�b�LF9��5�v�O�,vy��� S�Ow"E ���Ȯi8�X����U��g�zυ<*`�� �1����#��s.��Kf�4{{زw"`�:�+���;q+�8�Tt�[_\�����k�?*��#�X(S�2���|a�xj�H�@Hd ��T�]k���]x�R{5�Z8��\ޯK׼9�|BЕ�ц�7�F[��W%�xJ l��e�?1^H��e*��0�zp\�jz��_�62hV�W� ����[�'ʽ^�i�u�fڑ����>|Y��B�]>�Hf������==*���x��W���j�I���+��|���T��g�i>.���oe2��~q�EM}��F�i������#g��\��;�:�|U�H��-vl������U��t�����^9���� x~k� �{���'�O�_+�c���K+x�P�m�F�a����;˯h2jһH��I����x���sl��5�*ҝ]O[F�v+�ik�m�x���'�he���K:�aҙ��Ά� �3� W�_�%ͺ%��݀3�Ӓ)��=e9��C�G�n<���/��^�������,��ə,px�\��<}.�o�홈� W����I��� ��^G5�X͛�p����k��R� �c�@��I����Ao����x7ß>���F�.���^͠�E�P���N���~�i F����= 簷��ͩ˃ԡ�gR���D:j�/<�ڳ�C�i�i��(̒7�g�� ZGl�\�fc���B�ove7���k$�-1�$�3I�������Yר��v�A;m?"rr�!�n� �Svc�G#1�Z��c���$� ���WL� �յ n�K&�� ����|=�xf�[{�*/3q*��7(��e>i���uj^�=��� �H��$��:��y��? ߻�o�$��1�xgǶ:���Z8I�����]n��h�*���G���x#ִ�R�^�:���č��×A��f>����x,�����?Q��Z��۔g�G=?:�kd4+���@ң��KG��i�j?J�~��_���y�W8��s���U���v�Y@� ۟�eޝc����i`�3��[� �$�ح��ޔE��zں�b�ts����8xE<5�A��v'k���5gR�N�u V���\�(3Һ/ki� ��q���H�e���a���Gv6�᫚7���rNL��M_A𥜺DHc���+���W{w�#o�MY��>bN@�W7'��V�)���ڷ4�k%O-��sZ$ֲ4U)�wE𭮋n�u�Iz�y��d�V��>ƺm�`d��H5�}�9�����g���l �mc�9�"(�|�3�����S[�gR��!ٸ�Q�],:V�4�]��G ZQi���DXU���;�!�۲�(Q���X�vr��hRHė�r@5���`ӷ�X�p+B :�nm��+RP�� rT���)D�u����e,{��I��M�iq�3r��Z�f�4_�6�>p�@�n�!#�nL}�Z�NҲ+�Y�v����`G,���Ft�mIKhNH��Nm�|[i����Y�m�7e������J�9�/÷Τ���?�jC�A��� �*�SK���4�-��..���h����W�xS(�;E_�V�����,�G8�,�����у��=k7V� �fJ�:w����j-�'ӣյ�7�.�rP n5_Qִ�h���0/aT��O�H�"aGb�W�so�b��v�J�}�#>N]�v��%�����j����sZ��/�oW�&�a���!��o���Q��ѵx͎� �#�t��a�6��)�l����h�� ;g��8�SXAj�����*��myc0W��R������� �nKFF�N2v����ڳwS�[�p�O�1�>�5Ώn�L�LD�C\�kڍ��h.@�y�-�ܖ�Mr|����T��d�f���o�^��8�E��'܎���x�S��Y����<�Xb����L*��˥��@��y�>�`��(Ի1��W=�,'�98�U���$� [�h����[zg�t��SYܜ�ۍ�է�����v�<+NHr�o>{E�����/������iX&��Nzv5��&��ōc{(� ��(�1�H�f��� �5It3����d��� �F�d����x����=��[� j��`���Ekv|��/Z�ð[j�yw��V��0�n̏f���g�^��\ˬ��f �!9�\�J���n�b�J>c����ȏE�#K�j���-~�\���Zi&a�}�G�/i%�M5%v�u�"�<k�y���aK�>[P�����*��RO��:�+�+��G�6��k^)�^8c���G���_�Z܆�-#�L`E¯�Z��Nf���Ы���$h�z�Z���w�)�7�$U�/��l��d�X�����k��d��z�.2z�B+�̿"��u�^99=3Z�W�t� A:F��Ձ�]Ŭ[+����f�V��ӭ���� ��]�H��rwf���[�V� b�8;��Լ@�[�In���S����<�EH�r�W|?�;� N_Q���پ]�(^k]ޤ��bmO��h��j�=�5�ux�A;j/��5 �i�k9(����>[��b3i`�t�T� R��;�ˆ�F�h�$��.�e�%�2ez-_�������$y��=kO�:�f�k=џ�k��I\��7"9��--�,������Fk|��t��/�K�: �A�e�T6z��v�t�d�U�d���d��/�/����d "���B},�6muا$�ϐ:Ԓ����8e\����29�m!+Gv{V�����^[0��U�sj�[��Zn��Iq�T�E�hK�݌��Rz������L�0`�/Z���Sp�i'&˂Rў�s���Q�3��Oj�d{��H!��ɯ<Ӯd ��E���t:ߊ���G���M��L�eb�Ɍ�� P"����A�Z�9�͟m��u��Y-�fo3�>�����fCmy37��=�[�4������JٵmP���#��~����-U" ���3�k�ښIr�+7J�&���f��d�氵�"��X�z���'<'�ScGO��em$�a���#� \���'%�A�+���Z=��n�Z>�{ ,q�kX�3y:=�G����7\�����.f�}�tSY:]���VG�������m�S�53�]̹���`��$�_. �jݮ�m<$��:�k����Ϩ}��ʈ��Լ�%�Z*[�Ip�Jj�2M���n��Nym�WPpO8�:��w��� �l�}*ַ�j:��V'�'5�����$]G&����I�u>��M��9��C�����K�ݏZ�4��э����O���Q��O��q�+K5��+��ڧ�/,v���$rߕji�Ⱦ�wNܰoZ��xfKE�sy;��*�͕լ.�1��j�ћ�4mf� *���mh�[$yh���'��Kfɐ�2k���˘4ܣ��V�!�k�đ��$� �TZ�F� <�͹�[O���C6zf�t� �,�.7sڧ�F�c%� �QRTY�������%ג0�V����H�k�� `-����E,gj}�#�Z8��(ϛI"�]^9أ �ҧ��G�@�jơ��� ,P�J���Ȯ2�-�#8�K�j�� �+ľ-����%̏� ���D��_��6�<�j�yW���jע��ߓ����������]nt�p�����~��B9�K�[;p#�aP�Qr-���l70 �T���f_-Q��Rr��^��j�-iI{8�d�����,ħ���A��4��D��6�n��{M9K\�����3n�nj����J� C*�J�'���E�'F1�x���m��#���Zѳ��&�W�h�#��8�S�r�C�}��fb�J��,��vy84ƹ a#G&�S-"�h��������L#N\�$��%���b�dU���?Mc�|���J�q⫈nE���vz�?�u;�X^�b�ȫRGd"��� W�]�_Hc?q�J�X�o&�YE� �**�:lb"Fdq�i"61�wHǂMg'����;�ZO!ٖ�����e�S $�����xp�������u�'<=(N;��)�6��̈́vw %��z�f��^ ��O��Ԯe\I���ܓl�,��s�u�Yi�����@84Y7rkʥ8��Ҧ��u�!�.��p?�t7ˆ5UI�Ϝ�i�l��+J���4C���� ����oi�s�k1nj� ��� �����ҵ�u�/�^�{��~] �I�ݫ�~%�t����to$�9�5���|Hէ� ����ۆ8�z㹮o�?���O^}��I� R~i�C�? ��Udz��<:����O��㶆>,����n#��:��6���'�b��x���v�R��5�l���\�5�_ � ��&�&��S�����x ��ϯJ��'�}/Ě��",�dJ�B�@:�Z��Qܚ��Z�:,��Tյ�7��sʤlSY���?�I #.J��k�4OYI���h㍲xV��]: ^�ﳆ^Ք���)�Q��n��,��C����sP����T�WE�G�?1�Lm�I��Y��Q���*��в�W� �z���Mn<��w|�䅵;*�.��E�o����tυ�5�wj�e�K�O�]ՙ\��2cqU�Ѽ��úl��s�W.�d��U�=,s��-WI������E*�8�+�۞��h�hl��Z������`qX>�������-���Ȭ��@��{��1�w^�#������w�dWT+js�UŽ6���$��մM2I��3��έ��$���I[����ƽ?KӼg��-b>���8S��X����ΐ��3y���F7�*�cN' [�Vlj��G�4��^��v�q��8�:�ľ'O�|8�s$RȂ[�� Sy��q^�}�-Ö����6�$��"�$��Z��_jo㋻<4��;c~��%+���Vz�� �& xr,�\��f9&���2Ԭ�<�� �Ã�eK�k�Cu�ڵ�u�k��μ�Gq��?��U]Ɍ�R՘w��M��w������A��WM'�� j�,�(�r1�BB�ƭa�jo�&�K���5��� n�]D-���Op��+9|#��9kc��Z�J����#�YGַ�W�\F�̃�#�xn��g�v������ݡo��!'ֻ?�?h�k0K� r�X�߻��i{�hXz�%m��������:I�x�S�Y�[7�6w��*�8&�m~���Kyv���Y��}���p�����/ܐɹ:��5�*Q��{��rx��KB}�7θu����&P/85_�=�����S��ږ]��+�5?�?�iZ��x��Q���4NܕU�ָ��?��-��)j�&����!X�m#���6�:�f��b�;���j�����,�ˌ𥸭��K��i�{���� �k?^��o�F�����:|��p�,���'�������2��l�^_���ɋ�O�k�6�ћ�2ަ����cM&i"i���5�Gj�5о�yk�{�J�Ɨ�W)��If[keUtZ�e������%ϖ���Z��s�5��1�뎵n��]�4�#��Mjc�ʍOY�D���g�R^��)7�۩2Ĺ*r0:U���`��+Ɯ�Mf����.q��Zwv1r��4f{H&��(^�zU{�[��c�J�T�5[�ꀝ�*�ַ�|-e���-�Uy>ct�����:���.�xkJ�$��r� u��� x�/�NMdI�}�8�O�����(�*�CiJ� _�ܡc 铻"��pj����)�WG&㎀�_Lqf�;�|����1��4��R�-up$Y1ʀ1�*��[�֒�г����{��nd�=k�,WԗOEv9��J�}���� $D�~�j�{��Qst�� �B���Zq�Q����G�xn�ݶ�����Þ:��6�����BY��*��A��h|P֌�iV�)#(���zW)�˽E�=�5+��Z�2L�(mܚ�;���Nڛ~#�����<��W#g�˪k ��^�G�I���[����� �x�.�7m� Fzc8��Ҟ�|O|�T��HC.zv��ыW��W�N�H!��c��X.�c4A;n�Wu��կ��؅����O�D�R�cF����U [���$S��%�3��o�j鮇�߽$Q�f��� M��|���6 `硨tO��|!���Tn�>�����߀���q\�Ľ�-�è�؁eM�3�ݏ҇Vq��t���"���ž�{�k��|�(��\o�h]+�<����1�B:���b�����[�������K�KʡX;�+�J�՝���"= �~7���Ʊ�P����: Ə�汫j����P��+��]���:s[Ǵ�'�'�k��¾xU�l�� �ϵvƄc�8����N����/���x�0O��]���Xt���ĩy�2�ܩQ[�4-.�L�N�j:V�$wh�c��48��9����t�Z���h��8'�w&���Px)PYk��1�`�6| �\��܎ :�.:�U�F����� QS����G�i:��%����(j��� ��_�6 �7_qTu)�7ПG��� �ү9���.�E.g~b���8�G.��5������%^8sQ�m�AlZ %��psڳ�,��G�lXd㓁Uƞ�I�Ir�� ˏ8��H�g�n��H�֭ �d=����U�Yn�ۦ��l²��v����Vip�V �R��q���c���:TT��I�4�63v����m��UPNz�U� 7�{f�Z��pXg�T�N�QqV.�Io:���@E3V֕c�0o�FJ��,(�2�9&�rυ3J��"��a�~L�s��"�OH���'$q\Ƙ-�}���:�ɸX�Oҥ�sZ�T��K�Kt���������KS:�rr~nx��,�<\q���s����G�Aoz�J�OST�ب��r�Q�k Y�~c�r�E�����CI s��*�����%�0 �M^���&������J���.u;�������&;�$WS��,�� 4`��Mg$���`� K�~�O�g �<Px��j-J �o�y ľs�Ɲ�XS�5��韔g�$�-�9e'��s�[-3δ� GJ���ҹ���Bٮ��YRī���2��oڃ�� uD�T�2-|)f�(��/�F��GqW-��ۄh���⭳M����.m�m�s�Ӵ;����Y�f�ބ��wZ�a=��DЂ 9&���w�.���#n�q��d�ƙ c �&�� ��P��� F֥��d�T�uKx��#z`Us oVʗh�3�_z�V[""h�}jk��$��asE�e��b�1�qP��)�r������q�i�~����H��W��k���W �5�[�������$r)�1����4�I4�LW�'�[6E��ɐX�L����=�t:� ժH�*;�C]Q*��1��3FI<�sU�E�J��>O�9��Q���ZEPǾR��^���[}�:jJ�ri+����3z�KY9�c�&�Do' Ѓ]6���292D�G;� �'���3Ix��5�Tn� ���"� 1�by'�ɻ��-���2�񙾒Du�?.+g�S$�,W\��4���m�W1�_�IJO������9�� "+r<�>W�c��6Q�ʹ�����P�o4��P�Z����1� ��L�.'���{Unz�c�˴Qd���4����\����ܥ���+y�\K��+��_�9s������Ib ���T�X5�����g̥;U/� 4{�@�"�������VD�D�1�h�^ "�e��[�kE��2Є�7�C��(����E3����hf'���g �#N�n?3]���p�5�p: U+�h�6�q�zb��9*b$��9��%�G��_Zv��fҤ�W�&B��/�wy�1��+']����6���Ѿ���h���-�jwKI���j��e��F����2\�� u*n=���5��;d�>a�TV�OC�p�ՙ�z}�25�.��~� +B��qq,�rj͗��ZX�V݂�8⺻;hb�X)+��Z�ks ��C���� ���TiяZ�,�6�j\��ܷ<Չ���i��ұ�%�/d.N�p9�̣�#�M�\�hX�񶤊X5 s����[y-���y�\��Z�ٲ���S*����A��E,2��G�a��ךl�V,��FTr��|C��7������ǯ��p3ދ�d`�u8���ܖ�� R��+@��0$NVM���<�W�x�J���ec�@8�W��'�Z����է�f:��u�O���Z�� @>�j�ܚг�ΛR�E�fu�bg��Ms�i�6wm}>�����W'�x��MI4���7���MCĐZ@��|���sB���.�Kr��#�Zཝ����7r��S�{��Fi�#���,-��@��$�@�jmcHR,5�XV5����P��Ƕ�1�?�4�;�z��Ku��\�qM��]���Q�4��X�B{�p4��a���2�ω����V���h�2������P|B�6��ʒ9 g�0�x���X�'��j��7̋��aI'�=k�"��#����>~4�oI���G�e߆~��M�E4��d��沵����F�ú]��-�h�N;W��{5�������ּ��:~� �ޱ=�!��gݞ�N*%VO�+G��L���9��yd�P7�1�-�:M��ob��t����֪�OF�M�Q��F�N u�N��yB�c���'R1��Q�\�Ւ;Xm�*Cq�q>۾�u�z���'�j���k�A �8��Eq%���+��M7Q�1�� ����F���*.Q�מ:ry���q*q�ܳ��O���n�{U{߈W�$�wJGT##� ]n���� �1f̥��MKQ�ø��� Mj��e�<>X�x�����!׎�%��+�����x�Ú\&k�R5c�$��Z����/���kpp���q�YFp����N0�l�] H��Q��������ė:v���eg�~�u����JӴ�ƽr�s��P��u�j���m� �Ej��vrԮ��=�~"i��6ͧȓ���nO�~0�����g�ܳ;�7N�k��a��xOK:u�$��s�N5�A����(ӕ>Զ�pw8/���w��UV:xd�����uMk\Ԗ��е�M��º -wY���i�+x���8�4 ���<*�E ,�txRkKpT�cEJJ���V�e�U��{�7J�VG����b�Q��V�+�@��+.3��l�K]ξ�\��8��5m6��̲���x��U$�c��#P�_��i�K�fV��P�x�=>� 2 *e�3��{�MRO�ι$��Q�V��� ��nI8�Skdϓ}�_ ��GRi��uo%T|�{�7j�%�8lm_�Wi�ދڸ}�z.���3ܻg{1#?J菊����KtW�]��� ��jf�қ"���5ۦ؍0\rU����_j(��|����^Ȗe�r�<��R���+eÒOZ�r���S��t��¾.�2Ŧ�e�d�U�/� d�����������o��wk`�6�g�c��a���T�whϞ��L��tg*����V�C�K���jU`�c�iN�|/�?U�� գ�g��O3w ��NRoCH���-�����pD�r�t�;~U���7C����Q��9|���,j������5�ؐ�P��+2�����I�=���� wġ�~G3�W���:� |:�m�E]?�*U��v��#��S�tW�~�q����'��#�=Ꟈ��峚x�tT�W8��/�~)� y�\I,ya�@u���U��*Εs6ϯ��m��R���� ����ڙ�d�ëg"��?<'�o �ׄ!"�FD��;�>���]\!{�P��kY)E� *u��t���[? 4Zu����_��Š��hu҈N��%���k�"�o=ڷ��� ��^�>�՝3�-�k�w6��Ckb�u��t`�U���v:S\����2)�:���J����7��ӯ�U�x�D��䷱�o�Y;��s�<�[Ӕd����Q�׵�F�d�4PG݈ �O\��M��~�5��k:SyV�$��U�J�wh5���P����SPN�M��hز������2C ����jV��N��_�\��"~A��*�k��V�+D0�jN��W��V�����RR�:0��N��[��_ ����N+N��O�Y/b���#޺�n�Z�m|�����u�o�k{ �z�ٶmRS��tF�����_X�A���9�-U�},�#���$w<�-�e���DV2���)c~;US��!E'v�S�.�w��0j���}W���h�k;I������f���߶ � o,�����Kk�Y�s�Y�(ȧRM[�kP����0��Tt�Z��WU6�Z6���.$MC� |���Um��~�M�3��'�n:|��kU�|�P�~`0�GJg�aеV�J��8 �ʴ�@����?��,�W��������;�!�t��E�~R �ʽ�ɼ)�e��_�E�����[�׆<.,-u _yO3m�!&HR��<��t���T1Z�h�������G ��,y�<7���^(�w��=��V���+s�>�u���x�ݥVl��'�J���<=�B� �@�@6��(�KQիR�����n�����E)W!����:&�z��ۊ�ry��Q<��NKj��+�9� pN;�J)�8��Q��l�G'������K}>�kw�o���J���g����kMGT�]���X�m��3rm]�,t]&�J[��Ao��A���vKl�w7����L0���jiZ�d�ݧ�j�_Qƪ[���5�I��RE����f:�ZvK���X)c�.��� (�]H[q����iZuԘ=f�]I��Uei9�����0�2 -H�l���U�f'�=�w��c �K�fq�0�+_@���f[�J���qi��T�;ȕC�Z�x3�y縭�3�����|�z[��>b«X��Ҵ�Vwt�bҭ��~g�婤�4�H4�+I-�B�&�����tZO�4.�j:~�����=�m'�VM��˧��8b>P���z��[G`��ki.�qq�w4��#W�R��-�$ }y�W����,�<���@�Y��Z�/�h�?�����O��]ڛt�m-��V��4���z���K�M�H�ub�FE1n�MΕv�l���w���֙�C��rdy�oo�E`�Y�c�/�8�SǦ�Gm ��R;�%d�V���#��E��q`Ru%�>b޵_Sy~��{XJ�8F�L�-m������Dž�� {� �$h�!�� x"Z|�'�4�i<�����A�H�)��-j�wui�T�eq�e�n�I�Gbe=}�;[����f�\pXu� 흡�Q9���8���M{|'|*� ��iꗗ:n�������v�` ��:9���G)��S]�G|�ø�J��'Ӵ�k˼�0�Uy5WN��1�F-_$��dV,�>�wkp���/�� �c>�4r���qm�l~���)58����d�Y01\]��o��l��o/={V����;Z�r�y�1ҹ�͹�:\��Z���h"�!W'��jǕ}�{K�W ��SϦ�2Ʈ�H�\k����<6��^K!�Wj�q�sB��%9�Tci�ף��ՃD�~�s��S��F��fq�2<ս~#�����0���9��V���i�xm���𱥕G�qn7g��R�oS9JVZ�|v�p�Cyr�$@�ʎk���u���}��v�T��,��࿉V��\��+sl����f�\�����<�!n{�)[�&��~.���[����b�״���X�m��Wn�d"I�Rǟ�u����/�D6�2����A�n�Kaa�[څr0�n��� #�h�7�j�N��d�\��XU@۱F=�֋/��E�����mX^}^��m&;x���aޤ���8s�U�B��GH!A���T�m� q�9:���I� �ڑ��jvZ��.A�WwJ�$�as���b�����y"������.�2.~f�i��cmEa���FO�-���]Us�3ȼAso �h�K��Y .$f�>:֟�J���rGcT��G����+�B1ZIN����k卫��:*������D���>���K-���$v���k�i2;4�t�'-�+�����;��k���G�����pk���D�#fFk6���f���������p��ŲE/���Z����ځN;U�j�..Õ�[ӵ\cabRr�š�m'. �ַ|9s����y�7�=��`.�?�/�fh�Ŧ߈�1��Y/y�c�p�i��o=�-� �c�Y�݄r�qV�Ӕ�ITc�v�{��n��$�[ ���+�ZE�v�e��x�?�Аe�&�C� �� ����}8Z���#�n�+r�J�r��ۭ?M���x�r3\뱸���j�h��&�҈�F6 cү��uDͣ(Prh�E7fh���QѴ�݆,+�����l�)��3]*��;e�åIl.���� 5|ҋ�9�ԧx����J��e+[Q{y����\T��p[�C\�zb��h�N7}��L�"�]u0��,cF,������Dp1�5�w��Km����XS��� 0����*5�+�������l��V6-+n��.m�`���@ *�@"��Z:f�$)ʪ� �*�ج�,@�qj���8w�x5���tuF��#���$/(8ҟ2����3�T��hţ^cN����%u'�JJ�i+ ��}1>�CS�o.nLq!��[��Z����x��T��V{��2��z���j���Ҽ) %��`xqt[���/N�>�EB>^�U�}J(�Ͱn:�S(��JQ�9˽8Gp|�Ho\Tv�� S#�]:yw���6٫1��N#��1R���2�e��7�^Q�B�V���kx�6F\��� ���W,m2����+eJ�P�eb;k ��*�:H\�>+ lا!�y�����YJ:�`�4�$��e����u�ș��bO9��m��pO<M�/m����º!�ԛ�9VѰ�d��{Uh,l,� �c]���&3� ĺ�0��q�Ӛ�g(�M�i�e%c3T�,�Tm�zV�=���&\`v�Y�.&�A#u2k4K��(�*�F��$�fi~}D��� ����m2K+6��Irp�����ɜ�1ڭ�_Fٕ�+�qX(I{G��R� -���j+h��x�f��E�ݮ���)�\�h�Cq��gQ�hh�2:빀� �;�l�Ei�a�x�A bx4��O�:�S���ٶo�@a� �%��� Q���y[�� e�����hd'������c��+$��O�Dx=qZu�ͼ��D�#�е���p�+�\U�j&�-Pz�i ����ϒ��m�('������rخ���dE� ���+J��D���3����FҏC �LK��F<�*�[Z��T;�WB���/��G{}�Kr$ ��8�3sre���F8!�7�7P����"��i?y�j��Eh��E���tؐ�E��+]��]����P ����$PyV�8⳵ B�I|�w`ww4�W��[�w+t5Zl��n�dc0�z�}O�f�*2��JԷ�R��Y��Շ�����j�@v��hWLV����u�f�0���1���>^�Ai<��O^r6����v�X�����q?/5�����%t%�'ڮA��Fa4ڬ�Nn���謇����XK{�K� �.fd�#Rv�>�J��s+#dv�o��g/�+�^���bȘ�T�w8�RMZ�����y�}I>�� �%��=y�_�1,N�t'��m�|׷7��c��&�бt��h�,��G�7��E�A��<�.�m�|�(���WG�خ��K���%�$ڀv�i�i�\-��^b)�W&��;iB4V��t� sQ[�]�*sһMš_��|��O 9 ����l��}���ѯ`*կ�l�8#�.@�1�5�2{6�|&���[���5N8 ��6���Y�� �E�^]}�̒� �F�Rir �;��y�|���j�^� �w!qҖ�w q����Rf���dl���x�J��t�X $��4I8��<��A��5쳏5�5��t�H�ݡ� lk�aO��Lr ��>|K<�,lx�Lb�rSQ���Uեˋ;(���1Z~�t��9��|��XV����^��U�c�y�^$�m�嵗������ޭ4�T�<�I� �iTi�pTb�4Ś�O%��<����ېlʕF�A����h&2p���ϡv�Ȗ��7[D��V"��/�"Z̫&��=(�������H�T��?y���n���A�'��gʵ3uev��4�Ef�Tu VLJ�5+A1 ��l4� #PHw�]?�:F,��e�{�X�l�~�en�$�ެk�f�q�y� ח&y�1Sĩ�]�-�ڮ=8� B�,4Vy%�9žjgN<�����3��{M^��Z8�ul��5��'���;�$Q�(`z��5M"��ˎ̗OQ�itOXX_��%ף�@0�i�j���RZ���V=�-�5̧�f���ڕ�ի�y̑H�ɮo�?�C��h�m�Z�^>T yè��|�m���^9�\:m��s,�3"��y#�qS$۴Q��+������A����*�5�ǘ�� _�% �%���&��VB��$�G�Ϯ++R��ќ�Zs�7�<�WQ���ڦ���3jq�Xce�23������nWfi���zS5��A+�ҫh����"`��H�ZWK���$s���ؗ�)t�9o-�b��)z��X���l��/�`e��*] �),'�vc*��A� 1nu+�̺���w7'�o�A%=H�tm3T�a�L����%�?�_k�����H̘�����Y¨� z���8cԬ㑧f��b�$�*�������|-�7ᘌ�vv �sr�Dט�_O�^�ֲ�c_�E��b��L��%�����Hw���-��m6�IuK�B��T�ϥ�z=���n���Οb���TSB���V}���n�c��f�ZkZ�Σnu&��L��1��=�u:톉�I��*����SG$N�YŜ.��K_���"im��b-��z��x{F��[M� �ʭtfA�����U�Vv�����& ~n��� ���+�X�k����͢A*�єiCwS�G�^ӥ��k�1 YO_�����֕��v ́ �pp:T�]�.���cw�H�c�����B�c#��gy3ӼC�˺uegn�����mn�9���,�BC�&���Lԥ��ԗIJ��A�=�k�[}��n-,�~��iY#���dbZ�Ih�b�0T��>�oe�I��c��ǵ[}Sԭ�!B9$�Tv�W6�l��*F⥣IV���t�c���j�s�~�����xٚ%� ���K��)6����Wt]R��J0UN�I-L�I�γ��f��;O�5ǞJ�r�m��zݴ2Iq�¾03U.5+�k����{��*ѫ&�RԘ� ]���Nd�G㙡��l�}.qBK��$��Us�����{R3=������]D^KH��2�dU�M8A�rܣY4]��L7��8�G5/���Sxn����8��]G�|A�]/O���D���T�aG�c\���ޘ�aUgl�C�j���<�{��ai���$!P;�ey����2�� ��V�7�e%��H��Y"��P�h������e{�z�����l�H7�U���[���V����M�f�6��C���D����3���@zV�� 8;� &dT��$��e�A:����U� B�IK^�m��I��'E���#\��q)Q��@-Qh�TZq�1�N)7�w�A({��so��H��o�*������33<��� 85^�,BKa��CQ��R-�v�����m�+�5uW��i��7w�ܡ g�� ����L�g!���F�C����q���/A%�Cw<֍,�<��Ⱦ�^�=Adc$��h>�v6A󓂠t�yt�ѩ�8S�ml9����Ҵ���� � ��Y{skq�H�V8�M�:�ͪ]�[B�Wq䷭l���Ej�R��j�KC'YE���lq0X�s����BHJ��չu��{� b��&9cV�΍mj�����/Jp�ԉ֝�0�I���\3��@��x-R��&s��+VŴc(�w����u/&(�+�p�4�c%VKtT�4��%�yn��2 v�n�[Y��Y@隯2_iw���h{Be�[�;I�'&mMǛQ��w7�4v�O�5��v��nnG+�;՛kK��7S]2ć�J�է��o3�c�W�>�9h$ 4ҴV����j{;Mi#t�jK�$n³�� zj��Vn� K{�CQ��6��uۚ-��'NI52�P1��+����*}"��$��(6�'�c��Ƴo��a�c��M�����k��~�$�[��|�K�QZ�� N�Kq�#�gk����_[��ʒ��N��k+B�o���ޮa�nT!�'ޡ�Η�?۳�����N&���.^����'�t�3��ȵ�}�=F-S����p@.kCB������= ��+���]ӼJ��x>��`b"�����R��Ҋ?h�n�=K��I��ql��;ց���Cj�kp}����n�"��Q�<;=���+�ʱ����c�oլAc�,����fs�U} x=^7mI��n�*�m�L��������:��zrAa� �F���d�ً�*�M�X���\̡�7 w��%W�]�j.����N+%�+D�gj�XT��*F���`�P�=�s]��n�e��8�֦�������<�D�5�H��i�]9ϔ� z��/�-2񬮭������IhT�ݹQ��J�U2,�@�&zSm&ԣ���ۈ��CH}b��lΰ� f6q����J��1��BqS8+V��qw�9�kRĒs�[�bֵh�,���튠���׍v��I��V�Sյx$��C?��i5����5-�����A'��h���DG#��E3�z�e�^N�8�Z�,����>b ��m��h�iɘXe��V���wx����W��Mn���<(=�)��$֬�V���mR�ȭ(nc����|BI�q�ޡ��}�ZH� U~i N2��S�6�DU*�0d2u� ����ֹ<��s}�P2��Z�O�# æ�#��I6�����G�:g�R[�� ��}L����_����R I4�'�V���,ѿ�_�_l�K�1�ƛ��E,%���·#��7���'8(i�љco.{�}����j���+]�a1� �:˨��p�����i�U�y4��cY�o��h�bȌӧ��|B׶�d-yWM���H* �T����z6�h7݃+��(5=�Ύ����B �H���JN��n�K{ye�8���|Qm�^I�3Z�+-��+�1�Hk��5MU�Xl�$w��E$V|����R�av�D�\���f�U��Led ��j��"�þ,��H�&���f(�q�8� �ӵV�O&}=�h1�^��SŗW��~��&X��`��=*�y��Μ!���\�Ϩخ�u�Ȑ@�R0���y���$�n�2��n�����A����nH"�8-|��'��m^(b���<�^�{dX�&ӎk��A:�� ��J Q�T՝�[�Q]�2�ۊ� �����\��O�.�\�H�bz�� ��@�����їV��v��e�BW1uj�˘@�=����e�Ǽ�����Y]D~�=j%O[&cM(�j��f�Md ʸ�c^�|��6�˃S6�w�cq����Kò.P�R���E+�6mviK��e�j�7Ry!ۯ� �t�Ȉ���WE���({ԅد�@�T�!ʯ+��4�#U�'P��עhzd�vl0�D���r�(oaNMD��4`G|֊�S�N��l�*�Y����ϭI9��>T��� u-�b� >�E����>�l��u��zˣ.d'�j��(X��P��ZÏQ�ei3��Vt��I{������M9.�:��f��b9����+��W֗�R6�˖��Xϯ�{z`�����$�gX�H���L T�f`�JSx�ج�*=:�#)wգ��\ ��4��F�����b{i���g��D5 P7��t�� [�A���W:%(�¸�A8���U?�#l�H���H3B_=:b�5��σbG����fP1��"�Ɇaq<�< ֍�ɭ�ħ�Mݭ*<�r������Q��5"�?�#�36GRzT���4$�每$��J6��qM%��T���S�7�dAs&�? ��R�xs�Zh��.A�9梳ԯ5) �0�j�𷜿j��=��CI�K�*McAq,:`RA4�y��&=+C����V�2�{�� ��^�n�z`R����bkMN�C���j̚�(���W��d�&i%=��Y_i����{�I��y�v�q��,x�nE������ �ai�� �o���i���NJS�Hn��.��[�,#ld �N�k5� nQ�ݑ�������# �m[���n�ʑ��ŒV�#��◙"I (�$q�)�F�JD��SOk+��m��\՝.�P�~[v9™"*�ZET} �8w)\Y�(���5,����_Z��W��(�����U���[o¿ Š�����|��t��8�����"s쀱 ����7�-3F�� ��S������ 鉺 ܅�"n��S��v�!K[H�Q�1�U�8�쏭��G�G���q���� �f\WI�|�+U�Wס��b9$�M%� ��K���Q�kYX#4�!�?*杒�r֭^kB���t=.��Ӵ�0@���+Ol��n����>o� �)�o��i$�;�E�R��(�ޤ��h�ߺ�j簪���ff9���e]��Y��!烚u�'PE�Y�78�U�g�������i12�$}����ծg,�l=�5>��pn�@�S,,����r��\֩��q�B����"47=�j���������M�m�c�T��)�d�����"a{���Z�7;$S���y�e�����AǙ��N��-�L*3���uH��(R8MC�7�j�e��{輗R��\�y�7�wwwn����$}ʠ�>���/f�ʀ�3�Iufb�U���qS�6�Ob��m)�]\6��j���l��L8�4�iӛ# �98�U,�k��ēL�}x��[zYKV���7�b��e��ӗ� c�uVV1��3�����u�X]�p��J2�'��|(t:Q�x�q�t�>�wf��8���z�rod��ӷ�1��gZ�� ��w�MT�)��̙��-_PKTu,���z��l�oj�z��r����=����|L�F�hѤ��|��PK��ku����)�ˡ���{jkvbP['��H.��c��\9>��m%��0�]^NJc��k�� `^(pq�i]Ev�����-�o�d����#�Ց�+Z:��۳F���!%�����ˉ[�߾�Ў��� )��� \�Ԏ*)5�(|���Ec��Mw��X�׉Ē�)�n��n<8�ٍ8Q�a�e���k 2�|� �8�Z����Z�#�g��� e�!S �z�i,�Ӟ�B#���_�i4_hk��ҡ��c��p$�g�7}�����z 1�S~x�q���s��:�����-t��n�G"���t���J�#H��Ozڲ�&��!��m�e���cֳu`�J2�����#�|)��5Y�ct��|ā��#Ÿ&�7�c�έ�}F���t`>Y���A]?�d��ڊJ������#��m�]F!^LL�,>��|S��Ək�N���{>6J$ڀ{������O��p�󥙷w�5���hB㬮X���Oٛ�J9�t�����(@1�]^���� mdԴ/ Y[��z�q�c���;� i? ���x^y#��"���7ź��^aZKq%�8����X{J�\��P�Bs�l������i���e�'Iʯ�Z��K��@�^#�Yd81��''���߆� 𾊺d�����4����r1�PA�{@��:���\6c��{U�--X����z厭=���%B��Cҭ�Ӯ��dl�k�4�7ź��d�W�Q�͓�jﴘ�t�D�O,:�W�es)*Q�q$�i�\������]x�ņ7�&���|��t�6w�r�@>|�)=�W-.�7��$:��8��*Zjwv:���sl�e�O�GE�Z�|Mj�{X�=mch���u&��R�����}�V�5 B���;QuWn@<5kN�4���6t��A�^�F�y�n����N^�v��$�G�rF-N��$���2�=+7�_�A�O�C�������s��3pswL뮵m3�R�nO�*�kW�m������.�>���7k����?x���cG��(�@�$�4��ơe��61]ͧ-�nc܀����i1��.ZF������O�Z��2ii�m�#w�R�Z.���j��P8��\*GC��5;�b��#[�.ݸ�T����d�S��`��$ �Oj��wR pB��֜��qob���U�Gh�3b�.tx-I����g����U�D�]}��-GG���1[�0��5J�jW+��=��l�S�ا�1���W���/ +�p<�����56��V��nnn�1?*�Ҥ��f�E��D�c'%�2��x?B�~��^�[��'���Igc�����@:.j��ƚ͜����)�W�~>�,;��rEi)s��5b���Q@����|��y�T�H-�� A�!�ҮEa�����I��zԗzlz��l���3R���T�rV�����K�oH�l��& h��aޙ?��qx��G���+z��R�uY�d)"�I��Z�z�a�9�+��&�z�w �D1�w�����ye�g��OmωZ�…�IŹɻ]���q#CP9�4�BQ����&�] ��� 2��G��Ѣ�m7Ci##ֈ�gcjuW9o�x�\ )�����+���K�;DR۲�%�#��]O��MB{K��V-��9�dY�����}��$ <�����I�mXO�ކ-֡�I��� ��E:F;�c��S��t:��p��L�i&𕦟b�� ��ܧޥC���Z�^��\J�=���@�������\i���y� kH�`�V ��ޭ�z����� v���-��iN^����|/m{���� �[��*W��:]�$�a��v=���Č�.����3�zM���[���t�S)�;�^��Aqe� 4n�(���p�>w�zZ[�� RS�pqR��A�z�<��si��*��c��)�E�M��p3��k�՛I��a��n�P`]*|�=�zʶ{[fg� y�U��Z�2")�JM�5�RW2��5��Clۇ�u����t�^�;i�䁊�F�T��O��dpjM[⏉5�]'N�PH6�T?�\]�5�K�OCP�t��2�\�ԃҝ�Y|<�a�36�Ңᝓdc�3�iמ�a�a�b$~v�U�f�n���! :�^�z�K� dž�"�m���~Vn�� �V��ad!������~�5�QƦ��ی:�ȫ:��SM�E��ȣH��[kZ���<RN�Zn*ֱ���ՒG}f��.b*���N�fr��d�֕΁�+Co�`�R��� V�.�̒�e<)Riݏ�(�X��u-/[�ŧ�%�c�Nk�_i&m��m��ot��H����l�[�u�K8|�e�r*��[ ���s��ċ�C�湍��(�$M�׍-��3�f�h%9�r) >����t��i=������S#�t��+^�� �⺛Ji$�;Km2�g� 1�:֏��M5��pdq�J�'�� .P�|��9��& kK"��G�y�NI'df�ֶ9�=C�f�j��H�)ҭ�� \��}����,|9+�D��<�s��F��E�E��C��Ykp�>v�F>��^�k�i�n*�e�E�խK[��Cg �,GM�wU�a󢺑U��}�Ɨ�� \��S�Ѷ�%��I^�:�5de.��+�#�\�4�.1��y��1�nP~��t�>�k�a0X{<�â�d�N���ʢ�r�*��Ò��[T+"�lg�S��;�%������Mh�e���\��ԚN��z���m��T{h�«���4���4`��[���e��;�S=�����Ò�w�|lͦ�$�|�B� ���U#���q��r�: �\x�������/��)0�Ο�ܛsnbLr�+K@�&������T����|n5 ��{9S�N�bZ8 lG8Pqh:ӡf{gh���6�*}����HJ�����ҼMcc1]GK��7NQU��ݮX���[����)�����3X�M6�O2C�J~U�[_�4۫���v�1�޴m-4�2�7 W�������B�Z��J�-��ᵍ4[� ~��?�3�'Q�W˸�i�e�6Mj��i�i��} +`FXn?�f���MAsiL�0��@'&�k(��#��u�K9IW�U�G��=��I��B�Q�No��f<��3D�����S��-ݒ��J&����P����;�1�H�����gߵ�H��I!�I��W7p�T��۫�C�N*���;�i0q�9���V.NWx�P��qZGwsw �v� %~���d���̋�E����Dz�����K�q����]!?�.2�$U6�W3\�[�X��V��Y6����zȽ�Χ��y�79B���P����aT����Te��]�n�<�s���\���~i�ng%��O����ڋ`V�l� ��c�c��X�~��M�]�e�E�{�ܚ?�[u���q�ڕo#]���'c���&���ojO,71�h��Gl����=���(��&�l�%�t�MJ���K��8H<�\�]�? �C ɪ[�l�d�=k9E�]��p�?u����뛠�H�O����n.��Z���M} �+P����Q�ꣂE8ů�����^��Dd��Sj�@;Ԑk����5��� ��U���-�"yOֻ�o��3<�'޼��7N��s��+���p�w�g�.k#��T�lҹ�Y�(�/�T��k� C���R�l�*Hқw~yk�{�<]��K-�G>%�vF��`��޵�jW����bh:�[Z�m>��kE-.˅>u��\��Jm�k6k�L�dŚ�e�4�M�. �w5T���W*�S�Y{H�܉S��u7�hm�"��0��xR3� r���Y���\��L����\e��q�Z3Z�����`�����y��J��F�G�Z��jV�|�{�R���P��iAm�cs�&�Ŧ ���Tp�Ap�X�`�<֥B�8�c5I��s9)�� S�ַ��0 X�𭆗xl�cDM����|��+;V�4������n�V��kS����[�|�L�0^�UX������zb�������9Þ��ܶw��.3Zr�j�Y�-���,3�玦��}s\�_2yU��#�svZ�2D7���ײ�t��*�F:�:� �ΕN2���u��p9�=ŭ�&X��EaYj� ��;Z��$ �\f�M%����[ȴY"��v#�)���o'�qn���c5�4���C��=il�8�og �K�n�pqV�;�X�/��=*f���I/�/ �wt���LN;v�ljm��*@�.�����j:��� �w�K��̻���E�Wl�S�l�3�2�[���pqך�ԊZ�*sf�Q���B0:T�겪����+��J�M�J1�+2o���»����c����qf�׋t�K�F*���P�b�=�?S�$(��)#�k����\���@'��2��N*Z��A�Ha�;�Z�if�`� W�5��B`�1I�}jΩ}q�!b�9�Qv�8Yh�W���3qt�f��5�q���t���`�Jt�[����Zl66ןi�|�+gR X�MM�i�h��F�5�9�K˻�Y"�.���+R��v��*;��?�r����S��ui#�Z���.��9���}뮱�#�$M˴df���L�"�n�!Ny�sU�y!yDD��[lvQ�� M�O��j��D �CZ6���-%�@3����5�c�ե$�3]��~_�:h���hb�`�TB���9Ҏ�7�|V �K[���+d��T���=����@ k��>�WJh���1z�w �[�Yxn�2�eR|��n�����q��y��� Ζ�,��q��?����ʿh�l�L:#�z3��BBy��W��I1%U��z�ڛ�M��U~{�8 _��T�đF�ե�-���Vh����GS]KY� "I�O�̓}�G=�c����X�bkJW��h��� ��8V�� [���� ?*��vzt�<����{+"�\�=T�ҫ��� �rZ�x0XmE�I�5H�y�6(\�������}��Y׾%���m��[�Tvj�jκ+�Ks���.3�e׌�be��s�{Wf5�[���$���[E}"���{�B����NN�J�l�㛄C,*�>c�Sl�Cs-��H�Ms"9L�=��`�[ޭY�խ�!Fc��I�7E){��ψ���2�1�X���Kia��)t�6���œ��qZ���e��7��hp�U������k�H����xOX�|]���z�4�4�!-l�v~�9����� ��� ��x�5=�rxV�ǔ��9S�A�?:Qf�\��*�b�� � |��'�P�+�(k����sm�`���Ŀ�� ʪ愿���˰�c�MT�.,�(����UJZ���0�e+-�=譍Y$��=�ɖ�*�����3Ĥ���/���=�TyȌ�c�Z֜��T����-ً���+�X�r )�J��p$t;OaWmtX�y�=��ҳ��4~�nW�'2��F9�t[���_fFi�%����p8���}H��s���[S'9&W�Т�:qW4�VM:ym���ZEa���Glu��z����+��7�iE� ���F�p��KV�#�| 7�$v�g�S�c�qޝ��X[Z .�irQwrk6�wa�b����b!����\�J�]͟�չ-��Q��!G<�W��Mq�5Z\��K�ӿѥr��v�x�n��Zt�0F1�m��ijx�lur(���IK,a�O��w�J̸ӕ�ҤT�t�+�Hǵ���(FzRO�E���R9A��V^����H��,CI��+6���[� � L����f� �K,�)b܃��jZ����ߌd�]ηi������L�]h�[=:��Q7-t��ۊ�[6Q���݇�szn�o���S���5nO$�z8���R��q�upJ�M�dtZ�� ��,p8Ic'�~����ﴴ��z�;Y��Rl�y�G ���g>`^Q�����b�R��E��,�3ȭ�M^�}8�k�㚡e�;�E-,�lַ���m��b�d�u^��J��s��k����w�ٰ3B����>]���wv׶�����rN:���"�k�ga<ƲTԵ5����z�� ��<��E�j�cy��z����*G��+�>=�|9��]*tx�۲2w����Wg��}#�[�S�=��V�9gD�K[�=6��'x�Tb�֮-XYA�~A�b3r1���4�x�%5#8���+�Zoc�>�ծ��Ĭp��Pxb-kV�L���ٜ�ņ�EҴ��B�Fh�e�< �-h�R]D�F���wƍ���5��]�1:��25�'Nмa�s�o �:E9��+sǾ ���"ilѩ���� v����F�ҳyg����/�7��� �ʩ�i6۳;!Q]\��Ѡ�V�ס_� }�>�Ҵ �w���S����6��k���kj��J�Ut�4��c8/�z�{� ���r���6�s��kɾ�s�>"�E���w���ʠs��]��.<*%�կ������X�Z{9CKBN�f��Y�u�� �Xg�=�t�'�`�d�Ee)�%H�^q�+�WZԭ�ot�������qҽ @їA�M���� G]��N޼rO֜b�ԇZ�ڛ�ms�D����%����Df�0�;���hE���w���d���ʆS�ƭ�=H��M\�aqiu�.�}9HW�Z�Z�-m����|ǽg�W� ��[�X���U������—W2�^^v���)��Ԝ��6����|��x���E_�<װ5�n�匕n*=2�i"_�0iCd�oJ��5X��y.ռ�8;{֊���Rz#&�A�G�d�U𢣚'�r\F>Ec��Ri�E�Z�K��H�J�g��9�9^��Y��B[��7b ���A����_jrD�r3کY^���x7�z�DW��R:�1�Q�}EZJ,��6��]N^rvw}kI�6��$�Z5ɵ�a��#�}j%�5 e�Hc^��Y4�/��s�Ю��j0�F^�X�5��3��q��V��������B�V�'$���ɤ���X��Pq����+χ�Z�/�/��%@s �l�q��3��O�z5�7ӭF�m�eyB���Iz^��M�k��]HƠ�]m� =�kZ�h3ݲ;���X7zd�-����F �Ms9\�1�*V�,G�}�% ���V]ͬ�z�Y/Yױ�h�]���}�۳d`0��� �<�x�)��ܚrPZ����hX���ŝ� &����������X�m���SKo�;����Z�8��G,�$ �MZÔ�����_��`b�EhK���NQ���+��5M<�M �c�ႌ�|�m�� �іfc��(�: ����g]�V :�.n'۰W*[6���n�&����//�i�{���n�cw�7B4c��ʁ�S����[zO5�Yp���Y�Dr��l�cscrj���6�:�Hd�7q�x�W)���o�[� q���E����&�%���YڬK;=�Ұc���G4���Pz���YI}x��8�Ak�ZGh�řy�R�O���Yq0�2x��I��Nq�j�Ũ�1B����Z^=ERֽ�%��ҬT�W�l�J�jƳ�k��2��"Q��ڕņ���It�ʝF����*T�^՜e���N��U�u��.:0���5gR��O�B�9��f�Z֥���c��Hۓ�qֲ�յI�ɭ\#��)'d]:�����"��Pһ��ҩ��X�-�y�U= }�G�8E��[��l�ne�aV,�.{�ʞ���V%� ��F##|��N:��m����~H�fk�ω����Z9��j�M[� ��]�6���*�B{���w3iů35�],������qT���pӘ��:��Oj�s����`B��G*��FӨ����w�dң�p��1�1��]A��>\����&� ���[�9!��iumRԽ��2�Ri��LS�S>���#������= ����6�Du�bg��Z��`�{0ɜ�&��^)��Si�X%��p�W�?J�E E�X�yk�4F7�*���΋n��9 s��kR�I�u�i��&r���6M1J�'��t��Z�����]����J�w�t�}c7�u��jJ�Z8�%P�E_�Q���9 P#c�zGDDeR��0o|/&�t.eQ߱�kw���Mԧ�0�I����Q�`X�HcnH�*�w��/��y����)=�)�P��qC��i�!3|�1�W�� �ٔjR폱�Z6�$1Kz� B�8�$PC=��ܴ��t�d�7U;�V�-#M��3�S�Ȫ'Y�f�[[�cVo�bO�EK�˦�_��ٔv��K�/�i�����񌧸&�E���y�:喕gሦ�l�T�ʁ�0y���/�:ƭ*��ť��#��r:����G�m����'�-��n��&^�#�Ùc�M�]��k� B�|�w��r�٭��k���u&Vt���4K�i��=���l`>z{�����.���R3,�#\��ڳ�G�x�U�8Z����<� 8�t>�U�N{N���l�? �����$&�i_�.��^�ק�4I��}u�{����y��>�� V��X{���9�p}F=+�x�u�h�W^�: �k�ANt�P��'���^�=�����x�iP�>��3TԴ���r���,z�S�����/��?*�E�ӯ�K�sKh9��c9Z6Ԗ�r߄�K�smuݟݶ85���[����; �u���S�mef#ҩ�k�m�ũD�u��@�h�oK���wz#n ���^}�0��H�m[]�����*n8�j����.���U@z �ԭ$���nNs�X��X� t��ՙ�#�Q�"�\�$8(q���6�HWc�Z"��]�?�ڥ��)��C��a���m��=�vrH+cʍ���֖�L1ɸ�g�֯�v�'�ͫ��R�,�,OT��^e�@O@k���[�4�������Z�K� ����b�Քw���Y����M\��Eqk�[�5͓_3�N�Kt��-� 3bs�5�/+�����ejm.q���OMաy��OL�b�f?�ȯ=�y���]�G��SQ�?�0���=�cB�,{�S\�5zX���C��;�FF�M9�r~��ڨ�Ss� �7�H�P)+X/I=M ����ܖ5���x�k����8�����8���Um..dGi�`��U��%�y��<}h��+������`���Ty<��Sw�E����i��c�RP�~M���-�Z�����f8���WN��e$V����'�+������ �`��*�zRYY�ZH��$v�]]��}��&���x�I�IX���;M�^��%*#�Fq�sz� �Y��Y#�Fp}��/_���G�x\�W=+��H�RbH��8��)GR�N-j{��o �a`ҵ�����}��%ZX^-����zpFEq:Mͭ�~U�8�֪��÷?kK�5�,�2���y���M�:#֬|V���Y^�o�o��?_Z�X�a�.��v�3Ĥ\��9�QyM:ve� Et>��s�뫍6#�'��l܅'�k�%{���͟����������e�=E�.4k��rE�#ʌ�a޺�.��V�Wo����s�)������X�xGM��`�K�b�P�}@�ZYn̛��h^ {YBJX|�05�^���o hɧ�+���ed�+�>/J�n�-"������(�v�Z�� z����J��֧�x��W�2-�,V^\���v�8�-��S)r�Ppqڵ�/�<�<��j�5���ŝ�`w19�W7>�O��7�SL���׭�2�gO [�<��N����Nx�+ʼ��KY��TVUKy���3[S_ꐢ�=��1���Wd�V5�9G�,�A����7yk�S���R�]%�ĩ�x��u����׈��_��=�Yt�v��CFNW����Ž �b��@�N��(��jց�/j����\�`n<Ȣ<s�T< �E��;�o�ek`1������� It�Ȇ"2��i���C� �{E���yc�,�5���p-c�y_�3N�u� j2>��އ�69�����׵�f�m�뺡��Zkgj�q�HT3 �Z�)j`�F��k/Egtڢ\�[��TG�q[vt�F��1����:��>����Z6�-l@b ��黡�Ɇ�z�b̸$v�o\��-�����(?�����/����7��7��Iv��Nz�(�(�w�!��ސym�Z���wĚ���m+C����a��ߵM�Z��5�M�΁�7lҗ47ESPs�5��Cs*ˠ u���t:׉H���y�$��P 7Q��[�v�Mt�}���,�t8e�V�r��zP����ϕ���]J�FS��aޫ%��2��6I�²�Pk�"���A>Fx"�sa,v��^!u�c�f����%y�uEw��/'8�b]ݶ��!��r�G��%���j�>��%��H܂�ή�cr�tc5-U5 y���"�:��xk������9����tk "H3c5�y�X�͔\"9UIJ��Z�MXQ�t= 5�Ũ,Cw%�j��C��u���T�9��N�~���j���|�ґ�u��xj�MSs�g�aģ���JN�Ƥ\ަ�kߖ�ƥm�*F8��3Y��l ��*��j�}ڟE���i���ތr���s�i�L5=O�4Q����m�-$g6�2���`F�7�q���UEX/������Z�4�Z��u��/ d|� �Ț��J����+ �i�r0�g&@4�+�� �9���>h~�k��H)osY�|�֓�u�s�w��5��Ĩ���OzI�=PJJɖ�UG�pq��n�M�־�u��[<��ֹs��X���GJ�+�sK��{�����xW��F@n��W���0���]G�/�~*��Ka>��W���ğ� ������j� ��W?�Ʋe~�k8�ӓA�p�N<�� ���7��ԝ9 �(޼�����;��T�R�q#�O㚗Q���\�� h�n���coiD��72��5|�{qRջ�ލc�C�5��s����>�+Cī��i+qqh#wlS��z��;9��Io���~�����w�N��[H\J��7%��\c+���+S�k�Mh��� !�}9��}OU�t]2��n�~�Fe˩�xB5�����#�w��i������Ii)�*7C�VNSN��Y.i����[ .<[} 3(�[3��F���cc}�r���\ݿ��K{���؃�|�]>��xv�a�.�OF��A���S�S��P�ܳ}�I�I-���`�ެϨ�q�V<����:\R3E<�?���8���t���y�6>Q�+[�摝5͹���l�\���Q��Oo�-� qN��ѴY<����W����\ �����\۵�35<%i�ȯy��l�bU�������o *'���� �Ѯ�V�X�Kd�mU��fcO������x�Ö֚x�Ӏ�r}k�����-���ܕU�d��cҺi��Esmwrx���Q*�ۏ!��R���n��D�H��L 8�짂�ZZ7���7���'���U��a8KvP'�n�y{ux�F�Ti{"Ssva�ǤG|cӣa~P�4�v�}�i*ĢD�Gz� ;ۅ�h�"�o�����1x�>#�Z�l*��u���)���2���ƞd��������b�Y�Q;���J�[�N8L1�}�d�#xU�W�W��9���|M�IuEߝ�ͱ�ox��f��A6��5�DrQְ���;�T#wP d��Zo�. �x�&�4b�6��oR��������_�����;wd �ɯ>K-_ZF���r;(���/�&�3�+c�a�S(]jt�RZ�� {��� ݷҬ�Y�g���h\mU {U�v�R�'�ss�J��綐D���g�]�dq���ෂ�OcN�B0�{R��ܵ#�B� ��Tu8�v+$@ u��n�����STY%a�/^��Orj�Vs7q"HR;|�=� .�܄nޕ�u��8���y57�`���AV�S4�U�0?*B�n�1�w��q�Ѿ��.ȡ�x���#m���+��tj���à���I�V����m���в)��"S�� 3�[0��ڈ�֢�[d���qک6��>ێ�֩+l8C�nl ��~����h�X�w5�k~�݈�ۑO5�qk���5�RN;��g��,� �B�SN�h^0��Gs|!u� �T/|CeH�{�n{ �[0��A>R`��5���fsޭA�C8�{R=��dʜ�in�E�:��ח*�� �ju����Rx5�.��>�"/�Y�H ��]�p+��c�M�̋�BO�*L�$��?R_��vRQO&���nqp#�bTV����\�Z�$��nZ�(�Twf�F��u� ���l�e쥄(5���YڱX��W>���6�A����R7(�zn�l�)<�� �YX��z�-�'ԭ��F,��J�O�wW,���w�+�T9��:�Jľ�#�!��O�Mjݕ��.$^W�{Vs�_PҢW����:���6�1�U Ά��ԙ�uh��E�O���կ�q��V��� "��)�W�b+H�0j�i�6$�3Ksb���:��8��!�� �\\�6��*�ۻ�g�O�8�Vh�|���qMԮ-��ZQV5m�$=u-FtS)�0Ժ��P@<���W���h�e��_Aֳ53�Or3<�Nm�̦�- {=L��P9�U.�2��BČu��5I��%�� ���|6�u�\�����T���sJF5��ݡ�3n<J��Ix���c��i���H�����ͽ��w:���#l�&���ɷ�^4�HLE�{ ��� �fDm�X�����:J_�ōɒ!�քͦ_��h�6����%{J��0_L���qn�8�Kg�jڒ���(�1Z�iz}��>1�9��R���nh���S($�1R�$q��KY|�ǁY~$��H��{�]���|�@�*�.!����[��������[�.�C���7~����.L$�c�|b�� ��\d¦��M��小�}jƯ��w��k\� I�=�X�#Kht�����m�@�\��vF�vG?��b�5�[� `�M&������V��M4?���$�|�����8a��52�:U;�L50����dp۸�7\�1��,89�T�=n�4�,/NmxUa���O�+��JΔy�j1�.�6"�%��p���k�[ʩ��Z���q��|���W�d���,�޴�]��(5���" �O�G7:�����Jx� �X�8�j���b��� �jPWV#�+$�oR{�/Lr�A���q�mz�Q�g�W���+���4����tw�,{V�q[�H��uKƐj��UG*:T���ޯ��`vȬ�;U�Y���\]b� q۸�ѿ�ՙ“�ص��4�`�J�Z�d�u�hq��j�ߊ��n��$bFS�֩K⃩���x�J�3��Td�E�V�N��Ea�Xpñ�uK�TT7/����6�ѳ�r8z�U���yu�8�h���Q� ��i^Kv��2�Fv�-y����g�4s�S�U���Z�<;>�mv��1̊���Ʋo--�����z����o��i�"��m��h|��.'��R;�ݱ�kO� ��`F�ɧ��\�[�X��║�.f��z�����\3���$)��9#��u�]D��1�Z�7.ei݆O|�z_A5cWK��A��ڧ�x�J��5��ks[)0���SkrOn�Jy�8��f�7���O�i���]��ne5���y�����k -2mGO��<Fjź�6�Fw�Ur-��V�f�Y&0ۓ��H�����Չ �=�+E�>�u!��#���}�!��wi�k �����->��������J|�s��)\9�w��4QN�|��кI�U��07U� k�} �3}y����9#vG����s*��N:�U/ ��Dž�@��9�]4vL3lU9�ˊU9TnBQ�����ȶ��TE����s������1Vd��Rh䵘 P7/j՞o,㐀$��~��NnoR�#c�� 7�:�%���z-X�Ә5$��9�D�wn�q�iǦZ���nw� :��Jפ}FI��@E�g�[(�+�9л�0�m���[k��e0k��mĚ��,���aH=Es�އ��l.r�E�M ���c/!�+g7f��x�L�<1g�Ԍ���{����Ɲ�_ ���$)��w�!�m�����2��~�q���ٙ.Ė$f������jzΛ�iV�;��c�1�z�ݮ�/�.x�mr�^eX�nY�ld��ƈ�����Hz��(�[�\�q�I�[��ek�W���Z�H& u �c�T�Ww�5��d~c�R\F�J$�Y�R��tFR���CW�|G�^5��t� ������OJ�m$Vw���O~kR�H�H ܲ���ɮz��X������ք��Ҝ��5�ScEҼ[��l��R�(R2����e[�gƶ���ǔ ;�A^[o���vCH�6Q�ѫ6I�@�G½�uo� C�U'$֔�*.�U�*ѷ1�~&�����߄��yGW�~Q�z��-r��Vs���Mw���C��튡a4~�t�8�}*�Ο��Ɂ7Fܜt��Ru���aGDr���/�v�cx�ƌ*�=}����nu-*-� @��B���s5�D�}�-��.t�򘂝K��IY�UjOQ����V����RI�$�tL�=���iS�/�\�c�R*�����Ie�\[���|��Q�J��m�C������e���GF�h��%�fU�/�m��c���}a��2"�yV�N)#�PJȽ~^Ԥ�w�;&j�x��C���uS�X��������']�%���,�� `Ӯ<�����Y �)n4X��o���k=Y���,��6�t���[�ei�U#�q�+2=k��p׮m��9 ��kC�^�'�U��(RT~�:�9��֊k�_@��5�G!��5#�yr��LҒ�/C�ӵ��Sk�ca�3��L�U�����N���Z�����ܤeN(�����q�̙�)ްt��+VE/Xxq���ԭǚQ���o֪l��Q��ON�z�б� M��T�#��dx�s�������]y�p�֟��z�JO�b��w�������Se �,���=��}�>���V���B|S�%�S�/z��'մ�<�.��k���n���4+-�>k"}�H5gŚL�~�v��P8=jԕ�D)~������6�㋋g;1� �U���};O0��HQ���蚤��.�!W��S��K�����'����S��&���X�n��#�WS��A}j��d]����Cֵ�K���R) ��մ���%�� �q����Z��Fl�D�E�y�A7^3N��6�s�.���F���f���]��T��Lr4gy����=+GJ�}N�M�K���`U]�&R���QK?n�e�21�R�[\]�J���&�j�&�4'k9㑛6�Ȭ�?]Ѯ����DF���v��FqW�zK�6ˋ�z��qx�;g��˪�ơ�-ݘ��[}��8���c�ˍ�����Q�g+��.�־�cѾɠ~t9�2Fk��m�m5�W�Z���f���dt��/�wp��gfO�ڠ�t�0 �.Y\�TҌ���#o�1,�"ؖ�@�Ky������9gi�����/;V�̨��ns뚽�j���bL���p+Wg$��v�ᘙ�ē 9!GZҷ�h���x�Tz=ָ��]6O,��B�n>��}6�<�y�)G$�*N1!6�[^��6񥕻:�,Tf�l������cf9�mj��-�0�V�&��K��#G��>Ƹ�|�k�ws�}�e|� ��%kݗ�[�mz�ή�m���`�[��,.-�����F|�ұ�E���d�a.�#��6�啘� U��5-�+c�0O��w�ٰ� ~vq����5���칵q�� cֳ&��d����$'�k����˽:+ �d�� P����R��.|[��^���k� �WE�+�A��N� ��4�F]7�:��]�#!����+ye3�G��4줮eZ2�M�^ӎ�mw=����F� ��~jޑ�i7�u+�����e�k�j�y�MHde?��Z��<>D�?Û ����7 ��^))�TK��J���Xɥ��f�� ^EP�ӵ�}�V.���]o����Q�o���*.�'*3�Z���t�4�(<z Pjr�u&�X��Yn���2�4�o-���z?|Wg��O����o�ݻ�6���5�a�i k4��/��zm����df >�Y|�� ᳂k$��]b]�����wF�P�`7eJ��Q� ��-o�dhDn}}ML�:=�f��H|u�˾�P��v�Bܐ*�e��8�;���..o�H�Gr��x⺎�$3H냹�����������负��E����2��e\���'�,���-v��a���O���f�ÐXim��p��l������kjzO��� ŻJ���nЃi,fW'�ݜV7M�(�qM�#�����#�+*�;���_�/��Uy壹���G����s4� d��>��h����آ�nv�Ҍ����B����4�� ۴�/o�c�nZm��[̛Tu�������"�;F)4Xx�K�����J�m)-�S =�:��?��r�9.Y��~\�B���G� ^�i%(W�S����#ïw��<��1ɮb;돳��ܕ�=�QR~�ޞ�JO�1'pn��\�{8�*s�V������k�f�������Z��\��j�#ޫ�w�M�&��I��6 �/ ^i�v����l}�z��Rm��ɫ��� ��XJ�s�*;h���I���{V��!�\R-�q�����-��*�Ɲ���r��3���ۙ$�����d�B�u���<�q���Ҷ_⬞�m��1;r�?>�b���<�$6W0#��F�� ֎�8Eir���C� �H�0����[)��Ұ[N���7u���ә�"CǨ�D����QEhv�z������Բ�,*�����Ė�wˌ��ײ� ��I�{�k��N��Gwb�Q_��֭,PG1I֕���6�c�%�j;�dn����(�\։4�U�|�/ҧ�����e~���\_-1QY�"��Va��|�pA��d ����9>�&1��R�LyU��u5��sI�Ó����T�}ES�h�� e�+E�M#S]E��� ^��X�9@s�Zdp<>h�'��I` 1�$���S|�s�I �� i��gR��洒�1��.o-l���=�j��nTf�R�Yvļ��˄d���*+:�_�J>[�犷p5�]�G�îk)Tr!Ԓ՗4Y�eY�����,�K�Y:f��B���Z� ƀ�c���P���f��,�q j�I+@FUq�Ԑi��̀|�f���`���㱮�V�иV�U�7�C�?5�6�"03��Fmbaq��Fqȭ���0;s\�6�M\�.�q�Egn%�{�����k�Ų�<�I�������9��tvs]�y>e�;�Xw����n^9ݚ�Oa ��;\�����FW=9��ծ*��W=>�⇆t�ZKk؃����4?�P��5�����|�Ͻx��ɺ�w��³����'#��T0�ѻb���S詼_4���1�Q%�W`����^k���(��滿��ō���W6�h��p���x5�����s��L�\:�Ư3[�FL�9ǵYxwBa��1 ��n�������j�:�\���z�}:�#n'�tSq��<���Y�����wO��t�rZ�i��0��F��譮�֯.�������1-�Vj:1�#ԩM� �g�0� �+:����S�d,G\�*�ƫ,v�@IJ��5Hꗺ���5��s�q�������gkִV`>RzՔ�,-�����@k&H%�3圞 -���$�'��V���I&�ˏ�ƞ��1BXt����b�&_E�4���>�:�T�Y-��UG�j�/Q�����ݲ�"���o$��!��Iqt�0N�g�$�[�;y�)�F+@�'"��,MFm��M@n��=������V�2L6��F���(��W{�*Q��k�PyJr8���y��C����c��6�c�^�t�Q�����H�%(��cԤ�ܠR}+KL�,�-ȹ$}� ���rTr1U��+�m�ʫ��NV؉75���aKG�e.�ܞ����.�E�I�l��Ea��CMӵ�;4;��O3܅��|�h��H�*X��un\B�&9�E>�kp�[ad' b�|n�-��n��Nz\_�jś/ �`?���=*��U�7�V���:�����J�Zw��dR[< j�} �-dˑ��5�ո;צj�P� ����j�[�ٓ.���kEp-���n@�3Ҳu0�m�VW�b $�j��Y����[N|�Ӂ�/z�/ux�!>S��9�#�5�Q��N#�Kq�T�>�\a�S�oxj�/5�n:r Cc� &�U������/�$�5�]\����=�z�N����Jҁ1G&����cKR�M��ee y�Q�p�+?V����6�uUk���d��5ONյ�i���e����q��MY_P�,��x��z�s����/Q޳n�Q�]���G�P��Z�|Keb����&��l���,�R�S+���U/��k����ly����6��dp�H4�I�,Jd����ZUS�E [��m�-�1�$ֿ��"xcF���$2ޜ��Ұ��Y�y�zs�' ~j��>�5���& �ሊ��R�-Ѭ�a�x֬���@y@5�'�Ş�WP�S���{�Vl�em-ɴ��Ҳ�x��s�]>-����~�+��V��h�fYY3�ڹF�L���n<�'����6�#��?+g��4�yZ��6�lj/4�ђ���;TϩŦ��qfO�Ү!����z�a|ϸ��'��4� �x�Q��vsc��cI5s��J2�f>�� �ekrcM�(��^/����a�ucE��M�,)�{��,w��0��8�R�)��Z�b+���t�l�=��™"Ӽ[*���m�����M���^DVA��*�д=O����[��2��F����4��7���)�� �Q���u��jv��0�DeY�(F�)�Ě�Kz`q(=A�mC�N�U�R��(���q�h�ҝt��o�x�����qw}� oxn�O�)6�/��,NּY�Gb�,`�T��;W���Ӿ3��l�����hP�bNq�>��.v�8�~?�~F�C2���~x�[�t����Ż,�q��\�f�z�_�����^�c�V�����E�ʧ��z �3�'M��:���. ���M������kV⣩��j�ou��c��O��pGc�W-�j�+t� �eksN�[J�Ko,���Z��_Xks��-@��޳�`��1�%�� 2��m�\� 0@=������+>�t�Ơa��$ѵ}>��g I������S���M&�{�-t�kY���T�̽i-t�b������,pJ���F�\���.�re�U�OZn�����U��>Æ�O&�����eM�����%wC��1�4�y �/�4���̀?��4?jZ��*4�q�)���݅� ��}*9g�9)*z�N�U�dž�(Z��I��ѷ�kK[�Ƕ��p���r�7p~��Ŭ^�i�i����:��ֺKkvM*+�Q� ��ڶM�jr�ŵf>��G7Qã�x���FW�kJ��V��\+��F��ۍ$HH���}���[�i �1>Y8梬��!S��}�A�C{a � �O�K���e�"���;��1��˚���/��4_k�p<���$��ڢ-(��h����ͥ暷z}�V��J�J�-ד�AX�Wz���L��v;s�P��Kb5}R�D�9-�+ɻ���KR�Z�\H��0F7���e�_%�]���_¹"��!�ۜ՛��\^��Ƣ =�)�D��m�����w,��~������Ef]�n�H^��@�I7f\*��c�M�U�%�(OqZ���G@��A�]�{"�x�@8��&�������[j�#wl6Et>U"#������n�5��y-|�; �n�����=>�e��7B3����ha����o��k��߀I�3���+$gr��eqOS��WL��x�J��V���~������� i��� �֯5a���h��cڹ�>mR�o$ȭ���mKb%��ަ��Ռr̬6�&�5�-a�[��P��޵n�[I5%&?0��ZV>������Q�^C�F}�E:o�j�S}�����#V�#���XQ� �{�{V����h��ؕ� ���~���f���g��d��2}�_E�έ�X��̲(33��U�UsKM�' � 7Q�� ;�+����<���:���DBi�nrMf���w�>�M\��+��gl�����:%5M�š�s4���V-u]�� �����>��E�[a6�?�L��ɣAF �(Uy^�-�Z�2�;բ�m̗r�Е+�&�u)��%0��T)�R{VĆ�ԃ�`[�`��O�/�.��H�6/Z�NU��n�(]�m�o���Is"����y��u� u =�F����K ��< {�[)մ`��D���'��ú�j`�R3� ��T:i�6e*��y�8[�?�^%��`����v�֥��.� �[�"���2F zeޫ�#��k4��pʼ .4��M���1�������������O�x��J��!��3�`A]�j��;F{TDWe�Gz��w�:�Islr0��\ ZC��WI�[$��]N�WA��h[Akanbya�&���Ue}J������Q���P�8�8�&��Ԉ�T�]�Jr����n�<�ӭ��ɦ��d,Ƿ5:]��� gRI&>2ۥ�R�0:�mTC��MA-���8�t�V�ȳ���Y��Q�ކٴ |��8��u�lPH;��&G�$�`�Y��oqc�:Q{"y������"Lp��]�y2I���Y���57S. �f�L� @��Qʜor�V/FZmm��v�}J�u�/&�so�GRj[H��2L��٬�U��c�2�Q�-J��Զ��p�B�.y~i��d ���ch�H�i� ���+�ؑj�c�-ٜ�'���ggi��9�;Įcd��?�Ƌ!�h&���K�0�=�%k�! 9+uK�T���x��Ԯ^i �CZ7ږ_;�֩��[%���b�3�.�.㹗mm��� )�b��\+Yn ��4ۻ��y�卮}*���b��ߎԮT�eF���%s�� �D�v���2˟Z�[� %�'*��b�C�� }+��;�i�r�ƹ$K��g�W}B������Ep� ��������eU�?J� �\j�=M -�x3d�a�KNV(��+*��`�;�+gH���.����.R��m�/rp��5��5�"�(�M�{ ������[ړ�z V�^���`���sW�c#np>!��2�FO�v�m3��`�CTu}2k����u��NR�J�,ny�������3�55����>bc>��`M��VX@x�e�h�=� k�ku:)�a(ZH�5� ���>�H^��v�Y����t�3���?7�N�ɎR�c8����J�[���฻�AF �w'�{w�|-�x{ð�H�o�e�k��׀ᶞ=R�0��q�Z�R��@{ּ�59ԅ�B��V���0������֐�nV0��j����5"Q�ۻ�U��]t�Y�9�$l�*�� ��빱�x�Q���)�p�$)q$ n.9!ESY���m`X���t�*S�8��U���%7O��0�XI\c U�moCo͞*8�[�.�h'�j���s ���$�s�-c7534��I��R�ݴ |��m����ʈ��ҿ��lNo���`.��y�t'^so�[S�Opf����H%!��6�]����u��?{sg����5jȪb�j��x�QIjɎ)�c��tK���/{��G�mC��l�B��=MuS��ѱ�4Q����c�>?�K���Q�<��j]H@s�^���;�� e�i>rx��C�ܢy?B{���t��%hmt��&�� ���\����~��cӮ#�"Pb W�4*ɫ�z�wv=n��YL��r�gnk6��N�I�uUQ���q�~)�s�]Ng'��V�5K�ft�I�Ö&���L�X(���6�������JÅW�:]j�ėr�2�����*̾[X�������6v�%��FAb:Q�qҍz��kwZ,q\��U�QF�-0_]�h]ITl��� H]\<� Ѹ�Z��p�j��\�v#?JRm+�R�wH����yi��Elя��yo�r���.���� ����#��R��۴��h� {�_���Ϩf��]c-ڄյ"0}��;��#��v������;t�۴u"�yg�6�؀s��\��>*F�o�Xۨ�6�py�ꨢgM��jW %�go�zW)��jvЛc�������Dž���N�yw\�����k���)��:(�ҳu##Xa����u^�jR��x���T�<-�j:�i�Z���q!���;89�ڴ-�.tKq "@��r�Q�\�;���+H]"$�!K�[H6�dl!{U{�}[ z��+J�nce�ُ6<��S|E� ]b�wۅt�b�c��T�vD\�B���J��[���\8� 3�z�ِȳ 1­s^ �滪3jw^E��K�[� ����M&S�����W �{�����$���v5��~��>�o]�Jg�twS�%���Lƃ�������-��bx�Y�\>]nfh��Ɠ3�&9�����΅5��O8rg1�aPAd��彁RF^ݫ��o��x��w)o��P*w*e=��^(��?c:�K�y ��\�x�� v.NK���6^*ӵh�9���y��4���k,�'�� �H����h��S�R[<&5�e�QR�$��$�[��H��l�8�2�B��4�����e��q��jK�V��f�+c:֭8�GYX���P��P���Ey�n`R9�bëC |� ��L��e�}��)ٛF�R��]��ŋ6Ek�h�I��m�7�"��u +;�{D��V�>-��F[x�gR����U�����m"[ę#��]ƺ���B��X���ɸ�Z��i��&�O��^6����֊T��4u#b�߉e��d��,g����j�n��Q��!��8��^}��-���/�D��\�^��2 /��� �o�Ga䑐+�����MBI�y�̱�Ƕ)���Y�%�¶� ���O�f�n�/���������o�k4j8�FH����R�0����Q�:q�����tO,�}�榇�z���5�0`�����{iK�<7���͍��|5��S/�nn��``�~5�䌵1�IO[X�u�-7Ouk[�0���Yׯ.����i3�Go�^��� xv���} Oo���k���5��l���h~���[� �P���ug��? �(�������d�q��� ?�&�m?f]67�Pռb��.�C��pk�M�켛�x�"<}�ø�,�YB-�U׭:�~��:ة��6�s��0��M��BS?g�D#y�+��z��~��(�T 0�Ȭ��O�,�b;g�09�?[׵�kY:ߞ��0�=):��cjQ���4���'�GD���\҉�g����Z.�o=����g�8��~m�X���AP����ݑ|j���f�wV�5}$��O;N�b1��ֹٴ�D !r�/$�����4��-4_ D�/���Jm���8�hj�2���K��wl�u�O�ۮ�Fj���G&�"M���I�p�e�ni�Rw�4�v��V5!Ң���� �������O�U85GJ�.���%��zAen��rX�u9�-v�L}1u�]�y��ⓘǩY(�b��S��^�m���/rz��j������aO*�z̷�E���&����/�_S�Y�Y�6u ĊX�ʪMEmsH�)j�o�:�=�7qJcl:��j-�O�]]DLp�\��ݼ�vb'f�q���� ���VUԵ����ݿϽa��s�#��ū�6��j$A�� ��ߥ`����l�@��pkkO���:u���/B_��Oi蚟�=���#E����պin�x���O�Kd�.���UX�U��K�65��J�whM�@�=G�kX\Z�@f��c�G�*f�Pq��S&�̰M�LY��5F����ˇ�^��Y�i�s�mB�v��j}+C�ͫ��F�d|v�ZE)�,��Ŏ\o��v�m=Ţ�mi��q[�Y]i���,̖nz��3�k��-� q�Bь��͜T�GrT��fx#�7^u�m���.��� �=�>%K��(Tb1 a@� ʶ����-�Ŝ��;�V4��������w�Ȼƫ)�� ��{�d�`p�VuH�=j��CkV��jG��5SS���� �5WL��R���T�D�_b�J0�Ժ4�Ar�lu�y�G5�x7�p���=/�����0l� ��w�y�o���=Mrڎ�����y�9��ul}Eh�G:��l�<{�c������"?l�2ip_j+qh�pب<;��o~���sܙ$o+��=kz�P�$���P �_֗:H%)'e�J�[�R�V��+�Yv��ޙr-�%t�~e= Y���&&���Uk�;�a��Q[-ң�lӚ*6A7�V����y�n��ԖnK��YԎ}���lSO�T�R_0�W�=�o�������^8�I�jn��W��0�����d���ĆN��PzU���������m��n�S�-ό5HcXv���Z��hv�D-� 䉺g����eB4ﶧY��S�|Z*K���^O4Α#8�)�<�~�,�ZrZ�3o)3;bI��6�^p1]�SL�J*�3W)���W:r �H�-���2�VsjZ��w*(I!�Q��^҂���o.�%�0�1O�B̑k6@����qsrH�,�b�۹�Чl�~�[ ջ$��5�ŭ'���ǥaj^Ӣ%�;{:D�%ш �~���E�=OŬ�?��Sc��֨�j)��Ǧ��pc ������޵� �[Y�9�X� �B-uE�Z}���ߺ�?r=�g�bx�Z���66s����I���kȬ?;�#R�W�����RyW9En¯��w1�R�Q1����=�r�6� �a��팊9C:��X�3�^��j0x{@�� &%ʹ�j!4��ҩ���w��>� �S�kt��ʄ t�v�ᖳףҼ����-,�8l�2+��BK v�C�T�cw|q�$Wq��6��H4� ��������W�I��,Ǣ|@�t�˩\̈����+��-Lj����<�r�Gֶ^��c�K�������!F��m��Il���Z����1�3����3��E)N�+H��5��� \�RT���ZZפ1��I� ��i���?�q� U�o4I�j6�J��+F3��BI+3j�V���i7��j-r���Q�Y������:N���P1ϖA�Z76��M�*x~�$��T< pj漳Ob�S��9f�zF�]�da�f�i��;>>l��k=2e�Tnp*��5u�5��;���;I��Mz�σ�=7K�]բ�&�8��Ѕ��=�*��ϩ��$���T�ީ5�m�Il�A�MY����d��-m�j)༾�n��s��NQ�7�%6�˽{�b�=����]��A�ii+���%��5hC^Ab� �¹����]Eh��EK��Wc}nMc����b�Dx�=k3Y� ���RA�5CTӚ9�R��*�-�>��x_QV�|ch'�pO�Yʢq�sEM7̑��k�T����Z�-W��&��_>A���‡#�=m�K#隁$����k7�b;V�t�#-BU:�A&�__xZ�f#���(c���ְ4���Y���k��� �����W^�v0�ѭ��x�EI�����kk�"m9/�E8�)ّ&���eA�^ErLZt����c����y"�U�[�����+�X�P�Gᚚ��^�Mk�2wi��e�LҦ�h�%�~����b��8_vPӮ���Fă��j�캞�i�S�����/6��;rEd��:m���V%���8�7f&�MՊ�����i'�%rz�zN�kr���S���i�%��մ�HF7�Oޫ�N��H�� F�r��7���(�Yz��'�T��v:.i��^0���cҳ5|렶l�SI���[6���o��iF�j���6�$��4��`�W�$W���RY�����Z��m,n�5��j9�P�[>F U��a'�5�UC��^��_��o��m��#�����4W�eԯ�9$A��LZ��ћ?Jk�Z��+qk9������˓S���5]7AQ��a��k/� �����?pVյ���*��-"��E캍���ӛg�� I���YY#��l:�͸�4�]��=� K���oce$[� (��zT��6�D�1f?2��~���J2-��j'P��?i9��Dq�xkRү#:�G����+�����>�nd����R}^��c�?y�%�e��������Xp*jS�����T&Ӣ�Z*m,�1Y�:��|�Y��1���8� �{x�K{;۷Y�e�=+U��y�ljkV����K?P+!n�BPK�j��^˨����V���hz� ��H�=W���ŷb��T���)w�I�� !����Eh�]�Ծrܜ�j�ּ)��"�M���+�# T��/��|g����Mu ���IX�wr�wQ�8$�Bk��uۋKamh����+3Q�K�U$��*�K_�<��0���� ����Sh�����.Oٯ�X�Jo���{T?i�������Am{2���b�ǁ�5j�fe����{آ�����F)AhmyvZb4w$+��K�^kY6[L�H�ج{�Z��%��3�5[��F ��q��甊�)���ne�+>p P�Ԍa�`���A$V��p��n��4�8�z�(�JQ�j�U)!y�.i���;Y�c�Y��Eu��sD�%~Te���)�9)�זQ,+ mҪy���m��U���E$I�EP���)�rO4�+#6���m9bS;y��x�l�I��X���� K&�:sNk���~�{��fhm��q�d: }�ʉW��a�܆��,�zV���*��ɩ�Х�&i�h�R�4��(�wVt���Jcޣ{�$$��K��%�\�7���� GL�mK6�����Ҟ@~BIf��x��4��a[�2��Yng߳�R\ʑ�����K�[����@�2I ܎����KiF�rW{�.c���9�Okzn<���Q���J��:�iQ+��^�{E$idֆ�b� ;(��Ulm���|�^1�t7Q��*���a��o(�*�- H�y�0�C6y �f�V݄�<�^��H���7Ӛ��D�~��զ����ɕao�A�����6�����s�4M����3���-�ؗ����N*K@�ob��C�0O\ԯce<-h�g��Ϥ�ڣGq��*��k��D�Oz�0�GD��9���F�y�V��R�W�ʰ:��ה���hKiy5�[� u⺔��D�gE���]ڼ�t&���P��G|�ܰ��X����;��}1t��9cR�h��uD>�Vh�K�z��rlm�˖\���2���nf(�8�겙o@����O�&��9�z�O�G$���š���-$�ˊȓX��X/�D���d2��T�2A4�/ Ú�ʛ�E���*@�un/�> �.��y>����W7�X\_�.]��q]U��iGo!�c"���}��� ,&;o�d��*�7�t�;�%�e��Ww$�t��5$�$��¶"Ԭ����m��s(QJ͗��>�A�! �U��d��l�T.u�;����� *KY.<��c��+t���O�lk��3�d ��#Ҡ����7�I��{���͔G�\u;�b� ��'��pʇ �x�%8�%N��6�J��~�<��r�Z���i��ePx�U6���0v��Z���K���Z+��峊����(�N�K�$;�O�����ֵ��V�u3��1�t�-X�����kX�z�9�f|�5�rh�Ѧ�;�?��e��zG�摳��c>��Sx���6��_Ʋm���כh��ٙ{��G��T� 5���$�ҧ�kC9a�uv�m���v[�l���V�C9 � �1��C w�Q����w�|^���d�"wW�k'R\�ʝ5�GUu�j�wL�珔��]2D�[��drX���k�۽^�Xc��Ҳ�#Z�RGʸ��?=�� _^�WkgiۨҚ�H�n�����QH�-cW�u]j�Bg!A�zWEaa�x{L .�s��g�.<�����6o�Kr��s���O�wOSK���Ά��b8�g�@fk:��T�?n�BG��]�l����ևitO��]�\F��O�����;� R҉�c jzTZ�ͥ��H�dP����$֭o�G1��k/X����|�X�(���P���`Hw��L���eYJ6 o28��$�j��'�T�ҳ4�CM��Y�Y����޻? Oa���m@2��E�9�ҍ�Z��6�h��)�!�^w��#J^�n?xs�Z�?���<>�+HWj�Q��ԌW:��[/��QQr��Qs�h>�,�2>��V�1s>�;�N����T��X�!k��۵V�^Kh ��藓��’�v�.6=w�wPk6S�8@ �,i6Ztڃ�����#�W#�^��R���'j5�El ���^O�$�����$�\)�Q]qN*ǛY/h�2.�K�~��?*��W4� ^�S��d��P�Zi����>e� Vl�&��ݣ�O��M%�{�袴-,6�:{ڇ���)���ι�)4�-�-��w˿'=�A.�پ�qp<�1�J���1�V[����Q�b��R ���J��K�4J5m�iWtq��5��$R0ҤfT<�5�^jZ����70�é�|ӜSOK���}Ys�_�6N,�� ��f�+��k�aqp�܏�k��XocH�-{':���6C�y����W�g��>_j�_X�5 :[��x�|�T�O�\�����S~��r�"�f���{q�>��01�+3W�,-�o�󎢵5�丈o���=}�AS� �I6\&ܵ"��7�s`��M^��na̩!���bH��9�����lLB�9�^�&�R��o,�ܔS ��j[�J �p��a��U����������n�+b@<�Y7g�:�D� ld,ˆ#�j��&X���z��Š�i����~�a���M�)I�]"��B�4�ޭ5�i��ܜ�zδ֣����Z���:ɿ#�5�� I���޷A�ٺ�Z�}HK/�>qؚ����PGҡ֒Ր=�iY�BSI��k0�I�2)�j�7�b8 ��*/��_<*�ݴڸ�x���V�hj�Ս�Y�������X��c�Y�=�*r�88�z��\顔�pخw��d����i5u "��T��'y�קQS%��V�Yl�s��U�,� pqZ(�7H�o�lj=�S^00:ի9��c Uǭf�.��횟L��\$C�'��cU=6�i������V��Q�ִ59b��C!�Jm��@��J�iܩ<(�<\b�'����C V���`7a{�) B@��O QIHP�����_}�X��څ��C8�� ��t��*�MS��~�5� ��*�尧$iY�w���;��C\���2G!\t"������F=y����c�ǐjX���Mh�4O \LZI�$)㊳c`b�tf�v TD��P\1��͈u��R����K���L����hN��mǠ��Ρs ������%Y ���թsji+5�:-5em?�#�sX����2͞A���u �$q�;�K�y��,��r)�s�s�����`�K����osk����#�ջ�M�O���O�V��$�`�~T���}���ݒ���-����������0�|��ZLg>���]\@JIpz���x{Y�����i� ]1������zV�5��<印���|R��J��:�n�?����Y�w:���A)������[�������s��#�5rq�.ث�ݛ�H-&��rx?B��/-�8�f {��⥟�~!��� ta@�n�g?ֵ5/�Z����i6}�T��ܣ�ć�ҩiV�j׶�z��ml����>Qֺ\9e��ƭt㶇i���j�fՋ� a����2����t�*�{@n���kk�����(�1�qЊ��o ��m� �j�V��b�;�I���\Z�F8����;H�mSZFԛq����Z^�`��,n%cnǙv��z����B��~H��Z2���6��� W�g��.PB�M�y�5 �5]6�(n#��?�X�W���7�÷#"�%cӲ��gruY���[�Q�@x�h�h���v�gb��]���K[}?qc�����_G���dl~d��u�*1[���%��d�n��h5$�+|�� ĺ����!�?�1�Gc%���G� c�Ե������2�z)4�M���H,$V��B�dis�.y5�x�|=�څ��ú|�O�8�?�r��2I�BW��\�w����v��I�62���r�Q��Os.�������$6��H�2��֖�,0�c|�c�Xm�-��QK�Ɏ��cE[�ngCm,��$��*; �֍��a�&�� ��AmoV�|��§��a�_�������A�C����꽝���J�]LkU�Փt�Y���Z7:=�����겁�`rjͨ���E�lH��Y��Y��D�!.ɥ[@�]ރ��:M:��J�ɏ<�W�[=7W�^�� k%F!�� �w�ʪ��+*�W ʱ� s፴�|Y����� �}�N�N�SS����r��U՚�N�H��2�ii��f:�+ݣS����P�ҍ�� ��mI�0�F4/-�o�F'���ae�d_ͨj:껡�|���zWg��#U�-͇�o��PW�0`�F�����]��9<P5���R����\�S��J F]���k�b�#�z��ƣ{u��љ#�� XڬW&��T����C�%���Hl�?��������ƴ�;���5�B�����t zG�H�݈2sX3��xZ)oy~Vߍ� wy�K�K�r�ȟ�������=�mkm����w��}�au���)�Қ��b����"���KmOE��}b�# �!�T0���+��V����\��'�����}��l��U��++q�Q�bt��X�t=2 x����Fb')(`O�Q[�NFa�ӑ�u�I��.�K >�t1 ���z�����,mn˻�n�ӌL��'�� ~���H��/aU/49�`Y�ٌ���t���yma�nù�Y2�N�֜���Vc�P��9h �(�eѠ��;��]�;u�����U�1�q\�� �WN�}_P�N�=k����n�h�Q��Fn���ָ�ӮP]B����nyǭbx��E��)���bL��*<5�>���df��d�+����j���~m�B��$|�����4N�]����پ�iueu�YX������T{�����f�+c�Qk^���vԚ�b\��/��6��Y|�Gb!�+?��%�Siv�%���$|�{�P����qP��mn���Q_�mܵu�o��a��FA�0Mr�MU����dWO�_�-B�7�*�m�P�,��)JUugmw�}��R ���==�Y2.���)o�k���)�E�h��[K�Gd΅�`��=񆖲h���Y���Ƴ�i�[�D��Xx�fm7��WE��C�k7n:W�x��_����C��f���E�}��\�|D��d��9�9$�&f�z�U��5�Ր�[��VBI�Ԛ�\�j���2�Ϝu]'�6��hմ��h�c�t g�5�x=_�b� �K�*�"K�6z����׉�X��^2���2?�jM�.�ZA ��`���S�4��5q<��Ct}F-R�K��u�y����zf���\xw�ҕ;��0�#��\/��xW�PMor�4q}�w�l��Z9��Ԟ�L�� (< ��1劕�i���{&�t���{J�k��Wf=?Hr3��ɭ�>itx^���ǸqH�d�'������b�8��VMZ�[?��R�ԧ��!db�i63�-���1��֬�x���.]^&��0�S�A�eӬ�ٯd��3c5R�PԸMr��1u_ xkN�{� T�|�Μn5�ue�ilmb/!ᙻ�]B�NԊ��:�O0����Siɦ�~u�w@�|�W:Z]_wN�O᛽"�5ha��P�z�]��2�.��|1�F�B4�Wa>���?�x��o�,�g��j�!��+��*Ơ����8rt3�Ƨ�kSo�fK�L_]J �\���k�h��F��� ��}/W`�i��@�b�,G�mǖ����w6qW(�h՟3;�n�f��� ���/.�H���ѽ �B��M���v��Ï��qZ����Km,Ȟ,�nU>[h\O�9%(��L#yr���|S=ݹ���dId��'���!�>�@�?�#�|J�I$D��t�� ���z��W�m�� � ʛ�w����ы�#����i @#�-V����^9n�(�<���S�г{w[�6�(5�t���P9��Z{I^��2�&���K�[YCn�p��66.&Y�<��m2�kC���k~n�1=���W9�'�[G��?lm@Ȭ���N�U��NF*ǐ��}� V�U2�\��/�H�J���n���}���,� >�m�ȭ�t'�U�� �yYF����^k �H���>��l�1� � ��l���o��/%̑�S�E9�hZ_�iBO�IP7P9�`��[�^Q>�!x�r����#hSoRŷ�a�<�f�b��ԚO�u���}6����+��]�i�S���e\x���_*gU�£�I�n<����g��XX[ dc� ��Aោ:�ƞ���x�d�� W�w�f�������A�S}�~��N�_��oex$�~�=��O�1؏gN��\���ƿ ~��}zX�J�z��`� �i)>��q�s09SQ�7�x�a.������b���kg�_ ��"# ��w� �'�i�N&�ka�$����4g�c%��~��JձAst,�gWA��i�g�V����)-����c5�i~�A"�)U�b#��ӌd�ylpT����6��]�P����ki^�m��s*Ơ�X}�Ue��EGC��=jx��-it~N�MD/wp��G'�� B�v�,��eÒ��K 5V�W���Y]�F�6�$*2O\ �X�%��B)�����cWJ5UΣT�Jk���VzdV3[xE�c-�7��N��Z��JaS���q$�CdV�%n�v���B�]�at�{Ek�C P�]�����+�zї�Ŧ� ��<"�gMr�(�#�H汷�u,�������B2�l��q��3+ޒTs��mSOLG-��� ��|��kn��*ǀ���븭.%�# �P+�Ar�)SUg�E���řNI�f�-�(Lp��< 墺� �6��ֶ��XY.d8��.2IX�rVг ����9���)���:��or����ڛa(��w�ҵQ&4�����D��Dnz��R��2cb[�G��R0�^��������ڥ��B')]nd� vr�pyj�Q��{"��֫�o{�5l=qH�P(���湝���u6,�A�R:��xu(�6�r�M�ȼ��mRl��j�yV���Pڔ ���b�y�����p�nDb��h���0L7r���e6᱂w�s�ҙ�m��u⟭ʒF ���m;SS.eŒq�C�j!�ۃ�JjZhM{]#?P2"�B��E�{dq�u�6����I>T�jZ5��D����R��/K�Q�1��"@<��#/���ү�d����*���'�z��/A{.I��P�O��%��SN?�-�)�g5��j;1�:Կۢ��V2�SFΝ�� {���Tyl�X֔p�Ag-���j[�1�<�Z�:�d��7}Nj���-&�.ݻ�<0�|��� Q�_�b��L{�,�X��'����/��d�3�?�l��^�5�q�� I��� ի]n]V�f�p@�i�"�NR�g��\M���0}�[��6�k r#���������\n��57�-�fL685��啙��ʓai�Ę�1p�#��oX\�l� �M��s:�s��SQ]��b8NH�m��T�cY�k����U�k�յ?*�&>���-E%�a=�X�ø_w�TљTI�����G���J�����<��[P��e>��k>�enG2����%+1�Iĸ��J@B�qPj�.��m9��W/w��76W�G����� t:Qz�J+�R :�K����F<��I4�?f��=M>�V��o�Q�Vzܼ�����x�q��KR�%�۶*���"��W�X��6�zb���'��j�Kk��O:���>��G�M H�6��ڂy{���ѥ�"�h�\���?� &�� �Ct��O����]*mQ$���"Ԛ� |5���M�{����ϊ�)�m[����������/�ҶIr�r½y�]���������[���j G+��Uu}"c1lx�ѽ�TPY�K勒�F5����T��į=��I$N]�`j h�/����d^~@H5j��,�4�Kt�Ck��5I_=�S� RB�;�t�(�h�F�� �C� ĕ��D���t���V���Iؘ皂�u�g�O|�Թ%JN��ul�x��@�����ߌ�9�����ਈ��]>�n'3�DxE-Ǝ�;� //��ԜK��,�*�N���oi��ʥ�eY�0��܌d�]+\��Z��<�,��xQ� ��۲�l���H��n �^ٮ�TӴ�=ZkV ����mI^Z�Nԗ��4�𭾉��֢G�������<}N��͋����L�}?�v���w�S�F���A^���i[��.b����,[Wn8��S���J�ֺ�:�Pi�;O���ˉ8 O^�ꖕ�� ��gfS����� �����l��/�$��ޕ��o$7b[����ްI����=M�F�vP϶�Y�,�m]ͽ�|(��I���i*4�e�H ���z���w.���2������I��1��:o�ڧ�om/b��E�jd��7�H� ɳ�4+�^{ *Y\�8����ԏ�,� ��=E]қ_�u�����C��4�Պ�'{���%��h��Њ�m�i�tE/'U��,�i�o��'�W�<9=>����ƺ���_S��5R0 K��@T��u�Rya��$85�C���Hv�㚱&����F2©��G=�v���k�͝9=���ܕ����|�U&��d/q�Y�`����������c��jo˨B*,dq���?�9��w�3yӶy�O]rՋ����i.|��̎@=�G���4������8���R��A�kI ?'\���,�*s�^�5�8�K)yX|Ĝ�Zl�'��Tg\�����:m?Α�a�j��XE�C�}1T��.%s<���R��9�4�m�s��9�zN�C&^N*8$7S����,#�F��=5��f^�XYy������bs�:sH� �X�#���aa2���j�)Ž��t�xU�+�j!������]�G8��W:��� ������"�����g �-ު^j�٪�r�lxw�oĿ� � xV���B����a����1�y�}+ƚS��2��*^+w��^ѭ8�({og}M8n�o =qQ����Z�,�7�*Z? :��k;�|����KK3g� �<.e/�����{wCw�rM6iZ;c ۜ ��->!m�� }�Y�QJ�v��P����3*~8��$�'�~*9�n"X��Q���Y�q��*���.̥�j����3H�%��8�CW,�����Pq��iVW�d�P;`U�X�ە�.��m-�I�x�5�����mC��jAo H-�r�NŘ���q�Pն�N��{9�!g����M�iQ.ù�� �~��)�O8�˨�� 븚��ͪ���������7�����_qP�sC;Lc֝���)�.pp(q}F�!����2��$(.�`籦�g�o� �t�J�f��e�W?�Z�b�����k�a��_\U���a��Z�JV���-��l6�Q�b�7�������'��{���<�"[� �d��k v�܀G�QP_�V�^��a���E�VBs��Dږ������L�������G �-���O�_��K��;�m�o�zE���{s0f!sB�oP\��zN�{m�/�F�z7�<�}�\���������X�S�W'm����'Pe���ZI��Zm��\6*��(�5(�X����i�x|�2�j�^����,�D��-!"|�ȱ�QԱ�J��U���W��tRl���p�@a����g��/�Ⱥ����n8\�]��cvy��R�m&�<�y2�����{���|7^lѓ(n������O{�Մ��bKg5[P��[g���՝I)鱼b� au� �au���V�׋�Q�C{�� rp��Ⱦ\�1���y ��!;{�rq���; M}oa&{�[?�hYk�,&�I:�m��~��*��� ��q�э�\M�e8��F��f���L��V��G�^�[k�U�߀+�K�I�������֭�����+� �(���Z)t!ҊZ���jw�M5� Y��WUc6�g4i{����ٮ E�ıY��.d�U^[���F���!��'��� ��������Utl��WО��%��א~����sr!��dg���<9�^U��l�X�j�!�#�yN˞ �)TrwfT𖖌�_��-�+z܂�>k�_�M�H�|9o%ȋ`��ǎ��>���΍l���'��H7Ʋ`���k�Һ���>�ě@JoˢGK�E�z}�����FC���$~U�o��#%���O {W�i�,]�'`{j{��-� ��lT{~iZ�:O����b�[I�8�2?j�}?R�o����q�8�i� �?�:~��~ ��w@U"��@���U����MN�ٕ%��B:}=�����V���:�`7�0q�5�?�Ƶp�\[�aеe���[�.�q�,�޵�ǩX�Xؘ�F]�z�征Q.[�mt��9j�f�u����R�\ê��� ���9�fh�ս�ϗ~K:��9�[��?I�4 H9�s��=�ME4��%"����|�L�0�w8����*�������~l�Rֵ}3L���΋�q�r~��d� 5I�n��2�+��t���ns�M���mJ��-,\*���\����'k����x0h֗H�� ��9��3�U)=YN���k�v&�&<#�]&�.���Q]�e+NX&�Um^o �pn4�0�`r���R����)���L�;�>d#��Zi��Λ���x�_��]!��?�SF��R�5���r7k���U+Is�00: �]��%�YA�Ә�QY(JN�n1j,��}�(�]��Y �����v+}s�˪i�^B?ލ[�j]��]i�e�T# �{�9[8E�+�d���eb�'efgZk�]���GQD�!��QI���瓎�i�)Ƣ�����kA��2�5���@��V��#�� 1�Fd��z���]��oJ~���ZL����#p���T��w�mgj]s��Ҷ4�;D��⿼�X�i>t&�<�ԅ��6_-��K���������G3yjyP�k��_ ��r\��HF���"��,� ���پ�t85q��r���7<=q�����v�se��@���V��<}46�$ (�6NI�:޵�Zi������=���q���c�/�b���Ŗ��'F³{�S�7c:�$䖦]���;�I�D��Xp@�WM�A}���ٶ��v;�����"��}N��Ό̏��p)t�Xy�����]9E=��7?x��i��\i�ڧU��"���g�ua|�٘�������M_D�K�2�nu*dh� w������.V7'�� D�۳��+S՛1�x{L� |���7zи��K�-�]�6 }�}+��Ӭ�� �ƻ���#^���D�|����_]��z��ֶW��G�ZBp�����r�S��N��^]�ŔLą;�e��K��Zu����aU����3��u�|â���34! ���u�|W���g��6����|�t�ZV�-r��2�os�����l��bo��ַ�xl�!�Q�c�E�L�%�XiKt��J���\�Z�>�(��}*���m�#'b�ip�v-�.��Oj�oq]�Ͷ��Ȫ#M�u���&�$��q��v���H _X8�A�"��.�2��F��mc|�ag�ȴj>:�MI_D�E�5�m��_Uy<<���������Z,v: r��f:����^�SI4����i:�R6��'v�X+CG�}��l�Y^��`0Er���Q�ۨnM�cֺ�|A �K8�C��%ˠ��*�9�O�w�^���w{V7�� G��+�6���?�Ȝ���6�NmL͹\�u@=낼��4��{崰�>f+ڳ�:#E(�{���@x�4���E� �(��q�k����s���j�T*r8�Q�Z,�� �Fx�ޮˤ�����ȑ�r�3r+D��db�7%4�9}/��u2kP��.JaB��V��;���{x�(�~� �ӭ[���yXl�s�qҤ�T��e��8�r3���\lki�y��yԭ�Nxޮ��+Ŷ�%ψ-��"3@���ҷ�]Y�ޏ��֮N�#���Z|W_���T|Ƽ�X�e.�/m|=y�n�0�9�zD}ݺ6��� �a����)��ve���춱;pv�S����:Q�nt-k���濊��L�'�Q���+�o�]�E^�ֲ�,��C�]����������j m���bFYI�����2W�I�i�(�E���qyK�Q. ��;�[������{U� A��ӡe��G��N��/���:�ӱ{�$���~��a(�����M����wj��;����Z�a�{�2=���+�T�<��]���Z���}x��9��_��plS���F�eJ�VKc2MsR�C�;N[F-��1#����u�@��csu�D���T���6�)�^����^�e�=R���Fr�j��b��糺��~ ���WE<�v�W�ER��w�����V���d��J����M�s1�����S.Ր��Y��K�7O�O"�漟H�q�T���揩X^H-�t�N�N�R�`�r��,n7��c��[U���]�̫���o�{k=F�R�����v��W�K&�)}>�A'���Q�9Jמ�� �dhס5�� ���r}1���5��MzMOH�V�.L[Ol�=��Zz�2[j�;�n]�n�F�}����Q��ڕ�ڻ0��Nm%r����sAv��r3[z=��^�aY~��d}�L��Q�lݿ�T�M�Đ���� l|�}j�V�Ν)Kޖ�_s�M�D�l���9\%�Lo�w�c\����5�!W �sU�v�m��i�M��_��i���-�@N+���4�&�ϸ�K�y�wW�2 �o9�e�+�R@�NJzf��r��T�gE%�Rܖ��\�P�]4rIHϥV1)Ƨ�F$���+){��2�OB�֊C��w�MX�ԖX�2�q�Y-n.fE��kSO�S��H�R�m�I�nKk|��-W�ɷ�G �Ef][K � ��޴4s"9'����D֦�%�kKy4q�hz�΂�e��Y����{5g8���m����&C��b����9)6RէG}�6Fz�v�D@P��Tՙ��*s�)� ��B�w�tB�V�d�����*Ϸ��Z|�)���� j^X�8;ԩ4�$���Ȫ�k�T\c���b�.F\���N? ���NzV���Ȥ���.��l`v���Д�����jIo���V��tv��3ǟ-x ���1�c�q��N+����X<�����:!&�5�Kt����H��I�.m��L�O}=�,�6犪��]��8$���T�:T%Q%c_K��('���j���]�e��*x�m N���}wV0Z�h-�qڳ���I�r�1��,�12����{�K�*��//R:�5��ot�8���V4c�rF���Ч�^�ׁ�O�[zu���<�F[��Ii�������w}��Cnf������V����WVF���v�UpES�Ӟ��`2b~]�*����y����zԩy<6��{������kj�md>ͪ�$ ++K���]��P�ˁF�g���9��WXO�� �� ���~�2�kS:P䑱���e�L�Yx�[�-a�;M���/�i�$W ��uMc�ߛ� ��J�т��)Nz�/%�����>~^�?O�V�u9'�J��(>��&�qy#%�e �zUѡ�gbM��+���ך)��}��-�Yn��I�I}}j�q�@5sI���aou��7�� �zv�}6�򙙏�����t婯��-�vB!_�#��, ���g��`�8�E$�?�J�ks$�m序4t��<=��N�5�`>G� �Ď����aR l��|B�z�����rp������/��T��Z��j2a �Xn��y޹�\Y��pu黩=j'�{�֕8��ѡg��7�J�_6Y��ֵ4/�+���V����'�gX��O�-�������봍Z����$�+���xϵ8��F��R/{#���|L<8��5��c1�z��? �~&�C[Z��0�+.3T4��N�������m��c�0X�/�|~��'���N*7[��Pݽ��_Jv�x�o�^]�O>݋2��Lf��$�Ew��/BԿѣO���ړÚ�E��M��#&�U�U��h6�=⎥��r�Z(Sy�s���+謤k�FB��%��n'�/Nߴ���R�N���:S�F���6ےl���/�x�_��H�p�0 !<N3^��x����9VBS!���>gƧM�270^:�u�������zr����J��DȒ�Hak���|¸�wS�?�u�h�r��8��J������X+�������DV�w��*R�Jr�����D�FE����C\�ſYhSC�i�dO0�(F�=+����� ��_��#h�a���,pO�x燵��&��m\i�iw3H�F��┹R�Ty�Iͳ���˥����9���\�lo���# d��)��Tnm#�m^+B�A�ȸ�(�ȥ���OTn�4�e��|Eg��j�r����d�]�� ��/Lп��6��5�F1�+��α/���Ɏ|��T�5��R��)-�ӕ���Q�]j�aO�f"�j�I��t4����u�$�%͖�s����7|�ҟ� .}O]�%�P�9ǵw��焭�I��s4dQ"d�IFOC���ZQ�Z=�$��đ�v��;k���%���{T�^�u��R+-�����V�I|s�i��z��d�c'�ޚ���4oQ�]cᯉ|(��m9w\�vnw7A��5Y&�*�7'{W[⿋~?���隍��惲%�:s��a�-"i��J/�� �i%/"\�A�ɜU��Z���+;V��?Fcڌ$_������h����7���A�W �x_V�e�%X n�H!4��Ց���n��x��U�v���� ���mP�7w$.:�U~-�g�ƫ�o�xn��x! ��('Py5���I�c�þh�-�S���&��&PΠ�:���:e��'q�+MF�Q��PU pc+�c��3FI!3��ӜU F����Gž�:B��Q��aɪ�#��jTd�SS�n��<Ѵ )�=A���b�cF$�ޡ�V�p�J��5z�{1'�4�)�gf��d��o/�>1�f���5�X��s�[�H�[>}�B�O~曓]R���v�v#󬫷�I����Z�qslq�8�QC=��P��h�Fާ?���kO��y�*mBd��-��� ���E ���� ]D���GNj�R:.�#��$�� t5�qyqq(�%���.�e�70��TR�c1��'yjmF>��izȴ��|��3M&��&����_O�M�⫂W=+O����� (Op++˘�,]�hx����nXgP����(���� ��Y� �#���5'�6��v�}�"��D��4*�6�4��qڧX���[���j��s�;����K�����T�&��i���GTژ��0��N�n�G�,'�EW�IM�4��"���D�*5QM=Mn䬎�'�<&�i�Ɨs`!�(;�z���{u!{�xy:f�5 j�I�̀����Ѳ��� �ǃؚ댓W"Tn�E��g�e�,v�剭 �*����zG��r���o2�����5?���ۻ׿��Y6�ڄ�*�ܞ�PP\��"���I��Y�<�y�����PԤl��o���Cv��]��*��v�3[w�i�}z#K��L���jp��N��*�Χ��i�W7�W��!v�2Mi�h�΋ 77�%��c޽��_m��\k77��"ݎV,p;J�|k�Gym�I$ܪw.{V�`�h�*X�b'�+#���/nn��C��N�4k��uPz��*񥿜�A��S�&���� ��̻R4�$zW+�c�ܣcs��e��⨵�X7�� �c�ч�m��K{@�нk���~��w/<J�Y��F�ޝ|��E�8$~����ɌG-����b�k I9hz �RХ��z0��|���f�x`ir-����I(x��5�~���GU�|6�����fR�rňcӞ1�����þ)� Mtȇ��a�>� �.[��T��C�� I�&���d���"$�WG��*z��^\,m�)q��8��jZ����de ��o�PM�$c^Q�o'b��~�}m��m��}tZG��%ͼw� ,l�݊�����O^^ʒM+Fm 8ۃ���qW�"��u&���(@��z�q�7G4j�Cc��k�~�LO _ZٷqF+���j�ؖi���_$�=S\���?mRӁ��� ���j�gR�+÷C�P�)lkN�= ��3Ӵ}.K{o�%�=ܒ�b�4أ�o�5��Z�\���e�_� 7�紽R�j!��1�j/�8��4���X� �B�R��۹�}�Z@��iG��VD���g��A��Ȋ�᭟�i�T�V�xu�h�H�0��Ȱ����o�5̎�#5���Q� �v2A�9QOS�*e�[����N��O���]Ҡ'���ƺE��л4��E�?��~�zv�� �qT�����L� ���+��\�9Ƭ}��R���[�j��Tw'�'�1�l7��[�MԉEo��oQ����R5������+9�+B^4a�9^�j�AӖ��>U��D�Ȭ�������T�_0 ��H�?�3�/�-��V���ۯ�#>:|�����z��/�w�A�4�Y����D7}s���r\��N:FVGiᯆz6�tf�;��Ȝ�a�z������ 6�O+�N���1����Wg���n�2�`X�֌:-޵�/��*�\-��k�7�U�"���+��j�ʖ�n����8i��Ÿ^i�\h�w���)��Z�����������5[Ȣ���Z ���'�f��[[Ȧ�5��Vs�֓�pFz��kErD�� ����~|<��z��:��� �������o<�k#Q�W��B� ��+~��x'Ǟ�-.|�w]:��xڃ���M ��‘p���8�[pk�T��)I�<���98�����K���nu�4�0��-�V�����b#{5�M���K����V��|7 ��i�,��c��^S�/�^1�1��� �h�v���`�q\� 0��4�Y�����F�R[ ����1�ִ��. G�Vb J>�}�\-���mcM���u9�e �mf�/��3T&ҼM�C�]k 1�M1\���We�J���ڝ�jv�g%�m'�W+u�a�� c�� c�;����=�s �Vlw�\�uM=bR�@���'��y;Do����`���q�c�V�m�og7��Ȁ7̤�ke�gh$�� �q�"���8ҋ��3Pw92�Q�%�,B��k@iZܶ�X�C:��W�k�{�i�FF�˿���+��g�E|�Mr������s���'��R��O!���:�{o�"E�b������>���� k}*���Z���v�B�h�i@۔� L�6�*Q�\͛owh�-`m�62��c�f�����!<�늳�_Ma :���0>^�k.Mr��*�mF!��-Z".�|�aڞ���Uy��Z�5{-B�2� �UK$�o [,�"��GZ�����\�b�%L)\v��%w�51 � �c[��Kh�dx��� �0x�-B��ʃ�m��%��dE,~�`Ui��>�&��5�#@�ck�eU�<�9��n�ⳬ5��*����:���Z�j+*F�+Dh���[�!�nC0�Z>�潿QbѼ��B�g�4F��U9��K�b�E�B9ڠf������i��޹��j��4�_��ɡ�r�J0�����66Zօ�$x��N0��ۚ�JWv؈RwV7�?�9��|��9L�z�V �.� �^�4�9]��)4�xk�q�N[y��Y��F~�+cD�u�5�e~ۤl�ƶo�F� �e���Np�ٌo:��^�W���-�"�,� ���?�d�����e9�x� �@с“ޜҋЇU=-C��?i�i���������9����k��$�v���Uq���^�Y�_Ό:m郊��5�|����q�����|�Ò�²�!��{he 5�vqj�'�ZB�`�MK���=0�U���:���*�٫�x�S��I �?��j���_��[1S�皯��W]Ђ\��J�>��VŖ�c�ٯlYK�(#��ٔ�=���x����]i�g� �?:��i�t�T�����w/SZ���:�6�`Ts���9m��^ ��Y@Ĭ�^ڷMA�T�Τ:mG�萵����8��&�u������v�I���U�_����t���l gh�?�eJ�P��@n��^B�)�ݳ���{E�So��&�I;>_Ɩ�K�Юw\[�#5[��L}!-�W�$`lS���匏<����D���P�5�ٳ{icn�G���Q�0U?ڎ=����jz�b�0 �!��*In�� E�2[��}�э:V���� %���没ק��C& V����[��J�ʟ}�z{�u��Y�筸\uR*\yV��NQ(���c1��LblU��j����^X]�#N ��{<�}��`G�k;Y_+}�l|���$_Z�9U��rZ�ym���IқK��-��9�K�Z�.��v+uj�g'=*�5mb (ۛ�q��c�jO�\��[hlr rd��ӱV�@���g�ӓ#��5v[Z ���/��Ma{�w�G��lqV-m�w=�7���I�u{S��rL��K[�������qV��if����=i�_]��Zc�����j�\�_�a��UƢ�Ch�-O�"y"����pϼ7|�|Oa�r�[6�k+��S�J��fd��]аAn��oJ��c��R]ژ�9$i���k)���w�K��QR����XK��c�j�m �+�s��V�|�Ю9�+El�����6٪����u1V`�r:b�k����*��VnK�|z�N��/s�yg�^���mfii�-婑�n�����6&#�{WK��ˀoBs�Z����4����U)ە�J�d�e� I���� ����. �������j��_��O�S!`8��|�Y��v�m�D b�W���AJn-�eu�zҬ�I�8�b�g�PJ���s[A"�����E4ಟ�ӊe�� �;�3Yw��D���泜]쎨���П_�t)&r����H�\`�5�s|�q��kX��W��v�N�c+�jo�� � ��H �o >�Z��c�{W�Xx�W1,p�S�d[�kq~�]9C���k��V&�)��=3Y�����:xW�o��1D-4�ޖ8~p�ί�����n�5���Lgi�T�e�c� nI7��Z�-Ab�A� l����gI&uU�&�V��ӕZ���x�x�]�ra\U�mM����G�ZX�,n����V�����g�\d��� e⃨"H�>P:��ύc�MəC�+�ɷk��1�Yo�z���F0�rb����X�;z�+"�T��$��K;f�iX�ČW9溣����S��U�4�|Rb�ʞ\V>����>n�3�i��}����'��MswW���wpy�� �w&�"���r�P����^�Ckm4̮RF#�a�y�7��V�+�\�H�U+����r�4l��U�~�hnI�;Wu�KK �%ȒL|�=+o�>�~��ͧAh��3$��ߎk'��x.�2߬���x���f��,c*�R���Z�`03�U�K;Y�Z���1V/H�Ӡ��H؀J�u5Z-R��JY� ���J��t9ez���uW���̳� #�8�T.�〵� �?{������F����,Q�ne�2����'F�sZ��֒�d;Cr��N�A ��-�NJ�?�m�����g���k!�uc�*eu7O�:����Ơ�r��mO�V�����@U' �p�όu�&��݇�;W=���x�<�]�''�����՞��t �v�v�g ڧԼ[���E���yσ,�,/<ۂ6��t:ެ�6�}����4� =˚?�5j��ܤJp <־��O�� s�O�y����:N��}�P��Fi95-H�KK�r�����K��� ̺��.��˅l���(�g�����z�J�����nm� ��$(�j:�n�We���M{���������ʅD* ��5�ŋA�$1ۀ0��Z�m�1�� �$����xr�C�6fd�%�*�m����[C��H�;��vۤ2qҴ��K���ig ��E��dƅ��X�H�Y� �=k�{]N�[D���%9iqZ�"�qun�b�+0�Jݻ�L�����r2�$�W���3Qd�v�_����\��>r�i#�]�m&�d�Ѯ��\�3Ꮘ�j~"S[�i���+�,��X5��> 9�V1�J�סWL�Ֆ��� e`v���|k.�5 KRm�n ]��ٮ�fgG����z���6�y�OaI�/C��F*�#���6�#z����x,Xс#�+F�Y#o�{� y)�� [�}��ZX'�n^�)B�G���?�xF�Ƕ��VFN����I��w���?ح-c�B��W�������3b�G��J��,��p���s�t���̜��] ���%�v������O+�8m��f�x� �:{�ۃ��Bi��4I��H� ��jcN��R��&�k�"�\ p�������H,j��zlM�D��x�u�h��c�Y�R�J����h��ཿ�t��nk7Jm"���s�U�x��U��ՈHtƝ|�"���ֱ4�2�Xo%�����}b���:{}���yU9� 8�-nn���F���W������s��#*������?���<��D$��V��$����� Sr�݉�O�d���Z4Mcd�q�g�'5r)Ҝ]����/xWO������l��dZ"}��\��;o�֑�}*C��l�?ư<�^��|��X������B:���x��n5��!9H� �u9�f����u��.��z��G]s�w}�ۂ���kn�P��F�.��P�.Fk��4{�F�+Yn���S�ʓ�Mq�&[�IJ�V�[��ƞ-M�3.3�rZ��3 �[� J�����k��̢�1T�/�s��3[��ZJB=���l-b�j��r�s�=t)���漛�3R�kV��T��� ��ə��2x�G���\\2s��k�I��k�b�+|�9j�h��fn���Q&��i�����R�P�g&F㰡�["Q�@]���=)�zId���Oj�5�%���tȥ�N�얄eH�+EU�1��C6}E���A��j�L/�_>۷i�)[�� ���.mdހ�"�%}���gʗ�h]���VQ^�� �r8����V��;W������ B��(�y���в�\K��I��Z�>Τ(��2;7���Y�`�ֳ.�i^|�8�Z�Qk����6l��hW^e�́GP��lj~5���O��EÀ0k�K�����5H5�כa�y�jJ\��ΣQ�`Kco!����������F2#V���5�A�+J����nt��9^!jpz"���wV;V��bDX�1l���Vs� �Ҁ'�n��cڴ��"ve�#i� s늅�FU�|Ê�4 iG$��Z��n��� r|���:����Ӿ�T���MC�>L9l�f�����CF��)�Zʪ"{p[=qY���)�QWbiK5� d�;�R�-�co,9�E$L�F�"�j7z�ɉN��2NL$������";"s��5M�g�e =sW�� �G,��f�l��:�sUF�c��3��Ip�9洼�b��u�����n�{&NI�w�͔��]GL� A��աC��ڎd�c7�^Ņג��ɵn�j=&���}�/�ޕJ��Y�"��ǩ�O s����ܢʅӹ��֑]}��$�T��׋�9�q�~�DW,=j���B%��J2j&���Ey�\�:�n`V˰�z�Ï�Z��If�go�3w��o��J�O��P�Oz��{�Zx���}�qǹ���뫊n&O�Q��ΛP���u�س�� Xz��A�{��/H����(�fY 0 �9嗾"�_ل���B�'''�k��O!�]:��y�%s��Nnq3����ґ��hχZ}�i6w]�x��g��+ɭ���u���]�٘�V�ڳ5X5}t�Q���ڑ�+�����f$v�u��1��C�F�"V�+(�V�U��i�����_0�q�V����sN����$6�0лd)�F;��K�5ۤ�~� nZi_�#�C,�|��+͚�X+�7���OQ��κ��"��V�p7���^A}�sőۮ��� {��U�+���Dž�mH�Q��M���j���i�<1�5�̅]�`z�+hT���P�2���_D����Qi淐����ێ�����io���Fč�#8n����7�i5���\3�������f������T$d2�b��ksIN/�����OZ�]Q=��bCX[�<dl���c��E�5����_��9ɭO떯�Kۯ�K��T���t���*�f�4VQ��D���!���u5�|Ӵ�#�ڍ��蠌��@������^U����è�Y� vG����h�yčz�'�jOW�QJ�}���ﯵ+�e ���p+f�����e�8���Fs��{���$+�/�W]g��-��p����c(�6g4�:��,�qmkl`(����u�_ ZAe&��I��F q�����?:���6�m�I��4�Ĩz�Q�u�-*�F;SR{�y'��/f�VF|~�� T��$z�������������]���~ �^��Fm_Px$��,,b`p}}�����%�C��/ ^xt�n�jJ���8�UK}G_Э���'qۇF���o�I�j:�,�D �%�#�j��g�����j:u„�����)I%�V���:��Ş!qq�M>�8��RO~Mm�XY]"Z� ��1Ƽ�Q����Sđ�#J[�srw���}����x{N�b�x5�8eU1yN�\~�Ż�զ��#��փ��<%�� �$Mۡ�>�����{Q���7��P.R�g�!�)��zn�Ɨ�T�-6R���(p�WA���|Yu4O���+��;V�q�3操����������Zj����ګi7v�ڑ{`ct_�qɭ�Z�s�x�Ék-�su ��k��> M�MF7�m��Q�������c#EJ��s��<5�/��������&�*[Fϱ�i���6ڜ,���rq\��T1�ϧ��zL�1�����R�]��5s��!�gc�?�7[�YlR�����`��ݠfu���.~� !�����}���I�JÐ M��2ץ�n �8'�������*C�w�2�=���T�֤��t�L�b��g�՛���w����ⷭ� {��ծBaW?/�c�֬�U^�u߉<_�;F'�a��~#�����M[�'V�LWil�]�חȮG9 �im!x���n8�\���i �۔���Mq>�7�b r���i��~�~`�ҭnm[�ұ�=� f��H���$�D��r�90Eծ��\�́�<����sy��^�Σ��k������[�$�G͜�H�z,6@����>mN���͆ud�&��Tt9*>}Qv�X���ާ���� [؀��O�.�]M2 8�G���������z�é����qfZR~�VqWzӢ����5��*%`��+k�)�e��U�s�t�q�k�0,�p2�J����K�.,5׹G9ĄaO����g_�Z������Y�F������ϩ���v-�V���jk uw2����u��ZЮ�Mw��}Mb�� Ί�On+�mY�rs�A�j�^�8h.�؜i���g[m���$<�==�;� ��A���,��eh��#[�����"E.��kNOg=����^U�GI��N�1�}!�9p�/5����y8�V�'�읚�GI?�$\�*K���I�LU���Q��A���o���[Z�شd��թ� ?L�N��j o;/����5�y�.�� ���V�)����t�1�9bU����δ/J���]G࿄DyP��n��W�jm�Rɦ������Em�|Z�p��*[h�[�#&I�מ@�j�l�t�YԶ@�+�:���F��>Y;�2�_��WN�w*�d�Zv:�M٫G�V��\��1`�p8b* +Q�g��v���VFꚅ=Q�A�i����ӗ{s��*y� &�n�{)Z���z���Gso��7��V����[��2�85Rm�_��9��W���W�=-�~`�˥cj� ��f��RȲDW��G�v�۳�~ ��0�!�큚�u�*�ŷ�U����,j������ �)���ܶ[C�[�z)d ���U4˫K(�,�rq��iuM^K��%�V��Ÿ�b�FNWz��-����ݠ@�����m�bD{$r�fR���+TMFI�QN���W�<}oځ��2Nh�r�J��:�t�@,��\I����t?�I ��fq�ڽMbY�ɧ�P��F8�1��@�%�М��f�I�ٙF`�s�;Q�e0E)(���Z�!��.����K������ϴ�3�+�hh��&�I=��QIR3��Qt�M.Ro��Lv��eaɖ5 �ȩ��'��m���?t*�Uo��Qg�…�7U)�(S�-���s9 YW �J�o���F���t+Zr���DeZEh���$Z��ǺfW��U&�:�sB.�\^&���Q�G�5%���n7Q�l�UU��'���[���$�ՙ؉ �2�z�0����Pk닯4�v��"�t� �� r1�U��=����4�`�!���W����I8��r+�j� |皥o����26�J��l��SU {���� *'4����������c��Gz�ca#ف/-�)�Ipf��֞��ț$l��MF�)�6�+H"D �ֶt] ��`�I55�Ss�mˀx����_]��kb���1��O�W��o%�1 �i�s�QI�E���eYuW�����af�Sp������ػ���<�՟s����� {f�x�j�����זH$��񕞕k�� .�5o���PR.JJ2'�M;qh&$c�=h�yVə[ E?C�b-�Q���rj���ce��n�(&�^"��ᯯ.��t,=k:y��r$q^���=r�P�� ln��e/�� ���S�Y�i��mu�9�5J���J @�P�����>ܪ��F��TS�x��欘c�>qDp|�J�:��s��ه�Xg���>N��K��z�bd��%X��F��^$�Ё�Έ��ݘ� �y来Iy:��uZw�� R�$zW]��&�ӆo���k�xDp��)= 8�t����҉���Z��� �H�U����b�H#�z��?��<�ZcxL�P�&y��\� j5R[�y��WVx�nXc�5�/ 2Ϝ��J_x�͚}K!#<Z�ռ5�8���")�Gթ�M��9>S., H;��jz�e f��-�]b��O<ՏxSG��O�w���å7��k���꺡� 6᎕��qp��� ���'�/F���g#����������� �,x�b�a���b��|��+j0zk{I�W�5[��$��Q�����j�[K�oe���+V��>%�Jo K �6����9Y�3����4�.�-���I���U�n+�����餺��B���a����� �3�wZg�"���J=X�j�A)IKS.��K��@�g�Y�ۦ�{1C��ջ?�l#_%cRORP�&�}=n�s����[�)E�\~��kU�vRx����}�`T:=ķ�c�v�4��ݬ_y�P����i=��x)�����U^�Kkt��ߊi.�V�V�N@5SV��[�No� ��vs �����$V���a�w�pCp@���3$Ï^*��+up�����W2��К��cx?K�/�C�8c���C�X��d�A�}G?�th�Kw�@7@*��}{���,~b+U�U�������� v���Y�*�U��������\��-EaF'����.��_m������WT/����^I@'�5;���[YDO����h�Mu2�n��?8@7� qI�9'+�� ��8k��kIYM��+d��֫i�m��\5C�V�)�4� y�7��B\�#���r5�Y�R:WK�X���;��>C� 5� h��F�D/ԅ�ShZL�[�^u�D�]M�V.<��jI"�"$v���?I�6���0 =*L"� f��v�\L��G����3���h]����6��w�ʲ��G�|K�aN�#�8��q�,�.DA��>`n9�V<#�n��5]ȼd�u]�:�N���{�q"�}?�[�&��{�VٮŲ�2�|�5Ƕ��b���{����{� ��9��1�ϵU9snEX%h�ko�$�u����,U>��5I�g���aЁO�ֵ�w����sި�/�kiw]���ݰ��b�|�9���O�Oz���@��ּ@���jc0�>���m�KE�< �c���o���FUOzi���ޖ�=�zN�ҡ}���֛�6k�WW���ྕ��k6�f��O8x��9�O��w������t V��ٯ�wRKR�����ZY- �F� :�V'�%�ִ������9�mk"�i�K@��U ��&݀� n�i̧{�[R�����ߓ%�y���5�����V�F�����@D�n5��xW@��侴�Z�E̍� ~g�߇�+=�.�=�P���М�:�q���iKc O &��Yj��k�3 +O�_. '�EK�u��$��I ���/⿏Vj-�hvHш����?�o�E �up@r6�� ��s�W�����Chri��ņ��c�x�K{E�R6vS�5�an�h�E`>f#�Y��ڗ�gA�%qU�ak;���kք��%P��K���L� ]猵�Cj ��R��Ww�D�g��+0�Y{���2�G=�]4V����bë�̰����{�HRorx�K�Q]�@�����)J���j1\�B��O\օ��-��'�ɬ}8GQRŠ�s'Qڗ�\�~f3NV�M��� �� ��{�z^�ga�yb:U��_�Gq�Uʙ]������$i�nsU�K�����G�ޡUېq��P�7P��?=���yt64�����E��S%���P%�b����V��e�楋J���x8�T�V1�m�v �@b �Ү�5� ��Fk5�R�Z%i-F�mJ$V�O�K���}:����P�闭>��zիH����X�%�/Hܽ.�e���沵x]���j����tnp� ڱ������\�Z�C [g�E��;O�O�#�0��G�Zw:]�̠��=)5b����U�X�k��Q����nAX�(��c����D��l���?JzjS�&@ϯj�z�]����b�:�F!HzMA6�geD�ج�Nkx�C1l��ˋ��|�H5��r��Rm�ڏT��7C�:�}�%��ظ�CJ���M!�������ޜ�U�Q[$ޅ�O�̳n��XdTw���P1��[3h�`l����_ȶ�a�9�mi�N����7S���J��c��P�&֕�{�l����a��'������z��~��{x�|��c\Ë{��r�+���<. ă 1�V��)����MEG[�V�ؽ�xX��� ���[��܂ES�l��"�F�֭-�R�$�QYs˚ú��iz���ۏ�b�_�B���x���M�3��b��0�|�9J.���Z���e����T�zӜG,Ұ��T�$�y�kE�\Y��۽m��T����^/'�Np+g�{��Bz��Io<�"����hqrKR�^"i�+6jՌ�����kG�~��O�^ǹ�`���~~�������H�Ukdr ����� [�b5��rpث���Q݈��㊻���$k,�V|�+#H�I|1�IP���;�S^����rk3�KHP1�G^�W໹/'ֲ��a���^Nw}�-�}zV�WY�g ��**��ob��J>W8ǵt��6��:�ވ~���ֻu�U��&�^o�Zu����(��;d���=�?S����$1�r2X��_]���խ�`�.+*��;#HF)sI�m�!ծ50q�*�0=F��d5������� xz{=%Z�?;U�~M4i�\X�0��gI���R�v8 ;�[\����g8����;��k8mÍ����Wo���ֲH�BB����S����f��6D���%k�V�N*�Ա��bm9C$ğt��]g��M����j���F�3�kKH��!��GXRh����$~5���o�_��p��֍s$Du��t�������俜�E ��J�����:�#Ķ���|ܑ�\����Iy Ã|���-u-M��]�d2� �<��W�ani3�Pk�?ںV���qi݋I'rj /iڠ9<{S/4[-KM�\����϶[nC�3��'���G�j��F8U<1�q\���k\�y�M4���L�9,g�u�zds*��}���M�Eg᳥@G0Å�Eq:��i'�Ff�{����)�2�Ү�/�i�]�'�w^YCr%�h����=��O������� ��06��4�_X��i� 9#V ��?tR\��g�Nm-��g]�Z�P�������t��_xK�77m}��L9D�W�>�֡�F��Mv��Z���X�RJ��cM�;t"�����:%� 1���TS�ե��j@�[!��+?��q/�cԴ�b���+��IFPz�@�-^���|��f��uZ� ۷��h��6DFK� R�;j�c�.�M��r p�kR��eti�2(;YN0j?�WZ��.��"�Yb�����Ƶ�b*S���="������4�l�`�>/�G�<^� �1 R�a}�,���cƯ��o�\�v�)ح�oj���V*u�2���FVX� ���g)_��Q��= ���/E�� F�.&|12i)�YL.C� �=�:����O=�>����ȧI��ʵ.��� ��xz���v�m��ֿ3��ϰ��:���Q%�7���^���5���ǚыY�n�}k�*89#�r�/|$�u��-��$�A�+;Q���kWg��#��#+��P�D���(��C�5����͂��k�-����ʧ�Ұ��Ax���BX�$Sڹ7R���x5k� (��lsF���]9yfh����h�ǩ��VP��A�����c�(Lo=i,�Ye=�·sS���(Z�~%xk�-�����n�O���>�\fE���W�P�t{�"��1���j�uњ�=�kjt���%�U�K�H�g�l ��x��67�q�?*�c$���s���۽�ɬE제�祃A��Z�WQ���0a\��<�sz8{k4z5��Ox�ٴ� �7�5 oU���YzV��� ���S,�c�s��7x��`�$���G:��+��>񎹮K|��J�/P�p��;����w7�5[�����%��^�F�����{H��t,.���t�K��,W�jZߋo��Z��<���ɚ��x;�>#�k� 6i ���eS���s��f��^�����O��o�KOhv�g���"C��Z�4/i66)yc�D�<`�Lܣc�_8�h��y�.���pzU��WW��].�q�n�J���Ʈ�V�Ϥ���o��I>���uR�L���QG7��Mݮ�4�J[�a'?�xG��Yr��'� _�� �Zf0]?��7r+oimNe��������> �K�]d$rƤ���\�?��Ro&�m-�g�F�~U�z^�u!Yu0x�⺯�FO����XzV�Ԫne�T���>�4[u���7�F쎸�Z����HU�~�#�딱:5� �%AI5�w��� g�sZ����N-��jj��4���`� ����O����2oV�N?ȑJ�w"H��m�UUu{[Ib�k��l�z�ݞ���mf���Z��ѥ��8\e��i��W��z�6r[? ���W)�x��䨊�۪H�Ζ�I~P>q����M6J���F���s��IHp>�2����& y�f�k�X�K� ���)Ҽ*�:9�NMk��V��Ѣ �V8f�L��5�o$7q�iȰq�n�\̷p�� H�h�v������[4���c�j�\L�Ul�Թ�;�ɝ�-U]>�dk�=3OmcO�������D3uZ�[�sf������J~�- �� 4�-c�V z�ɤK5��E�*�Ǒ�]:[f�!;\ �S_x~{�!|��۟�j�N0�QmGR���� ���CHy����i�*�����m"D?��\���� �t����e�� i��u� �]J��1[+��ju%YSue-V��|A�ij����t�o�j=N����l�K�N�z�Q�xJ�sk4[�#���/Z�q�$�,w�� �ҒwW"��4H�.�+�Xb/`��F8��ͣZ�^���qޒ-{�^l1Xeb�*� o=Ëȗx� ��ކ��˗�мR��?�+��*;���zE����i�B:�.�,0\,��B��j햯�k��E��_�:5TV���e�g]��s8k[-�X��zԶƧk��4 ��t�K)� �91��&�u��F�arV���N����.�<�pFCz�k��-p���B0��I� N��<� O �9�_���1�Z*�;���p�\c������V�w�˫���R�/PEOi( ���5cR�e��a��w���f��\�[ ]NM��U_Sյ��C� �q�Q�DB�I�s䑬�u0��9n�U�mB�r̤d��{>��m ��Q�m�J��B�'fh�d��s�5�F|�:#���'��I�V勜d��G��t�$��X��9�9"���t�6u�-��qҴ�H����y�T�P� N;�k�u��mz�l� n���Yq��]k���>��@�[MYZ"�8�S�Z�4*Y6�[o��m���qZ�>kK}�F�=)o���`�0!~� ajt�[u�G+�j��e��iJ[�*ϗ�VT~��n��1^ٮz��|l�ia�0����*��_�V��r��֕���0��l��>����N dj> ����u�O�r�m�;���5��k��� v�#�h^�Q����I��I�ą�q�S]x�ؐ��N�&KAnt�p�U�+{!g��qMB-�g)I�̭g�#��z� F�f29W튰tA���=��h�v�"��V�&�)J:"�������L�iW�A%�ɫ����U��=��7�������J�ݎV�- �Є���ǎjE��� P�#��S�]���T�O�����������B*;�ܭ��U�Z�#ʓ�Xc�Lt����"�{;h�P�ȣ�%f;�����A�R�r8�F}^��-��2��ҋ{C2� m�H��4���)�R�^�UU-1~�v��c �r�}Bկ�l�[`?�]��,�i rqM�O�; ����Ӊ�|˙hp�����D�ͨ��Pl.��(��3� ��K��G���W��r}*�Ш9�v��&�����q�x���r�.CV=�Z�Q/38�W�Y5K��b�)'������QZ2}>�]/r@�߹5<���v�P�o!O3���.�FS ���$���J���#��7����ƥ��4�cr}oL�����ST�d�W���#�j ��y�x�V��y��é�X�� �e�`Eu��w�.��/�q0��+T�IndiV��<=��<�V{I'��\���J��y���$���� ��k����|9e��x�Hd�O!��x�N��b �8��� 8�O���IZ�\j�Q�=�ß��{���K����2}���Ƃ�IA d1��|?���h�Ѯ]�3���k߼)m}&���.��E,rx�NKKb#��i����W�-#p3\�ċ�/ �^Hy�������s[@�wm��x�5��{���3[(��9J���8 *���7k��'�zSu=��4�9��Y}�S��vL��B;VG��}^�y��M���r֋��4���%��a��_����I� �1�#���}>2�w��A��7�O����S�E&(�� �.Ƽ��ι&۴�T�T��E��a�R���O��whb��V|�ݴ��۔ݜ�+��7��KN�όa�tv�y���[��b���Ya���-<��Ip�( ߽^���լY^R�ƗŞ����Jo)�̺�+��47��ꬒ79 ��ͥs�ucm�<���8������l�� "`��NzWc�xz�W�t� ��cx�����)t� ���ed�:)�v\�CkE����]�$^A�:��~��`\�=�V��Σo+�-��D��o�W��n��-ԧ���� w�U!M��dx�����h/u ș�ܖ��8����m���W����J�Γ=��R8�#q�S�:��.���܌5��ȭ�T��/+��ny��t8t}@ۛu$��pZ͵Ϙل���q^��˛��k��`ֹ=kT���ա �:Ⱃ���rism,4�Kp쵁cx�]y��7z����(���CFO���ܚ��6F����� 1E��rA�u'ⳓU��Q�֪x�D�G�G�.v��iͽI�C;y�=�Jm�?4�r+8�_��'��Ե�g�pCz�ߚ�Ǝ1Z!�yw�ؖPzV���6a�\�kԮ$8C��֍�v�6�5�2:T�Y܊�"y5]D ��뚯|�*�p�U-�[��x�h'�+R�ïx�{��I�݉itO����M�v�Q�W��4�-,�Fϸ���vp�n�)��j�T� �&�)�D����2�DP�O U�sݡd~W�S�re1ȸ9�Rܥ�-��8`��9A��^Z���%��MJ����@N��RI�Fe^�S�﹜Թt&[җ"A������I�����g�Ёq�ڛyk��a�q�I��g;|��ȭ��I<�*x��K�o���Mij�� �h���޵�_ً+��V�Nz����]�4�gUЭ��v~�����f��P��7��� �C�5YM�,Y�Kk~dՍTuLt�\��W�ަ��h�e2CY���rv&wS]�l���=j#�Vf�Vw6l._�Ur+?X�c��$�3V-o��� 28�m6K�Y�[��mEHWw��k%����/�o�M i�Ц�F��#+`:��K���gPc����*\ֹgM���ɽ�1N��IH 0=qS����H��m�#1�r9� ٙ�ROR���� Xmv^�R��9Y��5jmQn<�߽=��@EmӸNP�8ұZY%�=��j$k��e$��Sn�xC)>��.m��D��p*m]�Y�hX����&?�}赈�<�8#�:;�����k�e"� �b��Ћ&�[����c�̼�� Nq�aמ邧"�W��#R�t��Iݚj�3g�B����=̺]�\F �=꺽���RB>�v?�WJ.�Tn��eΛE񠾚 v���^�ښ�d�d~�h���I=�ˎk�����OO6P��j�k�[��ıj��� |�9�ֻ h�w3l���^1\�,6��j-ˌ�zO�N�u���(,@�4�����A��~��h��h�>ͼ�zWe�O�����1£;��y�g\Z�]“���r����~�o�K�>% �.��\TV��ڲ3uo^i4^�g���������&�\פg��aY��m$�#8]�J�4޻+��A<�v��on��� =�����-��>���A���ꒌ�8=*(4���uqtSMk�R����x+EM�)��/�����4+��^�O��B�y�=ϵk�e%-�2��X�K$r�<�Z�$��-�8P*޻�����;F������5c� �[F.5���y��y_J�EI�$I˔�� Gl�{����Q?�<3c,z��Y�1�N�ڽ��^xKۇ%p:�������u �K+[Vm�1��q�_�sթ:l�4�'f�-���ݕ����=��;@�m�~�x��n��O�F-�9eoI!x�A i�� ̃��k'Q#��M�6� [f���g�����n�=��3J��ӯ�]0NQn��eFvVՔ��+_ �/��m��7�q��XQj�u���ϖ9�zS�u�F��O�.�k2� ��}�:8��SV�#�1R�z��E&r�߉�K�U%��@� $�= k�x���S�� U�b2O���;����4�~�*�ֱ�φ�ƫ�y:����/ f�p�.嶥 �uK�����e(�˴��z�/4�1wo����k�V:�4Ȏ��,Ц z��� s���,,\Tv��螇)ԛ�{�4�w���h�Sd��%��u�u�|!�/�C���R�$�2�g�zW1��U�þ:n���m#�4��@��ҹ�k�w�Y^�UYaH�$�ɞH����S���M*r�"���ƙ��1�����r���;I�O�tfP��ry��P�O�^u⫝R���}fIP��o!8�V.�wy����Br�Z�W��:��6zg�~%Cc���Yc'���.5�w[��X[1ʠ�'�+ǵ�����#$/�u���c S�gs>E+\MOQ�t�$�Ѡ��q�c��,m��K����i:մgP���[H �;:�Qj6In���H t�-�.R�ȗJ�o��[I}z˄]�������]hrɦ�ys��T����+K��ą�����������0199�����oM����)�V8�8G3�O�N�杖�Μ��<7�>��B���V�z����g��"��8�!����Դ�:���oP��YHo���&�q a���S�,Qn�{�U��G ða��|s���c��e���a�Mn^���"��;|�H8�S{�)�2km+�tHqT�E��Jz�����:x��zZ�A���Ձiu�[e}J$�<�ÑY���v�OP� Cy� �g1JL�Gs�T������\�~!�K��1ؔPy+Ul��S����?�b:S_��M��Id��+�Q��m.�TX��6jT�BZ�Vֶ�T|u���Ά�%'���`�?����!PO͸�o�]_���V�1�a�r����e�) Gz�Q�w�� �m���k:�d��y���<1����h[�29$P�:��Z���A����?���f;x�7LV2�� ^����DiIX�T��,ꉨ�DU$m��f�P�hس�d��Z�� �ּ:��j�q��ճ���-5o1 ���j�"�v��t���������BW�|C��N�H�{D� �:��~9���M�YD%�a@�Z��5�f��y�d�;[�T��M�O�wy'a���<�b1�Vdž�{w�,sG3��:�t�#Þ!�:�͊y��[o?�v�/����Ǯi�*�s���cUF0����0mB+S���V����w7Jʱ��-�ؒ\�o����g�u-1�;��i�1�Io9v�r��a%�y�-�jNLH܏c�])�/C�Ъ��Φ�J���&�Ni#�'^�V�C��zr�i�1H��e��}E6[R�d��o"���\ߊ~�iw���'��J���0�y��D���Ƒ{4s��YB��ʩMsyl�e�s�����;Q��=U��d����)<-�j7 i>�" �kĞ%�[�7�H�!ٹQ�[^�����ޡ���ԯ��5�%N��>�� kM?ȹ�r�~E;��>�_:��;'J��mv���d݅[T�|C�>�a܇���]��ӍFw�e�K�ԍ�(6��#�iܴ0�c��ȫ�W��WP���ɨ۬r(g��f����8��WF�P*r�+�J����7����.�c��osSϥ�R�-ͳ��FJ�p �k�A;&ȗ���Y��140@��e4���� �R�9۝V�P�u�V�/C]w:TPGr�j��8�Jù�uHfi&\s��ml������œ%�Ȭ��.ũ䳽\��Ԏ�N i-� ��/��Z0Xi���b�q9��h��q:�^�J�.5����cj> �������*L pߍa��U�o�W���G��#���ry��v�<��l �5�2�� �����K�.�J����2Fۋ)�Ļ���a�-@�5�{c8No��҂ԡ*���;���K��s�R3�mOsw�h��O3)��:���W����{��98�f'p�i�Y���Oh�Ѱ�<�e��O)�_�|֞ ��M�����^�T�e���f�ne�'�P�P>����@K�3��h�j)�qVl�Y�h�P:�Wr�� ��[�XI�]��J����6{�i��`<�找 [j�y�E"�����:rC��t�Z)���0M�O��E�o��Ȓ#B�^���+���Q�D͞���񰵈���9E^��ҽ��b�(�(�KIt�L ���E��,!X&Q��WGo�\��V�'�� �p���֩3�W疤��HG�k��S[]������+BeXw ���n! �A޲KRjs7r�����8�n���{��)��[��_*��L�K�z�FY$ƵPI\#f�;M,�jg�$Ջt�2^����k��X��O���Qm2�'�s��jW/+FM�TqfS���&Os���ְ���#���&��(.=�\�7‚1���R7�b`���ӆHȌ�j��}�,i=s��4jm��CUE��w@�}����(� E�R(�O�,2�S�`���&�Q<.Tri�YYۡ1�ŀ�Zȸ���ݙ�L��(��.\��J����V'�Zξ�̣O��x� ��Y�"�H�S@2�𑎆��.2�Q��x�[m%��G #�����Is��*do� �Ӵ�^��/��R@���p�p LT�fW�����y+�,`Ѫ��[ ���r����� ��bǣҹ��}�F;��5m;3ESMIoD�n���Z�5�K�6o�z K�f���t�m �?4�*+}&���m�J��:!�F��N���8�ʩ#,})�E���g��d3���q���*:;U�2 =6v[8����RM�c9M�N�J��3ޯ�~�Ime<`���ւ^G$��G|v���meE�\zӌ��Ç2z��Y��8�+jF�T"�!���u��0=�W��n�UpK(<�M�&]H��ιe�;]��GE�\���3L�F`�d�ӊ��]�O!!Uy&���!�� ���V�ht�`��3���vg�G^��h�6�}�Iq0p3T� X���b��蚾� Gg|�*�S֜i8�{�[-���TL�i�ĤG �Cui��S�=�:-m�"�F�<og��)��=�V�ԯ͵����1Rq�C��jz-T��i�/ Hn4�/u�)kmzVO���W�e�ݘ�|�"۶�g�v� �L�j{d��IPqU��P�ci�ģձ�SmZ��T��fC�4� ~�G8S����������Z=�t�72IЕ��������1�j5{.Y+�n�i4��%�������Yd��w��b����{V|#k�f��`�t����M8��������Ek ��z�%O��� �^��D�[�u��A��vA)_��,s�i���t�$˒۵����A�;��x�]2��b��;�aeqmk�$z�e�+���2\��ѥ���s�[���BZX��v�k�Ei"�u��-KT��D�k:��� ���� b 3y�?�v�x��t6�BHC�w��<�cEQN��3��L�7I�K6��9#�jj�[�c�� #q�\hY� -�˅�P�k�[��b`D��©��)8�Z_�| ���S�}��>��:lj�k��H��1_8x��&�����$/�� 9��^�k���[;��K8������O�r�Ҕ��=�;�^ $1��pV&����( ڤ�I]:�ME%,�2�z������&�'��Ҕ��*t�I^,�ԴG��۽�R[���zM����ii�MZ�]C��L@n����n%��@���Rf�啑����.[�J2Ӛ���+�el-�f���wɮ�L��|&F��j��VZ����Xn�Ej��2q�I܆�-*ؘeM�ˑ�bY����-#�^G���`�����,�f �xlW�k��a��� ��f%zJ��.����#��{\�ٽ�����gP��C�pcVxf�u��j�d���8=[�u���5���@�e^����Tn�n4����|{a��\���w1�]���d��x1 גZ�P\�H����;�KM�5]6� �p6汅$�1�RP�R7��������?6_���z�E8B% AU����t8o��f^��5��\��_o�B�kf�9�7k�R��Ĝ�ο:���/kzf�?��C#d��b�x�h$>R��Mq�� ��`��z��ϛCJpNZ�k��Kp׷���\���D�������H}�v�0��Erz���`��=�)éԚ�F�Y�!p3V ��a2�{���BD�B�p3�֕����b�dY��]�)MB�y'*�S*���e�^N�'8� �ڮ�k���U��Q'���F=2*-Z�{�/���)��²Z�K��{]<����aYM>�9�w$V�{��[$[�9 ֎���� $oZ�M��Ke�[[ ENqޮٙM�&21���a�sJ�����$z�Ö�$]��6���ϻwNi��1[��8aڡ/����N��2�<���Z⍖��:�[���1��&�/d�$�gf�Mm�US���:��.����[%+Dֻ��������k��S4�ig\� R�j�Id-��`95J�)!u�����\�= �(|GY�ou; t�U-�p9�;a��Ww +p \ҼE=��9ٸ`�|C �J� `Hs�[Ƨ4A������*�Ef^Z���#�Z� ��:��JA5z�mg�[ES����lsS�K+�߀�b�{+tq�g���V�`���d�*� ��8��W4QijQ���c�N��Cj�U+�Ekj��;�� ;S�sػU��敖��2���%����*s�_K��g��Fx$Um [��nnէ�ّw�������t�6*2�0����M/MT�!NI�Q��+`�F��R�Y�W�S�V�L��4^��˸�j��Ikp$Ip3�5[U�{\|ЦOnj+I�MӮ���y���n��L�b1��Mi���Gbc�j������lI�n�c��"=*�N<�+���u� �{�ӷ�Y���qQ����1���S�� I�sڡ��dO)v���bL��*�����+}�s�3ңӥ��%.)�k_J�����Q��&�8�mIm�s�o=�(�Oz�yf��9ϵt��\)��+Z[G8f �^�9�''�J )-Ϛʹg��e�eY^����m�����c���Ȣ��m1�I���n���#�H�A5^]A��CO&�����c=9�[M���͎R���j�Ԥ\$��v���5�]åv��K(m�����>��)�RH �?=3]����J�R��A�r=��F�W�t�=jO!�lA6���:��ckyQ~�~�CM��o�1e�t� �N�ɉ���(�I�0���$�{}J]:w�w���?���k��M���(���ǃ����m��h�}�� �1�^ݠ[�x<,Q!Xb�8� ��ˊ�8IB�6jr�hI��U�$�}+g�q�h����ȧpL�Z���o �X��Y�%���q?wq�Z�������������9Y ���kk�X���+����_ �vVz�I�\�*��G�n�.�P������� ��_ x{��[�h�\4\�v���� ;֓���o��]�Ǩ+��#�����mJ��DZ�,��CS|�9�x�Qx�6�� %�1ǵt>;���|2��>*V��A�<�X�ߚ�xi��3��F��GÖ�kv�uI̮�Mj�hzE���6�˱ˇ9�Tl����r�:)��> ثQ���Vm�+CkT��������M>(�OY&��q�:1�o�ͮj^���Ѫ^K�l�(��Q�k}�j0�+*��q]�qe�Jcg��gֲ�e'��)*r�O:m,|=�v��D �n#=�R�������,h�I�K�KM.�̗䴡F>����4�i�2+���Vj ��3��w��~����]�vEpȘ�X^3��#x��I����7��IJ�0?�Ll��c�HTq��w�)���#���`b:�mMh�1��������^ �!���Ic�ӵ�'HѯV(�L��~l�����:w��$9t��7ky���w3 ��Jk^�e).^i;���.t{9�4�1����qPh:����|�I�ҩ^kS[�Ŏ�o�:ќ��� x�R�?����J��H�=qW���2��Kf��KW����#�=둼��n. �\���n�Vݦ�o�e��Q���Fm.�S�����B�c��ߡf�C�QH�?h�[wz��4{D�@�B�޳��}_CӇ�,�r�+7�ߡ���^ ��I6ҫ���J�>Y$e����s��;Em!ܝG�7F� ��6�sT@����X� �z�:V���g��r��"����6��]���.��}� 9g�ֽ3G�4�wB6ZdP�� x���+��Y%֧����-� -،d��,�[�涅p�q�t<���=�Z�3 �~��MB"HK_�6�A�Y���\ަ�pw�����a�I�����ʁݕ�Pz�����Zk2�'���Oj�vܤtԧN4����Z����6��)�(= S���j>:��61� u⹟x���|���S��'�qe��WQD�z8�;�(�D�d�(Ї&�ܴ����e�+=�NVT�S�4�YO2j+j"��>��?J� �+{�.��Ie riY�2N�9c�s�%�CS����2��+F�j���UUm�(�Z�.�K�`�r�O�4��6�wCPI e[_i�5,I#�n�F��'U�{W7�� + ���Z�f�vZ��%���|s �5��T.IjM�� �5x�����f�P,X��t�]��/tu���,{�,�}�\ �Ֆ�0�� ��q^������PM����]�}���Ε8ݜ���R�t-x���🂭N��ڥ���X������Z�~d�Z�9�]���E����~[�蛳�+�Ѵ{ۻx��@ւP���=�\���Ur�T�<�;_�� �t���/�kea�5����1�m��=��:.�4�ű0�q�zz�烾*�x?C:V�i��?%H���מ��X��:���B����N+���ajj� 0ӫ.z��R�3_�Ai (zs\ޣ�ig���p�cT��L�� ʣ�Me[�Z��$�9����ޜ�B�Dnxo����u{xv�����A�* ]t������ES��q��Xs󷠩u]o���8�Ѵ���D���,F9<~ui՞��e�AsH�o9��U�A��H/�5�����k �R���P�Μn��i�X\Ocv89d-L�uIZCm�m����[�%ޠ�oJ�u�[�$G?.u���7~��[�� ���ۊ�1���Ud���u���L��B�,���PI�;h�F�%�js���*�ӱ�?�|/�ZA΢o b�Ե�*E6V�0���dZh�L[��m�&�it���H��\��-F/�(}��tk�hb ��S��M��ɲ{�����MB�h�Q���sPC�;)n<��R�书ݕإR/tI�G����c�4���e�L��} []=a��X;c =([;k(��B���T�s+���!ֺu㖸k�S�f������7B Gq�:������ZgR+�@E�YTRN�Rzܪ�U�v�Up�.*Ε�\�=��ԗ& lB׸�zPOu�\�R�A�$�H���w���� OAT�C�� �`��V�y��)��?1�Z�Mb��s�!.�5i4����&X�m�@��ܚK�Y�fID���W/'�� �&�A$�\m���<�G*hiJKR徟�H�Q�j{�� �xVQ��I�� �9jz\�n|�� ��57�D^�6L�k��ݪ��2�������� '�+�i���uPO#=W��.��*����n�杴%�&�gC��Z[���'�66����`A��i�O��g :�Z]>{� #��>�Q�kQJQ��)�5��S�@8�i��h`13���%ն�����M�U�u��1M���%&[�潱F[y�8�:�K'�p� �j�R�kjLm��JJU�K���J�Qz�d���u'��q�����WM�A "Hv����������S��sM~���K��{3;Gq�0�V��U ���5���-?�UJ(��}�JO^�쌮�'�퐨���=A���-mT� ǎ��v+&�^D�J�/�5�� ��W�N��� �O�F-.a1�~�&�\F�G1a��Y�K��n����ƍ�j����[���5��`1as��Z�K"��j�66�5Y�<Ⓞ�D��+=������ :ɂ��5�ɦ��6���ܓ�����+a"�`�,z�kèE�0.�����9E�%�E����3�9��E���������8K�\b�ï\Ot�k+a�$RUj��1庳gSb.c�'=*�7��}Z+@�"��A���>[�Q�Y �� ��̏,͙9~z��i�ݚ�WvF���o$�l��ǁ���X��p�ܣ��wTK��� X��+WW�%ܨ�Pd�Lf�4�>��J��� ΃�=�>Y69U��;����<� ���98�ZW��/#�@z����^DE��?��U�ɱQ��nS���G���wz-�%��f�������+̯�T�7�H r:�x�Z�-,N���*/\w�?�}����}�_$کFM\֚��9�x7� �������Iy}���X���x��}�bܱn �q�j��uk�(2)�.4?�Q�N~�;��}�t" �O�����{Y.�p���c�Lj�X-��ƙt�w����kp,K������OV��W��9��\�ʙ%- �'����Tkʬ�9ĂW��L ֵ������?و#8q�T5�3O�V27:�Z-�����ؑ<�`6���Zz=��PH=� ��a�u��[;U���2�F@��3*˧,�H#���Z�tٞ2Dg�Koq��ך}֢�J��Зqt�<�@_��qҒk�C�G �R_}�ܫ�X�������k�O��NOqƗ+Ԛ��S�o�V��Smd�t~nƖ���mzm�I3O�i�ZV-Һ/�-��4+��E>�Q[f󦗑�&��_�����=�op@B�c�(OQ:j���ڟ����a���EI-����Hjm��ÂR*��2��i>]т�3�F]��˶Y �k͆�<��`v�K�_��1���jO�9�$�)������6��p ��1�����m,����tH�}��P��sV.���&i��sOT�1�ؓK�Y$0��k?Z��>YL/l�fذ�W� y/���# o�^kV�%���ec��K5ɸ=;TR]N�oAֶ���In�goA��wd�d��3�Y-�+�U�ҧ���JHW��5�t$,dXK61��N��\��[V��-ҁ�T�Z�8Mks*�I���L�� �ؒ+�J��u����� ���Ƥ�U�|n��0��$�d1�L�}�NOL���h�*m и���F R:桻� F�jPj朲����i��ga�bj��rā� *��K����������ڔRڭ�O�n�(ͱ�9]0����Q�d�]N�-Z�Y�aְ4M ��D�)�v�[���� }�֨��;V��]�~�������~}�J[�P`�+֪]�Eq"��=+ ��qH��n�qWl���_&)H�<�o���Z1��62*=��^y�x�57}��Z^Mk3�j�=)%�#��G!* _�lῈ]m��j�_U�ːz�ͭ4�Э�iֲYn#�c�m ���=kiն��NERK�e����� %"��� �v�nêE���$ ĺӄ_4,;�a��hɒBs�iI����R�K�$R����Wp��Q%�@͞3�+�ӴXV/� 7L��-�ON@�W:"��-�w�>��k���R�O5����x;L-;F�Q�fo� y���I�}k� .���ߏ~��đ ���KvPWt�҉F���!V�j�Gc�����|A�vm��t�n<�{�O�7�������&�:�g������_�:��� 4m�aSkֺķ�����*�k'��&u/c�� Ğ�-����*�&�� ��dx�ƞ Y���x�X�`�Np�xM���O �Y2Ѯ�㰬�&�-��v�jeR��G�\�-O��$���-�N$��j��š~��]���L��O�_7�?�\ -U����? >6��T�|Zٯ��c�L1�hW]��9q�uQ$��V��W� ���줷���zs\��>,���Z��n��@3�S�����{�����''��k��۫�- �EI��7sW��NWl�]*4��wzB��I�z�jH�+�j>"��g��2����q�S���B:xp�G��J��x�F����� kב�Y$���gcҴ���*^�P�O6ѣ��mȒ"w�*M\������prc�]w�֚��IFc�OZ�o�ɪ�����c�N��ܞ�a:2����%��@�m�&�n�a���� b�2�(Z;Xt;���C?�}6H����L�a�U���4�{vw�ψ|N��o �c(@���A��T�b����g��@���-����[��6|��כx�������Sp �,���ڢx��Y#z8Z����4+mW��W�Ym��}�7�I�֪����=l�U�����x����2�RѠM/J��T|�v�ƹ�|E��2��c<���h����U�Ny����O�m�'�\H� ��׮\|h�}� =�p4wSZ�n27��A�מ��t� ;��p��Z�|U����^���8�����[��3�֪�5�+�-��q�7�ϩ���n4�@�^4�sW溡�|��O&�)F|���g�//!����ߠ_�\׋N���� �4��%ONk���g7�n��L�w�q��2���[T�{���#6rsXɹ�#��X�ϩ(�o�4��7����g���[@d�9�t���u�X��` \u�\���M�_A�P��; ��j$�fuR���D��4�H��a4��z՛����rZ��d���X�>�]��s;���xZ�֎B����̒*� M���߅l��Y5 1 �r@k���1�k��%�h\�%_z��/���:$e쌓���W�=�R��:|���`ە�XTK�+�l�N�8�/h�V�������[�F,�u��c5��W�ݯ�.�I�����t>�?ï���V� �H��B��5��kc�Tf���=WO�H�B�xE�9��\��YK"�٘����~��h�Q��n����"����Cϓ�Z�Y�O��j�e���^%�``շӀ�T�A#/�V����п�\��V}�7Og%�m�=zU;(�T/Q�DK�Y�Kh,L�c�Y��*�x�Mi>B�{z�-��_钓g(�����| �ɫx}��� �QXBrn�ޤ! [:�D��2nq�S�^ �m4�V�/����1q��XNc�\u��o�]�M1�{��x� T�Es4g���� ��l^_ �>�i�ڼ0,W6�� >`)����CbO9�0{VM�Ħ�l�f�����m;YJ��4Gy�k�,�n�ګК���{I�-���$|ʽ�����Q� �b�m�*��PI��$�kv*l�U��k� Aǘ����ɗ(% �\����my��TuV9�����W�n+�wT��CT�����j���M-�H�Ğ�寵=wU�E�r1^��"�߆�]��|l��"'�{�g�ӣ_ B�o����,u��䐅U*�v��k�R����b':V�wW��lvKM��eU{})|U� I� ƙf.e���1�KR��5=��q�� �����.-IZ=Qq��R�����(��rG�������x��G��b$g�U�I�3vq�23p��������ݨp��S�� _���.�o��#e�@��G��s�t Tuݒ8��J�cfD� �t%����qZ�^��+�u@ė#��t k���v� [�_������Wg\�h�$s�.�:�� �=k���Zd�&A���Gj�M&{��^D*t��~$�Ѭ��i�x)�N~�t1�,�W^��F1(u����ɂ�* �%�� �`sȨ��O��1�k;�߽c5�F��1�M[����=�1՗q�}B(��i!�:�s^����Y�Cp�q�Zx/N��)<�q�S��B��9jbd�s����-��Dy�qW�ק��ʞ, �k�����k�+����e�}�8���'c))ꖦ��uEe1@5~��vQ��f����ex�m��=k/Q����hlb*T��k*����T[��:1�/S��hkٵUPeq�+�_x��;HV6�Y��c���sy vI�;Mg:�nu•9+�Ӵ�6�G*���ԗz<���r �7��L���,�������k[�0��������e,:��7t�4u�6p���������u�b1�z+K�ƫr>�%���V���j�V�.���*� v�#N~�S����r�ݪݸi���5���;OhM���|a�ώ� �L[6�x��;߱���*�8��p�Ô�-o4[LhWP��z�]>��l��@8�A��C�����`+ �B�5�X_�k�1�,<��{��ZJ�0�'��)���ƣc�k�wor�v,n��·��t�� [��5b��v��J�X����P�U��ڶu�i�o4{_h���'(��Qvn��ox3ŷJ�hW�+��7`���i�8�-�%rI��VI3��O�iw�\�p�~c[��.�$g�?)����J�c_�F� 6�"D�G[�j�t�xܨ��`H��B�h- �G�g��8�y�rK*H�w=k'N�>�1�9o&o�:v��9���S�.�|�Y���$���^.���%�GV�j]?Ŷ�yV���A���Q+�sH�W/���c��i~X���&��干V�b���x��Q��˽�@��(z����O<�T���z���\){:Z�N�t�SS��T��KV�x�2t$U;?j1�L�������h�y�0OR)�V�l��,ݙR��n���n�Ւ@ �@���Yc� 8]E�9�W5��[YN����M���dZ�yo�9� \T�����d�+]F�o��z�S�g �7������Y�L#˲rA��{P[ɤ����ݷV����ڝ ���z�lj�T[9�@?��k�(�c�5�Zf����q���tx�i�H�籭�����SZ-��Y�[Ϟ�w���1�t�6�瞵�s��P.�+�CT.5�,�;��kOd�u!(5c��~!Or̖�O�9�}K�~'���7�A���m�K���F�&�! �>Fx�l� ���l����KstY�nbk.����,.е_����q��Y��)�\"��tj�Rl��#·�5�I�7PM^KK��5 ��޵.���?�2���O�_��z�ݻ*qD�dXn�H�3�Pc�kʼn(���k��O�[ѿ�KYS��'h�z�-��E�X�� k�{O�ޓ��-��&.J5R��s�i����֦�i�TaB����C�i6W\dq������iKH'"�/���EOm�>�;�Y�t�Ɯt.��o*(I=��,��[����"������J������HҊF3�� �{�Y�)�������]�s��=c�P���\�����k*�MP����]�.��m9Pƺ� �8~ʲ��k������We���?QX�(��5�+ �\�7��W����gA����r��?� �/� /�J�\��sqz���O"���\7��.�kj�^�Dx� :ס\ǜ��|h��O ��q��L׼q�I{[�a #˙� >bj���O6�`�N2kcS��C\������f����P\ڳ�`Կ�|.�l���B8�z揇� 2Z���"��L_�����m������ ���Y���2(1��8�|�����8 �D8=N}+��������Z���������҄#{�b�*vH�me���6׊#�\�j�^� �:\�*O �V���?���|0���O��ԡ�F��8E��v�g=����f5_�f�RF\ֶ��?��\_��ֵ����Vl�< ���Td�Y�ߗ�����?��G�����Bc���k�1R���B2���p�z̭,���3R��� �d�<�\"�h�W�ʥ����jے<��R�m&խ��v\p5���Il���=�t���|�ҹ_��_�� �z�b���ڗ�a���i��*�c��,k�����-ެ���J��~5.:��1�dIh���X���Fnn��'�5�k���SR������by��Y$��s88梺�u;S'����w�O�i����ޭ#'tf��tMemtÃ���X���4�gT�W����G�t��)I�EF����n��t|�3�3V�<��W ;������[��V�_�+U�K���qe�[����*�ZqeI�Z5?���Z��{�֫��A��A�P��ܑ �9Z�/�I��Nj�+���|�R�׭;+�6�W����5E'�z��¨]���cH³啐�ۙf2w�&�f�1xP��M2��~5�������hd��2��������r+&��Q�`{����5��_{�FO� ���]PI�kFN�Y�E�Ui~p:�{sJ�2H�kI���������Uv�V���bNCv5S_�"������ ӹ����Tw�g��qW��e�\�l��a�H`Fy�gHSlj۳ڨ���t�o� ZJ F��7�e죶 �:���y-���wo��k\t��+��7��+�i 94���giO�)"� �� �֪��������ƪ[mNŝB�[��#�H늩cmq�:�{���������}'ҵ��*��lO�Mmh�1����Kvh�;qT���ޫu2K��T�C*�C���(Fk6��j�kRà��R������r���I��m��� �_��}*��?�'�տ$G 6��+:����2���T�χ���o�+��s^%��SYN)�U�>�V�vfl�⯭ŭ�d �#�`A��~��i��~��l/��Go4{�$�x5a���Er�����U�G�'����9�R^��jF���84��4��%px�j#���s]��y�UPwf�N.�����ϨxWm��{��������G�|7|���<Ōa���4����V_��V�3��{�]�� �d�VG%'��Tzt���׭��"�D{��q�J����֮���E��p�.�5b�T���y$��y��|�zԚ�����2Y�9�δ캏�v>���_�ZQ�f؊ӂ�˶�[�� '�+��0j����U�ts�w��7�M��n8ɧx�S��k����u��� ��α�_�}Z���c��IT��y��|Iq�Z]\ݗX���U-��0$~B�K�ƿ� Z^XΦ��� �+��?�"�Z�����x�������Ğ>�ۨ �M*�$����}��/�����ױ��5?��~5[L�]�V����~�Z^��j_d��msO��\��[1�z�V�������O��Zp����j8�Z ޥ��{�K���3���kE���;�&�3��O]����;�S�����N>Ջ�K�6ni�%/�mN�r�����GV�@o-�-�+����k����|��jk�$�gM�=Lڶ�`Rk�g+�=뛻�ޥ��ח7�C�f��O�Y�����Z� ��[�8����ο�xz_XY��W7m;�I`3�~+�����<|M����6����a�����+����#���Ev{Z�%q���&�=�ú��>7����K�=9p�bkc��C޽3�_��������2 |��4ȅ�?����ڹ��� 7�w4�"xw��!�V��۲>������z-��iw����G)�03�t���#�ͬ^Gi�j���Q=2s��W��ȅ���E�����9j�����&�"�J�g����ƒh�O�Z���M��o+}�E޾��?�/��=������fV��A=�3Ÿ����k��?����k�T��D���ѩ�i�kj�q.v&�Esz������Zw�ꙉ���M�� ��{�C^E����uw`�ӆ����f�?��)5o��i|1��4�����,y�����o�/���ӧk�NWL���N��>7ӵ`o�IDr)�l ���F���H�#���_*���e�_1��B��� ��Ӗ��>qNw&�Z��� ��5G�Ƨq ���jv��{< �u��(�����������hSLU%-3�<0u�҃9G!��ֽ���1[QW�Z���}�_R�F�\�^ܢP��$�Y�a����}�M��ӁPh����P��S�K{�"��_�X�_߃�\�^V;%�=Fx�Gյ���N�1�,{V]���nQ`�g�=v�-�����i� ��WC���<��*)Y�_C�i�i�`�X��6�'�;���sw}?�����O�s�R��QISO����[�� @:��ڄ �2��~��!D�����Mc�/�ua�$ٝi�OC-�}^�0L�sֵ�;�\�]$rˌVu���k/B�Q'�U�V��Y��'�4����xH�df�$�t�e�T1QԊ������Tw���W[�Gd)Bt��֋׽��D�:���#@�kE*�ޕ���������?����ֺyT�8�&�YxsF)e�$`d�´�2\N.b(K�Lj��Ɵ���M)$�UZ�Z#.��Wl�J�@�=kR�@�Z��\���V�������y����WG%�Ul�/�����[ǿ�nQ��=/��j�cQ ��++R����z������K��~.�).W� ��q���ۀ���>#���Z:1Cԭi��������}?�k�k��Q���Tܫ�̉[��d �����QE��\�x�W�����߮���?����R�<��F�H�o ��:E���kRғI�1$_;����/ҹ���J/� �[��MNC[��2��.\D�P�*�_�'���rO\��x��'���_��?J�Ц��w��+H��� <<�V s�9�� c�ݢ�QI���Mn�{�A���/���/����1�9ٻ��E��n���� ν�u��<�+V��@���+���ɾ�6Ԭe��껚ڇ��+�|�`� Z�u� ��sڤY���U��~5n?��Z�S�5��Ms���^��]��Jf��ڝ�� l}� fY�?C����?�I�]+՜�foO ���G�tx��`��Gz�?%�a��ٯ:�>��Euzo�{��Z���L��CGY�������C�T|9�x�H�V� ��ɹm� ��?֭�����+��kj+S��I��6�<_ ���v���} t_�4FGP�|��i���jΟ�����t�����@�s{{i�Dϴt��T�~x��K�X�2�d���y#�kx��A2W�7�}?�Ƽ����=ܻO���/xg‘j���RD!���Yxb��q/��Z�������k�����꠹�<�L��!_@��S7^ƫ�kIbL7��Z~$�S�� ��C��~��$��0�{n��:���z�g�:���e$�: ���H�V|���~���/K��˯���@N��� ˂b2�����}*9��5�q��h�2�A���� ��)Z�?Է֢���9I��s�I4$2�|�('�H�w�O�j����5���++��s�4�&���6Ȧ��Z@g9��?�O֬���>�Rw���Uʙ�$je.z������V/�����5��Oֹ���Ӌz���PK !������ppt/media/image6.jpeg����JFIF``��6ExifII*&�������C   ��C ��c"�� ���}!1AQa"q2���#B��R��$3br� %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz��������������������������������������������������������������������������� ���w!1AQaq"2�B���� #3R�br� $4�%�&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz�������������������������������������������������������������������������� ?����(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(������\����xdxê� ��2:C�C��Mc��|G���f���� ���X��eU��{��� m����X���7��f��y��m����?���5?��g���އ�k+=������N�cA�5'P��f���Ӈ���6#�������f���[�?����U�Ş�E|��_���mG����������ƽ�$j?�L_��?�r�������������w���dj�L_��?��������&/���ڹo���ކ�Ve�@�_?�ϿcC��E����f��{���F�?���5?��g���ރ�V�V}E|�?�_��������f��8��G_���7��f��l��G�Btk��Ϡ(����~ƣ��Xڇ���f��y��k�EP��b�����������^ʯ��Ex���~�ǁ��ܱ��i���8=>$j�K���?�������������y��s�EP��b���ӡ���~Ǔ6���{���5|?��/휫�G�CT�����+��䟲���v?�]���4����HY�$�|�q����j�m�?�}� �V�W��Ex �M�c��_���������i��-��"R��&���SW��f���Y�?���!�>!� ���诟G���3b��ߌ����4������q����v�������W,������k�{Ss>���x�� ��G���?�N��q�c���#/q�v�@��������������H���?�u/��G�_/��+� �$�f_��>a8��Ρ��+Z�� ���E�C�j��G/��ѣ�[+������������_s>���zo�*O�H���-σ�����蚄��V?a�8?f��B�����[+������g��Ծ�}E|��?��C!��w�w��j����|��X�'��2�j� �|5��j�2���� e����2�����d�V��Fd�"��t�z���3Q��v��";e��p�=�����?�|����C����Կ�}/E|������7��j&�����>�?�?�-���K8ʟ��������ϙ�,�~����+��p����;�����3R���a���rO�o_���_������/2��2��_�H�_4��t��"m��p�[���5f�� �� �E���Y�q�<5��i�ke��?�%�ق��R���m�6��}����1j�cn��f����U?��_�O.����cP��ke��?��~?�}K�gԔW�V��X��'����&������A� ?�*��/�����U������[+������g���Ծ�}E|�?�c��$O�v��xn����G�Z���O���N_�?������ �XŽ9}��2������+���Z��������5b�� w�]E�6�������[,�����������o�g�W���)O�|��W�N���� a�[��I�O _��G��W�?���"~�_�_�{��0��Mc�����{��j�����I�c��5"�� ���3G��W�?���!{ ���������~���Rn����T���O�?n����4������� �ؗ���v��'�K� �/�˷��f��$��[��"�� ���3G��V����$?�����s=ڊ�Y��_��<�ċ���?�F�?�S���u�����/���%�eO�_��Cx��3�*+�k��*��Gm���ځ��)���3T�������`��cP�������� ����/��LQ_7��f����S���<7��j��R�b�pc��~��x^������������H����zr���5���OcY8_���C������� _�8~&�s�����3O�[+�����������o�g��^ ��R���F���y�o_񚁿৿��;Oě����#��f��l��G�Bx\J��g�4W�E�)���]��&��R����4��#������x�]���4ke��_G�@������v��+�C�"�c^�9{��j ?�_��/��#�g��7��h���������Ho �����3�(���� u���N�=�����4���S���N��u��;����xz���P�l�[V�ފ�?���ɟ@Q^��L?c�~�nt��7������8j����~�'?�__�z�v���Ui���_G�E�gf zR���W�\�H�dKS����}�9}�Ʃ�� S���%.�� ���3G��[�?���^��/���E|�q�>���_l�/���/�����9���.�}����F���Y�?���"鿹��Ex ���~��Oě��{�w��h�W_�S���ԏ7�U���7��h��k�W���ތ���-@Q_<��*_�SѾ)^/����F���]���.�.ܧ�����5_ڹo���މq���:����ட�:}�3��9��i�� ���&q�m�ԏ_��i�=���D9F;��+��O�(���--5��5���}������*�n�٫��3�0�^���U�R��Þ���%T���b��p��_�:�|e������?o۲S���>��ן�j��U�V/mK���tW�7���5���c~=���?��"����T� �+���=y�Ʃ�*����R�d{��s~�����?�_���U�������g~?�^���T��_�a���2=����|~̧��('ʾ�h]^Z\F#�A�w��vJ��A0y��=�W��@�n�ԞT�2�3Q�ʿ�͹c{����'��:���fZ���Y�4�<���Zڶ���޵n�Ś ���և��o���nnd��yε�h���b���৓l�k��x �4M�Xl$�>ν+ּce,V�UK�+�o�B�����I��U���Z��V�Ϭ�F2�������(�@��3���� 괘%�d��2����¹/ ��-E�B�wc��^�c���]��5?Z��v��N1�*��˦�oh_X�Oٗ�a�i� �xv�s���Zj~J�����)�Yy���~�O[����N�/�Ʊ�2iZx\r>̽+�u/�K��d����x[/Z�]{Gv���������Lނy|�������э7 ���M����~͹#��Pj��.�+=�ٗ���3�����j��nC߼{���J�kn��%�}�܌ �|5�?��KQU%���>a�Չ��;/5�.�nA�5���-�Nq֗������vҌ%�_r$����;6�t��3c�8�-A��X�S'M���,}� q\�����⿶���W��g�v�'w@+xʭ�w���ѣo�:R�Y*ê�3?v��z/�l��~ťX$~�n��^'Ν�y;���Mz�¥k�z���e,F%?��Ejp��>)�W��. j�~pG���Ïʇm�����i�4 j8_P�􀽁�#��g���̇T`���:KF��r�7�5����_;N�����i��x#��XpyB���k��ɽ�y=2j��?�$y�I�JXگfθQ��v���k�֥���`��ȵZ���������r���9�0�6��I>��~##5�j[�x��>U�T�v��?��|z^�DU�4�MOXص���Y�E���GӔvŪ��H '��_��f4}v��?����A����n������6�Oq�m��XY;�!b3���ӎ2����]܉�?&�=��6��[U� ���`X�����V��t��[vK�}kU�����ɨ_e�"��o?��O��E� >�y��V?� ��V����O�f��'ѿ���F�%�"�[]�ͅ���e� Xm���-��bHy�������뎮&�z7����Ij?N�t�=Λ������H ��Xg��Y������Ry,��:�8�����+TN[��M�6������¹MV ��WOӱ�}�º��2�7}k?T�dkv� �zkR����F�]*_���� �Ʒ������E���kO�������G��,o����*�zI�罂��:ׇon-�M?�>ο�\}��&�ΰ�a���Z�\I ���k����_�a����*���������dlxcº r��ö;��6�^��E��n���u�_�{I��aY��mD!'=����16��󹒒�R4.��ʚ�8��k��N����V:x�~̵��H!��@�h!�_Zo���g���Hu��v�3�i�{��)����f�}N-���Io�[����Uq�L�x�ֆ.���'��^?1�ODV�E��C$:v��= ��z�w�pl����´!���g8�RjVR�Y'3Z��Vq�d�����̄Ӯbr���O���V���E[�O$zڭR���%!l�{楉o�?�Xԁ^]|�Mk&z���KE���֞�Lˢi���.�_0��>5��� u�*;�ʪ�mש�����d�呹ʑ_,��A,�����߸�F�1޽���LMUvϴ��5Ue�c���sş�ާ���{ Ǽ��~����J��tI��>�� �-D f�~�������&}��"UP~��������"l]�Pr�݌�R8�U'�}&:��h�N)�w>u����a�Hu?YDI� ֯���'�F��nO�>"�5��a�}�H��v�:��u���);C�W�~ɏs�/��\��BR�� ��MB���{91�� ��H�G�>$��I��K�)07Z���ÚޒН�����������[ل�1�T��>Y���V��J�w�|&"�g�nK[�6�ov$�6�F��W���YU��aw������j_<ĀOֱc�d�\1�9ɪ���iI��S�x��i�T��/H�16�^���Z��>�M��[��P� � g$�ڙ4 �@�Ҿ�R�qCVJ��� [��L��G��z����R�HGަ�l� l�Q�Ʊ�ͭ�]<'��������D/ᘟ6����v�njm�z����ⱞ 󾦥������i�;�/�W_�I���a��0�@��E��󞆻�.�ͷ�� �����4��sxT��3<;<7��� ��E����l���֌��7��S�������Y7�����9[��~�4�x��8^�(t��U�SQ���%�@�n���\�b^͵�kQ��R�kh��Qֵ��Θ��~U�.��\+��`̧�� 1�sSE�YM�ݐ㸫��N V��4�t�z|� &y��"��T�d3p��]��z���A�A�ydi���� �jf�I,M2EQ�sYJ2�Z�O9v���q����M1�7J�Բo����t''�T4V�Wb���7�����)b��ANF�GZucx��L����Hw{S#��S�B=�ɜe�{X�h����M^&���H�lPݕ����B F #́I��{O�P��8j�c�S����O�Zq�I2lPs�X;��I�v ��J�zq�5d���:&\�g�x�ƿhz�н��w/%�׼j�Z�_OJ���~�5!v#vA�z��n,l3�BvJ�;����N6��\ {��Z؁G�ztZ�6�`���$j�`�G��^�:�g;���#�k�>(�}�[0�������a`w��^K�j�^�c�!�Z��Q�cN�a�o��~�5 ���>�Cŗ)�k��d�0����}1R��j����|#�K;]];9$�ޭְF�vE�2�n,�r8�φ���南'�ù��h7���1(�ek����ִ�9"�����NNw=JQ\�/��M�Hb2��+��/�km;MKWf���^:�Lچ�%�(l�\�[I�^-�� �+֦��$ҍ�O�tQZ���m���d��Kz���rz2���[����]��{��\F�85�W��Ѩ8�.k;$�my�$�jN*����ht��Ya�ޤv����a�^w�VI��S�W�@�j���mH�ع��GZ�I�5 P�]� ә|�Y˞�I�"o3z�1�������qST��2؛�OzF��BHh �5�e- IܙgB2���E(��B�߆�&�@kU�kTf`��b����4���t݌���Rs�롎pvL�}f��Ѓڰ��Qm|�H�ٮ�T����������.��-N��kJ_S���U��3����V�����/uE�b��D ��^3'��X��i/�ǻ;rN+���ʓIJ�Ny&�:2��'N���e���6�hȥ qϥV��u�S�?�Z�v����6*����\m4�E��$H���@,zM��+[�t�>�#�;�g����[C*d� y��_���γ'���5=M6$�~�>���O�&�6 �߆,�BpJ���������t�Z�kq*���?*���F�/����m�[H�FOT�&� -��ZG�6V� �-�߰��{�Vc�ƥ��YA�y��K��4ˍCM��h1�نt�U�+�O❌�K�§P3ޣ)��5�7B0�z8�(��^�:��Ha�{�4�V�M���M�5��z�\��F%�W;��ȫ�Ev��ʭ�q����*x�E=��[�_ٳ��pNT��v�j��q����i�M#m8�k:����[�~�c"��V村���K$c\k�� �= I�׭$��SH�k��oE���1��rOz��|5m��Us睦@zWeG)+X��7*�>�52��]]&�RY�$�V���:{�9�%yֺk� �֭�E�^}��$�!���7�5I��C$�i� ̸�����m��* �N����j���U���-�LW�XB���;y�y��|s ���� �x�_H� ��F%��i�f"5�*vw�����K�eU��zw�P�Ĩ�#0n���R����&��=���R�H�2ۯ�VK ���Td�A俠������V��#�L����Z�NVZ9�֝ET��8M�n�ҟ��>��۲�f���a*54=[=iA��GEy�%es���[�)$��d�^�����p��q{Ys��c$�vʇObKt!Q���8��<�Q�!oS] ��V��Fɗ$�4;Tg#�Phv�s����ƛqj2{w�I�t+�Uԫ�o�)�~*�ơ������g��d��L�D�������{��Ö��4�Mg\BcR�ק����kq\ί����$vѭ.k����Zɒq�������>k�|P�-�#�׆Oj�ψ�.v��N1�>��nG��%���!K(�.���j����s^/��|7�Ě�����@�5�����`�U� ��W�Դ���<�i1N��'w'mgi:���Y�����VH�m)��Q��j1h���g�@;�L�^IX��.Rtgl��O��V��~o��T|Wje���=ɮ��QxW�S�k�C�GR:V��0�L�m�7�����%!�:d�ՅM\}�!�Ns\��쬼?�{[\(�s�>;�K��es� y5���.�����4{�'P��V��� ���j�Bb0è�o�O�� M�W�;1�sҺ���V��M�}���P��*��e)FZ��f1�B�� �����>��5�^&����$� ��֫Xh/g$S��<��#c�]�q�����˔�wz�>}��5�N .@�5���_��#A]�i]jyU�^|��@2p�Sf� ��K��SngL���h�]�]H�E0ȯ���^; �`����ښ��$�z�Ԕ?N�D��/g���� �ef���+ �1M��[ �����di��� Dg{v�;�s�[�HO�x���?�ӵZ��z�9�e��2*m�$�a�`�=�0Yi� �ytd�@ў�U�n�"���Hy�9�q�΢I�ƾ"�ѳ_���94��bd!��Q7 r)%fh���V�h�2�9hW��\�ёێ+�մ7��x�]`]� ��Ԭ�ڶ��p� C��b%EZ'�jv-��@�T��FK�c 1]N��2�r�ŵ������һ0�nZ�R�R�š���>U�o:֬W����*�:�� �oe"�}�Nibis�<�J��v��S�ݝ���?o�E�}S@�ag!I�)�F�����8Z{�{S��*�s�,��'���σl�fҝdq�ֽ��UçRW)�N��:��ς�_|9��og�Ͷ�U~OP+����� �n����"[]��ɍ�pp=�6�Ŗ�Y}��r �5�:��ʆ��/OvA�x�N�vI�*y�s��4�v�3�j��Spo��h� '�\�4�\�I� ן ;���_=�=F[5ց�K��i=� S���C���0k���|L�%����J���o%�̽9r85�F��z� !+Ȋx9�~�4,��23L��C�d�[[y�o����ʮz8��Һ'�"�?�G�c���<�mg��؋OfԾ�?���v�=Ez9��̄��f���z�A�+D��`EF�U/��`�:� �=|�����~��?Ư�S\��}9�/bMz_���w���x�xG�ЫH�H�?O�z~�௃��5����;�RXA϶q_6~�?����� 4ߏ ��ͦ���X��s�_U�Y>l��rU���m�T�����4�,�����ݚ�|5���~�X����������;y�}$aO#�w_|-u�=WD��dn��p�,.2���O�(J\��OhRɪ�n^�E`ŢK���C�~���zg��Il�e��F&��p�0�HG��?+�*t*9#��N�c���迾�z ��Z�� ��8�����V�U,0k����5��ؒ���ЧNS�V8�Y������][�����0D#�=k�t�( 7 "����W��m�^�}�HR{�Sʚ���N���x�¶��/�j�31ꢿ~�㈦�<4ݴ�����'Kn��l�x���"��SjK�O��#�yc�>�=�.�m~�w���pJ ;���5��0^+�V��b۱��j�v�BFW�\��* s�“��ʕ��� 5���>�N,��İ����ʻ G�`�����A�k���̈́#�J�!\X���KMυ�f�o4�FV*�J��o,V�����Q�7��5��i�h:[���Ƀ��3��=A�Op[�����|��0R��N��S�9����.��$k<6� Z.n<�2y4�9��y��9��&FU�ᚊ�0����� �==kcT�0��s�����\=g,ȣf��2?Z L��w$͐O�[>�L:J9�r�s��}��q�O��z��<[����Q4��3|Mӕ��Z:.�o�&�ģ�"����Z��X����v��,���z�aR7Ge����6�PK��J�X>>'���;@'�o��@���sJ'lvwJx��~��Q��. �(�F2OҐ��։\)�bv��**��=L+��QEd�kȫ&}nIXzt�iUß�"�����)lⳣ�橩�[�Eؕ���V�ڑP�S�󑚻nۓ�o�T���2S���*�J�n�����ZG�:u�P���(-�kίUcѤ�R46��Ξ��.G�=���iwy���ݬ�=y��=X��Q}{n_ֹ�C�"�wu���YdR�VD�Ȳ�T��5=�nWg'�=y��`���y/�|!w/���a��^����{�G+^[�Z�A�L�>d<��wB�!�tt�c�����T��tR���J���ɧ�B�)�,�y����i�K%[l>@�V�/l���}��81�8�Rx×:Z�F��g����Ps�U�8��G�+��H��Ӫ��ɭ�$��'�).�d�x��WR}j[�(�W9���J��by���Tּ���7�Ie�y�)s)�c�q���(�1�ޘ���@#5��8�8���W�;k�r�}j��� rG�YM''��F���� .[��̽}�DS�?:��#���s�1�X#�1Z�I��CR[�"��S!��9�BF���s�Z�ǔ餪��^��%0N*��e�n3Ny ��l�{Ҍ��/S� M��,D�Ā9�jߔ�'�P��Cpsϭj�sj�єl�y~!�-�w������6�9e�#�A,��vו\�J5���5M*FV#��(�5p/D�8�S]��]���B֩��zw����zޙ�h��#c����n�Ee�"�G� ac4�U^py�++�F���O�*Ĺ p�\W���*p�;3n��-6�k��#�f/�\z�˟�ݻ|C��|O�RD�h� 2�`�^�����������n��])�dč��Xc�Z������<�x��k[��4����U��׻����g�4oc鲼2��u���׬ꊍ-��D�}��u�@� �>s�u����)��'5��^"�@�u" ��w���Z���vs�n>�s��� ����W=yj�wq�g#�Z������]i�.�|����-��1�EuS��W>�8Em�G-ֵmux�!�Y�:�н9�Ag3���;VʺN�S���i��?����];�6�qڲ,��,�x_�c�2*�Q����oSĚ�[^lc�8�?�� ����BY��Y&��� �"��}k'�Ϊ�~/�6cĘ��R��g$���l}?���g 8��Y�6�u�����X�I��Y��z�����\-���� U�'T��}:H[�i�s���Z���bUjO[���T05�xj���C�pYx��?5�p4�4��p�t�}F�wZT�,�~�q�<_!|f�;�����Y� ��]6'��eϖ��~�����l}���o� �o?+�&��t�c�f���3>ʰ9���Q]�־!X�M��&�=+��El�n���� c럵����ş��y;��r�����Ƌ3�I<�Eׄ�jK,�}&���w�X�Q��MK��$��^T��T7^'��|�1=��:O��b�o��.`+��ѿj��!��O������o sQ[��~X���kd��&�I����+H�dIab\`�+k���=S�� Z9Ț`��a�;�c����^'��8���Q^�� ���'����F��`�M�����^�ͪf0�����p۵ *��Y�}���|I�Z���q4���c�`�i�z��t(�!\.{�W�-"lS�W�� [�ys�5���(9'?J�O����X=��]��8�%R2V2T�Y7���M���A�2'����.&M�sN1��h�ʄ|��ֺ�5��΃ ��N��W�.v���_a6,azB���g���*���g�:����"���V�>[)�I�V��:&����0�X���&m��ֿ�j�4�R�������R��]XI$��z�k��(�@�{T[���f����"���1��i�,�kje]Z�+"���������b3[Z��N���ް5 Yd�m^;��&�(o7�?�M �� ������JƋa� �<�k�v1����c5�\ �u:�ܓ����3IX����׬/9B=��������X]�@.�c�־��$�����V-#�����u�:q�Y�IqY2?_¶�"!NOj�g��H �&�� �6��sR*b��n����:�E(Pq�Z$�[i(�)���'_‘��D�̬vҩ�&h��QX� �g� }K!L�uj�m͜r1Ҟ� i�~��\0��l�c'Ur��R��p*�2__j�"q�=MH�kyW���/������r�*�X˻'�V� ��P�����*Ԅ������C��)���E|ܑH`�>@�5(�����5k�� P�ܹ�m�qֱn��$��Z�3�0O�T/$�k��E�#���JKC\�%��܅�^⛟/Y��9潳]S$\W�x�J��S��<�l�����I���\YvC#1�}+�<9��y`�$x8�#��n;�r����&��������-��2: �,5nm�pI�k���@r�=�sI�෈ %�X����I��ox�E�X���h�9 �.����zl1:�I�A��i����Y/�,�GZ��G�߈,�:n���vӔ���<��n�t:6�����5� �N�+�ӵ.�9��^s��r}�j K�u%��A�zdW Jv����D�I:�2�sm�#�J�+��9�SE���S�.���g$%QMn��|]8A�/qmWl�"��Q�%�����;Wux�KD|����ud�1�:T38ۀԞj��=�,Eۧj�Rg���V�n��0��%#�y���8c�����cM�����b �l }j0�_i���,�j�N�K�@�$�\�@�>�柴?�I��������nĚ�R�G���8��~���h���!?nT�U�y2�� ,y'5��=�̖�������5������"�8灃�}._���*;4}6+�N�ޫd`���_���.>#|s���<<�3�h��$^�m{��c�|3���oD���g�@� WJ�,K[���lR b\VQ�*󿈺^� ˨22��,����"�&�$* �t@��Q��\�r��6l4��W�N����>�|2�E�|c5ʓ�k[9������X:�_ ��Z�S�,'��2~�VW��..�}���-��5i.!���d�"))nwW��ujM(��gX����s�g���;��|� ۴3�b@�G^p8�+��O��=|�o�Z~�SGbo��.����>5x�������E{��0D���C�j���#��ů��M�"i5�F�!w�\4���3�g�5��5h�?k+��5s��N����=w�@�w�j�kz|�P��p�8=+���� м m�4vI� ,��XW�6��:�������!�����5է_�p[,�f��澣Ü���*JM���3n+%R�F}��B�x��U���t���+v>tL�������sn+9|En#�n���i�4�;ǐ�p=�����W����G�k��B0�Aޡ�/ᳳ��y$b�:�5��w<[� ������*�^2�V�[��"g8'$b�����Ӥ�|E����O��7��"�Y��9[��9���r�}i�Y��y�t�#��<�<��ֱ=��v�׏E]��՜�Ҕ��Nj5tUG i[4arz⺔TFՊ- E�~5�� zUˠ� �T���CM��W�A�֥�cb�a������SY�@dr)8�iY�ך�����E ��QW��17A�r�Z��4u�m��<��.a��W5��|�s[�:��k�QG|d�FCd�)��Ҙ\�)��񬒱жzS�!q�i��N< �'b�5T�ȥ ғy�o>���o�*��.i���;y����U���c]I< \`�.�x�Ft�˜�TM�C��e�P���*?4�S�2������&����g`�?Jq��tT�(����z\q��ΥV a��ŠR?u��A���o֤��"��Ɣ�%- ���6B�T��B����[n�7�Z�3&V^�h���� $�2��j�V�:�y~�S�E����C���tg�x'ڸB����Ύ2F� z��}]7`� O.�v�^�a�[hZ*<�TrO�p��HcR9�n��O�����^�����h���ycBK����"`U�S���o������+�n�-�+���)�{V���퀗3�w�Z���} <�c��,d�f���"��J�D�aC�vZ$�yf ��/j��i�5�V<��U�X�� ����zD���Λ-�Ќ�:��tW���:�{᫩It�#�U�X�ס�yƱg��t�P`�]��M^.�"�uݞ���xb�vZ/¢O ji h���\�kDeWJQ��Y��j�u���li�-�Ǩ��O�q˦�������M�HB��ևw���JM�o`���U�=i�dOm��#Үh���j���������T���J���fpF3Q�I �֟俥Ok�V� �4��� �~E=}j}2�X�/��M� >e�U�(0=Mt�ĺn�<_*���&�[A�����˥}��� ���%�Uq8<z�F�� ��?.>��_����%����G�+�O������yv��~X`U�M.W?l���5�#���h�I�#6�`��B�b����~�_���m@ϭ�w�$�e���>����������ӵc��g��t;�&�l�" ����p��נ����ftqt��.�����0s�X��Bc9��� ��Ȣ�������qt�@�N�P2H=�*�b�=�����*�Q�'H �{�F�,��+��7BMS� �֥��i��׫�J�������s�\M�ݬ��dYiv���=��k��ѫ���Ť~��du1 Yi�g�ߍS|0`�3�l��_>�����H�)��P\YX�s�!*��Ҩ�=�=�����u94�����'8���~| м���Hx� �����j�^��?@�����#M���1�~ xAu�ЗV� G��2��^{U���^�?�>�>��چ~[�kZ��O�X��J��=�Ԛ��u��UJq^V'V��8Z�!�5�����ƺv��34�x�~Mz�<}c�h���̯,hɜn5�x������{\�kOv�HH�r�M����N�۳��I��P�܄���<_�jO�i��[�P�+��K�;O���I��j��?���ޯ%�V�����*�q�zR�]�+Qզ�����!7��<��z��h�X�J�9��Y��h/~���Y��½�g�à��%��7����_�Z�i�A/���Ú��� ZKS��7�G��?0)�v�y��,�(�p��hɤXF,,5��FVUl�.���]9�=�e{ts�U���>⋽:WfdN;Uۻ�;Y�38R:b���U���#��\��E9+��]���zf��� *&�Կ���a�W]��p�.�*텉��p/��2�@ ]�\_i1y�zk�����x�d�剅-OE�λc�3J@K�m��Z�mo�nB0k��u�L| �M�C����ou�O�q�.�� ��� �-���� J����(yml2Rj��1��W��u%v�g�Uow�ps��ii��G�}* J�I(�5߅|ҳ>6� �������伋Uh�j[ד�J��7�� j>%�M�͒6غ���Ӗ��C���~v��W����~����V��亗�(S��k�r��Sg�� B �c��y=�v��Ŀc�L��D��IG��d q��N�[��W��v�X����6���Oު|y��<=�� ���c�ۛ� ��b�� �]��?���\��#h~�����4��?|���9�����YҦ۳=�N�����0.��޽S�!����ꐣm��c^g�?�g�d���-n0ON������;mKU����#b�v��3����2� �[��]zq7���F>��{�˩$�c�86�i��>r�Zй��m]�&BT�f�%��6�H�2v���<3��B�W�MOŸ������PF89��������8�+�}sǞ<�ݥ��I��'9�|ȋ� du�y�mI���e���⫍#�~���d��Z �!��z��Y��8�pH�W���7�C����t'�I�VN�ʪ��nX�B��l"��0|���{� ��7���+��������B��l�:]O��C��1��8��b���TpR����h�<���y`q�j�2����1!�+�F��6hoB��}��-�uiE���D�zU-Z�-Yw���d�ߗ���O'4气��1�/gM�wR�˩�ޝ{.�̊�/��W�� YhX�܊�dОI�mn�5�m��]���X�I��sG�k�֟�M�����a�tϳ��ہ���<����FFx�U��fM��<��? 4�WS��#%�Ҹ��i[-ъ��+ڵ !摤*N}+.��Eй��u����G�C3�*Zφu�m6�-��P��Q]��~�Tl���~/����$|��������L�W�5���DU������NA�޴c���Vt�A��{V�b4���ⱖ �|�|c�F�;X���}��*]:��h�� ��:M��������i:|���A��Q��ܨWSW�Ν'��N���O�z�Ag�屑L��i_p���ꥱ/��ʏ-ڴ���gZ[M �Ʌ���xհ�cҥԾ�LD��-��w�"!N�ER����|���K5��C/��ef��+8�o'��˞=�}.D �7W�gV� �Zo�ݕ��Mu(EF9�_"���c�Vuv8��g�~���@�m��q��OX���*k��e��p��&��g�z ���Qc�L��p:�*�쵢��4���Y�W�:������2��}t�է�*��C�nK�_���@5vجSs�j+`��7O�C� ��5���s;���b����ܺ�J6�U{�F޵V"��RPw1��G:l�qyA���;��;��Mt3x�B��ڟ�-���B��n_� `B��~����3�s߹浣UѪ���^ �|5E(�|����7�4/7ſ�>)���;y�i�2���+g�_��aw�Z|!����÷�b?�+�@�ミs^�i������Ya������s�:�G�a[\C�}>KK�5?f��\>�Ѓ_C � ��ÿ����a�����m {�s�����>�/#l�V��tۨ�ur����� ��5�E�W~�>6{5�_x6��� �^EL�������k�o�G��x������Gi2[ܡV`;�{k]F��]:w,�1R�x8��=\ �f�F� \y������k&���j���r����ƣ ��;`|�+��J�N��㚫��m{�G�ז�,�8�\tҫ4��;uB/���-_�����>1�\����� ������Z�ߌ�~�y}jt�>�d�F<�1�^�V~ǿ����/�<}k�[�CD�SY))*�8�N���Ļ�x�M��ɣhWqڈ�me q�f��YF]��*����-R��|��j��.h��g�����[�/MX"ooY��'�-s�p�?�'�$����?�&���NV����NJ|/�O�.�T��%mH��O9E���}C�F�o�?h�~#j��V��|��#=3\��:����m4�f�y~�I�s�_�������{}#H~X���k����X�wXf�����6�n���զ��L�ۂƽ/�vzm��jYy��Gj����%p�UIhh��*�u�/g?1�Z��.���q��`b��PG ��ϧ�t6_f���ϩY��c�L��n���xv;F�C`�v���l�ٓ�?�r����[Y�@��O�%�}~���V҃����^]�7\]2I���@NՁ���j�����z��k��� �������t��kb�kY�2�1ھ��1���x�z��lXNrqҾb��>+xm_ ���ճM(2�����}�~ן ~!|>����Ktۍ&�m��Z�}��+�qs�'���v<�C���4{v�j��H�j܀pi���E<��hf�縧6.������hIT���!���[J�V����_�7�K�4��<��*�y�����X9l6:��/����!����}�۲�܂H�5��*h�l�d\.|��wF�)������.�-��4�?J���o�~������2�Zīof�>Yǥvl�)� n�w�|1ai;?�-¨�����^�(�3��Nju]jxS��H��H�{W�acW��џ�b�o �QG���e�N�4��hǮ3_[~�^���Y�@W��=k��S��M���g�d)�Dq�y����&-/�΃jc �c��~��_JRg�g���A#�Ԛ!j�g��eLc=������";4�B�T�{n�-�eU͑_�t�B��I��y_�W�P�H� �h��|�|a!�ZXFY�;����?n?�?� ����w��ſQ�5S�+�K��"�k�)�B�;�+1p'�˛?�_����7�G���n�u�4�`�O����\U����.�s޾!��'���������6�G�U�\�ѱn���Ӛ�-� ʶ���������?/�|%��ď����o��N�O�X��W��OO�5����hv� ��O5Ρiy��h�5+�����G�<% ��:WC�����t�R��W=��cڬ u|�����X���'�G.��>$���=�?�X�gÒnW U��>�j�dž?ा1V6�u��ݗ ��5��9���V�>� �3��4���E��v���c�$V,��å�d��� � �������d���_�x�|I�^y���O�]�v��-?���?��� ѐ\^�[Ԙ0�1�k:O���D���~!�A�����nK�3�� ��E����ǿG�o���+�&�PO�#��l�� Ig��w�o����_+�����4��:�-����g��|R�k� ��Z�����8��ޟ�fS-#WSJ�VC�N�o�YF����C����n��y���#��c^Ě�J�'�����SM���G�&��ꌥ��zf���o��_R-_�� ���u .�s &?�}���r�f\:R^���.>�Sîh�����r ��t�*�,eI%Y��\9�J��m��x4���8�T��-CSg�h���k̈́+�[�S��⯸�x��c0�����=��y� dth"�����`:V��V���u5�(�2�ڟ57fp���-7Z�:��d���|4��%W����m��a���U��H��L�WU*�I�*�k�εa{�[j����>K�]�c(X���^_�_�����o��j���w&�L��޵�������@�M�0a�3�.{�]VQ�2�d'��6���Z�n-�`�A�U���y?r���T��y�$���NJ�J�my�a]���&�4'c̞�Փ�U�m� /�f�X�117�*D~���{�.�d�NxkYx@=~�J�MM�}J+���Fn-elG��K �u��<��*��ͯ� -��7���$�Y" %De�q�|��_���K��Txg᳏��O���c�a~¹y��q��1.��^��4�3[�V��R9TR��O���<���^\���>+�?`�=g�6��Y^P+���o��I�� ������_�4�I�o�7:�Ǚ�?�[>��� #�؋ӏ�j�C.����yVMKIT���/�1�?�I�6C�ީ\�~��5�9S�-�p6�?�r����׫&/�<���Þk#R��g�&�v�a���m��֫���Q�MkV_4s_�o��kt�ž1���{�#�'�z �/��[Y| ��eF����_V��l�;���.-5F���\ns���m���m�c�{[`� ��1�����F9�# �%���Z�ف�$ \U��7�1X�ʳI�ϡ���}���^L�Ϝ� �H��Ԟ A;�c�=�Ҭ%��Z���E ��c�5�<���2:Ue�b�R��\�(z��rO�_5�?�u輶��v XG^�F!f�ݪg���6�ÐV�=E�G��g�\��=)!�ز4�ԎN���_��0��;��Y�R����Z���𪖩����[ī"k�Gr�.[�{���F���|8a�vڷ1��⻕��W|���5>���A�s���ku��Vwg���)`!d�7K��|3����K�ܐqV��fKg��E ��+�oK&8���\F������*����XVr�+��=�1 �v4|� >.�&PX팷�Ϧk���s|K�a�����������j7!���E�۪��L�W�j�&�ׅ��������"�+��wǍ����O��k��\�f��*ǜn�} �S�c���~���^UO4�* v�c�O�_��G��Xxbo�6BK� WX�m��%��p�\�:�Ƣ�>�3m8����K�zޟ��m?���M5��~c��]}�ɺ��k�2���^+>+�:��!�p���`�MC�s]#��t9��͖+��8�l�/ X��F&PG�T���P�NHH�'��w��i`�+��xȨ�cަ�����]i���u/(F�ǜpO�xW���GB����O����c�-KyV����`W��aqv��'�КӾ�'�h�a��%�l;�5����ϙH��S�� ��|[�5�wÝS�6� �X�Y�2V$���c�X|����E�Ӽt�P��7�&�79������|y�/���k _ ��tW�|Z��?j6�������siq* ����W�a���>g.YY��ELMj2K�F}W��/����ZvX�N�{W�h�^�²�y湟�zG���a�ɒ����o�'���� ��77�8YO�d>�ҿ@�QX,�-5+��Rƴ}F�q<02�9�d��+wC�-�����T4Y��������yo$�������NO��f�aR�����O�@:��V�n���lX����*HiTo_��Y^�� |�G�_����^��&���L�H'�]J�2G�<5:5\�����'�G��k����ř�+ &6��K���Ԁr?J��� ��cᏂ/�G�Z=Z��d1.�`q���k��s�g�/�_�G�.|� H�G�N�����_ �� �e��^�B��a�/ZV�L�ɯ�ryFYW)��qR/�����B�N�b��Op�Y<��_�>Hm���.� ��E|��ZƵ�xF{s����u��ѣ�k�$�����~���� H��5�><��n�-��/�gi��w8 ��5��c���O�7z'�����e��`�Mk��G�����16��j����Ik濈��I�wZ����l���xB{��ⳑ�'Ќ���)�*6}M�.]O�|�ƶ�����h#.Q���� QҴo�.���5H��5�f~z�v�ǟ�U�ٚ�s��M��#xwNLw� ��܌�����n/ۧ� ]��ڃ��«_ ��+*[E��d�8�sv�?Z�>~���j�s�?<@Z��FHd�9�@��h���}4 �)27%���X���W�#XC*��@�T��O�|އ�M(4���Q���Is���O�ń?����\��WO`��>S��{{ ���:}O�u�� �jÑ��������(�0 kk^b4-4������Z7������E`���~�:J��SSl*��~��hV��`? �/���5�x[X���0�Z�u��.Ga�?��_Q��^��&})<_�G=�e�O�C��Ld�q�S9��*���b䋱���Nr䚸��犧~��W�ʍ(�nϐjQd�ϵV�fG�[աc,"�^LPs���T�gR���%ޯe���0q�;TI�*� �}k��o��g�Ia�]�K��Z�V�� au��>k3�5�"�� �b=�:��ˌ�� Q����A؅9�Ih�[��kɒ��D��-��Ѧ#n��q��m �{`֔�;��}9��� ��\'SC�ԜuE}:�����\��yx�vǠ5�X/$��=0��˰S���w������òJӨv8�5���j��94r\(G�1�9��o$a+KB��&�$3�L�;���?k���G�O��-�i�X�_�zW��@�j�t�Z�T��U�����Dā'U��> �-�w�m�Z.�����p@�T�7�O��i�ج�r��#�G�\�ڙf������V#�\:#�ʤ�(�E��~����Yۨ�vģ��jw>&�����U+�Êʷ�E���Է� �r�c�t�|�Z��'��pժ�>g��&k(�s#�.͜��H���S��A�QYz��U.I=Ma���܂�O��5������`2�ަ�E����������ꧏƸO����M����C������d�W������3��X ���Z3��Uf{���Oh�dlc�kN8Hi�!A�è��5�[m`�(�L��,ԕfQ��n��׹��ՕWk�k/�=N���6��h�UἌmC�����O�Lj����Fҵl�d�#|G)<������ ����:֑Դ��!m%�)#�`y���5���|��z�N>Y{��̼�|נ�ٟ�u�_�to��%��r�H�L�j5��_�/��3{�_|D:l�L����!�N�Xm�[�^d2ߍd�o�����Ɛ�B�����^Y�YW�4_sީ�e����eM�z��<��h��5���৊uC��*�k����g�k�gF�T&�32�������'� ���c}���>���8�k�?f��z_���4�b���$yz�7�#,W��Erc����=[8��m�}�'��� ��k̅oQ�Vt.U�[�����~�_�ׂ��P�S��R'����P� ^�%�¿�����v?�0F=��z9.:�Ҷ�% �1��������(�4��L����w�����>0s�5�xc�d��t���6���k��R�&+�5�E~ӿ�3�x��TZ6���y����s__��]�W1�WT��x�A��?�q٬p� E/3�3,Ҟ<�����������>.igPѵh���Ikw&���=���W��0��^3�D�ߌ��ל|c���k�.�n4��RR� J�ϰ�1���v�V�o���x�� f# �^.W���:��<�.[���Ԯ�},{ǎi��4 F���Nː Jǰs_/x��ǿ��� ��zM߆�:�b�Ut)$��k�пc��> �, �7���.�"K!(~�׵�|O�LJt��?H�ٶm�����c0�X��׼��Ie�t�#y�7���m�)|���Q�<;��`>��L����[��/|l�Yb��V���`D��8���K{q<��C"�s����s�q4��m�`�k�Y�z��z�=h�1U9�3G�^?ҵ�'_�w9�<�]M�߇��-���p>) B��+��ԡ��ڹ��9�h���(ݲ?_\�r���:��%����Z���o!�ˌz� ��Yr��j�����I�c{N���I�Z���A$7SPjsGz��%���^g�x�Ƣ6���-]���Ags)HɮiǑ��1x&��7<9o, �i���?����~���{J�@�d��U$�=�����cYsˢ<��J�M�b��8N�Q�� �]Y��� �J����MD�������}<cG���ǭ��#R7�0n�9%��|�Q�p�ܹ�-4��& !'�V�4ˋh<��s�*Ԕ�=�9T)-�]"���~s�k���� ��s�y徣ˏ8�� }Q��A��>S�S�%c����H�zt���o�1��fZ_�,�wg�kb�y��<��2����Y�rM>�u�L�����-_R���5 湈|�zMN�m� �`�+��ֵ+X./t�7�`��5�C�c?�ZH��R��V��K�x�C�4�FF�<�3۽3�2]|r��� ������Ӎ�[���>��s��\�;�C�x�-��eY�ͷ��k��b�[� >&x���i�o�J�5<�?_�}6�kQuC��QT��n}Coq ��~WF�@B:�+��֠��Y���ڃwj�]2�Vկ�ٺ*�3c"�];B���(�'���_7��i��kX�F 4`�����Mu1cpz`�7�m����?^r+��|?t�(�Ϧ�ײ�V�N ���N?Uz0�F���@���G�����`�3�7V������Y�+��$� >�>��X�Tv��!b��v�lf��y���0��g�>��a����6���-�5i5'G.r>�j�w\�"��4�9�֑���r֤{���E���V�|ՙ.!-�a^u��F�KeĄ�z�Q�<��ζ�4���&t��cwr�.�'��򬥲�ԖI&�Xc�[ER>���ZJ�'C��c�=���� W�sV��>���� -�\ �8 �Z��8�|C�ON𵫟�Ť���X�"������f[���vy��!�Nh?<?�� ��3P w0�o OA����!�f� e׼)�(�o���4���R"}+?��D�?��M�]x�J*Dv+c�2K����_8�ɿ�����|i����xf��G���l�yHr@PGj�o�PX ��l�)R��\�XxŁ|�kL�{ ���(Ǩ?�zf�ul˗ I�Mym����� Z������Z�+���/�gJ�d�����8�۹�YgS���;W3��OF�)|=���%����u2� �c9�Z^�D!'8�=�P񾯢��hw�n-���i6G�q��h�Uk$~q��ԧ&������g���k����Y���g�\�p��D����e~�'�5���������-��x�ZU�}k�>|����|K'���� �GH�U�724~{)88�2d~��w��x��? oE�������WQ��u5�X*� �T�𹛒��n}!�?� '�M %�TR��Ҿ�6�Q��;q_~ɞ-��ᷖ�j�'�����^��{e�|��O�Dp5���>R�����F�\�c%���YNF>����O��q��L���0{�����J6ў�Tu�.F�]��H�n�#�Rwa_�{$���4�Oϻ-;����?਱j��W5�ß���R��X�9�k�n��+�_؃�����^[��Q�6sZ�"~K�v��k����g��| �]U�� d��ۇ���������$w�ϋ�%����&)�f��Kca5�A)��F�z�wg���h_�%�x����wa��,�s � H�;��U��Il|�|��W���w���G���hx�� ��Rce�K��nJ� �R}��vY�η6�%��[Q�����ߜʪ����SRdA�޻ =X@1�,W� �l�������t�>�O��_�*��r�t�t| �BWF�@������a�?5�}[���i�����Y>�l���k�������q)���]��LҘ�����洮"���)#� 85��]X�|�=ԗ�a�6s�[>)䕒�T��c�#�.ǘA� �7a^����<=��������)4W����sD�Ǯ@����l��^��͹\�\޽���Hf��E�7DKǭsڧ�A�Em�����<�L ��3r�w;����O΢s#iS�F~��s�W�]�����x�r��EX����z���Ɓ�ߵ� �݆�G���D�Ԏ�M����~�����m�n_��~LR���_��޷Ҭ�c����\��� ~Q~��+�W�|w�/��� ��oHA,g�V=Nzu��� |o������M��ߋ1_x�x�MMc!�r: t5�y� ��i�nk��g s�.��R[�F<�#+��:`�H|�s�^]�~��ƶ�~"p�0�m�ɪ)�d� $��\s�00�~y[!����N�4�pӎ�.{q6`efR~��j�F}���)���Ǐ$�|/kr���h�:�,ey��'�k*��%���d\�b3�ՙ���sQ[ �]�4ch&��t�6«�7|z���.z�}=�5�\���/ Er��C���]�B��K��NI9�� ppwD��"(*����LH����v�9�`�� �V���4�2>�L}�忈���ZXH�`����̡�8֓��#��Fs��`�����䶽z��뚥F��f�Vk�^�.W$U=V� c˵����U�JU�m����?�r�]� ��|����Y�k� ��XV���v#g}k��I@�q����.��a��1!���#�8�� U�c���`�]���-= y����+�b0q^d�7-Og �nI����$�2����[�������L��j妞�Kª��]��)�,��oi��4�)RI�����# G� s7�$��S��\�k�M���rG�ss�x�.Gz��K���'vvo�H��͌V}ַ���RF⟧�>��������m��<*&��M(ݒI�����n'� 8� Yf�J���^��}2�,��3D\��⭅�UΫ�R�HXɪK��e;##�>�w����|>���|my{q�^\�g�����^�j�kGo�u4�eDr���5�e���Ӟ����<)�����!�ѣ�<� �0�-l���Ҷ�c�, g�Qj�Hg�����tf����Pv����mlu;FM|ɬ<8�|��܈YNv)���ea!�%P�ⱗT,�D��u \������-ty���XirZn�8|-I������9�5 �l��wדx���%��.�Ǡc�M�U��-����` x��T0�4������x<&S����64Q���rŎ8,9��"�s�e�: �Q�A�*�ԩ2�C[�R��Q���-�F�s���Ak�zf��!�i���+���'�b8�5n �o��d,sԚ�T����* �~�l�X!��W�pq��� ��f� k!�T{^uZΌ�h�*Z#�/�uy���:z˞�<4��2M{r�:T����a\oč"��`�{�tR�{�&X�.����s��ϡ�� _jS���qӹ�_��q�Sڻo���f\`t"�MTw#�3բ��o��{R|��5���C��%�&�� ����,u�an�H�k�ֿg�&Y&>��N�Z�9��l[�w�ؼEr,�c�Mu��6w6��i��y���_ M��.�=k���h&��C�\գ����2ޛ�ۭ���zT�"�lZ݋Z�۸p@�^�x#�Њ�gv�2��ϩ�b⎈b�EZǔ���ҳv. c�ɪ�h��0��a���<׶j�OnRI� �:%�6DJy��UT4�r���p6�q�d<�W]�i�:q[���!�����ZF�j�t�j/j��W�r3Z���Na�(�ϴv�9״�,-���c�|��{X�3��M�O*E]���]9�X�S��pk� I%s��g����?�|]�WY����A��il�t���<��e_�o7�s�x���k�K 2]>I'�d��> ~�~��O��n˫�ź��\��+�|E/��ؿ���;�_ k7��9�9���xlO��(Z�UJ���8U~��Fr�ϛ�%NP5��!*B�ܭQ�i6��*�0eȮdž�ϐ����`HLl8=k#T�4F����KG`TgZջ�*+9ѣ�Y��#O������ǛC�~=~�~ �A��W���3�VWz�0o1�n��GR:�ɿ�����;� �^+�7GI����yr�eO�� ��֖�I��h?y�=1޾[������k�����[F�K�"۟~+����iF��EN)���O�4��=��ō.��� �J�㱯a���k K¸���� ��;��0�M�.,$��Sd[<k� �,�=ؾ9�g�lO$T�*-���ٽf�Y����k7۱#p<��Wt= ��Z��'I!� ����h���xȳF�!���r3�� x�k�6��)��0�ǵva%�-��SR�8ψ~.��E�����!��/��sw �,�=�z���4�u����o��~!��t�-�l�#ߓ�M}1�| �u���~#�����7��&�d�1�ז��>#�����]����)��G� �I�K��h�%&�ЖW����ڲX]GΝ�36"�H�R{��>!�!���h'��\�֓x=�4MЂܑ^l�w��?&����� �x��vIuA?�6� 8F�$�ڿo5/h�jwZ����DHtԍ����}9� �?���_�����? �Ԯ_lWl:s���#‹>�������=�E۶EK8������Xu=���Y�����O�+��ώ����G��g�Y/�X�u���|�2WC�� ��E����M�l��[�%C���r?�����4'N`�Y_Õj��N}����W_��KȒ�$���桎W ���X��F|�ޠX% ;ד���f�j���Ymuku��� e��&9�j��M����%��q�'Q��"�� ;{�_E�������F7 <��Ff�vVby��VKbR�����Տ�ᶷ���4�e�"n���f?����o�E̬;�^�5εs��l�V�����<��Y�K���Ƈ�'|�L�O�b��H�5⿴į�_�7�,��υ�zm̢;�߲q�}S���~F�!O�������/�ZM���k�hٵYL��P+�Cx�ϱˉR� ��]�:g�?��V�%��� V� ބ�5��_���7��7�|k�+�n��6�z�Ĩ܀3ڱio��,��a�߀_~X�[��Wɺ�ل��[� }l,�h��'��g�N�9�dl��Q�ֽ�-�=���gR?R�G#�|��ma�<5���0�-�����=�+5ݦx_H���Em�m�D�jFx�����~���_�U���Q�m��2��R2m|�i�t����Eʮ�+m�)��.?�N\w�Ep���ӆrZ��l�H���W4�~�&����3�+����:�Y�ǜ:ֳ�:KVo��s�5�=��3��|u��Ŭ�����m��S=�����:�W����ڞ���/h:��^�� ��`�c��0�.��{\���x��}H�-��� � _<�F5=J.<�>l�������o�=g��_�ign� �W#������aχ6�(���E�/��� �� %�z�?��Ľ�7�����"��NU%6; W�^��iJ���n~�����Xew��S�}�ZO-췠��r1^c�_]e�<�iN�3�5�[��Oys,6h��88����ε~�\�O�z��q�!�3o��FN���|qu�j�F�t���O��-3N4e�FX��p����gy�&�p=�wJ����~!�q�;��k��Re��0˻һ�JU���>�>���i�i��F�B�r;מkk�fLu��s���?�O�_�Sƺri���zK�6���]���4� .|�1��ǭpc���j�-�g*�����JCu�� �A4V0i�;s��V���"����.o&F�����n7���[zw�����9۸����mąq��+[���2[����mƙ�A���S�g������ic�b��5�a�Ï�Q��c��߭u�ҭ�VN7/��NI\����˺�L��� tzU� �[l�bx����o���x�K��g� [iV��2��+�<5�v������/�"Դ};U�>� ���+d�⽈�U}�1���l��~LP�>_��.mG"@k%>'�0�L��On�e�_�3�bYj�f Y��"�$�Y��%��"�2gbnS���i�4������|>Ȭ�;ɄGy�ް|C����g%=3]1^����\�Sl4=BY,p����-?�w��.� ۚ���� �8���F���}m>:�j�^�|��(QT�G�|A�ӭ�"�t�׶ERЭ�� ��u�l쿴��Tc��Z��8�!�5֧I��l<�f��-6=*����� [�RE2aG~h��~��l�x�� 3�9�֏1�Y�q ƒ��������L��4�*A�a��o��n7�!º(T��r�Q�z�@���-�� ��z�\dM��0۳�+;Y�Ն�m��[�qQS �E,2���xwQ�uVv8n�4�m��/� F�<в�����BD� ��,���I�\�?���G�:�������l�A\�ܯ Pz�M�P�NVc�Қ�ږJ7= =^N6L��*͆�<�-���5��W�Ld9�n��F�%�}���n:�i(;�t7�i�D����ֲ[J�1}+PvBթ�xbO����g�t�g����y��1tn�<���Pv���]@����A⤊^>y��S��Ν�)�1��j�߆����ʿ�q(��5��G����(Y7`��E��H�(�>�������ژ�U���m� ��ʑ�U�''�O3�E?t[{�a���񪚌�i� ٚ@��jjZ�h�Z_�n0�z�����������O� o�(>�}o{�Ԛ���|�o��U�*���$J�,�C�=U��R!+qï!���o۳���K�j�oYȚF�ѓqc���P{װZjV���ŶH�I�޽�� v|�e?r-K���6���}��� �F t�_�'��Ꮞs�����C�鲬�i�ϖ�y(��I��� ����a��>F>�^���a��n�C�C�_Ѽ5�x2v�Ӭb�I�!FEAgm=��,��+FR"����yP���:Vl�/�2Fk*����a�T�[tB�� T*p��� ��NWb~Q�Ҽ��Q�����hC(�W5�&��\��PER�{�L��r���z���J��\�= %)Ofs����=?]���&�:Wg�t]cD��L����{[��}P�%�ͻ��]��n���"ʮ�2��4��X�*1��H��;�s��ZZz����I�۴�������W��8�C M��%���Pj��ƥs� ����%>�UI��J��+#r}KE���@�.7*gӊ�ݛ���c<6�2_���9�q3��e��*�����,Skz�6���l��}1_+�m���k� |Y��<�U�����kf 1�H'���?jO�����j/;P�o&+}��+�����#�Oį|h���$�5����r�&''��^��]C���=�������}w�����]�}� ,tԸ bѨˎ��Zl�+͢��Z�� �^�.��:����� "��h���-8��t� m�&���U�R���<\�.�T_Q���G�=�ͼFM� Þ��:���W��;�dz�ų��|J���l,��v���&9�k�O��\|X�%�0�o�GA_F�9��3 a�I���r��5�����j��; ��Ên�u"�p]HS��R^���{UI-����kn��3m� }��5�^��؈�t>"��bx����k����Ժ�ŕ���5�����vF,�~a����?�LϏ�ï�,Gďٞ����r�Y�k��ŅrN'����?`��~\xc��+� x� ?�u_$Iub:��O�Oٿ�G�1�~�Gíw�7ڽ���^M���9oz�����.����f�熟��kN�����~�n�Q�X9$m�0��8�Og�g�I1� �NK|�B`@R1�ڔՙKcRy�e䜊��<�a9�R��W#�8j�4��X@0ԯ����ʏ� �����������It��T��hIr�*�G� }j�q�������eD���X��� ]���R���zv��������+�����l�ϥw^ִ� �-�i�c�>�եZ�H��Btjs4l����ҡh�#+�=����)��~����o�K� ��0&���0.�z|Hn�A,fI�����}+�gK���hIf��w�߅����k<,� �g�1��~��m���2�=�ƺf��3��$�����xC"p�${滯��N���Ⱥ_�-;��%Ε#�B[Ӱ9����G��_�z7��l��&��#��pMs~�����x��Z^��,am�r3�W�����rIo���pqU.�=�F��u�N�i�������I�tX���5b#�`k���K���x-!:���ZɌ8�\G�om�;G��� ~�3M%���3\3fߓ��W��2 ��Z���Ό��XTJ��}+�������w��K�630 ~5���?�h?i�3�^ ��CwY8�����_�f�| ��Ѵ- L�n��mN��Ou#�|9�xK�����⏍%K[�ʷ՟��^�=����7R�����,���R�+��3�����'��>'�j7Mc���0��#'�����_)��q��ӊ����!�X�j��>̡�5ޛ ˓�;�.���9$��'�E�����<�u�KV���D9��[� �0��^=Eq�*�Ϙ��Pk��!����ՙ�x.Wh3>{pk�Ҵ�k�7ȪF=3\r[ 7���5��DE/��.݁p _����:����j�o�-��'s�#'�^�l��^��,G��x �_�m!�k�{mDN`��G��N3�Ҿկ/�F���A ��޹3l}MD�ÕE%�n���+ʤ_3��V��9��b9±��e��<��A!P���'V7����͓p� ��+=� /��U����Q�$��l�Mrծ�ǯ��?2�(-����"B9_�Cn�P1Z�I�ǽpJ����hQ��${tx����u�-�S��Z�p�p��_�G�o�n� ��eМw<�X��]D�Q��+���F��F0+��l�ë����=lxj{�!2{8��&�G������r8�Vg�3��沴;��Y�g5jK�&0�+դ��^����Ǟ�‘����QO$����rx��].-��ڒH��8��9.��d~}EW 8p�s����/t�H]^�����ҹkQ���r���� ����gĻ?'ƾ��5��I#kz����R��0м��|3�{ mH�"1X�F��{7�I����C�C��𽞱sx�{)q�'�� �����#���>�m�B�ׅ4]nf��a��h5р�ZRR���j��o��i~(🇵*�VH�Sm��&�+��+��� � �Q�ב~�^2��o���嶿6���F�&��^M'�zc�~��Y�h�zV�(����sy�t����� B\2��^[�k_դ(�r��w����v�Ϸj�.�-�7 v������g���9K[�*����Y� 穤y��S0$m�8�C��t�C, ���mr���M�i���y���T|�����)ţ�/�'��d���l9����⽶�Fa,��s!ּ����<-sp��(*���0[�k[ǀ��`OZ����~χ�揞��ԧ/#J�RL=�y���[\K Q�B�G<����}�c<`r}+cD��T�sv�����qҽ�iLi��������_�[�s�I��[宯&d���)�������w���z�«i-�-:�bK�����p'�W��;�+�~���<%� "1�D�i�a�8�*�Q��]�+��U_���>��)���\�_.MA���ŚQj��]��?��l[J����o� ���ăsd��[/�|1e�5XM��ZĆ��ZL.3�lo�&�:��� �$�5�f#�@�e��6?ԯa\\L �9��M�[N�;�����g�O�4��>��K��2 ��\��ثe_}�qnqқ�Ķ�e� �9��b���:��wޯ�E'��ɟq�'A��=+Y�� �b�}����eڜ;S��'��͓����ۇv�Nk¥ hh�[�&%��r{�U1�)d�8�M/��W\b�_* ��qI Þ �x�A� �W�uSVBqV"��=MIfp �<|$���~$��g��<\�_:x������}Q�3�8x^�=�a� m��+��V��܏Ҹ_�*f5vK�����i�;�#��;�CTa�j�`���]T�O�w� ���۷�> �-�P��+�!n['��~ ~��> �O�5 Z�x�TĚ���. �+[�}��Zb��h����Ğ �\x��akʌ#�?G�G ���8�c�_�?ᗂ� �x��pݻ�]0�[{,�S]4W����!��� |i�_�/����?ѵ����u�#l�qھp����ڟ��X���zO��C�6�n!`�� �� �_��/ ϊ�!�vXp1ҾW�W�UN���sҧ�…'�W>=���e �K��u?�~�L��vh���+ ��үxV�M���n �L@�9���-^|/�ͨ|F�[Q ʰ�S��Il�k�[|��yȬs��9����d�808 �I���J�J�E��񀣜{�;�>(�ۘ�չ� "�?[ T2F�!y�y��5 �;�L��n����MSm���<�ȬNJ��� �dTd� ����~� �7��J����I��Ғ��6��Kr��j��>(��������6� ʱQ�5����p�ƙ p�ں����u߇�� ���T��,�@ˑ��è�dx��Ѝ6���~.�����Suyo��$v9�_�I�/�>���-Ś���LoH�U��?����o�k�᷀� ���ӿ��틋(X���+�?f_��?f��?����{e{�'ލ� �}v+� ���w��1X�#bm]�9?��X`�YZ���$��Mj�1��Ձ@�=�>�}��i<�J�D�Z�G�ap�)hM�˶vX�n�PB���w�0�`�SP �RQ>��"����_4X]�c�t:d�,Cs�I�;��f�b���z��P�S�Pk)C�3������'�z�s�[M �`= A�ޛ�W���k/��|#�i��@6���-��Z`�T���<�l]����x�� :� ��8���ˡ�m�d�Ey��_�z�/���$� ��>��|9դ:{ZK)���kةFT=�t2�Fu��&qz����,1�� ��ƽ���e���6���^FMr��]6k�z��|�(��K3gm�pEy�a���T������P�Q�%va��=�ox:_�������]����x�y��^ ��G;sҰxq��;{�.�c�qޱu�/��`L�kcO�i@�3Ky���%3�X�P��>��q2\^ �3ҷ�%��IR8���+��N�{`{����^ b"�Һ�U]Njل#�-�g`�9�z���FqT,��/���JЍ� ��(�s���UetT��HU��$z �ӣ�fib���h_\�D&�qeY��z�𖟩�:e���e�GM���GS��n&�J�L#��P�ͩ$���|���~$��:���-�"T����n¼�����4�ٟ�ڦ��O����u���7܃�8��0�elCMc��\���3ZiWz.5K�.����n������u���OY���$���c��os$�����8���`�/�����6~����������T����[�{P��G"��`{b��(�|��#���|�3;�_r)ݚ�3�����������еF��U��]J�[���W����xO��m~x3@��ݞ����рo�1�Ͽ<ֿ�g���Z?��� 6���K��f�{�9=������$ڨԵD�v�8�j3��8���\�]�y�r�B����V�M��I�9�_�Y�t��8� q���������K�<�������9����UYH�!m�rx*��3�߭^�2Cv�����5��qzG�P��B� {�*! +d��U��pB�U�d* ~Ռb��>�� +D�a��Q��3L���9�.��8I� ��C�\�IS��{ҕ�{8L4_C�����{'6��rkP���IHS�t��.��K�E���p �j���z���Y�+ppNkf��(B���B����$a�'9#�tZ>������� n���a����+�c�uP���� B�L�f�h���ۃ��,�_$J�Oj��W��N.�V�3�-��C�԰�����W l�Y�@�����k�[�#8�m�����/��.mk:��|%ew���"ʻm����_#|k�U?m�� �ö�>����m���ʓ��'�Q�ѭo����R6�F@�ޯ��买�Oo�2�t@�׺_��l���·y@s�_ڙ���F[�����Q��O[����}M��U�-����������r�>?��~/{�M���˨3{av���M�;ŶS��χb��� �nq�����/�$��\k~ ֮� ���b�iW����w֌b��t��Q ]4�R���#{��k��ޜ�����♮?�>ԬB���4Ciq�n�WԺ���K�5��#��đ���f���+���_<|2��c�M~+�I�O�#���^�k��G͎X.ʯ<`������e:r�?_u_j���R�K �DL���Y�C��I���ޯj�-�t��SZ��r*�؎`eT z]�h�-�9���bf��]��,�O�� S�i�� ��E����i����V���4=0��0�?�X�� �߯�LS��I���X��j� SrT��ZB�1c���c�M�9ɯ����� �4�(��ob��)�f����k�[�Iv�3L7�{S���S�$���*< �B���i�#6r��/3�jiB��t� ��^s�G�@���2{ �P 9�QK(�v@5�x�y\���NF@��{;w���Pu�dTv �2Mv^�-��C�(�#pǵL���}.OE�K�h|��l�xk��3���� C>�*$�q����{���xsG����hv�i�rF�*�2@�s^ 5����n���dzu�*7Lu� ��I�?�WO�ͲB�/�zxZ4�~� 4�`h��g�x�����~�Px#�v��� BܴSK8 H5�|e���g���>xwN�[۹��d�_��9���������W�ĺ�4o�)���W�X�*�<���^-���^���ڻ���h&���u�N���1�w�B� U�����Ʈ��FU�d�@5;������+Y�yC�cʎ9��a�h�0���Mv�R;��HY��Nk�����W�����9�e�h��en�@�>�?�_�'��f� Z�����y�\҅�T$�瞵�1V��&����X�px�/g��nq��:����C ��B#�����]�ڇ��8������.�yd�z�H����:V�������/�( ݭ�^��k�<�4|�gz���|?s�B��H�j�����w3����*��3������ZK{D�J��Zl"����;VDZE�ܠH� A�+����#]��x���cx�C9{:Z�&���,rܓ�F�u�kb#�mnV�B�6ħ�q���a�J��S�1i��{W� rUO �R�c+�:`[y&e�T��+���@q^i�D�N9�K�*�-�3]J-�tbT���M��u,�Z���=k_ƾ/��+�+�W���ɷ�Yd� ��5�|`���|�t�ݗ�?�o$`#����z�+���h�|S��t��� �-�Z[#��q�+��5���Ԕ��g;�o�������/�>>�j���6�YZ�ݻ{_G�_▗� �[�;zr+�ͪS�a��c�˩ԡ�s�S�u�Ĺ�%Whf�X?4;T���"O���G��|��s�S�7/�ifv%B����I�Zu���I��(s��׷�$�*s�޸?jW�V�ֶ�t0�l�_V���ZB�v��S�N:�^�Q�|��ߚm��ʡ��[��]��&Iq����%�Ϙ����uQ�#�"+cp��$jxwWKKk�vɎܔ\s��?����|W�����W6Wz���.�-�.=J�5�� ���t��cR�������g��j��|����������Z�Ip��LhQ�q��.̲캿=j|ɟ Đ��T�<<�N����i����U��gᆋomka���h��J䠞�I����ll/�G� �A��|e&��D��bN������5k��Ӣ��֣=��� d�P�����U���c ���k���_!i�c5���6�g=��\N��q�JԷ�o!F#�W���֜�}�j1ԗƺU���J��1cs�Hi���7�[����֜h� ��1�T�^���fW>�V��U����W�m60���V�-"Poz������w*iU��J��F��ƒȬ�9�AX�b��-�Z�Xz�4�6Z��Ps�)��"_ݜ���sU圾sҺ�SqHੌT�(kW��C���<��������i��(�S�m�*~�~}B����iE��Tu���Kb�X����΍a�O��H�\)IG�e<`���̾�=��և���Z�ʙ�?�7���Â-G�~�-5�Q�sC�`�y�� ׮k���'�� ��~.�b^qVw`���q�aּ��/�gH?.�5~�)ox��=�ݨb��m9e�Ni�k/�߶�z�����s7����~!Ң\�[>S*��־�xzu0��U���Z���^I�s����ञ����e��?�-����ab+���`�pG�Ӄ^��~Κw��?@� ���W�\k��̓; �y�i����k�R� ��|E�Y����ą��u���@�+�ⴊ;PV�-����+�R�Th^�v��N��XE%��*��e��ռ):~�v�o���<�j�Z=��3,3�T@��,aQ�f�Z�u)8�6}3^lg�� �*̰�*s�že m��Z��%��_len���{X 2�F�u �f�����"T����C�jkM*Ib'! ׇk?���#�ld�+¨��YnZ���y�2q0���F5��)���^:�5�#�=:�7>8֝s�N8���g�R�d���:�4 �A�z��=ZdW�&��^{�� ���Hc/�{WU1��M5���k��ZG���r����o�GU6q]���𽤚��qp�?��y�����%�g>Y�C�@���LuVÕe8���2��'y�U>��E��j ��g�9���׮�i:b^]N��<Ř�j��Z7�NJm���������_=����sj��U��N:c�$�Y���_�:���+m.�9�M�����WѺ���xv�!�N�������y���������|S�"��:��+I!l��]���7�j)S�� �������x�"�nGE���^!�g��@ ��y�YE�O�]�(��k��=���1�g�sUn�`��[9�:��v|fkN�QD� ��7J�� tVe$�kƼm70�U��Q�pMv�|g��ghN���"���>"���R��S�����8G��%�����N�>��7�[M�U�0��[$��$W��:�� 9�03X��6���aX[��8�?���f�S��c�G�ܱU��K��m����NzV3k��u_x����in�NI�5�_�dܒ���9\T:�t�����MZѠ�_�X`ס4䙥-��y����߄���/��1k�,�-�`�Xv#�^K�������/��~&��>X����/o���Y��3_P~͟���/ؓ�z���B�h�U�2�$�o<�zWG�k_�M�j^�����/t�m�Z�`�k g���\S��κw�2~~��j_ X�X�g��c �Q��A��u �x�"�}�������7��� ������Z����Dd�{��_�Iz��c��B�R�i*Yx�ꪠ��޼zz��WwEV����qڊx �ⳕI!=�sڊy�O'��p�qQ��z�F՛e'n*���V��J��mR����V�{��谎�b�S���3R�f�C��3Y�)KS�[���?J�Q�k�F�l�S i����ʁ�߅hx?F��A[�?7����;j_��v����5���ZCnO�#o;{X������υv�-ԤQ.��4���k����:9u}F#7�"1&�����kW�a�]� ���*4�jtR�L�}SQ��5�?��G_������8�Sұ���7� 5�^,��k�]<�r�a�a���g뺶��'�ƃw�]N"�������d��� �g���$o2��C ���M}x�>J� $��FxWO�?i����y�������<� �/ȋ����G�d�y��X���A�|9���� J�mRi�Z���c���������G�~8� �x�i�����>�3�'���W?c��C����^F]^����� ��|u�*w���*�VG�x�T� 3{j��r�Z���a���F�X�i88Z���_�_�qu'�c�+��4TmW!��|�J|�y��ѭF�ӷ�\y�c������sv�3�������kN q�s^Ԧ�i� k(��jF�3��}�H�L��YlVO�G��+��5%� �FC�={��y�{K�V�捠op+���d��J��'�zn��!��g�J�)KN`�[�|)�]��j(�Ǜ�U�Q�݌W��f��m�+S"(��q�6�a��(-��O�^��[�ᔸ+�hs޺�ɷʷ9k�W-�����?��'�í�m7Z���s�|��`�վ0�c��C�<��k�cY./n,����"����������u+t����ȹV���)M��I|�h�5H��z[�n��G�Ys���崕+:�� �T��mL�'�e��m�C��V4����&�e�-I�� ��S��5�}i����F-�wڎ<ʓ�?Û/�?����h���nm�[��p����!s*I$aLG�Q�lw���Ƴ�.Wes��F�Mjs�w'�%��…�����O�Z�9��SI��p���R��Y��rع�%��ג���ϡ���dbk�����I=�l�;[�p��5}�{�d��������O�R�鍮Y���]�ˏ�G8�Y<�Ww��ٯ�I0��֭Y�Qq*��$���וD��Ih�s���o�toٷ�_i�:w�_n|�'�x��H�-���Tws��N�Ct\���{W���O�ڟ��/��[i��~CI+�6{ ��y���ğ�'��;�>U��]�a�Ln}ǿ��p���.pq��������w�OF񥮗�\"�iMk䍬I�XGz��N�� y��I%�w7 �$�$�s�8��hy?4G�}+ǧ Z�}�i�vC-t(e^P�^*c���*� � E u�9�x�򽫚^�KFy8��sZ�9e�ċ�ʶ��:8H8튿���8��Q]T�Nj������{�k!������$�rU�g `��}������g.{��^�>�R626�Y��y Ҽ������23��3����#���P;Q���D�����3���`��g�l�`�1�{#`I�+� ��G���)ɴ$�-��=�\!@Q����<5�;ƹ���-u)\n6hCԎԚ�Z�ׂu�_ ܪkh�ؙ !_�9���o?�sž.��?���sM"gM�$���^=+벜����i+�1���\z�Y~���4���#��L��5��F�`HKX�!����~�?�U���;�3���} ���ɒ�Y9��+� C��O������w�ߎ�B�%֭# �t��<�k�[[놴���LgrX�Z���J�C�������Pn�<��b��W�` ��C4�[ă�a���0���sɨ��|ߴ���>_���k >qК�XW����Ч9�������ĞIa�u�Eqx!�%���Yz��ܓ*s�Ԫb`����ʪ�4C��_k��r���e��?_�;�B�D�*20k��ⶪ�^B��y��b_�wG�d�~S��]��Xվ]����wԙ��u7�-���;� �ƹ��k������C�s�p�L�[����j�.�6�x��3Tm.^r�=�n���#��s殴"����9)���vzu�m��Ca_�+��;f �+�Ӝ�> ���+���4���3[��t��3������\��pOV�^��wu�i�@J�p�JY�LI$��������F-ڴY��^0sM��{Um&�΃{?^�55Ę8V׍i\�rW!v�8'���b�W'�j�R����� e*�$Vs�:��MG�3w�ʟ$��1H>o���S |��%��͎�j�����z������^�t�Z����MZ���Rಆ��?EӗT�L�;Fj������]g���� d��4f��p*x�ܨ�<53.�l�Ҽ+����ׄ�M�[9��D�R/�9|_���>x������d���Jɳ� �v�ྒྷ��]�լ` �d��O��^�u��0�i�ӊ��|OJ�Ld���r�X5���"�#NMb��4�4��b��A�ѯx�k��"��lZ�.ml��_)򿺧���U�)���Ч��>�-���t�+ ��L���s��~�Ȩ��Ӵ(Ƨ�~��O� U�5cG�Ž�}��C��+��Ҝ�� �|Ɔ���.��q�1\��ᴃSO �@��>��`���-�:W{����~ �֮I�]C`���)8�ԩGQ4�����:ֽ�� �qY�[ ��9~5%�ٵ�2��W5©IN����djꎦ͈q������k;�� �и������8 �Y����i$�O���F��w���K��ηr�X,��<��`�jX��?*������q�?�g�zD'D���>_�sqwG���.[t�l��PQ�v���s�j��F���4$�մ(��%b6A��kKK�V)�n>e5����і�&�b/l�����AZ��qJ����nF/���>5����x�wZhڜ��+��5�\~U��=��Ò�m![����{�j��|�]ï�<�FM�7���&�<_�Gu����1 ���*��bcVm�hoF�!�`�-�E|�LG�T�4d�B���y���nZ�3� �]=�`t�W�8I���,t�*th������>5��:w��}7��V�jb�8N�դtGm�%���]���Z:�⺇�ps�����K� �Gjڎ'����*�tϋ?�� >'x����x;čo��wj\�~9�X��|s�|L�����U�L�t��f���ΣN~���Qj�o���O�"�M7 �7�J�� �$��m����qq�g� �������Y���8i�������û;Mn�Q�uw\O0��k��4xt�5�Ҹ_� �U�6֨"6gd�q��5���i"�_�6��f�q����Q+)�Z� �2��s�Y�ܐpZ�i~�0G~������*I�yh����b�I3G��WW�����Te�\����]���tNhFc�3�L��fC�Z��S���ճ���>�U:�Z�jN3Я��D�k/9���M�_�/8�Af7+�����K��pW������tP��y��A���.����,��K�p�P2O5� �h����m����.�}W���kg!de���+K����<{��3����A}D�����~�����&���g�?� _M�]=֡�1[�@��=�_aô0����zk^T/$�+���Ɖ�oǺ����?��|I�H��_1�_����\���&�#�~!���GI��״�.hmo.��ﴀ��9��b ;�W�3���n�����W-o��D�[_D �����?�9�c⯎#�Lj\�2�Ϣ�نB;����R�QQA�[-�������%� ���(�X������������Lʣ ������6� �4�{8bGo�a�tv���g�Γb�C�+������^��;�d��CN��A��^ T�5{{b�:��\o��,���P��@8X�5��?����B��`p�^U���k���"q��j�������*\�Oz�믌:��-�1�ʨ���7��H��ָ����rm��t5� �Yh��fO���%���|{%����������G6r�)�7�p�i�*n�"����G}g�$��ZC&1Q(ҩ5��_ 4���A���AZU .sҲu�����<��v&�#����~/���K�-G-�b쇞+�?c�����'į���F+ �9�wUʫ����[\��e��Og-�/�MGH�n���z��i� ��%�< dW7��#�ZѦ��mس�L9��|A�~�zO��m��E����q��9vfR��۹8�B�����>��8�]�v�5���V���PA�_$|&}f�J���*���z~��'P��[�G$�7 �'����'O�����֝IQ8�Vmuv���~u�6n�k:���S���I�l�9��p{ �s�4������Y��O�5�y k�Q��h�]9Y������v^?�ҷ��Oc̞w:�2�9mU��j��1,�M�5-W�*���<āߩ�QR��g*Q�l��+>����Q薚o��8�mY��f�7RH�UP*̈́~t*�=����h|g�C���Z-�L�q�.F85�F�D�g�[ >�̟#����ϯj�����o-�|NL!���f_�������1\�����°Ug��R�)m9U��]��/>P�+wR�훈Юv�U�OZhI�ߥTOhP�5��4�_Ut.�Pq�� ��KLD:�eܺ��l��N�֤��_�f�r�u��|Y�@�{m D���z�8֥�=��3Z���<��>>�:x�hz��G+2����O]1��5�yc�s��G\����>/�桪�ω�o]��GF5����/��x���j j:�_����G�� e�W˧Zj����ž��!iR�� �uo\�kG�;�p�+��s��[��^����a"�E�78�\EDž|G���i��S�����1�=��2�ubS�a�T���.|��/�OĿ?km�:�«{{�!� o�b1ֿD� �T����j����'��V>����4+�|/��/�;a�$�.�{zտ�>�a��>�\�� "�c[�Vq�Z��e��2>r�j���v�5�[WmVI_vP��1Y߲o���|M���©|9q�؍��>����~ ���/c��f����� �<�z����?f�j�Z֓���Hb�7N���=kj�l�I��qMSk{t=��%��c*wr�c��զg�*G�S]�Ļ[��{P�&l���\浠���h��J�Z˖�G=ר��46Jowt�+f�󦘇8_βu)��쀽�T2kr�0��ǯZ���EMs�9�t��ᙆ����k�o����;P�@��������f�������0��1�Kc����sג�\��c�J���By�]��i셳�5�:�<�i����d�|�zmT������A�N/�8$��8_+�w�G|���9.�\_�!NA=i�7��y�L��_��F^«�6�@�3Sg�_қ`�Y��,��y���x���ѝ���6����Q��̛��kjl%H��YZ��%��X`>�����s �yUٙs�`��{���\�2ƶ��M����!�+ͼq��ӯ-=��i�2R��ҥZP8_�3�{�g�<��Z|M��PyV���޹��/�/��O���/b9��X�?J�5���R�2�#���U޻φ^׵�5W\�f�wl��0U}+Ж/�{�3��r[��~2�K���b�ќNv��:��O�� �]�2ʼ��V\�t��F������^ ���\nz�#�p�+��W���7|�U�; �|q���_*2z� �!�W ��u7���+h%��4�7dc�|]�)�N�A�5�g�M������1A��Ҽ�Ǟ��ls2����5Ӥӭ��Y��C�V�ٞ�,\/c����k��Z[V��Evo�.� �Ǡ�J�|!�X��lo��O�v�>�؆S�EqT�۴Y��00Rz�����7�x��-��9�{;!oʟ®�vc'��u�S�M�5��^矴���y���� k �B�s#��&8�|����S����ot?�ߵE啇�a&�qfq-ʩ�ޤ���U������-_!�a�hi� };K�`�D���e�#�W�������x������.��ش����$�j���qR�����'�Ε�LO��rI���������mw�=��<�׷�z��${��y?�,�l�k�z���7|�O+��4��QFW���]��Zn�(b~P��u���:���5δ�c0g-�f�C����w��ϊ�)l-Q��s:j�-.������Q|�XŽ��Z=����5��b+B�>}1[xW�E�އx�_ P������9�=x��U��/�森G��$m�ԟNx��>?�WN�G�h]xᎠ����q�v�E&9\����#�����k�|VOƔ�y���OC�]G��Da�� ����I�&������<Ս�q��ڰ�#h� ����J�#�D�3�6�q�髧˦K�@`��0��I�_���1��P�:�eN�|�������O�~ ��_��E�[9�����/�U�B���=����CG�Ό�9L������S��D�5狯�����$۠-0R����5c�x����N��i���4����pŘǽ}�!�\'��3�[^�ҳ>�ӼT�D����(o-.�+�?���-i̖���K��9�O�g�����?�&��]�l���� �À����Kqi�C�x�:u���![��w�0I��E��(*������Ⳍ-Z��=Q�ß���zZ���yfT��Wںw�|vЉ&���/�όv����k[�2�#lG�tz�����C3](m��&�N��Vm-����k��gy��>��ck�����@�ew�p^)ԑuw0�+��*摫:a���j�Q��#ϯ�J��V���L��*3���Z�j/��$~u��ŵ�"�8�z�y�x�I�F, �0 7Ji&++�QZ#���b����U�]�c=Ꝇ�,� ��=j�c)�y>�*3G�b0��$ME���l�5�{��$��9ϭ^6��I��/f�mܭ��F�kz2�Z�/�N4�r:=��q�=k����.4�T�C�T�֧����lf���H �%�׎x�Ş#��bt�-#�F��D�ϰ5�� ��H�l�1PZ3���$x�V���t�L�,���/N�����w6W��'��=��/��/����xT_�)��w������� x���U<"���]�I�ʧkc�����p�7%+S�x�;͟H|T񭿆��W!�#���}W���s$׮��8�a�G���XK�lAo�r�*} � פ��2M�En�t���s�k�>�x���8�u�+�í�Q>^�,ҳI�� |�����v)�Z���f����M�4��s�ڎ���:�y�- ��½��>-��U��/��(uF�M�Z��s��_}�xL�Ԍ뻣��c4��������U��oZ�1��|{澛:>���2�Úe�e��\��s���r��߶�"��Y-�N��j�c,ᬿ.��q��Z�J�r{��<���t�� ��U+{�^��V#�$�����V���Ո�`����/�B��ͨK�<�˙%r��K�ϸ��ͫ%�++#5p¶��)�hĴ�?�5�:$����,��uD1޴����N�ZA� ��.�;b��U��D[������qq��T�m�K�0qֻ=:���3���+��.��.��+hP��~0G�k����sl���gh��n+ʯ��6�{������(�Q��p��D=?똬o ‚��k.��O�[6�cM��-���v�ס9�k�������&&_�^�F�#T�[��eZk\���ѵ�b1_9S�2���ɅOC�!ґ.�jE%�Eb����5T�J��ԥpy� 2@�V�%���r�"�����Cr��U�/��5V�Uw&��%���iY�v��ҹd�'fyN�U��v��SƄ��sZ׎�{����uZ���\�95����;�1�ֻiT�G�a'��I���%LjA��� � j���ԞA$�3pk��戰���k��|.�*$pO�֜�*�i���S9/�,���� �I+]E����"�f:qҷ-`��_Jm� u!rjy�)�3���C��A~�q��.03�z���o%��nj4h�4�*��A8�U��g�c]�φ���6���I���r �zX �j�Q�G���V��ǿ|3���?�-�?�ώ7�xKSZXZHZ(Czc�n��`|s����Z�_j7��n'l��nk��;�����|A����f�m��Q�"C�<��wƺև�?������Ic9�HO�Z�8�8ϡ�Xe?t�r����{jp���w�=�k����Ʋn:�z� Z��3���J�]��P:�^s�E�;����7�h%���tZ�ī���\���-|y�׎�����j�^Ly+��q�+�m���?f5�����_��z��%��r��#���������8�]��e���}׷�6��fϏ���'��S�c@Ӵ�n��kܖa<���O�[Nx�h.���s�xV�ÿ� `O�4{��.¸�i������W.���Kt����ֿ �o%�������Jv��F����+��l���x�Ԭ�����)SIt8�� �j�9�� t:g��ګ�2OlW`���c|$ �$U�-;9�AN����K���]�����t���Ӝ�Ͷ��W�KQֵ$����������5���g-�6�Ex�xV/ ���G��E:���b�J�Ƕi�ؿ7oZӇ\*�q��q���۫62@�&�&2I�ڴéVv>#8�ե���T��cu|���׌x�RK��gk�6����I���;����p��\Y�Ϩ<��<kף�JKc�>!�jq��6����b�H��3�8� �*MCŞ񏎴����F[���˫�s^!�B��Ꚍ"΂ 8�3^��*x ���i?�-N����X��d���a�5���� V%*�?5�^SmI���O��D�?��}/��槭=�`��E��{]�������(jZ�gyn�E5�Ly� S���Wⵤ�o�4��Z��W��ܖ�1���J���-O|.ֳ�۴��<���F`��V�)�ȵPƛ�� ~�5zV�q�o6mSN�os^ȋ� �2kcO�KѦ2�z����ּ���4�=��(�W���|�����7��d�ք�l�ܣv���g�[�e��'SQa�lb�ާy�R~��j������ȥ/�����+�������Y2����O��m�;�r$c����>��g�+C�ے�� ��W���ή%�U4>��UT�:���mc�iڀq����>�N�mu�Px��2]�f���O����V��f3ݎ1_���mlz����6���I�[V��ah�a��Z��Y8�|���aOy]3E[1V-�;zVjܕ�E8jMٞ{T}]�5�9r�h�M��j�^�R٬mC� ���j����v�ǽ �����ʥ�-ky��<�U�a�9⣒��3��zh�0���s[›���ú�z�o�t��nx�tQ1�TyjNG�e�5o���N9��]�<����W��ʊ���?T�,LMT��R���27��|��o� �h�3��n���mވ�����WM[r�R~a��_�ak�?��9�VQ^v5e/g������kcݼQ��w�E��3"�Z���xA?2������ӗ����D֋�L��d��Ep�C(�Z�915�a�:u7�v�{q*��+�E_�;�5����{�:{�<;����,��^�r���[i��m�#,�GQ�]T!�R�G�B�s���~?�S�����I������.��1�Ey'��� � XM�xk�k|�L�u.A'��e���<95�Er,t��n�r[=A�ӯ�)�o��]��Y��}�)�z��*-=�q}^0��^ �����4�m\�z�c&��x�;��a1<�5�|4��!ѓJ�T�2}��E�h�7���,�u��s���jw��h��< ���v��o2��8��֋�\��{g��/E���N�g����hZ��n��q�pX�־�>ӵ �'�Qg�PF�r�7@�^�+I�M�/藷��3�9��Hs��z�����U�<�F?��a���8����]BK�;�GP��9�!>��_�|��~/�.���x��Z�N�rd�E� �^����0�(ڌj��8����A�V#O�y9{ N-�r�-׷.�4+k�;Mk���z4���sU�+@av'�5��cB��*���գ9�o��)�D��J�L��7]Z��Y�l���_�L�`s\���wB��� �-O����gz�]�z�Y�H>#���6Oj���U��rOWo��çÎ����һ㶥b1 ��޶�F��/�@�Q�W7�㾉�í��R�&6와[Fd.{p+�k�2�%�a�ݰ�$}گ��������g�����p��*�(*����S>�?���,����o��}�ZV�+n�hY �?������_Ǒ�L|�㮝� B�@.rQ��Z�Ծ��������I�mcKkqkE1�}�q\��C����~˷_�l�f�wre���s� �Ȭ���ZW�,xδ�V���ķ1��̾s��MI-��P}qX�z����խ���~d=@��Th *I�; �,] ��z�# ������A�}*����#y5�|�a�5^~�qY�"����'a�޲�4��oe�֋k�W#�t�M���:W��k��wj��s]����T+�KUr�5Z�6��b�O�i�nç��?R�g�5��5��kkF1��v�SKSZX�W�kP�����HZ1C���u���'�\Lj|a�Jr:�Us��G������9j������OQ�����),��x��g�G8������Ն �f���kIg��d�2���jv�=�l�����n���Kxm�\T�ʮwg}y?�~��F�����^� �jG��ԁ�����L�x��!2䨭�ם^X���ml2I�c����k��ܺc�}�z�%x����}��&����$�v-��%� t>-�/��3�m�)���VW��G�k?�ךf�p�Z"4�D�$m��s^n j�UϹ׌��I�c��|��v��k/� Cn5 Ucӣ���n��K�pxൽ���,L����:̻J>����>�R8O��/� ŖZ7�<=�?���cS� "��23_B�ƞ'��U�����.���|��Ծ�b��� ����lPF�Ұ ���}?��-?K���WP��A-��x�Cԡ/���f��7�]N��-$��Os�2�A���^���/��;֐����y���)���y��uK+�ht�!9��T��J�n����7��Ԅ�mY�Yi��`޼w�׎u-[Pki�v�'�V�ٱjֶ^'խ��UR��r+�������֯I����/7�e���\j�J��˿�zE�����ŒhG��S��ִ~���ڙ�4�Ü`�^g<�>N��N�';����sCEs ���}k��.�t<��O��Q�%�Ǔ�s��xj+�%&��p���agR�>c:I�9�cA2� s�yߋ���;�������z�� ����+2��:���>'��Au��,����cn����� :Խ�xN��ψ�8�e����6X]L�<�k�o~��>�j��Ƒ��ze���lcc�#5�� �W��|C���ay��N��9���+�ox�A�v����zS)���u\W��e�%^KWo��~�1X�y�����>/���4���)�]CJ����<ŏ��n~��^�� W��q\�o�Ee 8`{��i�}?�ƶ� �˫�Q�v6��F��ǽ[�'�x���g�ʾ����`�!� t5��/5%s��j�%m��7�����λ��-V�G��⑭['nNp�x;�ş��O�(����ajs��9��V�.Dfd9Q����g���_ϩ���[�Z��wq`4HC�Z_k��'��3w��ѯm&�\�vh?��Ư�6�Wj��s�f�=Դ;������yg_����\����>]������31��NC��-m�c�7�� ]3�_�o��`��~�ٮb�k� x�㞥&��mqK��]k�.���x�Y�;�kُ�<0�7�<�\1�)�ڣ�I4�J%%!���W�}�2�#�#�A�E��`�w�k���B����k�1�,^V��$R9Pƹ1�/dti�eR�t�W3����/�����l�ċp��т+�>)~�ZN�a%����$`.y�ſ�4�Q.�^pOBO�Ꮔ~}(j��m����Y���q�(�z0�puJ�m9\�5_���:d���d�OJ���0iz�n�|��W&�]�zf�������U�jil- ���=���a���ο5i]i����h��|���oՀ���+�,f�+(b��bQ� ��!�j�����y$W�XxV�[e�h����ib�9�M�}> &� V�����욶�����G��*-z���2�c�k��J��j �K���5�}�e��y�������ҿs�L}9Ϊ��aZ�}� ��w��ꨃ�>��:�������`*�ץe����V��3��s^B�Ij�V��$��Rې�Ns�=��/�0*���$�@�#��,�)ߞ;W6#�u���+XMA�v2�A5�,�� K��q�kʆ2������t�J��8 ���<3'��*������'��s�ҽ�Q�a��+:����g��� �=!�����I{{���� |C8ңױ%�2I��W�`�C�ʛ����bڍh�O}�Qs�i�'��k�u-��־��s=���9���<'c-��L��t��fn$�+��=�馒;[+?>&?�א+�1 Fm�W�t�-��M�KF��%��x�\L����G�deG���wOK{� ��"���ВȈ��nw^{�M;7���.nX���':&��r��+n�ٜ0={W1=�A1h�55���� Ӟ���{��ҧ���Z��>�F2}kU�kUiTn�j�-_�PU��4�)X4ɐO ����mHJ1�����;˩���6 �CV�𼗄N8'�k���@ XY(oaޟ��a�uخnTއG�9!�� # Vńco� ��'�L.U�Ӂږ��U�F98�N:V�V��������ⱴ���yQO1Cnx,}s^e�[~�>��,�/� wJ��O�]m6�p �V8�+ҵ�0x���H�����Y������ߌ���?����u�u�2�0GN��u`X��;j��'��@RsN�e��=k�I[]ϥW��� ��~�B�-��\��jk����ǥz��-08梺��TQ�v:c�ֆ��i�:TB�s�6�/�e~F���E�m�A⹭sFc#0N�1Q+�=>*��sz�e�}_U���l��տ�ײ� ����5Oƶ�V�eE��z`U+Q��$������}6X'N�ն۔'?�k'�Iw,9�j��}���`�����s" �T���*W�'�gwj�͵��gO�)��ľ{y>�g�xu�2u��q��;�Vø�^&M7�n�$��t:��%�C-���Rk*M�6����1?r�k>��ԫ0���e'�O���v"Xd�&��dG��t{2�y?�==ꬾ8�� �dPp �yO�߈��S㧆to!�?���D�����W����-Z�H��k=����E�Ʉ���z���AM� ����S�߽���U:���ˁ���9�]�*�d�.W#5��+XK$WJ�Z倮GW����Q��0t?-�X5'�t?��Cp U�o�g[S�@����#ֺ��m��C%������J��O�9�Rg�|6����c?��Ii�g�{;�^��xJY��|�� �wV^�bl�H��֧�*NN�_��5���Vo�/%�����x��MIWT�����ͭj�� ����2w-T�q> �����x�J�K8-�]������#5����<|�Q�������>��:r�!K�����tZ���N��S���|H�>&�gojd����&���j����5-�7�E��� ʤ��b�����~x��7����/�����y�%.ٓ��^��#�v��d��k� #'�����H���T��ʷ����,�ilϟ�lM���sO�lj�����(�s_P|)�Q��ῂ-/|?i>���E�m�Z�>*~�~��������̥Id0̀��;�G��i��L};K�ܐ�m <���y9�?�.�N3�_O�ЩƎ&S]J2k^Y���I��c�}������A64���J��w�4-yo.��X�I�v9�>5���3�_i��n��o.<���9�5�`�bqQ��gdqt�{�v=��<)���蚜q\ʧn�>Rz�/�?�O_ڧ�g�i~%_�ӞF�y��r�A#<(�ڻ?�����mV���~����iu4e��r}+о|K���I�Wᧉ���L�}�I�$W���f�eS�Y骾�O������G�~�?��ǻ��k���6��K���Gp����]���{M}(�,�(����W匟����k����:������[��t�T\=}����↱��P���Ν;�*�' �$ Tq-\� J��Is�+�%��?.x�VJO�OOC����me���.�9* zg��Me�e���� =���"��� S����+�a��KT��ῇ"�[_���13�$^�?�|� X�J���5�+C���ߦ_i���krFNFk�<[io}�]��*��t�|&�t�g�6����%�텸�� ��%�l���Բ*����z�ZS�J�D���8��7Mny���xƉ㋉���f��}E⏋> ���ST���"�Q��KX�pw8 }k�/i���K�H0BIS�����?5/>����ڥ�-c�2s�W�~�<w�+m7B�eƳ�f���̥������B�y���F���KT|�:�U������1�5m���#�qtd���soj��Y���_"��� ��Wx+��9��|c%̺��}_G�ye��;��=�W�_��o��x��K�� .��ģ�<���Y�n����U��'gI�Sn9$w�@�b'M����zx|ʭz��=O�t?�)��-�yҼy�o�CU��Q� �۳c�>Q&�ֻ���� Ƈo���>{����E(��B�+G\���|�������v��ghuq��j�g�������%i�Zi~ ���NTkx��)�W�qeKyWII���7*��B7�x]퟈����~� ���\i> 86۟?2�;k�)|6��\隞��:b9� �|����"�!�Ď�3���vJ >�� � �����Е���^7�b_�������;���ϭo�OO���u�[�+��v��a�8ۜ���/ċy��x��L�J�������p�jW���H�l��--������ř��E`�<�����ғ��1Ig ���El(F�s�y��՛�+�[U�X� ��k�v�`��L(7�k:�U�����nI{�-.%�E�2)�Kn�7�i��B0ǷOQ�̗�?�eFp���RI}��58/��7�׷x^�/��� �1^Y��A�Q�z�~a���}!����4�o�bjB��ij���OOCYM�����g��~����Q�#91�7�����j�7��Z��l���+ÿhoٯ��\�ߋe�X�� f�}+�%�X�zU}@����KUt�:��As��Q�V���n|��C~�� |�?� �5=��eท9�� ;�Rxv;X-Wm��� ���o�c�7���(����N��xr�gxs��k�q#�g��"�H�W��MF�ݫ�{�f��ҥ��/y���Y�S�����R)'85C�8����%ѝnǸ5�⏅��x��%n7�>����I�x_�kH�q���ը(ɶy�zܕ��q��ܥ��ih%�V�`q��|��W����{�����~:�ѵT��&�N�W��G�� �k]xcNd� DYz7j�/����ZK�a��Isgf7Cgh���>�ۂ�T���.��Jp�59��[������x_�iw[G)ix���}k߼;�=o�zV��m�}���|=���|y𵇎�� ����rc���x���ZY����/����S��QY�ߜ�[ x����?G����G�A<����s9L��yg��M������� �t9�`)5��n��] �ЪF}k�H�Hø�^=��%���Nk�4�A5�@Nq��IGVy��0�����I��j�j � v����̫����$��J*���y�r���c�`�zT7z��*�v$��皅� �U9t�e�H�w9�aN�y�]N*��-_CĿo��� �G���=_�G��/�4��K�1�Ш�K� k�Z����nukd����)p>� 1^��y�]��㫵��8�5 2ӊ��$-��������A�7 ��?�~��}M u@�%��[�W~f�E<�v��D%A�֥:���s�KTkO��lq�� �Txp�J�4� ��A�ӥJ��#< V���D����V2���leM��2�0�m� u��--n�0�ߊԋ�7���҃q�H���%�_�����ҵ�O���b�,�G� ���D{�x|���J��4x�G��<���[�s�^u���w����$��#V��t�|D�n-<=��Oq�ݒ��>� t���b�O%{C���? �+�:?����^(��J� H���f|H�A_�~+��D,f�܄�`;�\o����? "�t��?�$�^!�s=�]NB9��]����E��f�_|).�ug+A�_�E� ��5��0�s,��nRK_#�)�q �v�;�����.��e�bQ�@k�4ψw��SQ9�5iC�;⧄.n�Ӯl5�A�.�ە"L��p;�[����>��T�MѪ�A�������q��g�Q�a��N�̴�t�xV��v�����"����_���?������A�7Ŭ�،�۟J�l�ٯ���F�q�φ��GL�?u�ܪ�?�y?���kX�o�����&���%������Lz�����V]����g���[���}��|D�צӯ��A>�w�e���Z��f��n��^q�ស��ំ�3s<�yo������k6�$,����ח�ᰔ����aW�����j[/�n��u���ʎ�듰�e���\V���0Ǡ�%(���BkdlX��(�m�>ˋ�� s\T�v3 $~��F�űj$B����Z~�,���: o_�����Vp8��\6�x�A#9��B~�d��cRb4A�=�Zt�c��jS[�ݳ<�/4�4;�Y��*G9����J�n���M%��0Ϯn��𝊳[��'c�{��{z.,�a)"I�b���+�<n�Fy!�Wc僁�]դ� ��銼�D#� �j*׮�L=�^�w�/�����2�'�ǵZ_kQ]��ab-�Ͻ5��\���M��D��$f���>fֆ592_x���Άt���� �����|i��'F��:�|G��0��i7�;N�n�k��s���)Y%�#��J�3|��׆��M~�Yfy�����Z�L�s�����8�P������?�P?�����^�ᮡ���|c�� `@����_U��8�e��~��m|=����#�]���n��ß��Ï���e���gŷ7�'�o3�ɹ6!��WꟋ��[-5t]*�Ѣ lT��+�x�7��e�p�mwg/���<\�-���w�n���+¶� �j!T�uq G�8���z/��>1m�!�5�NI�ּA�/��4�y ��ac�O�z�� [�Vikgf�0� ��3��>�g[Rq򯅛�;�~ԟ.�.|:�U�γ=�����R90�Ǘ�'ſ����~>��x>�Xo5��R� z��.�ŗw5��ȶ���u�����d�k��Ң����+��L� g�ƢR���}�$W���>S���nV������ſ��f85Oj_h�{�N�����"�����ܽ��\��)�S��?e��>'��?h�/�^�������6����:��;�۾�m��/���U`v���{Q�e�(J3��{�=8�WU*��<��ƪ�ڜ��1�����+W��$W�`[��"u�����N��>*hP��iWn���x*�D��;�KK�Sc 2A�c,����Q����ψ�L=\�*t�o��j?��7�~��M57� �Z�2����f������������Ծ�naP �W�~2�>��V�%ԫl�Lv�獾�����A�+q�/�nБ,m��q���9���ܻ�gU)V���m�je��8ԉ�U�Sᖧ�i�xz�x�� �Is�ֻjZ�—���D��&�3�I������?�F��X� �t�D������i7��޾����a�q�^�y���l�ݏ �G�}�Tl��1��oǦ��z ��;Q�}�r�$.I�^��/����t� ��Z��F��VS���d�;~���O��[�wĞ��Ÿ�����Q�������]k�s駊�ZiH��J���Wx��W� ����h�#�E�e�^��g�z_Ŀ����@!Ղ�&Lr=~��c}}�i���m�qg�\��Uo�c]_i��t�T@��z�ic��aMӫ��a�����;�_�~"}[ww���g�m�sS�`����ך�K���m�G�&�-���뙲0r+�J�]���I���G Ga_��s����Kqu&�6��OC���� *�v9�W���sy��ֹ?�kvE�eX [�~U��'����z���N�+>� ���M�����sp\ds�Z�y��n����n<�#+���֑�P�����b�sޣ�7�:�S��Jd��[gi��t����Q�Mh�F� ��y��)��,<"�,צx�(ɮ�M���:� q�?!\`��� �k���O�e���N����4��ͤ����+o]��K�@[K��������y�;���Wt�Z��K�t��iPv��b�\�����W,~Rk|v�9_��b��*��<�� uw�X�y �''�]'�:��?C\�c�o�_1N���� �K��A�J�J1���#���)�ůޮ���I1ԧʮ2�5?u�YӼ36�C)ST'��p�u���Ͳ_@Nއ�o 8����U�|8�b�u�x�]]�^^6�=�2�l����3�� �E\�H���'�Gn95#8_�i-�m��Z�[7lb���;�z��3�K�GH����Wڍ��4i3 &ۼ:� �7s�"1蕎�"�,^k ���_q�_� �}�I���Z�Un��F>�Z�D�a&��*Ig ����*�T�e��C1�9]���N�'>_����Cd���3�'�w�-��Ю�m6h4������w����K\)�f���n�1�o��_֠� ��l���fi�1��Dv���]�p��GC֬�h�0��x�(�]n���Ln�IP� u��d��'��8X�z�N�*�do�2B�q��B��,'�@ ��N瓠���9w��x*G>���֚�����<�?�>� �o>P���i��NuU��6��������Ki��ğ ��v����y!���w$rsY?�D�x���V���X[����G;A�Wq���W�>:~�W�>/��e��x3�a��ھ~��'j)��ߌ? ou�M�IJ��c®毿�J��Y9/u�' Hr�c���y��TV��<�=j!���q23moң��q��!�I$>+PS u�K#p*�� �G_J��L�K���gR�oB�G2�܈�Ï�T����a�A��N��cֱ�m��D�K�PH#ڸ��}r|���k����M��ǽr>'�l�p�������p���7�'�K��o��#�Z�z�6��d��+���M�I�>Z�ۥ�/erZ��L�FGC��Ҵh[���M�}맱���]����ji�g8�U���sa.H2|W�-� !�R�w�|�y�Q� ��۩�� �/�~$��z��>�j[}��)n<�$ӎ�JП��2��Y�u��5��5��L��>t|��k3����/x��ᮛ���v<9�8��K�R���¬%�;/xYt��� �ͅS�'�|����`��>\xgQ�˯��?#NH�Z=�Ú�m��N�\���>ɤ�p<�]ܜF�A= ���5C�=���_j����>�1@X~�|l9�W��O[�O���SNM�K��5��4�� ^Rў������K�O�q��P��~"����>[s���Q�_Z�v��|�p�:���xO����l�D���ٔtqW�3�h<]p�$�9?=|�}�K6�*�����*3ʠ�z�"�He��C��{�� �y�h�{|�޵��ᛃ}�A��W�xN�++T�u%�P+�ue |�c��WS�3c<-�; 3]���! o�$���?oω��/��(^j�^�>���6LAu��<�I�ҟ���t��:1W���Q��R�M�W�?����&�X�v��[��z�Uj���k�c��J�gf�@���þ)��t_��2�;������1���[��,4K�@�a!I�+^����`������<��^�^�m:)7�^�ի�|@�<=5ŜZh�-�+1^��W��j�<,n_J�Z�64����d֯Vhɗv:q]N��f����ʄ� ��iqs�}%n&� ����M�~�b��d��\��*�������������O�7���T�2[�]����%��+e�X6�yB�Y�����`��Ú$��i�����[�O�gX�[�kE�t�e���Gw���_�pvg,gN���~AĞ�՜���xo��3�� q�����(x�����d��Fx�5�x��%�����ip���_�#��ݼ�|�&����L����+Q8�.=kP�-��������9����y.�x��/�%�a��W����,[r:-:�.#R�8�ԭZg ��QЦ[x�o��5��0�t�9]=bwJ�9�ϥϞX��J�~��s-��w1�\�� `���>��z�7 �B��tQ�U�B�*T���[��K��U 8 �<�Y���V�� 90���z����Z7�5��̏B8�3\��V���jf��t�ϩ��6V�4��q��ޤ��M�Nk��$St���� ���I��_�w�G�w�;��\$Z� ^�6loa�+џRK �����#Q,Mk��F 7*�����s�W�K,<���?��M���_ٗ�2�oip��!A���? u�gx�ޣ�ws+���^E�B���❷�,��x�HrI ����ӏ�?�g�<4oi�f�#A��>��]Or�NO�jo�-����𜵣3;�v՜��S6�Zo zN��uK�41�h���K~6C�J��?� �kF��&�*/%�W�j?�����_�?�x��!M�!l)Z⡂��){^V��*�gS������� $q����k'Ǟ!��{f�H1�,W�W��g�l5 7W�g�FH���M�x��m/ �,��L<��^T�:X?U����S�R�R���q�.��0[i��^�d(?ʾk���_x��?�o���q���2�G��s]��=�V�����G�jRC-�쿒6 �\�\���O��<]y� �J�j�hg�� � w&��(�ie��yu^�q�K[�=w�? ��?�n�+ *9��-@ Xz�-6B"Uت@普x�V���)�Z���:0�!�ϛz������V�]�#��B &�� ��]�kg��-t����/�a��$��pkC�:��{ZD�b1^c�.���[V8k�[��{�r+S�muHZ�#��qX�)���5���8����/�T�Oz�p��:(ыZ�>Ќ:�L�p�kѭ�V��s�5�ڬ@�z� [F��5=j���l�ܐVCopy�Y�~B�Ԛߟ@�� �J��Ś����'5��/���6�6�.��9^U[�U�.�m��r\x�}�� #��V���%��8�s�V�X-m=��xf�k����՛�P���a�P�&{Mj� ?��3��o�q��}�K����{�7׻�uG���)R|�^��������� ������s�Ԣק���]�"��8����N��c�߲O�/��<���nD��7�3ɯ�?��_�o�m~������Ż�I��]&�QRA�7�>olW�ߌ���`���bkX��XGEQ�W�qniK ��Ϥ�ξ>]�[�~'��e��c>�YYtr���~G/���7�c&���Dzn�5��7�&�.<)uwz���0�+�u��y�:-^�cm�{9nC�9���L-��77P+�n���=n�]+����ңb���qSR����mn��w�ď����Þ��� o�5���?���j? O����ɪ��*�,ɇX����b�����wqqgn��l��y�l�����O�h/�>9Լ�'Q��o�a���̸#*�k��"�SS�1�5x��������Ֆ���*�-r�%?�d�����[�h��к��>S|��I��|�� �C��k��s������Óy֭6s"�rA�}3�x��ݦ�,!]�2(����T�-�y��Q�K-Ε�O�F@�Y^%������1�Z$���ϙk�Xrx3S�\ș>�ו��rc!:�{�iu��Cp=�/Q𞝢@5Q6�8����kҼ9g�g���z^_��^��$:����r3жzW��bja�:�qU)Q��=��2����ܿ |i��7y{g轫�l<56�%��w���Fy��ݦ|I�?���9�td ���>���o&���5O톊{�CN��EV�?���s���V?2���K 7-�[��#���V���Mo Ɲy��T�< �ⷊ��R��'�|i�t����ZiȠy�#����s����3f�d�f�W��$���?��4o�?�=��>���X�O������ � �'4�ri͵f{w��O�R�)�����$',1^Iuy�i_-m|J����<��k���_��K �oQ:����}�U�F3����\���>*�[���!�d����;V��溣�mn��K�C�����X6q�J��������SZ�Ѧ�ߙn ef<���+��'�c&�c Kn�Cs�Y���5��w�3�O�~�->%���+^X�9��]r}Z�'�j�~`AXfF5��j�p�ۅK�|G�u����jV�� �Z���MU�O��s:�_k�H�+�|R�E�EP��s�c_�F�Q��& ��,&�d+c�=+�Ǎ��凋k���0� ��ޕ��F��8�+�Ď�@��xE���H=GJ�5-b9�6/�_����M>��� ��SV�V��uV��z��^�¼��艳��>��i���3 �R��U`�pQf�婱���Z���A���߻�����[vX�MX�����Oԕ� ��9'��*���[���r3�`�������~z�߹��[��)��Y�Ƙ��Xº[}�e��Ac�g[�}��%����xΜ�@�ia�1��٪/���ն�|�r3�ҽo���h�{� GV�+���h˪č�"�$S�Ɠ��6k^�z4��.�0��� �T�.l� �84�w�X��lq�5��[�/��;R�5��cjq�:<��?�^*�J��s>2A�S�+��uKy��mB3��5h�#��z�v�3&C�z�ڜ)�]��0���c�6w�l�/*�5���Ě�{��9�gí��<�t��.��Ys������C�J�2���|E+�%`��gZ����G�cY���'�N���##�ǽ(ѥM�3�Y�z;#j�Ų��g ��IQ�z�ϟ�7�Z�|[�0��X%� �G���y���6IӖ�0��T� KX�mR�We7��+���V�v��:�9�z�j+#��Y��_|/mo��� �@�i+m,ÌZ���=_\�t�,S��$n޼�_���?���lt&�ndQ�[�&���������Ӿ!�����x��a��e=O��,)[������g���}B ���i`ҧ�to�82b�5�����&�G����x�.�ӧ)2�½6-_Vӵ���&�� �W��xj�1����̰��b?t����%��In�«`f�s�+�h/���Oj��]��\���k��������`����ֹ�J���k �8b��yw�3�cYi.4[S� �:א�+^񗅦���C.[c_Zx����X�%�pYk�_�3C�r�઒+���(� �3�#-�ξ**�'�|U�*\^�CMz�>5�h�Ib�ԏ���U�+�$®y��~����x#����c��2�Z��:�-�X�y~e`W����X�r����/[|)�l�[�G���c=��� B����m�& {W�O �oc��Q��5��]7O>�Ѿ ���Z �����F_s_����`oڣǟ�h=r-‹�֟����ݒg�lW�pͤ�^#�;�a4�+ڟI;׏��_�O���ƻk��R�}4���W�C���#������U9E�E��f��j����]k� Q������� ��t Y��e� G<���Fpk���*�3?g��jN���X�n��T �8+�?j_ۏV���d��~�7��BAK_GT�1���^C�����`��� ��^'�ƽ�������Ą�&\z �Ye����8J);Z?̏�x��s���?Y����0�.v��O�̺���(�y�y�������|I�Ʋ�L�#i:���;}+Қ?�a�K۳,���dW幎�(�t} Q�����u�w32θV�s���o�Hd��6sڽS�K�i�<�-�3�> �<*�8�W�s�iW�,��+�}��n���Rymm���f�#���~ڎ '<����j��.�&ҳt���V����5��'�mѮ���V;��=k������!�ܼQa��BIQA$qӊ�i~F����VN��d�;�/gODw? ���K���վ��$�Is矚��u]>���; ��I�fO��㸯2�*���yX�}XO��'����Q�� �j]cP�K�{��B����kZ�|��+���7:=�pYH�a��#y#\= X�v�.���GC��K��85�[|U���sq�Mr><��e�M$��f8����-+F��C�6��2+ӝV��s�r���)s���2��~7���[�j��Ik���g�&���Y�%�'V��u��“a�&��Z��0��@��h��~ x�� E�'��+�������ŶO�+��������ơ�g�<1�[ǾDV�cQ�I�^�_R��B�˫�9���T�=��~;�4��#N�n,8Y>b@����_�� K�ݖ��-J�Z�:%���m(�ƹ�#ӥy��/�(������H|;�W��1�j�+���s�#�R�=���xk��l4���ܺ�u;�u�O+��E�rW��S���#�B�����!��?�i<@�ګ��m�� 珽��Mg�n�g�M�Z��DcJh��U�sҸ/�̾�>8x�֑,ڟ�d�-KZּ̐�z���~&�4� æ���y*ª =1\՜r��K��饈umʯc˼9�j2h\͌(��miv�9�֨Mmm �ե��|���? ��k��Ψ��5�J_Xw���Ԩ�6�C�`�r ��� �Z�t|����!�.�͘ �z�Jp��gLg$���uO����s�֏��){ox%u# ں�4b�Y� ��kZ;?� �G�׆P���7b+�.9�[E�+r����d��2�gwAK`�;���¹�/S*���K���G�;�� �Fj M�n�5sS�?�;�`m��6QV��JۜN�z�c���y�}��V3���u/�+�Z�c )�k�59�j�nIg�ץ�t����#;�;�?�o�����_8�[OG�4����.���`��_�h�|k�Mi��r,��`� ��w�U���z�O̤�t�\���_�����X�o���b+W�:�7g���%I쎂��z\�ً����{רxq��c�UH q\�����wWF��nc�k��<;=���[ ���:��5s�%��Z%�����=+/�W����VL2���ֆ�\]�N5�i�h0մyw\`c�J)bSZ�7Z��:�����ѡ�X�H�����[Z�k?�oY�yE�yfo��}k�k/� ���x�M���2��ׇ��s^7���W�������O���i�\������� ry�W��jk��-���Vg���O����:���1�o���5�M6�\G��'����"mJ��~��º�M�� tχz��&�eh��N��������ɦ� d8'��ԎɞmJ.Eӯ��$|)��Z��5�ה2��Ҿ5ա��uR�Ҽ��?�^���n.ų<F�?ݯc���Uϑ�Z�#�|���e���-����nlLQ�/��sӥ}����ϫxI��o�� �)Y�j����A���D���6�u@֪~X?xzW����W? ���mJ�I�ͥԯ�����ڿ�x -�$�˩�^6��W�^��|�ּ_oy�����ْ��y*G�/��nW�.��� �7Zݭ��g��K,y=��^��iu�|C�Ӿj����:�K0���m|U��<�?k�����ΜB� ��g�k��u�N)-�q�$ζt�����w*@��v���<�r��֙���-��ȂkT<(S�دU�������/�'k��Fn�F�T �.+3�����y�*���,�9>�-�S�2q�Z�.ӏCN{nz�$��-o&�xT��*��4's�j��{� ���3Ҵf�=��ϭj�dK�JZI��w�#ޒ��v�PZ^��%�^�� �~u�ږ�2�V������R[���0��o��|'�ܢ �7oC�Mo4���O�����'���j�?J�_�<>���t��;�w�.i�Ϟ~�ud��;�,5(�?���VF������$�_ӥ[d�B�§��41g+8"%�����גgt��/�uG���6�5��0'I���f+ �pH,���������Q��a!��T嘦�C�w��x�">l�m|ʔ�_5/�g�`��YGí9�����nȮ���wz� 6���-X-���~�q�4}�Z�#�=��qI���Y�#-�@�d����'��4����0%��޽�L��kRm� �x漫�N��H8��J5^7�)۹�f�_�܊K��t���@Q&=�Z�SI�}�̪1q��b$��`EtWr����rRf���͂�'=3QZFB� �S�3 \��o$��j䧈���d)���dW���߻Rs�P.�t�F=�b��-�v�����%;Fk��KC�e���fk[=+n\OZ��P�B�ʰ��W�l����#gh����<�t�h������dv̌�=A�;^B��g*���k ��r} 0�cF>�J�� ��O�~"�����k�&����uk��Gأ�|��{����:���8�rM})lvH�����](Ч.���}Q��̋7�ۢ��p*O �ˤ\ ��cPFK��_��2�,9�v�&Ӡ��ubҨC!8ぜ~��ӣ�J/S��Q�F��g�x�Y��4�M�h]p�›X�+�|S�jPۺY,v�H� :���W����?i�w�> x8�)��!Ԧ��lA���\�kO�g���*?g��{�n}D����C�*dž�һ+p�#S�sF�_s���:Ti$��� z�=T�5܀ޘ�o�S]��Dq�/V��?|7�ZMos��Gu1#�##�s^Ү-5X۝��s�rT����u6��R=�O�^�6�NVV`�kKա��t�����c��a�6c4��5,! 0r��Z� xX���� �|J�c��A��9eX4��;0}+\5&�q��K���� �k�Y��i�� �;��vK�ÚdW�4����\�׎��T��V� ��s`�I����r8�Y���D�=����#�;m���1�X�>��_�}c�-|��8�$��`�s[w�ޯ�ڮ���xA�\��3����VB�>S]�Ư{��n�j'� ��mQJ����1�SWG7㯀^�����ğ[�^]0�N�� ����q��7���7��|E�;xZ�[�zd��.K�z�y��k����4)�?���m��<���y@����b��ߵֵ�Y���1��O �?��ݰ�H��B������&�D�z_S�u�>�J{�����s��/�e�_�-����J���c�c��y�߇umCn�p�a�i�zW�~�?�<��φu�C� �;9��� �*q��q��ͨ�CV�P �!��_)������z��z�9=͌Ʊ�;]�r~��|f��XI��{W�]�{�LW�kD�ִ7����`�+�q��z1�-��~�m�����p-�ҽ��K�ڋ�L������ի�#�����}+Ӽ%�i�����������e�Qr���8|(�t�b��[i�Mh͉N���x���n3����m6�_G{k1�k�;#Ц�����}S�� t��������:D��c ? �[��s�j��T�ɮ���R�I8������14����3�X�5k:R��� ��������ϊ>2��ĥ���]{��V�,�4�?L��t��F�p�3��ni�ou��i�\E̒9���X5�K��x�U�b�M�v��̓Zc1x�ڼq�����롄�P��A�]�ώ� ��\�O���0���K�-䳲rr����{����[a��ɟ�E�� |e�>��.�D�C�����Z���������8+�+<����RV�F�n {6���:�O�� E���P�.�gt��.W?ުڻ�E��m�/�Uox�ė�b��� >�/sׅ[��� P� ��a�l֞��Y_YцGLW�*�m�'�Mo,��]�\��dMJ{X�aX�,v�4-h�8=��O�~���o3d!<�"��0�xng�\L 6y�W��#�sp@�P�d��͕H�5J�S�u�R@I���� I�� b8�{M���]��KNԦ���PR^kͭmg�� ��p+������P�-$�[�Ίy#ҹ�J>�%�S�6�#��<�F��:�Ïj�sh�g�!�^;��t{�K]����L峃�_&x�����f��űxKᮡ���\��e`c.Fʃ��_���)'�g� '���׀���iǝh�a�F9� ��\RxOl���Z�Q�TsLE:��'�g��$�U�b̑'�\g�5X���W�e[�{ס�CV�`�#�L� q���?go�����N�]j��,W������lj<[᛿�j�hn�H�8��|���������[W�Gq��Y�aoAx��>)���Sǚ|��h����U��W��I����i�uG��Ջ��G�~�����ĺ��~���h!��VnbR�e9�Z_���m7�7�� k�O.5d������՟پ?k�7�~"�j��Q\K�]��`�.x+�3R�q��~"��G����k���q�5�<�%ur���s�~�pxWŶ��i��3�>���=8�������Gc� }X�j�xi3�]�����2k�)�c��E�����>3���$��(�t �8ȯ]�����>�×�b2s�^;�h�"��z�W��ױ�h�L񱱝 ֆ��O�ntm;L�Tʏ��H��z����o��-���^S�wҴˋ#��eA����� �q�x� ���1_ ;w�O���E�R�MOK���o��\g���4�B�5�[�1�zKKw�q������5GkI.1�5����ݛ�� W�Sľ>�|r��Zэ=W;q��l[[����y� I.c$��j �)Q��zQ�C�����ukb�ܷk"�`��(� {Vl�����JU 0� r�X�)P��4mz��6�{p�C���:�q}�/�La_���]�4�/���t���n�s��v ��Y�J��ʩ������ z�Df��7�Է^*��Z7�RR�/�_J�+�ٿ�n��q(�?7�j�O���ot9mfI3!�����&{���&ב��rʲII��w�`)�*kA%���5������4������hZv�U�e9���xi}��b�;5��m��!n)M��F߳>�Ee���1���f���b���>?뙥>�9����'_��ԭ.!O�FT㸪Ш��3���Y���k���SӧA�d��1�:��|����Od �x>��U���yP����)�+�Pi/�x�F��d"]F���^�N�l7�1�{d*��v�ם~����S�ֺw��u��Fw����}��\���������5�Q6���I��s�����q=���r�9<=�ےG���Zi�!��W?,�-oi�x�K�W̵��oMÖ�{���ht{��D���rc*yS^�J�x�Kc�8�ߺ���>ӦM*S���[��Rڹ��Z��Vb��c���*�TA��U� ���6�3|�l���[�{1������wI���+ZJ#,y�+���$��V���Y�їS�ns�$~u��Ν{&�~-�g27@8����ze�|E��$D�c�R�#��5�6"XL��Tx��K��5��_�O�߳w��x4�"O�je�A��W�ۯ�)�͒�HUs���;�ipZ��>��Sp-��5wP�E���ɯ��WU�{G��b�CN�`��j��v�(#��:d�SE$��k��M /"#cl����Jc ո��G��ǭE0����F�!9M��{��� w����<%}���Ldm�]���)!�A^y�9T]��\�k��[h}� �d:o�5'�xa��T5���H�G�@��P*�$%@�q������p�p�x�yJ3w;jF���>#�K_��I�1^���{J�}����5��4Z�$�l�q]��� �`2�� �X�s�q�Q��|FeX�mq+xmIW|{�Q�Mv�y I �����s���ҚpVH��*N:�/�M��]SGE,��� ִ��vz"ڬc��x�[��Q��=��uH��,� ��>����vg�a�E��GS�=R��b��P<�,E��U�����P|i�W�6�^��F���ƙua�����>�a��;���}3�e�/|�P2���^�/��?jy>6i����g�Y�� �cW� >i:�>��2ɔ ֻx� ┡�k���+W�㹳�i�m�)}��6�<����ۥO�w|_�'����D���;Oca{j���+�7�N8��� ~��_����E��k�[FŽ$b�7?Q_}_<�$�9+ի�����>_���yG��[>�x>�L�|>�&� vN¹�¼�������v�K�2�뱷��˧������2� ���#8��!o*���pT�I��/���Y@M�T�&��4��TyU8-֨�w�X�E��A���;�$S u�j�T��aQ[�7l--V�b �ck+]�n���c�,mZ~c�J����GP�s��e�x]-�`%ق3Ȭf�g��Te�O��u�������z6�� ����c8�y�mc�����F�'oW}��+��)����e4��rו���xSF�G�e�<�<���� ���ſ�������<� r�s�[~*��0������g|���|m\�k��l_�j?����>+C��4D[�>�I�W��aW;��x��N #�yc�K��L��)`M�`J��V�lv�d�����vZ�i�n��Ogk��z��z�ces`+�*J*�Z���m�:4h)�s��L7���b�1�i��;�Hx��Ú}��<`.A]�ko��Z��@x�zR�eY�N*�+��)M� Khɹ�I^�5��>���]^�FY5�F��4�yH�k�񎮐^yQ�7��$�Px�Q����K]��������ZX�*j���׈�4�t��c#�����?�|�~��jib����7a2 ��⾅��|��| �-�)__�W�y? 溯���w�~|"����o���Epf�5���<%�;��Yn����h�g�5���{J�}'-��a 5�}Y��5��<9�W�f�~�<�ܗ|�z��9/ċy���dM��R�|���y����_>"�����g�E3(V,s֣���0|�v�|J�wz�ڈgw���{%{ܞ����N�gû�k�.�ཛ��ی�+�W���>�ycs�o��iW����B�7@��'�W��*�:.�^�XK�A�e�r�K�߃^�6�s�)�꺉�Ku0�V��Ȓlӑl�0�(���T�)�s�<䚚�F����鉄�Ѳ�:d�3�V%�� ����8�Z��M��H�zYa1�����\�T��AU�zqR�����x5%�3��9�����U�>DI0޾�Ms#�;�珼[s��y�b�i�@�(�N;W��~ښ���p?��� S��1_H&����V{+�SD���⺗�ۿ��#K?9��FN+˫B.vgDh����-Z��ޛp�/��?�W| �/Q�t���j��t���{��M����͈��)�>�q �G$ Oj��O/����g��q��C�&uz��)��H��[����V6���yl�sZ���Y��f�rZ��x�J���J,�����W:jTi��F�2�rT��K��n��"?�˸"����м/�����i0�:�E�5>����:E�^]�M����*䙚�*����sƵ x�X�s�XLFR,��Z�����u���!c��)�l���Oi >�B�y�?ٷV���Y� �[ev �)��x_�j�؅NI��诜S�C�Y�~�K����ˠom9�}�h�+ꯆ� ��K��])Z�U tJtj_�r���8����nѡ�d 5n5D�#�����|�+�+\C��7�Ի@Xv��2A���s��򬣬u����=�eI=�?�����7�{w�E�; �M ��Q�p��~o~���Z��s�y�0��)g�uS5�U �%$���������/�.^���;��g�to�� 0� �ف��(?ι��x��F���5�������O�|G"3>�iS09��Z��{k�$��A���W�y�`� BL����tqx5+�Lj��?���!+�b��u��1�$�z��=4ֶ�����Q�|��x����q,ʤȐ�9�\�7�QNt�e}N�x�ɴ�$̿s��k�Ԯm�kG��+�Q�Pk��^��B##`����F�WU)4��� ��Ү��WgUZIQ���]���'�=N-:�Ju��X89�Z��~���ٳᶧ ߌ ����io%�����o �x�޷��6��Kx��UG^+��'��/هǟ�����xgO��Q�#�i�����W���R�\�:�������ieQR�nف�x�A��������x����u��/>�3�2�=�s?t�#���O�> �N�b�-��eFs��Zػ��[��*M|y��S��8>d,��̨��ѳ���M����`]���� ���+�?�$_�5}/�ŋ/YF�s�9�bC:r{v�H���/ڛ� ���.hv�^�w��S��$K�v��^7���h��&w���k���*>'�z�>=��|�~ ���__��8��Te$���No'��FQ�ݏ�Y`���b�"��BNe���PJ�D�L�ָ��ߴ���?�z��[@����{��0�F���k���^�bpv��|�?*5�O��Fr�+ ��8�Աx�X*?*ȵF|0b���Hּ�d��L#���Es�V���g1V�ٚe�ۉ�yߌ����"v���s�=�=v����ާ>������W ��]��祹ӒkϾ#Y^M���֡��{4k{(���f��갉m-��` �z��ln�x�^ڐz����x�O �f�ر�7���#�M�\Ӯ����3`\� +�)ը��_�mS�"@���Տ�K�E�'T�L��k�Q�=sR���jb�܂c�Kj���Ʀ�I��0�洇=5��Ʈ���5&�ԮY[ �{�jC<�jH��l��Cy���{���l�C�N}kUV�cң��8��9}�]ɀ"={V}͵ŵ� �n$�һ٭�� 3�a����Ӱ�:���gBRQ�*������~^i/�c���܈\�8��>���i+1�;ۏ2 �#߳�.E �9��6wW�7�s$B H����˭_�ɤ��r.v`�l���y��Rp�S�� �z�]��-N�6���B ;S�ܠ�:A�c�V�H��8�����QľPv��v�#�q�/R��)a,I��ٞ)��U$1�VU'\\Dc�l�^z�+:e7[VM��"�sݰs[~!� { p8����X�U���?�R�.�� s�Z)�na(�w�ż�Q&�k*�Web��ʊ�Q�輡��犽�6*���O�V�+��!�A�Ml��Zu�jW,$;7@i4 �ͷ��g�'�o5��-u�}V��t��U)�Z#��$:�?~!�>�9�����U--A�V8�}�z�_�/� ?�0�"� ⯇>4k�x����, +���~x�����S�v��)�4D�FI~Q,�����]� ��C�K���7��;m��#q>�J\�\�\W����(�c+5ӹ���q^�R������ �8�� ò�ԟ,�;�������ubNF~���*�l��m�3�w��y���`��B����Ya�X��Z��&/�TJ���J�>���5���>�8�_!��U� ��Vz_��߄�Ǝ =NBO�I�~�-�*�剭K��I, ���.r��� e���Op��^�,�ڵշ�%��GB+⦕-����ތ��n6���n�kgE�]��`1$�+ �7l#�'����֒���H"�73Z�"ՏP�u �V)w�ܬ��>�nEq�ou}WO�P���2`�?Z�~ ����j^%֦>e��C���A�ݾ.X����c�x�<]XӒ��,,-v�k�m�����R���s�Z:΃q��Y/�kSV'1�߼-��n�]�m��}kGǞ�uτ� :�F�O�,!IN��;Vi�h�O�̿�(X�㯉�=�Ҍ/�@�.у�s\/�~�s৊��Y���x��B_�%��\0$潗������/H�m���d�B3�K�|i�m����|i5�V m$��Y�����O.���+�֧A��O�~0薿�;�YUռc�KG��]}������VS���߱/���9�o�b��s-ܓp�t�g�νn��;����ON;ץ�t� ��8r��팑��*d���d��ڞ3���]]�K�׏…�k��*��R��m�������$�g���Ē��*�`��T����z?���:�ۀPz�k���>����.o����G��`���lpk��<5�o���GùmgtR+O*�Gc�}���?����m~h7�H`����s��� ]H���~3�ٛ����x��i� h�5���}��0ӯ�����֮��ǿ |*�4�]�oQ�Ӧ��*�����J�?k� x ����<5,�WS�}F(����>��zV�m�x L�|Kg ݳX�I$@X� `���tՏϡ��)ny�����7Ĥ���R�4�- .?yך�k��6���-^iQj �M�8Pݫپ���߈5ٟ~�w>�-d���?5��4{+��͵�*ٷ�a�f�e'khu{NUb�si��u����l�c�X���+��#J��5�o���Xg�a�GcqN1��d�W��^��[\���gVe�O�N0�g��=hYQNMk����-�es�9�MX��Mo"Cu�\0�ֵ���Or���i��0���E�sާB1�u�'b��I��d����"�֣l)�5^�Fx���s�;���s=�-�g=��]݇��� ;�ϔ��w�y�����j0E����_�EΙmr�d���י���˕�9m�?:>N�h�b�7���^�pW���騡��W�G�^i-<�][��Ӣ ��w��/���y7P�+��>�VPr����Xz4��ɽQ�{�����Rx�@�f���{��?d��>���Io�u�~OL��Z��~!��&)�m|�5�O���q�J�aԜ�1�\���c�:*��C�<��C�,u���*���o��D ���P��&���6��[(����:�C;[� t�=+��������]�a>иݎ+� �]l ����&��/ W*�L��C�ݖ��90��Gy�62�}��_�[��Ѯ4" �/�"# �ھs���d�oeЌō�Þٯf�K�1� �Giq�y�` +>q_ ��9�e��PII�\�a�N��������7�in՝3J� 5�=�0���H~�g�T8$��a?��~�F�-4����&�������h*稦i�m�E"�3�5a�O����L嬦������J�k��H?�]����22�#Bw.=k�7���RJ���$dv���$�s��x�sL������z�j�R��SF6���9�zTW �aOL�&��xT�ېz��|�8��q�f�qRњ��rJ�}f3-� �x�<��\�$��E�����?3 ������j���:�kJ3�J�t�\M[�TG����?�|f��[�.�����3xS����>��,-팋h �,�=3^���>����>"�>�0��ۗ�˜bq�_��߳ğ����?��k��"�vQ(��Z�;�~� �5�������;�J���l����ς�3�~-���]jO��>Urߗ���&�r�z��7GQ_��N_��*��I<]�?�x/���ROl�ϹQ���_�ze��-֧��m�_氏�J�>4��W1U�욺^L����'G���5�Xx���� ��I�S�'�ͥ�;>����O�/��㻋7��_��l�Yd��{������|&�'_ ��J��O�/rx�>�q�o� o�yo-��*ڔ����� P�X5V��e�ʒƪOVp�i���Kq*��y�+Ѵ[��$-�zn���,�o����H&�ۀ�yR���,��X��Y���\�j�+mW}�s�P���V����X�֤�o��Ƿ������v�z���� ��TI�n�d5{���l��MAc��(1)�£�W��ٟ�e��5&C�|?�mu�B���ɶk���}i��eܬu3NNz��Vi��5̻��֔�V/fCF����qX�W��3�PT#ȏ:�G���]�ͼ�ˆ�Z��E�V����o��/����O;W��_)��k������W�kφ��_j6��М/������u�+x��v? ��Iw��ZQ��O�5�����6�_��ǁ�� �k��� �C�E#$�W�f�%,9=zY�x�Y��}WG�,����08�Eq����<#c�F=kż9k��f�k��� ���n�5��[�Cq�۳�G��\ }k�Td���!��4ix��VQ��qڲ-lg.D��{]\ז29RP��:�}��u�+I��Dj���l q��C��Z�/���z�WA�`qޱX*��sN�yV����[�W��g�n�9�1W��9�5��_�r{֭nb��f?���{n.�b)c�So.�$-'L�&��^�\kI"���Ը��sc8�s��jy�2��*?�0J�# n�fy��;������K�8��J��� �Z�Jh�K�u�WU��X�!yWw,�5�m�[���FCC�j�ί��)���6�yY=+h�1w;�?wC��y�,�zeԡ �F��;z�������j� ��/�Oxf�`�}�Y�ܳL �>�kڼ{�K�7¾2�J�����q� �� s�ұ?�~,�|9�cN��d�^3H��� �1���@��_�� ,���l?6j�s�x��&1Y��,���=���K㗊u�R�8�Aᣩ��W��_Rx��z�Z��%��3�������]|a��_�rZ8�qn��+}�+�>k� +[ZB�#nW� _l��MW�fQ���7䌲G���y1=z�e����|o�|0��Y�"u�]֯A{@���W�z�Y��l��׮�ߚ�<�A�(��}�l�2*o��M���|�t}��W��ٽLڴ��j�R8X�*)���z���O�������=94ҡS�Nq_ E�����y?5Yԯ���"�8�vT9��׾��u(י�q�q�^��ä�i��d�$�w�.��MS�� �J�W ��چ�fa���#����ȯ=��;nt�[^���dVL�a�u�/K��jc�a�^��G�T������n���J���Z���n6�#�=b����P7�ީ�T�M��;.x����vSvEj[Ii$yʓ�\�0Җ������Ϯ�4L��"?�J�w�(���O /�~�l0�'�~U�z���lQ�Q^� 2��#��5��=��@m-A���Z�۳@ #�V&�|���GFr��*2���e^����T����/���,�4����+��� ��,����9����b����WW�mz�M�ƸnD�"��J�'�5��jZ�>~��ĵr<��_i�yͳH�z�~uę�<�r��:?�~���~�����y�����o;��W�^ح�������#�ç��-�] e�=����˦����z�t#c�J�|��ɖ� |��~�����!���[�)����c�Ȃ!��3�ǭc���V_�g�D�f��/����\��-lgynǧ��Vi"�J��P��mRůbeڼ�u{nd0� $v�x������?j�ٲ��g�|����1�9��m9��W���隁�I�+&��]p�� V ۩�U�w9���.C�vn���)�z轙:T�?-N�q��UwJ�A� �VX� �$t&�k��(��i�L�*`�J�t�+�[��)��W1n���c�Ħ��LW���<^���M��>�-�i�^������UH/a���`7��m_�_�n��O���+H�� >YNG� g�߰O� ���D��Ǎ���q��_]uV��j9�]RWu���Wo{w�+�3~e��������x�L����߲-ޕl�����Ayܣ�^�������~�j�^��"������W���g�9����~x�84 �1[G�#����[F��u�Xy}+��"�Ğ�ѵ� *<�#�"��3 �Ϭ���I�N����G˝J����o��S�]��� ����������:^��Z����sB�3��� �M�#�Dq�/¶v����Qm�PR+�<+w3�}�K��D";���}�~��%�ĵ�k��?Mʜ��I=��?���3ƾ*�]��ko��.JX^�7���W5�Zx+�����{}P^n3h��d'��V�� ������5͆�bL��T�K>:�+�>|�A�<>x�km[p[�+��s��k�� W�}�z����qJ���"�U���Iy�ߪ�rHc�zW�|G� s#���HnA ��k#K�5 �~'_�$g��=*��+�O� ���R�k㝰���|� \F��?@��"�qf^�����˧�'��稯�~k�yc $��k�5x,�ӭ��@��}�����h�nv��1�]�Fp�ms�� Z�Di ��d�����cf�J��M�0r+h$[~�}���Q�����c6[E`�@'�k6���m�i��ַ.*��W5��\y���s�t��]��Mr6������ҷ�M��v�=�����c᫧�.. ���kE&��._ı�$������I�wq��m�����>8ԥ���Y���g����L��^��_������>�]�R��H���3� ��<����6�X���q<�k�2�6;�w������y�������9���w6Q�I�E�7 �ol�9�?j�f�,�,QZl����\}My��ԝd�3�r����?�/�-�,�&���e��ҵXR4��)��5��9���8C�>�(��/����x���� xn������=��񼬑^��'�b��{�u}O[��J�m� 8�~4�T>8�m�����ډ�2��q^9�麦���� Z�O�]0o7��e�^��us_�}F������]�����5v+��`�v�-?�&(��C���z2 �9����Qݚ��vstҦ���Qh���*�۞�f97W �ݍ�Nʣ1ۜUL0@H=*�\�>�=sY���k�u${�'tvB�2���f�MfV���Z����Q��ծKݎkr�.\}jv����υT�aR����8g7��޽���/'o5�4����l-���� H����#�Mf�:TSH�4'��Zޞ*-$h��=NvX!Q��0��;KӅ�����O_¦}>I���eFG���?�O}�C�2���"gd��W���g.�O[�X���T�������Vд {_��S+���mƞ$ �c��_|��"�ӿ���h�x×BX�.������ץzw�_����?�(��g���|��S�3�{���_gj��F_�����g��3�j4��Iw��P�z��s �������^�I[��}=O�q�lnm�U��ut�{����{�_���b�::���ۍ��p+��,�6.��C���� s~�C�p�%ǁ���ı� ���f��]��e������W�_�[H�C�~k�,~*R�Q�=�>��.X:�X[�r��.�/LP�r��t-t5(�]L�&��R�5�=I.>%i3���G�J���zޗ�D�і��v т�nzq�x���N7�Z^cx�xρ��6�5��cej�ɆC�@���+�ercfl�f���EO�`09��N�=-5*�|�+���������k����S � c�������^��rAj��V�Ѥ�B{����P�aRJ��z׃-���IʀOS�����>2�c1Ƚqִ!Y�v��OUbU�>0�)E� �r�'ޮ[\���l 4a��Z��W�3����џ%��S�2ܷ����/��$�ab2kT-���V���s�'�"�S��m�x�œt����i��̑N��V�[��U���ho����jΤlUX8^e��sY�m�� �1�!lF�zT`�Vu�T�&�s��3(����V}�O�����x]X^ �R�cV�W{���eqv���N��y_���W�X��W����Q��9X��v澄��:d~�Ͼ�n�{H�t�Wxk���ҩQ���<̪fƵ��y/�,>��Ƌ7��('�5X&�F���Ӟ��+�� Mz���em@D�#־t���м\���i1~�o�y��ϩ��,�W� �ZO�&����G�_�bh�5$cB�->Ynx��e�K[�i�<�� ���w݁�j�� ������c���x�Ee�w���|C��c�V_< ���$�;��̘$�^���i߄�o�؈��n$�|�� ��#'�?ڛ����/�(�헣�)���ѐx�=;T�JZ��|��[�_f��z�m��4�,�����D�B��O�ۗg�,��;�2�T���I�+�}�U���7� �c=버d��.mshM,h���EE(2� p�C�SI{���"�O� r�pœ�v��;�w,��9X��5F��Zk�����98�h`��Tw5N�p ��z�4إ:u���'��ƨ����=.;��|��;�+��g��tR��e>�DI���o��l�M���6>�����_�Gt���o���������5�*����C/`!����I%�4 NH�}j�̻��R�#t�G �9[�ʨ�r�m��z�_ e}�'�Zb19�V�a�ר�5T�R;]���;j�6[�Œ�T�=��%�l�SG3m�@7˭G��L��0:氯kv7�M'�?��u� G��|O�N����x���URr1���w�Y����|��|M�g�-5��w��L��y8z��?�_�s��_�?��񞩥���7H����S���C�#���J~ɚo�υ.��M�5e��G�����0�c<� ]^���-O���۟�(Ư�_�q�⎷=��%�ԇzN�Q�J�S���+��j�yBo��:�k�#���|=������Ѿ ��ׇ�i�k]3[�v��3����r��?�:=��4�`�k���@ ʔ�j��ֵ%�b�XD1�� $8a��X�)8���-�A�"�X���V�z�"�E(�ҥU`�QJ�$�p��,zԷsuXd��b�!�GqU���?�Koq��"��u��%cz������h�I[]6��k�u��9[�Ն~� ������U����i���+i�֓����m�����?e�|�T��i4�W���ոV�׮��W�������O���{�7046"(��i�"+�x��7�/��ğtm�+�ɚY�C��� c۸���<�灾1i�Gī�畝n���÷|s�^�f��<������ӁUpt�&�Ϸ�O i�vm#�m4�2�n3��կۮ��j�� j���k-����8?J�Ӵ���T��[��ږ���)�2s9T������K3YF�b��u�Z�m�|�J��Yo�Mq “��Rއ���'��c����=k��x�Sо��,c N�8$��>�m]h[�&� ��� u����)v&9N��ּ֗3�O��<�g�/�_'�>!�2��ff+o�[�sl�ໞ�~<� K���f��C���[i��a$�6WLL9�ЏJ��i�|�{�h����qk�X��3i�-�8ݫ�o��o�km|G���5;t�V/���k�?���g�[���>%�F���_ܸMT(��_�a���,֑���Y��� �𶡤j�\ItJ;p7UmBi�r}kr��z���m�-^vk�#������I#U6��,���kVqv=�����+XO��ߠ�Vd�X���U��1>�&�{���i�ǃu ?6[��zs\I9�!"N��"��5�}�\`�v�M\�3py��5���&ϑy#�QZrX� ���E�{�ZN�3Z���?��H�KI���͑��ײ���t��yġ ��֕�gl��n錸Լ+�� C����d�<�y>����.�����-���g������+���>�;���=G�>>�Ԛ&�v��~�m)7���=k忄~%~�>!��_�#w5τ�؝�`"�?n+�r����}�j�m�n��㳅��-t}���h�j>��j�R�u�1 ���S�Ozm�����m,�Pf�q�_��U���:��I�Y :�aU�;�?]}6�Y�,�H�{�ex/�ZU���?�]�-�7�XyV�/�/bEyo��5h� �A����w�`�C���%k�Y���0����.-iv͑��n����~մ���fi���0������� ��O����-��m%5�B�)t�n��(ǧj�����O�:����1�Hߎ1�V��6z��5���Z]@Z���\��;����2�Ö�Zirm� N8����"�o��5v 1�N���!�=�;�+�P�#)ps[w"�X ��Ovuq9屁ү�V�qq�����c BU��eq�~$�|i����+r�8�������'@�T���@ɑ�?�f��y���Z��Q��d�^O���I��9��y��QȰQ�kJO]�ø�>�c�� ���{7��)�w��j��mo{f�WQ�A���gs˵1�F䱯�aB��#ŅHJ6kS��$� �$�-��0�h�a�G�y�w���tK 9o�ZS�.��ڣ�L��#�Ӝ�뛉�e�[��>�5`�ƚf7�O����i���f�[{B㩦�����xq-�+ U�eF {{V�i��]u]WQ+0~�v�Oƿ����]��|u��lڪĶ�Gù�)G�M�%E�W:�.e�����s�L Z��� y�t�C� �� /ź��>�}v��m1�f~�GZ���7�_g/��q������۴�J҅m��f�!�f?|M����J��!x��y~|;�?c��O��@�Ş��M8= (ae��������Q�������Bw���o� ]���'�� 6���vRizF�ooh���X�����!��f������?�q�7���=�ޏ�`T�����_Q�@�X�mo��>������S�����F��8�{¿f�t>� ��`概8H�r�|��2���^�ҍ�yJ�*�C۵W��GL1?�M���ے���U;�t�J}�,yY4 '����b��<�6 8��j�"h:N��0��C����?α��rd�B�g�i�t��N��#�$�WL ���ccF �(w�3�w�VmՕy�\D��kh���U"Kd�N�AV`h���.wE���k<�<�N��˭Ǥ��Ie=3Yק� 2�K[��?j�����ï|�ō��!�g���2U'�'��R|.��>�s���A�И��n�cW�������/ۇ㗄��!fu�G3�>s�~5崔�Jǡ���ӟ�I/�Z��?ڻ�p�e�>�4�촥o�'�j�o�/�'���q��W��O��K�*��_ j?��y��ϒN{v����_Z�o$��DG��͏zҗ�=���q�n��f��bT��֕��=���n�$� ���s���pkWJ�5wF:�MT� ��G�_�7�}3@�]���x�ܜ7 �$��n��?f�wҟ�O �ܟ�E~\���)�>N�$��+��]P����p?�W��A��X�J�gr�G�zI GzH�e,OC��T��ҽ���%�J�I0x�<��\�µgEe9Bx�S V�ܗ%����o'�V��n���6�n�O�C �������Hq%�����n - TRv-�\�v��"<�9iU��� �V| ���?���>�<3Z��_@H��wo}g����K�Y8�u���� 1�z�H��g�� ��Ew�O�A��y<��'���_�t�U�� Nͭ�_*��}ϛ~��gk8ƚ5��ZF��j_��.<����� y��������|g�;���:��m!1�"Lw�WN��?k-"��%������G}�ᕗ�����H�𗆓���.�t�����2��h'ny"���?팻%��������N��(�8�����]���E�_kr�x���M�01*q���^��^x�E��=VE�ԠY ���g�xSO���ww"X��$��Q��|th���F�g�x:��8�G���Z}�ſ�:��|���v�8|4��`�f��f���7��4o�si,�j(�2s�k�?����s���<�4�Ԛ�{�S��xy�-�M���#��־ ����ٽQ�b��y^'�|,��{��غ���(W,{�{��J�Ȝ0�s޼ͬln�H��mɓ+�k����%����8�9�J����9+J0�cKD�U� t5�غ���dsְ����0H�����#ڸf�]���4��8�Y"�s���t+9�i#�is�G>�jݚC�bs�5�:��醱��(v�q�V奼�%F}sTaEӥ���?��ظ()���E���A㞂���^)�-�Hg�i=GJ� ^���ߎ�W�iϩjV�_����#�yJ���ǞI�+B�y��ߊ��GN�<^EtYm�����+ס�E�����G�An�*@�z�_�O��ß~�0���6֚o�TK�I�#q��z���_��+�|D�oΗ�?���<����}M<�|�q���-W�r������~��_�Y���� �%����r��^I�)x�������u�x���մ�6�ek&�kF#�=�+���t_�������6�zV�n.&���ر������I��c� _�k���Uռg⩚[]>�@�\3�4����$�]4�oD���xxάe��Ŷ������d�e��x�#�oJ��_��#Wڼm���i����t��}��KO���e���ٗ ��5��M;����;�|��rI��|�� d��>�.�L2�Л�b�{�~n�:WE�/j���-΍um"��v�_K� X����?��ޑ� ��ÝWX�s���.~�'��6� ,E|.z�8s���=F�P�$��immo nH���?�5�~�ڇ����3����"�%�$�Z���'��ȯP𞇣�\�]���=T�����X^FcK��;��B�?���;㇆�u-;N����f� 3ձ^���� tj�'�N� \�JN�Ӛd�\\\�7sy�!�}Ey���M���I �@����z�uc�4�t �7g�S�׼;�]<�["�}�+�.2���a)CS��� V�Ba��ҟ�k:����۞������0��Tgڰ�Kooy����4R5��b"�d�}i���Āڲ��(t��M�T�x$��Wp��*\�V郚��q�\��ҜV��9�*�[=;~�6�l�J��_���6�G�q�u����\�k� ����n�暗�!��B����q�e�մ��2F������zx��8RlU�S��Ա��rx!�c�xO�w���-���v�������dd&3�T�t �I�X[i^2K � X�W~` �G�3_~���%���:V���2M��fw]J���'ߚ�W&���ɗ����d~}�'W2M;��O�u��~~��W�> ����H[� ƺ�wJ[[7K�p���>�����W�w�[��B� ��-���X��M)�C����3y��Mժ�s������׺���E�Ƴx,�r���c��ֺ7ᖣ�hIp�Tdsֹz��O��������o��ƹ���:��m>��c&���c97&�_���?���=�y3ȼ��3���oK��o/H��ybh��oO�_��“ɡ���Ȇ��S8���O���~�W_���ۚ-Մ�t�"S�믢��~�£�=�F.΋�d}+��^6�#�Z� ��a�XZW�yF��t��.�q�k�����-�g���,n#m�x�[=+����|�b���$6U����&������O MJ��Y��S���� 6�]�����Aۊ�Ú5���@� pN+��(�a�J�Z�i�i��O��1u?���˸��O&��𽮆I��(�dWE$��*���5�=�J�W�a')j|�Z����6����IN���h�7 l�x\qY�����Q��j�{X-CH��=+��S�������L6�ɩP��C����� �ȴh� ��[6Z���؛�X ��a���ԏ4��u|��%a�X� Ң��<���A�|S�S�Ƣ�s������*�O�y�jo1����~���/3Q��G��]���"��{�lG�-�]� t�iNZBx�i�Ge�.㊚�3,{��_ԘZ��]���^"8��"����w��K"�N ����,�`���q��Mx~��V�H��.+�VH�Rw&��FP�#>ժ<#q�Z�..�P"�i���ڦ:Uϗs���w4�7��h� �ɂ�h���z�W5i��r��9��S�?�7���W�|"����'���I�����?�\t8���������߷���?�_�-G�����-�Ḏ&Ñ:r~��߿�N�?ko \��^���`�[�������_�NO�G�u������ca�\�47́M��7f��Tvѫ|Y�C�j����?�Ο��������Ζ�����D���a��W�'���;���� K���O�l����v��ԭ�������o���f����1|=��m�.t+�]�G�l�aaֽ��C� ʹX�4�t����֔h�3��H��|����>�/�,x���'l��[�e�ܚ��[O��3�x5����WCѓLh���4� �\�K}.(� ��������֛Q�����)20�oQ]ꌩ���⟽�+ ��`TRO!��|�z��n����4��1��'������?QR�s�)��&�&�8�u4�g��& ��5�YI �4ɤ}���XFO��ړ���q����㍛�Tw6��*ը!�=+f���|%��2�ֺ�:�σ8�R��W"d�T���i���Ӡ;�w��c$�DB��r�%ܟ��i.O��1U��I ����lO���O�����~�;L �w���WM^A/�|q0ݪT�6����Se����ձƇ8X��E/���R]F�OX�����U�1W�3��aW�-�av�|�jhvBv�A�T/z��RF�SFw��x3��(!�A�o��������ֵ������b�T��=�����U�_��x��Ƚq��5~/��7Si��gƇ��Y�Oй�F��piS���~���o�^�l��7��Ū_LE�  �>������%Ĭ>b[�f�A�HNw��|���.�+Z �0�%�B�wP lh��`H�j�q�����wι�*+D�NG��G��>��2B��_��������a��~c���0�����N�$����B�Ne���+�8��f�W>4zU�H� r��jͬ�F*��T7H�A�z�b�y%��E-5ԍ�7фS���Xgi�;��ʶO�eC���g=H�l�C'�?:�sim<9�*qY���/�j[+�7�I���%�tk�2�X��� ���28J��.̩a�����|#F�|�2��ڇ��4o�+o��<������4�A������i�Y]�x�@ԥ)ij ��>IT(���_���|E���Q����ֵ/ G%����lEN�D?f߃|7�%���󶭪I��m0?�x�z��'9�t��v���]�~��)��s�|w������u��=uYu�o��m$$����m�gš��i� ���V�?Ҡ����^�W�j�_�|?n�{��t�A��%�j�A�����<{7�$�ot�eY�)8�Z��oK �xnmQ�,���XZ&}��(to 4��j�jv��I���I���]��|� +�A_�)�l�z��A�o�^3T���島��8z����_X��zEЕ�mH=�,�'��ɩ�saqQ�ϙ :l ~U��4�E.�dF���m3~�~�{� ]����x/.[��I�b�$*�XsO�7�� ߚ���毽Ѳ��P<������{J5V�mo�>�ƅs��Dv��o�p\�r�1����M9�;� $ʜƇҼ�� ]�L�G��8t��ͩjЋ��y��]���M�K���O xO����.Ɵj2S����kС�cT�ќ�Zjj,�� �_����Ě�:W�x{����>6/��kH��>xr5K 4�/l���G��������o��t�h�sw;�g ��zW���O�� �����jOsl� ڠ���8����(�ľ �� ��㏈�-� �����x��<40�V��[��M �9{E-λ� ��n�'k~1{�&�����Ș2�^��������!_6c�&���%��mJ/���`�n̸ݎ���T�K#��rN+�q������*5)Ǘ���􅺼FQ���(���� ��c���+x��uxkۿ3G��E>Z���t��!��Dc!����7���GƖך��w�S����G�J+���/��✤����= � Ȥ�v��������_h� o�k�%����/�3А9�u��ƻ�}��Mה忽\���>�KK�Æ��#���9/��}k����f�)blW?q3�S��*�#%�e�a�7+��+�\ۈ�*;��_o��i���W}��v�rӸ�o^��R@�(8���]�[I4��X��Vv+$�מj�Ϋqw=�/�\n�V�.��h����|,��F�~� �5��ޕ�<����7����u��+��� �LY���8��~*|[ [��'��� l�L��u��e��|$>)�.�no�ءWq�KJ���>x@�W��Ù-�ܐL==3_S����h�zYjy5�N�WQԷ���G��,��S�Kk-�~�@�a�W�? ~|/пh���M���ڼ~(��OV���{���g�_�w�� L�?���wJ�۴���e߈���n[={�^[=2y����Ġg�5��(br�=h�"��g�晖��4�A�� ��S@��%��b�C�56&��%*\����3��~~���ҵ+t��5M����k�/�ìۣ_F��V ��(�5��� ��%�9�kϩŵ�a���z���)��:���t�-�9�b����C+�s^�k�K�E��P�}+Ͼ!�=�.���Nc�+Ư��gvv��WEoiR����A�f��� �4� -��Ze>W������Ҿ�ul<�3�w����J��/t��9�' =O3�7�>T�����V���c�E�6S����#$�5����O�����Z���y��\�ڒ���Mzޡ�߅:��#� ���m���š��o�q|\O�Gu�XT�W�5�s]xld��yly�U��͡���zV�s����D� ���{�� [U����� xN�E�� t�ao%�e��c~;f�@���+� ���\�J������J�u�Fi���"1���|bv>7�#Gkjv�5��lg�� ��=���@�$��4j�F���8����;A�յ��a�P�!�9'�<��ErGS��t{$^M��>�p��eV{�?� 3�������φ� ��u�m?H����F�_��� �=1_Nݙ|]qk� v�qn�(��e��� �������kI�3�W%jm-�{ ���i�Z��>������+��W�*��D��G@��9��������Dq�A��m�� ��?�)'��� W�:&�ċ]��k�$�a��b�Z?a���?h_ٓ�Z���k����P���u��S���:1 �i�+3�'���F�u��'h�ͫ�q��������⿁>4~�~%�uƙ}5�� ��et ��:� }��k}>� �u�����Ÿ�To�����M� E� ]$^3�ŗQң|%�x�:��m���Z#��畑������4�a�q��r�:�X'Ԯ?�g`Ā2rME�~��5���M{�[jW��+��nb(Ң�����<~���P��*�ĝ?Q���Լ5�����K�2RȚ���)�I�_���<'���f���� �Ҵ�>�m����EQ��z��O���_��c*J�f��5����o�g�w���mwn��V�+'O����]H�B�7L �^}��ۃ�o���`��y�b�������RW*��j'�\��/�g�h2Is�z�~�_ |]!�P�,�>�5�I�'���Q��6r����(gX:ԯX�s*�¾Ft�Ze̊� ��BzE��[4��XҸ�y����7�� �U��4���H^p}k���`���۹|H�$���f&;`�m�W:��N�f�g��U�.{�l\iڥ�V�P?s(9�#�����n�|g�k��s������ ��?�X������q�Z��Yx��Znjq\�?�YvqS��h�/��Ql�_�����@��q�'�5�o� |S*�i��<�8�Z�5�cN��R�o2��F����{�9�Ov�'�Oh�қR�6�U��Y~� 㳊3��J#ҹ�ۓ¾$���&�s+$p���c8�u����|%e�[���4P�LKu`?�|�k�����ާ3烵Ϻt���9��5����#l3���g>��O#G�?��Sls�ɟ�W��~��J���0���*�vQ�o�ҫA� ѵ���y6��3Vf]�h[*03U�� ��n�p1�J�O���Ԏ�~G����i9~��Č�n'���V��vo���۶�a�������LH�Y� �kN�F��i�&�+�96�������qѝ W�C�|xĿ�.�� _���n�f��>3��s��m ~���Q���_��c _\ :|��?���+�y|c�1�Z��#�w��^fo�G���������b���,6BS�������G���emNy�thM�ø��K��n��O��XZ�����s�j�(&]���\o�l�����o>�w]3��M�7y\b���F(�����/�M��� #�Qv�hW�/��O��s�?�"�/���ym4�7�rZy�_Ī3�p���٫K���eO�Z��E"_ [�� Q\ �M�rXh�S��q�Z�@����� <�0U�W��x����&IL��䶋�"���T������I�v��Ic�T�v��0 3sr�) nEɪ�s��������hoJ�p����h�g�du�_�zC����W� 3��a�Wɟ|k�?���O�5#oqig# ��i������������|y�2k�2�h������+¿ਟ|���\�����l5�M=`����I2��5�W�����ңI�k���sN� �SW����GO���B���F�Ե�Z�gA��$��A���N�Q�/ǭú�e����b7DB��NzW���������cK���Iom>��&y�'�טj�O�(��5o \��ɢ��ຄn����_����O�[~��^����(�Z��~��Ǭ�Y��և&�j'��ُ�0 �)�]������?�?�^ ��M`�MF�m�H�w=}k�}o�G�߃~���� ��հ�� ���?J���<9��G��|Cq�E�`g���7$dW.[��`�RSs[=-�sl�WiA۹�� u/�>ִM��6��fD��L�ʷ�O~��GiۏZi�~�s+�x���_?d�:�i� BK�Qp��);���޽��~�M_�ع�N�OƸ���tU��y��2��J�w,X��h�����X�#�g�-��˸��ڸ_�#�:�E���&��d�F�M��I{s�'<k��4������9�q�|����a�K�/�1x���}'�W#�pX�����!�]��������)��U -������{�69�9���xy~x9����H����I�v4d`�ź�4�S��[)�X!mN�4�|���{�9�=ϊ%�� Z�H� p���k�jҒ��� Zu,�h�O��85���Ϊm�l w�Z7h�V�=���og�����y��_�V���L�;!� ��I}a+�F�;�s�����+���C}���n,Nۜ��?J� ���e�υ�?�o�/�:��=a���}��>]��������݇����>1���=��!P�w'�{k���e�|.�~4�A�����S[��0�����iQ���}�W��_Cͣ�U�vH�τ�������?�..�^䉯%iN�;k�m6ܦ��¶��X����:��z収��f&�u��\�t���=:uަ�خ�nO����V�_)_wv~���ѣJ1h_Kq��ɩ*�O��c�n�����#7� ���*.HR{q�k�tSy������(0mA�|��B�KV���R��?�?�2�ɧN�����WNI�bZ��tfst��ٻ��6��>ij+0��o/j����_n@q^I�w����5�Y�ݤ}� ��k�tO.��3\3eœ\��8�K�G��S�II�r��t-#cy��9= f.�����kS�nu���}k��W��o�2���U�<+���_�] 8�Ӌ�ڝN�D�-Ց��Q���l�gķWZiq�Y�b]�( :�*FVѰ�ݫ*�Q[J�:�wYeL�GN��u� �+ ���7W�V���x���7:��/z�ک��� v�۳���J<Ӟk�D���-%��� q���=���ڦ�jc9�_Z�m֓%�Ք�F�rOj��Xi�\���4y������K]?@�me���P$X�/��5?�����?�~�����r��*1�9������t�>%�%�}����3����s�ֺ��]�h�ڟ�/@ח��$Y�(Ol��a�_��d�m����W�8��.7���Ŀ����<�[�gVT��y.�Y2Ӂ�޶f?�� 5/����g�%�lu��q��.�" ����l�^>�'�����u�Դ���Kx� ����i����i�8�ݶ�{k���m�2:���lmL� R�ۓ{�x�p��b��� q�h��֙�^��Y�v���Ҵ4��B��Gi�����f�׋�4���+<�7��?���k�S�Y� �؝�sֿ?���{�}�'M_���.|-���M�%?��[����(�VB[��y��t�o���*����|�v�,WUX�H����5iny9�������+]7K�h�n�*��KK`�Ȥ��EX�ܯ2�.�np9��Q�,����#�+��kc�x�O�^��Ϗ/�h�� ���u>�q�E.����D�|�4c�5[�q�빇=y�*8�<���3�W���������(e��x��ʔ^��H���@w��*NH��X�.�xt�u�rm��6 5���*��D�k�"��y��W�O$�y�rO��Ջi��O^�얰J�@��B�]jyY�2rz���M🈼sz�>����ڝN�ש�O�5�&�i�֬�tn E}�[�o�����������s�O���lAkg�1�Ej��*|C�Hm��,��7H�__x�R���o}n�H��#�k����� � h��� �W�O e���tT���qr��= ���a�7�����u��x&W=k�+=7A��~��@a@�n�<�(h�)1��ҳ"ۦ�-��E~���0hSQ~Ft�j�I��ږ���\�^k�S�*����#ğ �?1��5 s.�|�^1��Ȯ�ƸS ͇�~�J���6�결Ѱ���+Ғ����p���|�������6W_~1^����*�ؙ�i�Nc��}m�ɭ��G�\�[����#�I��_��E����O�����@<��oap��>�~�o���5��SO�8�V��2���$�����,+en?{e+�`9$s\Ք�k?����7� ��o�y��M��=��<;e��0 �����$��1�a�5�������?g/�3�^ �DQ꺅�OxӒ]�#$�zk���"��K]�{o�(����ͪx��o�X麎Y��O�C}s��S_�}3��j��6AS����]��<�]h�^k���o��3&�������־��xH��H\n�95�&�s�sr��6��#=�FT��l�~G ʄ��w��:��>��Ak $��\�qָOx�� �G�$W���uQI��v�$7u|����n���M6�L休�h����:FU"�GmLlq��?�_��z��.�����+�^U�׀h��&�'�5%g�w%�w�6W�1� [��*>d��5���3Nv\�?v��s�0̱؞Ju$���+R�F�r����kd�p���r�xsZ���7�&�n?9�u[s,>f23�e�An�ӓ���u�Y���JޥU����˳�o��R^BrL�?δ��y,� �Q��Y{E�܃��U�e 0�����/�Y����Z4���[�(I�K��nj��g2�R�� l������)-Ĉ2���׀̱9�S�H�k:x��ڐ�sS��2Gw���Y��gq����ӿ ����;���T�k��Gܹz�[ö72��.�'�-Ҿ�'�Nը�F0�N2�ϲ�y�������4�Ki! ��������w�329c�u'5J2������������M-^�'2��js�j�3�+���=�.T��n��z)�|?��1��)t�Zϯ�� +[H��(�E����f*�J-���ƿ����;jE(�`�Z�g�WӚ�f��Ҭ ���R�9� ��8.��Y����I:9 #u9�7w ��4b�|�o��1k��~+� �>3x O \��zm�'�&� �V6�Ҿk_��� 5�6�����5��th�����J`O�_e�kU����מ|Q�� xg�� ��Iy7�&#K�������N��\�>!r�h4�|��{� ��᷇uM��W��6�|��s"3��*FF����r������G������oM��K���ᏸ��O�������`|,�l�iM��jO�w��t���#$`W��_��������᷌�xm��™2��ԩ�29��m �Es�Rj�~Ξ����SJ��T��i �k�A� ���"+x��=�=E�/|��H�W*�� O`ѝHC3m���g��5���T���5�m���_:�:#��b3ldaD�+� �~��g@_�_ ����j_����z�1�)�:u��'��P�-��O���<5��崾�|�b�#۞�b����� m�s����è���Ɗ�}4ˆt����� �����Y� �m�^�^$�>��4�� �F�ҿ�����cRtjr�t[�O���&�,VCF���`����|���ݾ�5ӖO�i�=~U�����+ſh?����;φ�ti� j�\��x�Q��s��u�R�C�7~�߳������3^��k�B�4��Fj���!~��)]��4 b7!�G�}q޾C��ө)Q�$��߭��0:�������};B���t���- T ����� �3}O�� r��>x�����a�7��y�b� ��gi0�����'�˦���K|'���oR�{�!����>P����CKl5 �B�|�\9�"�/ާ�9�T�a[U69_�߳ŧ�Ŵ�߉䳚Վ�ğh\��ϟ�fo~�7v�2�>'�m�JH���]�S�q_TM��o�V_ ���>Dr�a�5��x^���g��/e���~����3Һr\�xo�Ֆ���a(bj'Mjx_��L�Tx�~ Yx^�H���%��N }��u-'k��h� 1��������߷���Ş�M�t�g�v ���_yx&A7��iܱ��>�n�������3�I)S{���'Jm?���7�K���G�uݟ��{[�m�Wj�s]����&���~�^2��{�|M�F����������s�5��_�OM���zŢ�ͬ�򪘹�w95��2�������sŸl!�6�]��z��2�}? ��|>�d.��|�o��c��v4>i�׆�5�~'����t���˹d�jO�O�^ �V�d���u����K�+����~ :������۝����5� ŪiM��33�|o��U�9�L-L�U(+F��d�׫uL�#םR�g�=(�Y;�޿�-:kr�ؕ��~U�O���9�-��5�M�"�W��ڛ��Rs�\'�| �jM5���v���Xy^;�6�i#[���ޭc��\�6�O����:e���.�~���3R����P��@�3Ě�˳����pk��H�ާ]1�H�4�������q[�)��HFe�_>�����ϋ �VvڷE���k��t;�� eu�V����S���ω�~ķ���5MF?XBM�� �m�ך�he�ק�s�\��V+�E፴�R9T�D��V�T�$������RM H-� m��Z�����z_ūkW��԰�6����<��c�\��~ ��~�>�t�+�C���<3��c?�z�/ �|S�L��sk�[A�a���6����Y�&��V���< �R������\]����ms�.GUp��W{���TS�7E���U`����^,��?eO� ���C�n��/���p��@3_f�#X�K{ˬ��D$�LaYH�k�;�c2�?3�4|�08�X���Vg��E���&|N�]3�^*+a��!�s���������=���|K:ֱe�4Ͽi=pMzֻ�{�W˖_)���0i���:7���*�`�0ɐ�����}����^�>c��R�?Tf��������p(�+�L�����X� Y�����ע�ñ���o�=9�]w�+�8��Y� T�x��X�b�a�j��}[C�]�� /��X�'-敩Ki��X'c�\���z���[���ݥ���vc�~�����1�l�� j�� ��L���ڽ*<��sbs*U��#G���&e�xU弒F0��9��^�P���;t���e�qS�4��8��'~VhfG�ɳ�m� |� S����q����i��2H7=�z/����:r���ⶆ;GĀ����}r�7����5��o����2Z���"���/�^I��ҽ�&�E���w���] ��߭%֮�/A�TƑ�X��f�C����Q�Lmm��;�8RA����8�]��_��w^[Jiz����k��ԝ����=+�?d?�zǏ|b�.xe]ȯ�-؟������O��'k >��Kg�3)��_�O���@�G��D����8&�g�~�2�*��Q�V�K>I����_�SY�-�|���� >��=* �5���j�� xbK��� �$��4�I��}k�8<54�`��\�JN첺������6�W��1� ��@;y�/x��B�8�iO��I��AL�Ue���� �T�[�jw�a-�_<�1ִ��5s���U�Z��� �������k����i�6��{�汲Fl����P�V�f���lE��|�l�q����W�-�;��Q��O[������V�+ͫV37t� Nf�� Qu�O�wY��>>�$g�׈cht-^��0��y�=k��W���|/����I4F��O�7��D�f!6s�z�����P/|1��ស�w�:&�m��*�^�A'+�7u5�?�]J��_�)�˛�$�Tҡ��7 �u�i��I-.cQb$�slx� B�'Ҵ����|�m�1Q�}1T�/4{�����̪8C��V��F��M�_$�,}+GѢ�È\��-��EB78� �w�4m� �1�}*+@Ta�j��l�q���-R�V��gOZ���e�x�M��sW��L�D�<��lJ�Dq�z���ُ&8c`�n#�^vaG ���U]2)Ғ��|����'ω����ޙ��5�}�ϖ�+G�� ����?�E�M�匏z��9��I�5$��Gg3�����w���E���B90����4�n7��>�$r����W�_b� �-��j��n���~U�>����� %n �����6��5��SJ����j7��R�����%��j���2_C�=��.��(�g$Xiһz*�:� f2�������A�SV4-�&��SR�C�$`�E^��ß��'��=���.�m���]ŧ��@Z�ռC�Z�b��� 8�M�fk(�r����cM���p�� L�;T���~\�0ϡ��^��5�G��P�E���Æ�k��Y&//��U�ae,\y����v��M�w8R~��k[���F� �j���շ/�[�E�vG�z ��t�sէI�ꏸ5����Ҽ;������&��3��q[�4�� ���`���'�>!h:����Kvۜ��������&ݦ8����|֖c����[G.&���n��#UL�ګ^]�E�̑K����x?J��ty���β�!�� �ߚ��,�t;�=ꀲWpc�Z:y�4{@j���j)�����[�.ś�,�)�)���y���?P�J*��[�)��̪�$�X��M��%s��h?�g��q�?���tӥ"�t�c�L�8��q���_����߶%��ϋ���������՚�F�\��B�u�=�����\����P��.<��(���w��j<_��4���Ĺ��NI@2B9�� �7gT*ƣ��?�����m��[F�E�꾯��m�@��#�:}k�t�k����b#11U�ȟ�5�Ǘ�z���L���e�g���A���HP{���i~�n�`��*�ꝍgJQS�n敡�bda>��jڜ�\ Lj�rq����1��K�/�z1ph�f���-��DrxF����睭�dR0rq_�?�S? �?�Noڛ��g�dM���V�������3X�L�y��A����T�k�?loکF��|�����J֒�9�啔���g*qr����[S����^*𭿍#�B�͒K$+�ǹA���?k�+[[~�j�SkD�-�9�¿���X���UMj!oOV�~TF�&����*���<�刱=��&W�@U6�K/��{�d� ~�{en��3��xo����ŗZs�æ[�7��c=+�s�-��:�ʥ�:��ӵ�=��?�/ �$�f��Cu7�z�o�J��~6���}^�=��8ͪ�g���?loګ�0x=|%��J� ]@�լ��I�WOʼ?Þ)��?g���_ ���(�*f .��y���pq�N@��8׋qy�G 7��k��p. ��E�]W�}E�|1�ͬ^��?�>#�F��A�3��a�_~ӟk�?,>9�Ӻ�� �y�XĸI����ݞ ����+᭟�H���W:t`�hN�v6;�t_���{�k�=�ݤѷ�meL�ޯ�2|�2ʱR�6���?�1�}<� m�Ğ+׾j�!��k]J���V�� ���{���Gே|ce�0�7�X��Co.p; ���ĝg��`���!g��m�O�ŀҾ��[�Ѽ-i�]sP��g��;�Wh�]Y�lƺN���_;�e���d�dt����Kx��-�Á�z{Wk��t���� �-��޴���q� ���Z��]&�y�Ց�W��a��I{X�������}�[��0����m���|e�L�DJ>� �K�bU�Ü.� � ����-59�X���u��G���+���s�Q|D��1��V�i4�@{�L��k{~8��xM���B����3{�˭x�\��Q� ,@�=�]_�-+Z�����y#� �#��k�d��������^��/��:e�a�I~LbNEz���q�ze���J�����������?���q5�fR� r�Ql��}��e�Ɵ�o¾)�,���,��X�=+;����+�G|<�������\��(�ڸm+�Zw�����>1���M�$(��+��c���� ��X�r����z����S���c�̌٭�C⦋~ů%H��\��+�{qq�� �O$�p]�I��o������\2�3�|�Y�n���*T)G���>0��Z��*nC)������]��Eb�!<%s�zJi���ڽk�������/0dW?���r¹;��h<[,P�bw9c�+V�}B�~�Ҹ��(��5��\� c;�G��t��G��4f���9o{o�:�q�Ԛ��頤p�s�Y���b�!�#ޙ��d`�9�Z1w�����9#�ڱ�w���5� Oy3� �|Q�e� #�T_ɢh��8Uw���סB��(�S8���S�b-5b�����k��ʨ �N����^��;��~&�]e �����IH����k�o�/���Lj�����?�.���#�������s�o� x[�z#[�i3�Mf�q�����*u'M�)�yX�s���/�^.��~ j:��!�Y%il�s�yg�v������~!�G�X�֝��,�L�J�/��"��� u���3�$0 X��¼���/����ms᭶�g����I��c��N8,-gj���[l%�� nQ���W���i0������v��J �����z�Z�����`n��Jxj6�8��z��|� I���|̺��گ���w�4��Du���3F>ƅ�Q�@jO ��=Z�A� �q���i�M_� ߴ��� ��ς�����!��m���q�Z��ϟ�V��;� ��������Ұy��"$�+���@�B~��O�uZ���G�$��VO�_�g�~���M㋫I ���MzC8c��z�_�&o�o��A� �.�~�B(�v��+�(R��#iAo��� |EL�^Tܙ�RZX��+6`�TW��o�� �����r��o��b��[�;��Z9�����R4��vs�EC�S��⇲�����\�~$��i�ZAⅆ<��P�h��h|�?9��Kc�x��6��Jͮ�m�������G癦r� �/C& =��&��ۖ�$�:�f��������xo<|��� ���~ϟ�F���)��!�R��`g��[]"�S��{�Y-�ݸUg ��5� �\�����SL���HW����?d�qk��R[�c��f�&�?�x�S�J�Y�q6����9����?�c^o� �y�yY�'��Q�v��D2:85�� (�p�ܤ�r�Tk��d��T���dv����(�w&������Ɔ�H��[8�Y�,o��;b��P��КP�M�X7�S��HǨ<)� {�v^ �� �ҡi�k��'ҕY:���ҕU�y/�#�����g?ٻ�w�.���A�iZ{,�trpҲ��s����0���h������?|Kr��������vT�zq������-�|Y�Txo�ʼ�n/�����-Ѽ�Qd ��1_��_��q������ ����H��#�9Rn>�d�sF���WO��~�?<5���.���UYu�J� px���ۿ �?}�������Úd6�j���Fk�_ �X|A���� ��t��G�0c��עi2�����-c�i%,�X��5�F��;# ����cUU��J��Tځ֦Ϝ�wAQM/��ծ�v� �h�L�"D9�I&����{��$rO��P���K[��x�÷D�0��k��(~�s��T��F>����������n�H`U[� o2F��1_;�H��j��Kk � �)}�~�� �1�S�8*�5|��S�����;�g�liE��T��x�p�Z��ͅ�^*��ݏ�>%�֞��q��NXn�%ג/�_��'��W�m���b��?*��h0[0��㜎����[tR{���3?3J�T쏰��vZM�ēË�j�T���R���5���(�X���Kmc�jхJm5��0��攏���C N��W����!y+���ea-�2���J{zVh+o�5�������LW� ���8��/gM/������r�e��g����ty��!!�${W��mi�i��K�p�(��~x�/h�ڪJ�|� Ё_�^b�_ QI�޹�����z�ͧ�&�y�Wjm����� �+�}*�ӭ��p������PI19)l�1�nϭYiP���x�Pm��?��*$��&7��K�����%� ����v�����z嗊�զ�Ӝ���KA�ԭ�.���a��Z������N����+�/U���x=dɖb�(�������Y���sv��Qx�?��ڬl�6�N�wZ�;���N?�����|-����[���jwK�&��{澌��7z�Ԋ�� �=�����۶����U�϶�_�)5+�i�_Ř�Cu��-�����<��|1�O�'G�[�j�\�N����^�H�#�k������)���J�����-�S��� ������v��׊��6fo���O���~��=Ŧ�}�7i,���IP.zu�ʣJ�Q)�Sr�>����7<$k�%���^Կ��q/��Q�Ğ+���N��1�b; ��n���c� �������l����w�5�_nm5!g�Z�3�����V�x�� ����|Q� ��~$��֗�`�uY�������_ T*b�Jڟ�Ү�V��Ο���/��G���umA�������I\����?��������ψ���?��+��qj&Э�O�8�{�����.��u�~|8�a�\����DL�r)�J��k�g��Ꮜ��|k�}'��=�� ��%����W�RXL��b*GK��N�g��B���;yS��R~� �G�M7Ğ �e����v�h��@�'�u��0Zi��$�YW c�^5�E|m;C���_/��SN��o��������x��|�G�:�MwO�@m>A���S���?�j��U��X�En���8*���y�c�������~*[��\�A��z��!��T��-��-�d�b���d���/�i��X�8��V�)sk���W���HQ�� ���C[���b�b�����f��'��K'7c��uM�洿_(MCTeX��� ����SW�&ӭ�f� ���כ���i� %�- ����€Q���/�o���5?�^�d�~�3��@��;f��!��vS��Nj��8\����z3���/����/�U׾(��*�a]�35��5��㈜������Fukk���g>Ҥ� ZH�/�� 5π�x��=̺KB��E�A~u����_|z�u|�m��%�%S !�x�������Z�{��.񴸯u̶��Lǐ+/�o����N���o�o�h���� ��"a�����5���U�Ӓ·�;Yv<갞�������������N�]N(��R���,:c���g��9���|t����2�{o �L i� ")�|�s�?���R��)�g��Mޙ����Zb!J���_���g- F�扣xsIM] )� dJq^�'�� ��Pw�M]��������g>"MR��f7��g+xb��4���i�.V���s�{U��^ ��/w|Bb_�S��t���l#�G��:��k�#K�^6z��2����+�x���Is7��)b0Ԓ�\��bx���kF��e�1+�ڸ? | �?�|M��ek#�?�Nk�� � �i�v�7"�&0+��-tH����_��5���M�:���̏�v����9Ry6݅��j�����U��x�^�H-n.�5wle���_>��!�Ŏ�m�,\j.[ ������s㦿�F|b:W���ᧇu�-��� & �}�������ֻw���;���*�g�]��o�e���|�rT���޵�xI���ˬ���v� l�y���xG����fu��:�S^����F�x�aK���lp�|��l JL��9�p���Sg����������x�[o\�:%� ��d��������_�$���O������.H��m�a�LW�?�w�k�G�[�y��<2]=�6�V�ZH�8��he����� k���x7H�o,M�bq�p�+��U��~ʴ}���>R�.��柿��O�4�s[:���Vo��%���|�;{⹽ž5�,�����[���+Y�u k^�>�Ķzu��-��o��F0����3�-;�wÛ)�D����YA�޾DŽ�'�+���f9�=T��R�>]�����T�����9[ �1��_C|��t߆��$^t��!ֽ2�Y���*h�9%i>�$���+�<��r��'��h�V��'�6��RĄy0����|��_�qxCM��,z��A2��'=��_@_��|��"g�W�~�~&i�q���QxQ16-�p7� ��a𑦔R���5�gM�&k7�< o����1�Cnc � u>��\jq[�:B�F㐵��?����|��Mq�5�� ����5�����"r��*�))��Տ�ظ�/*��_QL��yR���ښ�:�]0n���2��A`�q�ԃK �X�xޣ�X�~�*j,���pk:�=�M��Q����-��ɫ]���P�X����g/����u=i,���nIC���;��������C�̰��^�+���|Ui�_������}N�r��a�}k����3]J��w~(�?�,J$��5�_im/���o �'�u��\�j/�� 5����Iۃym�޼W� y�&K�Q|��5�6^*ӡ�a{nq"8`��[��Q�Qr<#� ]�v�W�}�W�~�խ5���R�[{ y���^;��߳n���:&�����Эܻ�>_¿2�`��"��[����i�ۧ�Z���p[J�������]Ě2i�Z銬 Ap*t�׺w�(�J�>��aA �����p;�o�m[l�yA�}k��GBJ��ڭ�$i����R�8��L�+-�J-��.9���ܰ'�y$�+�iv�m֧F|R��-[<��j�^��wΰ�zd�پ���������P^x�� �����R#����~,~�Z��i�x��G�_85��E��h���ǜ��>iF���K¶e���H�� ~u=��|��HG��5q�`s_��'���sQ@��~�J��R�����4Q7~�tB���ۭ~M^�Z�rl��$�)�f�K��G`�#�Yȕ��֗����W'���JRqJ�g�`�?�"\3��^ơ ����S����ږL~h#Ӛ�l,��a���_�Y6��]^�����B�pr����6�(��.�ia�[��K�l����|��~\��̳G�]�{W]�M�^��e!%:4#��X��� �Ԥ���y9l���|=�Y�E�t�}N,� s��'fϯ�?�~��K�WSH���T���}_�*P��޾#�Kk7�B{}U�\`z�M��%^�P�M����~�'����>F;]���ܚ_�|7���e���4Nq������q�V���DaҼ���vc���UM��.�;F );x���,��h�dv����W����}����I�V+y!���g�o�t�'�,�9�f�i�Z_ۼS4 �3޼.#�}_ ��݇�Vg��`�6��gY��5�F�k�a�G�������_�"F�H�}���fn���+W�Gį ~���ǧ]�������fBNp1�_ i><���c��a��]��mʛ�I�6����_�u�,~g[[ዻ֧�� tiF_=S�+��>!��Dh�C���ӧKg�� whzL���rǥ~����Z�S������� 5=?D� �+�x�������~� >�Ek��n�4��]�G$�n��E�xB��@��#��ُ�o�0����vcW1����c���%Z[#�~)|z��/Ɲ�U��}��4�������_����{6���`�|�?���K�v��Vmn�^"�'��ƻ[�Z�Ϥ�6N���g�$�nÌ{���Kj�^��@�Q���#�a�^J>o%�/ҸgN4 �I{��'�Ԝ}�w�>)���m����a�/��maa�%�ʣ������ ���1O ïn_(���9U��x��Wğ�����K�o�mSM��iV��q�l{f�����k-GN�4�Lm.sʷb>��zn��[�펱����Qk����O8�����%\R¿h��X�4y�v}S���zg���tRn.�Ir��q�$S|3�7�݀RA,+7G��������¶���h�p����ނ.{��k����T��k`�� �H�G���j��{�O J���=b���2�0�#�5�������h��������ӭ����G�-rX�=�x�����3���֏�?�M}o�=����t>)]|X> ��5�}�%#u\��L���x_7�xS�����瑞dT���'x[���#i?�?�?��[�Z�g�l��_9F?Z̵��!3G��tO���h�KL������5T�@��?��뚝��w2\����I�_���^w��"p�m���̧&�K�� S�]M5���*�5v����k��?q �'Ҹ��7*�r9��>$͢��� 8p\�dž�*MsB��Q՝�Znj|1���t ���`!���=��|5���ga�Z�Ƕk� ���ߵq���_��>0h����S%��Cȍ�Ⱦ���k�����sY�qs����2�7QI���#�}(�����yi���x��Nv�N�柶_�c���K�H����k�����A0v��L�+���W�K�����ko�Yx_J�K��.���/P0kƼ� |~Ѿ~Ѿ5��l��� ng$m���K|#�\�Z����5c�hz(��zw���,����>i������%���ؾLJ�zӡ|7�A� Z�o��$V�Z±��`��n�޷�T�˅bq�@�2�+��s�O���fyVl1���� �x��+�f)֓���뭘�qd%/�����$H�Pj1�� �+����N���':�ަ1�"�4ٚ ͂B���W��|5o�kZ�b�|��z��+ iɼ�Nߚ é�+����Ž?|D��|*��c�9���g.�qg��3���GC�;K����Z߀�>+ivrjzd��x�vYq�_����5�.~Ͼ ��m.�.����q5ջ�{�˞{פj�M� ��s�'���խ�� v�Z��+�.��w���W���&��Cy[ش�…a��Z�(�W�D���|o�b�;�}����~����/��M6���:�-�ˑ �t��?��� �������ZX��7�7|v�m���O��Q ����0��4+�@Q\E���]3P��%Œ���72�"��i�BX�����ד�����k/�_5ۛ�#_ ���1�Z�$����px��ߏSJ�OÈaѯ�U��� �� �E�WƖt�8\�}���l��$g��J�,�W��%bjJ6��e6������T1[X�o��_{|<��Y۵�o�E���iWCX�]4���\������+_�D�AKW�+�y�E~��w���tqVՏ����v�}�䤒y���S��NҼ�9�Z]��ǃ�u}?�G0c1�Z� �pa���B��N�ZѩM��+jIBX'#2v>���G��gxj=O�v�sw�5�GmtQ������L�қ[��k �!�A;9�j���GC����|=��-��!6֒�$���� Ԏ��@ϒ��5��˞/ֵ���� `m�LQo����f����Hs�S�Lg��8����JWw�y;F7u���� ���rY�@�皞�4T�\g�j��2��Ոe.�q�����JmlR�.�����6and�6fC�8���c~�_|L5;��>�$�;.�g�+�=L�N����S*����s������Ǫx�O�0%���N~U�i�F��Yh{E��:v��8f}��܆����Z(]�.X�{V�6y�I��m�5i_RmSY��K67�$��yd`-s��DH�$x�ⶤ������H�>��ԩZ��M+���3���6ls޴����2�����} �x��o#\�pk��1�u�k}g� ������g2�����N�Uk]L߉:���t�wG W��4��⯈7�3�x�[E��7��״~��|?s�M���B�$B25�^��HD�C/��5��q�Z4���ɝ�:ά�Z�x����Js�R�j��eyxG����2�5��o�1�Ɔ�/�?:�S0���k�����U�f�?��Jޞ���"�=�f��X4��e��;�t� �@~�������5�R�J���;H� ~S��t K�\_�n]����p}k��-V��;X5B�0��֫pܯ�Z�.��1)��g�����$u��H�n����I�֢d�s[��b�xڣۊ�D�����֯��+�`=�ɭ[MOK�)M;�\���)� ��FЂ�x��y�e+�5�ݏn�Z��a-���=�Y��O>Ԓ[�#~�j������ڭ5N6#���H��u��|�1������� ����M�|5?h3|�1R�4�Դ8�u7S�dzW[���e���B�o��q]6��t:| ��{{ ��A򻖨6�4�-�O �d�#H���1\��2�����Mt��(�l|3� oQH� �K�1^y�ω��$�U�n%�5�U�ë ����x8҃��u�iH�Ze�wϵT���D\��iE�{�^V3�a��4�O�!�ҋ�̎G�Kh�dM��;���<�p=j6�yu�^���vz �[uYL�۟��I�k����4�RD|����59�<��I����:{Y���Tt-Ru�@���lv*�*6��g% ���>���O[j�sN�B�ے7����VS�[�][4M`��5��G�Y���Vֶ�Uh�`N+R�s�Q���~�E_��dTrغ�\�}����%8�ӿ��Rj��Y���8������C�}kͬm�7 ��Ο��FsI�~�_5M>��K�Z�/��}Dx�'������ҭRV���I��[!�x����P�[��R�a�|��-����9��a.��8��R�A��t���c�n�bE��FI�eQ��}�,-x��;zu���,~� A��{�i�ǵ��'�@�=����E� ���A��j=C���,+�M�i޼8���<;���%�9eCYr�/�=?�z��+�"վx��-�-(�[iBG��Ǐ뿱7�mO� �Gs�cw��<�\�g7��u/���e���@� �C�W��E����|ur�����޴�dF>����8�Ĝ��G��S~���<)�W��8�/~�������S�˥�Vr��4k�wQ���^W���x�� 9�h?,��A9��hR4o��1[WZ��?h��*f�'����;�[[vMq�Ԭ7d[�5���3�c�׏u���\�ayp��I�k�,�3�����ݯ��*�L^:Qu)��O7��S���_#�{�#�~r�ҾR���T���k?���ݙ�Ȕre��׀x������J�^���޽&�;-�����'�_#��_�~�c����ex?b��{�����j��'���D�.���]����(#$��_TxRO�� t?�v�=�����0I�<���)����������\�nQL�(���?��y��oU��y�PzW��y�zMR��:�*�V���>g=�x��18<sXͤOq7ږ`��@՘<2��k�'4�����~� ��%��e��t�GW�n~�O�F�] t��v���W?j�e��p��������M�Kx��Ʃ��~:��30F#� ���ͮ���}?�:'�"�KI���6;W���ς�q� 7�� Ccwky��0@�i�,+�<�G������c�W�'Oc��cS���6*_Q�c �3�8"�=k����O/f�x��c~���>[i>%�̸��Q݇,�@�sU�2�m����\Lb궙Tp�wkR[�y��h�A-���[�m*i� ���i|n! �Gz�W��G����`2'N��+3Ъ�Z��ƿ��<?�<_u����,+��~!�6�σ���k⣪Z�ijH0W��ߴw�~'x��џ���M����T��v�r2k���~8|>�>)j�ۘ�A%����Rw �Z�*yJ����:/^�XbU6�>��nR��"�� cVѴ��(�5�����8�Q�xwG�(�-g튫��v��Ұ~%�F�IҤ�a�Vf���������^mL�T���U6ކ��[�#�g�$�^�z&�KbA� �o�sb/��qڵ>�'�ׅ��h��՚F�^9���L�ou�[�Q�pc�����R�9r���g)Y�?�ao� �l��ih�m�� rg+S�n{�Ao����݋�q�ʺ�<� 5? �0nm�'�'����^�=�T� ��|V���=�:L������n�wp�!lz��<�G‹O���_����SP������2 �~u��#�_~A��=񷀦��eo��l\��q�}�!���z�Wz>��-��"ϥ:a�#8��h�$9�s�����L�>˫�����%�[F#�Wp95/ąX��ڽZ���8@�4qb$]���Z�o����������>�Uީ�"�UT�5�/� �E}e��/�6����u�E���G���M�Z��{��/��ݗ�|O�Zj���ߗywy ����9=:Wپ%�ﵫ�.�յ��Gŭ����^�f�)r�� #����3�2卯*��������a������7�]s�wz~��{� <�0�T7������? ��N���^ eK� ��[�zB��P�hu��K��`�)j�!�Cӵ��.i�7���/�<Ҕ!�h�Y#�x����v���lt'�ih#����W,5E��8�N)5K��8��Q���nK\]*�י**L��Y�9��/�k�������/������ц��d� \����_/== iK�|fc��J�f�����4�_۵݁�~�����H�ώ�!�|H�%��5���C!RTc-^����m-�,c6C��zc�cx���⇃� ���{b���>��s,u(b"䮏���+ؾW�1K�dxs���j< ~����c��k.捈�q���ÏxK���W���=�����钓�nw���Z��q�.�Ο��j�>�:��ȞH'l�����T˸����|I���H-�2�qҹ� =5^������&��-SH�� ���L��A���P�4+�_��O�YﱋE��5�R�.W��ʽ9��|o� 𷁵?�>��>)-�]ߢ����� 8����WE��'�xwÖ�\+e���|��h| �yg�@|>��(�W}Ku�A�Qھ�����kaql��5��ڌTJp�e��yx�����^�W�ڕ杩lң>a8��d�O����O� )*�lF q�y���7�x�ǺA�Hy��gPϷ�5�]�z��i��Q ]��~��� ѩ5W W��Ǩb��E+5��l�-co�7/�������}q֒kWhԨ�U���ۋ @ƝP劲3�O���i�@m�����^�K~Κ��5� 5K�w��R��eb� ��q��pG��s�5���" ��O�@5�ҏ�u7W���cN�����z��7ƆW��$�zWAo%�"!�8nx�V�\��q�r6�: ��m�b |�RP��3���s ���U�ɐR��< ��y�ZEr"y��*I 3g$T�Ȫ�=sO1�I�jal�w0�S�g)Q 3 �(ޤ q�K۹%�w���edcǪ�`��i��n�ZҸ�o��$t�)m<9 n1�5)ƚ�N��MjV�l<��gF+j��BO�x��o��ppOlWYg����d��*ت��C� ��9=>Sr��U�ef\t����N>�R\|9(0?U� I�s܆�;8�R��ی��Z��ms2�������D�&A9�j�ׂ��\�\=���ҥU�1ڷ�� ��W���� / ��ێ;kCF�N����2 t5��hOd�cH�#'�繅'�VxB<{�]��5����l ��;T~b���ªU���ž ӺC^0P��C]���:�����ϲ�?�k��f����B��W�Y�-���^%�u��oN���1���?똬oi�������'5gK���{����A�s��<pM99��f1����t�>F�g|��� �_��<�����Hn�����_Gx��ƹ�B�����<"wV��k��=����}�7�r�2��k��� �7�oX��4������g�>/xwP����-Sx��쑒��q��W#� ��@�e��֮<+êNug.oSz%�T�5V�R�G���EҠE:��W=�Ǿ(��I`-f6ҁ��5����m/D���a�pk���)s�ڙ�ּ�T�N����w2��X*��t�2G�Y���M&��Ѓu ������c�kx�q�s�0�9Ȯ>��OkGer���Z��F���������=�Yթ���{T0� Z{t�Ǯ�\�fh�;�Y �iG��g����z4e@>�n���>����F.7�V��c����X�sG���?��xf���RE��:��}x�p7t����In��I�I���DY'exg���Pִ�o�0F�I�6�a���k���F��,;{W���a�3r��� � �=��I[q��`�C�d��ʹ�Xu�ۏ�����}��"Lak��<� =^h���>��[M�Hu�pz�g�]"�D�i��q�^)�rGֳ�|k$�l��Oޭ�MIoFPOz��-��:qlv�r�٘� �i G~+˯4&:�N}z����fd��K�M���ur�H�+�D�j�U'�:��nР&I@b� '���p<��b9���E�*��zʔTjU�\t9O�Zm#��u�����F�ԣd�Z�W�}E|���D�|{��0�8�3�x�L#��yӟ1�s�}k���#�6>0�ͩ�Er�O�X;t�z�?�GZ���Zx�Pd���l�Xl�me��`>���~5G,�[�j|~%9fQqg��ڟ�Po������|�o���b�kZ�������W�x��^/���4xS�/����h�v(�W <��OQ^�| �+��R�C���,���2���bs� �Z���l�����/Tk GE�-� *�}+�x�i��F�=���o�o��P��������z��u��v��ᗋo/.�_>�r����^��s�+��]�Z����Ǟ��߰'��i�6�������-�ͽ�p�\W�Z΃m���|�����Vz���,@��`2?Z���.���?���~*�2�H���[�ڠq�ҽ"_�V��ͧi[��\���U���Y��m- ��;��w�{��Z�&�9*a�Gvu~ ���j�O&��Ye�cڷ-5 b����~���~R=k���Q����O�{���~<� �>�����z��{[�sʎ":SFo���?�>3�^u_Z�5{�Z�J�|q���L���|3Ԡ񔶦���+m�&�Q���P���ڄ3�4{e��=k��1�s�7�� ��]o�6�}�֝�5��^k�`b��F��S���^��K.���������mK���ԼV�j��1�9 ��ᥳ� }޵��6�w�l'�4�eH���;V��^W������f'��N�Edy���08^J��xB�'�Zڍ��?ҳ<3��'=;U�CHM�޽jT"���ne���ܘ�����8q�zW㏈z���g;G횭���o��lW3��K~r�:�h��5s���4�S�hH����S�g�sx�9��T���A"��s1�[�Msqzc\�?��U�׼��CR���o,��k`܊�ia��ݞ � �75�n�4-�4��<����M�S���u�QkD�P���Xzզ��M�kȶ��.pz �r��_���J�?x��Nӎۋ��;���[^�榮��R��2?h�������%�����)_3{5k�e��,g���N�:O{���k��Կ�ml|C�܈�����H�F�5[_]N���%�)�0y��U%���������[����$ү>�n�[�g#F<�t��?e��a���;�GP��絸�=*Y� $����/���/x?�ܐ|��Wڐ� ,{��w�������!]�����m �_0����p��Q�ȩNTU���g����h���-�������kT� ������N�����>=����r����U���d3���?C� �Z�^���?��$��-�K�"YH˝�����5+�j�����㽹C��[�'ҽ�&#*x�}fV�9kO�w}�����o�����&�g��a��6�A^��i����ҳ��+��W榧�ߊWZ�^j�(�Q�_(���������+k�+�M'T�|��`�<�e�+���U��2ס��ui���>��N�d1� T~X'�5��͔�ږ�@/Z�dZ0��3ȯ�>�ٳ�b,�D/��db�o�vqVe@W�V�Oeb�Z֜��*8�qK����!���@f Pt) N�#�LRCs�ی���T� ��U��Ү���8��ʌ���<��?*E�,p3��Yc���W�Š�(Z��Q�ܺ���H�e]� ��W ���O"��'�����!ŋ�Ԋ����+ɚ*4�Kmk��e������[�[��u+�����C��O�����{]7S���*8"�j�pr�2(Aq�O�k:7�9|E �"��I�V�H��s}"�2��9���m��i��|���ϥ|�iv��q]����{ ��,ʫ��KW}���Q�:|�{�g�pD��Ye���Vͼ_�>�ݜ��P.a$+� q�,���,4��ޘ���Esho]]��" (t�\��B�]z��y��<_�Y�4� �lg<�O���u��c6�0mi���Ҳ�XAjw�iJ��%Ԥ��[�үxwB:�%p<��y� f��~=|�����)l}�$�&v~ю�>�9��^ym� �ҹ}őj+�'�8��J0�q\���z�(tf�ꩀ|���&�VL�q��Bv�4��y&�;��t�(���j䏮j&L�Tr]�k��h/���c#b��JC��Է�r�����N�՘�K����旲�ҩ+�d���Xq�)�غ�'�ջhp+)�J:i���fUO��U��1�m���?�X�*�'t�k�ӠG����(�����`���9z�����1z�gE��V��4�ajclu�Y^�kMO�8�����]6��Q��\kү^��]D��g�X (��=����"�� �.bt��P�x���j}�8 ���*�(��"r��a���|)�'լH��2�; /�>7|J���"'����ᴶ� ��|��Z��wŝo[�͏�Ϧ��5)���N�}�&���]��//�g���Hd�_s���[S���x%R���������u{��L�׭��,��)n? �mc� ���i��1}�v�F�lwd���,��~�<����<&��C/�yq4@�?�]Ý7ῌ4� �,��6�qC+\��tj+M\� � e��O%���<=�{�'J����R�.o��$��S�������(5��� ��s�d`����5�S[|м/m�|w���{� e4�3z`���Ŀ�Ŀ��g�[>�|��2���b�ԃ�6����N�񒂌,������lO��`5k����@7�Nk��e�]4�������]ܐ��J���]����Z_�2��w�֡vw�Gs��z�ҏ���䍓�Ρ�3}��YP~��؟e�Pz�?N��0yn�w��xj]c��R9�����pR�,��������;����?����ɫ�"��pc�9��� J��S�X��g�me��4��~=#N�E�PB�b�F�&BÑU�O�+D�����?Q��i�OJ�jJ\�=:xm/crH��;j��")��*�a9�O���KSy��gW��ӥ�GU��� <�!�� ϯ��H�zv�hz,���n��|=�: ��O���ֺ )�m�xc��J��e�r��t֏Ê�5 ��g!���}J6�1�=����s��қ��F��-Nmm��{Uk�nb����'��kV���rzsY:���nȣ�_~ؿ �"x����h�L����5�lz�������Q�Gr��=����ue��PH�s�&� ..xj��nc���N�����>)����n�쭭I�� �^�w��� ���\�V2x�|k�kxZ��Vm>S`񬱮�[��½���ao��+𝴷Vz��h�FB.O շB�G6����X�т�cٴx��� �j;\3�Ѯ@��R�M���amU��2g���cO�_�x�Ɵ�!j������r\�5�O�����R��� �J����^�\5\,.ՑTq?Y��p���5�|x�#(�� ^��jKo�`*k���ZO���X����6���o��p&~�� ?g�C�m>��-~��1ħq��c��������%���?��s�����ѷ�{�=���f�mWZ��ǯ�ϯ��4����|?���*�����D��N��,6�;m�������)�}߁>#際<�B\F�(=sڹ|Y��׏{���M+9"k��%~�_>����8��V��Ù+�jw f������9Z�%��?���A=+�o����ص��<]y4�@�2��_GX/ڠi�ˎ���}.I��l�l��C��e=H���i��9����ʔ|��W�Gk���V£��{֍�L玵F���pc'����@�������+��ⴾ���Q�=�(YA<����g[�%,،���I�[}�ksX������<;$���ij�7u���pq���s˞_ ���7"��MdB�9�S���|�__[�u漏�?�������A�� b�����#��/�O��,�p��G�ZqO ;�jT�KtK���7�[ֿ��Z�Mr|�F��Y� ���ú�:W��Ggz�:l)����z ���1C����٭6�����]j���?��Q��"ͨ(�`>`��o��Vw ����붩Y��q W�����i�a��_ ^&�7A��q�o�? �K��:��v��=�q����~�F�q9ZM�~��,F3+J*��_�/�� �~�Q_|6�j���ڷ��J�O#5��+ i��'���NY~�'�N3ɯ��l�� �e�ٙ~�*��՘j�{�П,�9�}��N�q���G�5������x����\�#��_+��th�P�W+���:R������ ��C�|���w�?|K�Oj��gA�˺>�����Q�|+���+E�o�� �ݼ�yw���C�d������ ���x�B�aMY혆�1��k�O����/�{��usgf`v��1���8l�YT9�����?I�E>j�c��|K�kh�Y�f ?�rMq�?n�^�3k���i�Hm�nA�W����IA|'�b�*�����B���5���F�3��a1�^{�+�n���v>�e�dA�p�]G�5�����u�;2iZ�xZ�RC���F���:�C����g�*^]���k�^LY��|��ɯ��yNS���*���q�1R�n�_蚞��Co�0���� ���w~!ӧ��i �t��q�'����ë��⤵�1�I03�`�ʡN�E�����~�sͯ��?��a'�_��Z�x�X�c�P`� �s^��i��פ�;8�ʶF�9�����z�^��~F�-Ƃ�����ls� {���6]Zy,�{���f+�ٯ1�T��������/�^�nu��j�}5H �3^I��Z��W;�� �$��̓ �3�q��-Ɓ�$��*T6x�N Zǽ*i��zO�{% �a�x���ǗnFx����l���a���8��/xIF�j8�qN�M�aTv��M&� տvixB���k�ү��š^�ۯneOe�Z?���� �J�]v�S�3�j����1�����^�4��;������X�n��k�,��͂�:5r�ޅw�&��z 쌒G�ca�+�Z���z{VR�F2I�|V��FF ��S�������{ ��R������� '��ئ� 0���q^J�'���fY�C���e6ˤ��]��^�k� Ay��� ��y[|9ӼQy�n$��1��#�k�3V<ʔ��ճ2���>2�+G�W�m�,�� �ȡ���8�^�g�XXɢiR-� |�~`��-xE��[χ�*�5o��@p�p ����nm`�܏�C�`;�O�qb��,�Ӄ�Y�����C�[ ����=�m�^v˦I����[GA�y��kj������E����x���TĪ���J�j�����Ӈ��䨛�v�$��}��*�5������#�;i�Zմ���pk��n߃^-�F�jX��9�Z�S��iT�=�Y&iVҕ6v�>���L��Ŀ-�.����W�|9��?�'���1i�a����{1�%a� Y�?Ŀ~ٗ�zm����� �/�k�?N���wI��$+�ƹ�ۓ^�*P�S|�3ߡ�x ,���:�>�[�W{�c�i��_���{��]��ٖd��<�Fx�_��K���eF�^TW�~��o��ͦ�� �KmQ�#���}��)���v��9�6�l,�����ߴ��~x1&��-���"���dq_,i����)�O����2�KfL��uߵw�5O���[��ጇ#>��O�~7|c��_��gr�K`�䤇[k��[�l��-ɯ�3�*S���Lʖ�%۔�~�_�¯�'؇�{u��8M�R�&�*f?e��V�<7qp��8�SVa�{��x���Z4�v�T�FEJ�#-C ����.�l4� )��^��/����{�77��;]�6W@H���u�Y>�׽D�(��{�SU���W��}�Q�)�TP9\c�[�Q+r23Q�X8Ϋ:��*���~^뚯/��ZV�'��2�w�cIn7V�{���E$8_Ƭlc��(' �� qF��$yPIGJ|c#u6��q��z� �i���f�����X##��V�F:V��n��t8pjG;�n1M�6.�)�v�hd��F�_|ջq��* ��~Ub2�@=� ��1�e�N�'�b�m0cM���?��Rfm�Mui?����� ��Ffc{���c𞝤1`Ӣ��I�y���9�ɭ�_�Z�?��鰐q���M+�Χy� �+�����(e���3�ie���L˳�noG�#�=�WL��a��ϥv>���*&�*+Ut�!�#�����R0�����rj���eO ��A��ә,�d4m��k�>���[���1\9N��W<����'�������E�՜%�Kp��G�85�߲�� �<�_���"��m��F�;�K��z_���3㶉��7HY4��+F�C?n��N���_�g����[��MQ�8-����a��.j򴏴�e��W�� �>�?��"��Eͨ&8��x�w�����w�y�g���pk��j�taW ���g��������!��i������Mm�.�&��\�0x��&���RɨSQi�ϭ��_��G��Y���;�K�/�,�Wȟ����5�H-�g���$�o6���D�I�� �ўI��|]��_ �c�I�x��UQ��o.�# �j�;Ě~��|;Ҡ�BR�f�[��flzVمJX��G+�l#�B>�;$t[��<���&x8��O�Cu�vt֫��eiq���5��|>��mj��Pkï4ՏBJ��Ga)���m�b�f�H6��[I ��Um� ��Ȧi��7SyJ�#���V��\�ٝ6�3 3U�o\��Գ�ᬔ��$f<k�:�_Z�Q��m �/.c�����/��ne�o�ҕ�hcS&����7_o3���9��ȖSӵwӇ:;��V5.5~ӿ�w���A�U�4V_�wkm�̿p�<�ױ��^>m3�5� %5��g�,�c��I�־�P��9�(���]M���8#�zV��M[⥼�*(�h����AҸ[�{[�ITS�k��Iѯ(.��#R����| ��M����%�Τ�\הx����\�e�=V���6�[Q mP=�j��x��6V�U>�<���>.x��O����(�ӢӦ zm� �k��(P�7�]�?:���W4?e�_�{����]��� 0���)��nFL>s��Y����=�gq$�. �j�O�&��xK�_'{�5���oC��v��xW�zk^�J�s!�<�~a���mc�r���޽�S���VV�ŜG�������[�KhIv���6���[M+V��n��[n��^��?>j�ž+ծ#�/�5�:�U5ScөV� ��L�φ�+?Gyq22�$�f�JoڠBXp�u�*�!��>�[HЦ���7dFO�]7��ht�g��G.�H�+�Tb�ω�*'[�;�[�oc%J�� ���Li��Ӽ�sf�G�A�ɭMWN�+F����� EKVrN T�H+�x�e�.@��m.����o-�ƫ��3��m#m_[I��#�׬^�\��5��,4��WN�s^�)�����Q<�R�Υ�Ƴh�E�F+5��j@F�����~ �|#>��X��V�.O�����5̺&�$��r��?(#޻h�]i�:��1,�YB�.oDΪ���M��">q��x��~�^�u��;���$D�&� W#����~��j^�l��\ ��۞3\���a� �����z�[�wM�F�z��*8:tU�h�y+��ȸ?3ݭ� �4���;?����w�1�]�yzG�4�by�:���?b_��F�����9?inM=�b�@��]�{�rkgG��<�FY�����J+��d��-d��e�usW�d�^��o�eX��ٯ��b��%�=�V�&�qYֿ�_�}2_0|e�_L�rN�����a�jX�/V��t��֮���p��b�C���>-x���~����1Ҫ\���<6�>�����V��O�?4���~!���H>�+��50���Kꂖ]��ksJ�d���/��[Jш�g����^�&I5��~̿Pg�dJ���^��[x�5����xVx�d��jx��R_��^��3�d���Y��/ xsBmšdV�z�����4?�Of�>0���Ƴ�T;�Z�lG#���F5+�޷��C��+�m�Q�k;���<�W���[h�$�1�lA�a� Z�b���i������5�6��-ne�ڭ�<�zg `rA���C��j�a}A�t�d�Z�����]8|�S�FUb���j'$��<��o�s�?�dGy�_��D���GF���-��ӓA��a���� �_ ]O��n;�%ee� ��]7��[_�Ě ���[X�(^����ac��Ҍc+tG�}F�ǯv˹� o$x࿹%�����O�$B�7ρ�X�M���Fۉ�Wi�[,p��`;W䙶c_��{�kC �E�+&v]���P�*O��`f�8�k�ڴ`�u�����)���"p��� T��q��z�aV���#Dzf������Jۆ1���ZRvg���a?y�-��c���w���YV�/�_ã�r0��S���|O��Ɲ2�����3��8�y���DT��{ס��F������+�����e�cŷ_�?�=H��'��b�kU���z��UX~�~_ k ,��,G�XJv�88��t�m���Ԃǿ��_J��K�~��]V�����-\i8��ҡ8�B�K+ө_�Q���uh�vv��_�tK(t�� 68��3Fk�<[���$>$�V$$&QV~�~Կk�x���Kͬ;u�2�=��r1�V_�_ji��.�g�@F잣�r�*���`)�����|XO�MJ l� �?�z7� }���6��E��לjz�����np ��w^��O�.X��VuZK�g������c�xgS�T�U7cr��<9�i^ji�JL�~�ե�k^D"�A9�U4�g�@�t�;�J��-�� �Fc�w�T�W���B6z�2�&�f���u�5�����gdJ[Ǐ<����+CF�n�3�����>�����<$� �B������5�h�v�bg��o���y��]�CًH�+� ������y��s^~.1��-̨�=b�aj�6��9�V�e��+����O}���|Id�[3��d�^\i��Mr�S�/'�p��k���-���((x`s�v^�׈o/c��L&q�j��Q������6u_���,��Pʹ�����"Eq�F�zw��͡9��S��Ũ�O5�)��0X�g�jEasu���޻/�z\�v�,(A*x�cF�-c�C�����Z�1������R���\���⻯�M@����_B����FFj_�Z-Υu�1P�8�Y=ͨ�;9�c���ќ�r���}r�FX�� ֞���9L�������^�"�f]���|?y.���ɕP2�֭��WRW*����2���aO�z�1ּ����7���������4���"Bzn�^��xv��~���,�:v�)&FH�_<~؞2����O����ꌀ �<�+��\c5 N�.gRs����������M/� �\ p�Hq?Z�u�2�4��/�d�U��9����;�g��[_��KKf�-n�`8׷h�<�����j���ְDdE����0u��U��/��t��8�xB-R������f�s.��b�$��~i^�m4��̈́��|-,�H��~�o���ۢjzσ~����3yT�5S�9��+Ǿ)���k�מ�[�}3�z���-R���L�䃃���j5[ ��&�\z�w���t�II��?a��>1�{����/�t]~��R9`X�^�m�^�Zw�p+�kg�iҼka�K����5KPLE����!E�K� M<���^^i�u�)�8հ˙#��I}�4�ሴ⛓i�q_?g�]x�|9�i�3\\���&�)=3��z��O��xv�}E��h#��;���f�k� �Ko��p��P�)Ң�*!�+ϣ �V71�*��������S��f�c��Ar����fQ(\�������|D����)��� ���j����������>3��V��R�o���:�׳=��<�Q������̎V��:?W��M]X���F+�ё㫫��h�R��ChqL���:�vX5�|���֕�ɭ�}m��cL��-���{ر}�=E|�*J��߉��f�3��k{����7�νF��:�t��Tv� ���ƛ/ xoE�D��������x��� ��|S�m�ʮ=�z����Uc �~y����oS�ߎ�!~Ҿ2��s�W� �4�=Z�)_8�^�/�ះZmτ���.c&]D�܌}����&h_��xR+I���閯m�}n�Id��)ĕ&����*T��O��l���tp�\|�����ҵ�.�K#�G"�]9�7v���aw��~��1& ������Y+ƝL}��;��?9�qc����Jr� �����,zzTZ�R�&�:I=�F8!�EԫS�q���b�VJ؉k��-;Uב�%�=��ֿ���K6�*Ұa��R\�($���N��䩆�'~f�em.��T'Qc ���:E��E�����j�"�pG5-��R{Q:�*Z&��n-e�o�i�U*�1@:V��s�(3Y�H��f�S�&j���M�LcL[ 0?J�k�|��K�+ ��kR�u��+�ZH� �Z��M1 �>����zU�:���Jغ�hv(ɫ�Ft�n )$�iǖ5�V&�aOLU{{S����5����Whב� _ ��(��Ҫ���\�m�wڽ�?g�c1Y�d�&ݹ'��V.�tgn NR��gb#@6��W�-��(<�Zxv���ӊ��x~�9ô$ ��[9�ԥ�s%b֍�k��1�+�+��m"��#�7I�$0مx���R��#����a���I5�߸/N�z�-�3��L[�e9=F*������� �!�g,����A�;�������T�е�*�-g^��)(857���B�z�J��$�!�f=�U��V_�~�5$HX&��*���Q�������|tjԄ,�>�Ȫ��*�65V]�E=C�v��) 3U̺��b�iQ��}i��J�A�J�J㨢�!#5��� E7�Ҡ��T�'����.>oҕr�~u�'.��������J�3��� �N��VR��)_K X�p q��2D��*(U<�>��*�;�� et n��ƙr�/̣�+�}* ��`{�kTnǭ�xF73e�;����4�uf��J�|�jy��qO�?ʺ�/�A����?�\����WU���6���'��+�~Ws���ω�K�&�'��'_���$������Ěv�ആ�ev� z�@���O�,�Zŷ���u'�CXn%a�К��%���l� �H�ό'����8�#,OZ�D��8i%=G�|I����,��z�>��+(��H8��"�3�謶*'��?�ZM�*�r�n�uvڽ�Ź���N7f�{���yqm8�����> �<=Ŧ�b�'���`�u�ÈʣYY��c�e��ek�['�ش����a&���h�2FRX��VW�� �/�9�յ2Fnl��7��JiR���� ]D�= |;IKr��M ~�Y�7��ҵHd�P���%'ڽ��z��ki6�# ���˟����SXܙ�YI�j���e����̛�`:u�OwGc��УU�v<�����׆��9Dq�X62*�ğ� �5���S������z����h[5M4;���_�����?�����|>U���ȹ?z[ֹ�� qx�I�\�9ahsE\�����iVڕ�Ҳ�ԃ^���Q��n-�l.[���ٛQ�W⏅�O�5�Rc�XY$�C!�5}����.��Sj��i�c�Ԟ"W#�s���:Tb�]Q�����ҍJ�I��i��ܚL"G� )c��k��� �i���%׊�%x��.���������⏋���dռ3�ѥ�a��f���Nk��?�V�7�����ְu�0 ���wJ�.�q����j��i��UVoE��e���Gm��R�%o�RN$*zs_!��r|A��|z�?�_P��c��7�8=�����i�J��s�#���4�������3]�ŝ�ͧ�x���k��^���e߳������f95*����81��b������_�� ���픑\�#�&rWh�o���EV�0q�5K�B�N�����\��A�s� �� 7�bwŵpz���mZu1<��9RVH�����ֹ���_[�0�I�V��$��rI�:�Ŗ]�G� ��2�&R��{>�r�ǚ'�u(� �u���h�P^�h�⻭J+�f ����c,Ku�v��+�sn����5/�$���i�y�/U�}�-"���W��؄j��Cl���5���ڽ�J��7� ���5�*�Y��K �/�5�b�W ���W�_?Zۊ�8�~���p�vz=�����3�h��8�.b�����NB篵s��T�"� ��J���kѯ�˩4����V���}�����q��4�=/�װx�Lb��f#�=+��5}Z�N���^��U� G|� �:u�o��#����ԧ ��ҹ/����/�%�%���>a�gזі���ŘBx���>+�Z?��6� �7�c�}~��%I۰ǽ}%��=;����`�<����O,q^!��e��<[�߉�T-���7�L�5��>�ς�t�w�z��/u����� ��LJ�u��������IJ�ݏp�����~� ��|H�n��S��V�)j#���5�~�W��o�[�/��l�|���mہؑޤ��x�O���u�I����s]�_A����M��ݬ�"P�~�\ێ�Y�S ��*��W�8\�2�&2�3���㋫�CX/t�ge(8�sW�m�M��㷭u6+>����dHF9�6im�&�:��_j���8Ҧ��9��`�~�e�Iu,�(�S�u7�?g���r�|E�\K�$ô�M��Һ��^���]ޚ��̄���(������Ŀ�Үd�Y����n�m 76Oҩ�׿�E���|5�H�i�0b�� � ��W�|���k�k�bIs�ܾ��~H��z��)�K�����Y�"� l�婩�)|�<)��_'��k�e��n G9�^�}� cY����R$?!&�M�2 J=DJ� �O��*�͌�7��ֺ�Ќ����y�U��s�u����Nj�v�=�-2)"p9�/:2� ڸ�VQv����� T`2�8�Q]��ǧ�O$ɷo��������c��/i��FX�.9�X�H�}}�>JZƕ��AAnH������y)���§����u% �4��{�<1�ҩ��s��_�W�'��Q{I\��zX�q��J�ҭ&��` n�2gךٶ�ء��\���Z��!�����F I0�d��QSC�� �u��V�9t/DN}jhS�}�y��¦�ߍO�N��w����u”j=M8�k�cc���Kc�{�� ��s�����h�������ڼ{V&�����lcZX� ����b��N�fIa�v�J#h��z�6H�p��;�$NTm����_���h�E,J͕�ѝ5js�18O��ӈ8�T���k��j�� M����>���T�T�̐���)$�lv�O�t�K��ErLt&�Rdz�� ( ")�ߜv�D��H�O�=E��R�^�� ��ey���} �(�4.: qQ� sN��H�5p���餴���M=W'�*��O��֊��7AJ��g��CN1K�?�J2�c5&��^l��K��+�.W�OHH9#5(C���¥W$u���d`v�g"� ������:��Ψa�,�"8�{����*J���]o����.�j)ұl�i��ǥ:N>Z!���z�Տ����gs��]V��2�9�P����6|�������>a�����%��qΌn|!����^���r��T�����Q��� \cӚ�w����2|�N��8�R\�%�'Yt�]U07�����d������)�׎tmZ����+\��n�m"�#} z�vW6q�Y����b�\w2�>;���Wng��br����c��kؼ֫�ɭ&$;��^}i$+���u��[���zujǔ�T���� �)2ĭ��O�2��K���X�\� �-Ny'*�UV-�=UI�r����.j�~���?�m�i?������si' q_g��l���NT��'�|m��D�oۡe����8\���z���^(�ӵ!k�W�ʓɯo(ƍ�z�.Nh��W���qi����8"4-��˿��7�ǥM�Ŷ6�L$H�p ���y�P��b�O3X��f�z�����~[�V�&�x�֓��'b��\yMf�ٞf* ӱ��_N�|Q����p��<7����1`�*���ҿM�d_�S�N��,�]���~�,vEu=f_6Iv�1���?ْ�K���i�� ���h�[�2Ȫ7�z?ÿ������M�M5��I��O�9wac%MSR�V|�}�t�|��8����~�o�|5�w�)�n�еv_�KKb@��8n;W?�<|���� #�G�S���E�-ݷHS-z��� �߳�Z��a�{An��?�h��ߴ�|K�����+��`���uy��׊�3L�����s�'�S�B4�>i�?a߅2|I�����,f�e [=H��¿�����%�>��5�M�Oͭ����-ԍ��+R�Q�����t����]�*0!��Q�����e��k1�%�I'��Ih�e>��Ϛ��>.���G�����. �����5�8��6��3��2�Ezz�E[�v�Roԧ ��޷|�t�I°�l +Ͼ�1�_����M5������z�a�����_�}���+̧��gw#�b�����v I�z�k���� ^"�w�M�j��Gq(c�H9����OdLDgo�z*��f��2\�;��lnϭ]Եm:@z�=�[Ƹ� 7^1Vu;{�mX�G��Mr:7�� ZZ����yV�eR ���ͬ�M-�b�n}+���ky��'5��|FѼ#�ٟX� �Hy��޵����6��ީ{�X�v�eH�*�+_N�ߌmB@�Nq��j=�Ǿ9��� :��yı�5�iZ��2�j�y���u�V�#7��ވ���1tSq`�q�e�+z�P��4�E ��$�ڴ%�ߣ��b���'�\���$����Qw��Y�j��b H��wG�i�%�Q�춯��S��W=�k�)�}��F�B�3^�fH��O�{%�����mB=GP+)%v���}S�kn�e�t���q�Z��ʪM:�pqoS�O�~���k|}��5tY��b�v��=E} �%x�����?j�!fD71���09�����|]�?c���w)`em>9,'�yo���GӼ5����6�wwm���v\,��W�9������|�o���.�X��/M휪�@�@�k/R�{��;?Z���i>�:]�#�x]ǓS�#߁4cu|�!IT�V>� �j]��mƞ�#�`����{���>{b���/i�n��owe"���=��ZQ���6�I�G���Z���)���Y$y�h�T\�0�o~�����WQ�Q�]j�!���ŭ#�'�!��ܛGK�i#�p�#"�-t������1~��`ƾ�#���$���{�1�dY^oJ�M7�>)|H��~<��H��������]����~+Ӭ��5��}�,��1��Z��]+@y��ı�ʼn(����d���9т��Tי�c�Y��KV����X5 3Lɺ�n�v���;�U�Hp1��K��]��w�w�݋��1�y���G�EzG�?���/hzO�����Q�T�p@�+��s�WA�7��R�R��:�Mz�1R�k�09|c�Ƽ�����1X\�'�3�|��Ý�Z�֖���z�mԌ��ny�]���j�m���Fq�E���hV�2� 4� ��� G��A�$_��k�u� ��~i��*����5�VC��&�I<_t�v�n�2~��L8�IՎ��Jř���Z�Ș�LSec� ;�J,�oq����^F�n1K*���4ϭm�h�I�M]��)���h#��-�%�j��= V�m��T��FA���z����U܊�+��9����z�J��CJ���t0:�S��ʹ�67i@^�Ȯ�N�e��y�����բY�4�x*zA(��­����H�&T�+��U��Jv $�U�#J����O>�&��\y��� �t�8B7�����᠋M��)��ծ��Ű�Qh�ƀ/z���;T��R�L�6�� (��M#t��W�(��4�� ϭ#�;����ƚz�(��!��sM+���(W����CO��5dFGb)ɐ0GҔ�[vhf�ڂE���{Q�{Ur��:�EpN�v9�q�9�� ���g�R0�sڦ4���ǂ �{ԑ�#�J�>�=��*��Y������*6�j ���"��I��o�t�)TQ��Ԃq2�����L�I��Ve����I_8�^�j��<��n���A^��i��O� ԯoa\ܱ�L���t�\��6ߏ�`������qg�J��? �i:���(]M�����z|��u?Xxi��k����ݪ��}e u����ƒ���'���&�(��{ח�����?k��jU��G7�kv�ܘVLg�֖��I��� g��>#���Y[e'qa� {�� ��MbԦEo���4p��F5&��^1ӧ��<����+S�V�Rŗb#��3�Z&�}T�6W��5s�}Ւ�./��Kݰ��Mj�X����A\� ���C;V��o����� ���ĸ�obF0��v�h����%ԛ7IFDp�\׆��5���6��/�8\ �J��ZԶ�2Y�x`H�q���5z������|EMW���F_��a�x����W�4{��ciHVN@����P��� �g�^��;�3�G��70�~H�P�T�������ֱ�.�~]�_M�ȳ��ȹ�^i��N~���Ƹ�y#���E��*D�%��ڻ��5_6���ֲ�E�l���f�o��$�M��`y =+����GN�"�'j(^3^f �ծk%���t?�+��㏈|C��Mom��|;����W��V��1*Ķ�&$r��ך���|B�����_�;P��Z> ���G���O�&X���^Dv�[C�T�����n�;xZ?�(��࿄6�/��+q&��@�)g�p9⿢� ��k/��R�F����|�*�z�۶v� ���?�[c�O�ճ�]n�^�n� ���ߎ�~|&�< �O���S�B�B#G'�Z�w�'��CᏆ���*dӌWrYF� ��z�w����e�|F����;�F���^<�g���ͼFᬕT�j^v���m�Y�!J�Y6�Vs� ƾ��"��!�ɫx[U�W���G�⾘��m'B�ӥ�3����$��<-{��▫��z͛�7СҦ�r0=+��]s�]�R�]� ���e?g[N����N��y֙g{�#8�ֺ�+�`N͂9�o���.�T���kW�!x8]wc�W�����J1��uM7!�$t���6���̸�yޏsx��#�I��4�+ƦrD`��ݫJ5[��K۹�7vwV�)���rA$�qn���lu/�_�­�X���.n-��s�5�_�����7��ȓ����L����,��<;�E�}G�-�g�F��u��|�I�3_P�O�u>��0*�~�� ���8D��4���.�d�=qTl�����PS���Ź�y5�M׃ İ�+:U#ʏe�ڍ�鉤��*\ fx��V:��eΡ��+�j�����"i� }�Ҭbp�N9��\��%zZ����hF����e��y�?g�/E������}���(�v�����f�q�wP������U��~�4�2�)'�����V�;�_>����ߊF�֬i�<e��f)4�q���ӥen&�-c���l�8�H���>&мO�x���# ^��d�bk��`��w��[B��˥X���B��V����E�4|c��^M\J���*�#OT�3լ�9X����#PG��Mߔ�r�z��Y��9�զVo�vQ�&����l%�’@ek��$��v�����)Y#��y>^S��m�"y3��5������N�Tn�a�P:ו�U��%�0i2�0ׄ��O�'~˷Ԛ�x�����|F��&��_K � 刧�S�'�E},�Q��3��Ys�i.���[��?e��P�m�/S�Č ��k?�R�~ �:�[|8��U��{[B���iY~��W������&��ya����R}�n5m[su��Z��x� ~5�~�/�aS�.f����.�]AM��3~��hߋ:��o �6V�ݫ1��oq�W�ZL�E6.�)I��隻��Ǩ_����m/+� �������>\q�y�]f���N4�Q���:����ȢiO<�&&c4g����֊�Y�bJ�I<����i��+ŕ8����W��) ���� �*;�Cpjc����>T�v��\ <�PJc��T��9�$yc�.��&��\��C���C#���ގdR���QE��k����)lMEp�yT��֚ԫX&pWh5(��ñ�*{D_3����}����,8�Y�g�]2(Xq�����p~5�U��\5���F�$S#,�e؞:�[���l�ex�f��l�\b�߃��?������8��)Z�� �]�� {zR��V8Q�� T`��4*n�������@-�J��#4����i�9'��N����Eih����(��M�aES���[�bW�9��6>�qWD۷���P�O֕xB}���j�ӓ�"�N 8cQ���[�n�������Ӽ���� �\�Xi���d}�ͰsI�<ʥ�<��j�jǡ���2z�X` �aB��5�����r�5<�M-0�NM*�'��������8�v��85��ѣ�*��*�:�p�U ֦SM)+�&Nq�;�K��ŀ����d��O�FΕ1�✓����;O&�-�?x��*�c�EV�OC6�ܡy*���[zd���o��� ��Vf��"`j�ӣQ��2x���_Y�39эύ�1��uM=��΄��Z�� R�A��l�9�h�Ȼӯ����[������4}�E-��B�����n�XL4�����Y������+��+�[]n�\�~#]�����o���b˧E�˴y������o�Ρ� ��6���=y�j�J:#��gR�}�\�>$��L��c��T��sZ&��x%��5�[[���J�ZLs��ߍ���o�r���66�WQď1�~�+�M}m\ƾ�)a��#��gU�xw��S����� K�P��+}/�/��$]R��d��r�nr{W����w�>-Y� �k1&���"j�c �I5���g�?f?�]���o����C��i�Z�<8�g��y�+������O =jt���ZC���řF�#�fy��N8�K�� ���� ���p� �W+�˘#����sֺ�˹��#�4�<�Ҹh���e�V�5�� T�����zi�$�$Npiv�W�k�+Y0b����?�r�CXc��V�3K�#�JL`w�|��$O#�J�0J��/~��_�K�F���yei7P)�W��W�qA�c�q;�|�9w�����ԭ�U��~,|U�f��|S��Ɩ�-%�� �Q8���s^��1�/�w��4������� �|�,��Ҿ#��=�O�����K�� ���^X��m �^�a��^D�s��=v����g�s�Ju��W �~���r)˹���/�o�z��j m.�� �i���5ꯈI%��Ϳ��^Y�'��P}ro�K&�� ’�ʠ(� z����>����- }��sھ8����O�����k~#��#�?vJ��G_�q��l�t ���Z�v'L{�qU` ����������h�kL�Q��FMy4�*�Q�=J�Ĺ m�ئY~ҙ�3]V��.�T���Ӣ��=+� k���]�{/ x^�k�v��Xq�����mڿ�>��s�Z�cߥ{p�i�\�G�<��(s���kMR��o�+?�~��tɄ�I���W�xF'ÑZ[@U�E[g�W�f��dO��#b@#�+֖��kP�)�c"�ZhV�{�����8�M�ݟ?[�^��ӧ2�<�|c`�����R�]F�����j��"N��'%Bi� �O��]���8h��Lj�e?���[^�3Z��v�j�J�u󼻐Z yBx5�.�o{w&�c���{+̞\�\ǃ��j�u��y������DI�`״�����_���c���{��w^T�a˶ӎGZ���6��W�V���dF]��x�_X�������/�9u #Z�i��j�I�+�G=\�����C�!�(����<�3��G�6��UwkX��������o�� MQ��ÝF�N<�-��U��~�߲���hkw�swCj�W�W����� `s=-oSۭ�Ro64�' �5��g�^��/�2��&�7�Z���>��|����#�?�>8�/�Q�^Y��E�\�w��U�~���t��9՝��9���~���U�oD��t��?�%��]L_I�'8�v�����������`�m�%�A c��k> ̭p�G����(������q+H�\`: ��֌��IY��&�֋��N�ĶڄG)i����܁ҩ�ܰRb���j�(��(=���ZfO���pӠ�,���#����M�72���I�]UGU���2Nj�G9`+��(Ӎ��E9%d�J�=3WN���<��&>���N�{U8H�+�y��z��'4�ز�Ӫl��Ҹ��8��6��� (������ER�f��I�|��6�_,��6��~j�H����m�{��J㊖5 �����&tq�5sMG3� �:�|�}��-�h�hi��k�� �$v�����@�j��b�c�����T��.�y,��~+�~ ��}�`�t5��� +���$6H����+=OI���G�MQ�9�^+�뎕V@Kp+�zT��"@K`����=*E9�:!��(���w (���lQEL�(�����#�T�M��@�J}�Ё� (V�)��PFM[�VH�+ �ڜ�H�OU s���rErWvFԕ�4NH�֔|�~U"����yUd��G I�������*�Ҟ� �n�=�0��vO���q�S��3��~����v$��r��M���}j�lmOqO ң\f���X��^|�L�� (`{�]W��X��i��&�7s��n�$��澎��h֚��C�����\Sl���Ο~ �_ۚ�y��k�����=(���7|V�~;���L ��a�͏�c�pߴ��g��ྐྵ.������b�|�3��R� ��a�'G�����3-�cp8���ʞu��-c����k�>����>!�.�� s�ZmՏ�ouH�Zs�I�{�_���3�M�xF�������L��#��#�7�������c�M���]�0�s]��m%�š?��&b��Fٜ� o��:����盖`^�7���Y�K~���Q��k[Z�E��';�?!9�|������im}� ���oO�� ���'2��_1��������=N�� <�#�"c�gL�o�f� -�lm�YE/�L�܆C�[ .�'���r>nE?�'��;I�K��O�>\�qX� ԯʟ)�ʌo-Q���x��V��Xx��چ�rr�H�g�ϥv�j���މk�'�=:�]�0�x�Z�9H�gob��m��9�޾�Ծ+i�_�<ѩ"��^1��? ������ �y���q8�'/y����g��򊱥�k��u� ���M�P�aUa � c�����cM��}#?3�,Exο��� ���w<��Q�rj��>+���ƪ�?�}"(��!T�!�+ �V"J���e8�t����|]��Ù��Gv�:@M�����+��zo�h/�������iR�Q�����/ؓ�?�F_�H��I�~� ���o�?� �.��=g){����5X9`0t�\��*x�_BQs��Y�{���z|7��+%�q��$�[��bh�{]xgK�_"��O�\�P�R�ye���-��i�ƪ�p��\�9�t�*��^}�9��W�����J��֣%���Tl4�߈��w`����Q��mt�2 �]� ��EQ��l��ca����:����3\��m&��Kw��5~X�[���AMP�I\ ����h�f_ι�''c�W��/.��eS�· �O� �s@��6�?Z��E���XE&����%�c�I7c��p\\�b1N�ؖ�qR$H��۵�����c+Smؽe�M`����2>���������Zm��^�Pp*���Q[� u�^e�-gP]Q���q��]��Ԣ��=S:oܕ��xs�Jn�<���>fke��XZ����V���|�F�3�ۥP�|G�������j1Ճ�����w�X��0���c�����~�?"���o�O�|���⵴����_� [��9�N�S�7�ִ��F �i'M䟼kS��?��!;]��K�����{r���t}Z���d��bI�w�����'�M��R0��h���b�)���u+�rl���y=jݢ���O�0*|,��N+U�"���R��,����8��9�0M7�i:r}F�@�*�on�����i�36$S��r+�����D���!�8Ȩ�'�F�s��3��%�\��#%wd~t�U �;���H���ӽY� O��Uf������2EG7ˇn��܄ �c��Q�`?�*�T*ɱ�wn�z�m!�@���x�F��r=+KO�o1z�Z���*�Lڴ���:翭hGb"�% E���U2t��=�F"Qӷ5�^�=�#���b�_����v�AC�R����<�⺽Ia*/��*�h{�z �/�V(1�5�a��^)-,�5 F�[�S��`Oֱ����N����LXm��`r5]� g���0�H�T��c�@�Ӳ�4Ч����H��T��)`(�= DA�O�@/��Ad�ǡ�x�5��y�T nL�a�:]��΢��F�\��wΓ#�T}i�x������▢L�*D�s�*�6���89�Ȧ����X� ���D��_uW�|6,mt_7{wT��+���tx���a�p��b���?���ۯ x��]ŵ��]�ҁ�*�+�?e�k��Ө�a���Uu�=��^����[Iӵ�i�r���s�W�>-�f��jGC�t�Ņ��ӛ�+X�A^��/ඇ��D��h�۷Z�<`_� � �� +����T�?���/���� �����7�w���稯���qY�p���u�#��3,.�X�]����?�/�����I�T><����� (���>3_p�¶��߲����i����/:�ܓ�5�w������ �έ�K��2� �na�g�G]��v��'ƿX��?k�>�%�c�M��>���u���n�w�^�����\�t���֯�Kx��P�$�%�^�u�o1]��ҳ��b)S|�>�=\.M���W*��C�w�}GD�e޳�?� ��ga�a��m�~�o&o�~'F�a��K�����Ě&�{�|R��yr$+ǿ�5��5[�[��� �G$� G�\�lS�VW;k�8ogxWL���l�y#)�;��� ��|K�\i� t� ����Tb�m_|w�TM���#qudxY�^H��t����]&�$�\7V�6�<8��Y�,�����p紂��s���3���?����G�ڵ����#$�q���蟵/���[T�����/ ^����g��9����^� ��Ђmt�_��ӊ�>��Þ�1������_(�W���j����YJ�!T���jrr������'����4�Ac��g��4O���Mu�[W�F�%a"���Ɵ���͍��m��ֹ��#�? �Zڄ��6$��_=O5�J��� g�88Er�G�x��c�Z!�T��^>d�j�¿ٳ�ˮ��r���s �_FM�?��M��I����K�?�}���m?rw�<�ԏ-8���\Ke�lʾ��>K:F��V��y#�C������7O��wBv�J����p���z��|5�_>���zם���%yܿ B��88�I/�~e5Q%�9�jTu'�cҮ8tgd9�NX�4*�A�~W=�G��4�J��O4*���_��T�1��ù�T�9�lLͷ�:)œo����cMg�py�#bl��3 �E2y˷n}��R��kKN��r�44��֝9 �i��7ő�V��� D1�N���&+W�(3��U��w����!�eLj�Oq4���d�A�Ս��\����y���KS�0�gc��4�g��s�]���j���q� �4$I����]Lr1E ݫ�ٟE��������ǽ3����`��<��ZC 9�$�ǧ�1)�"�� �*������I���Z{9-�tT>c�x��?��/f�&�{�)s�\��h��4���?s�G�}��O���q��֏g!�X�ϵ����c�p~t+`�i{&ʋe���P c��y�b���q���r�$'#�L���0j����ҭ@�gSJ��F��s��ƒ�H�tu�ɑ�T�[oSָ+ֲ= I\����*d���Uo9�D�i���$��w3أ��-��S�B:��P 6��9�}�Ɲ���Gb�-�@)�#'8��<���e��s��GR�>\>���Ev��ï4�휂kOebd�,��T3Hw��)v=Z��y"��M�'� �LW��o��5>�����i�"(��y���R�vm�O�=T8������ ` gK���nO\�'�j��>��F7C�}���HBEU�$ H皒F�2O�C|��j�gsV���1�-u�dq�f���,� ��Ð;�]f�����?�^����j���_�v_�z4p�����1�^+�@�|&��7�<��ᵒ��N��{*a\�W�|/��{��'Ē�a�?��෢ ���'�~Yx�⟁�#��k�4Onq@GZ�D���3���C���L�|������lZ 6�v�H�h�K�ɴ��\DŽ?e?��ie�O�? �DԴ��^[A��K�rsV~���A�������X\_jO3�!�q'��^���σ���Ȓ�m��f��%���6.��9�ѓ[ -s+���_�? !Z�ſچ��Q�cۦ�^�Pv�=#���<1����jWq\��$z�W���%Zh�σ>,�6���\�͢k '���? <�=᎑� и�oʐKJ���E/x�<�R��;���������+Y��xn�� ,��5Q�e���\�ZG�4ۋ$4���jw��djR��d�m���\xcZ�C���'5�n"��l����Nѝ�/ �,�o�M]w��)���4��'�Ms��� ��>��G��� ����~@�8�^�� x�Ö-a};l��enⷬl[H�I��� �9�Y�z��m��q�Vr��ve�����%ק�!$ ��k��<1�O 3M �+� ��@Ե{�7 �d�;Uc �m���5��sĩÒ'i�?]��|Q����xY*ݿ�����h��m�:,| �z��O��_�],�����As��_��KG�����Uqu1N�L&�\�v=�{�@�LZ=����k��P3������A~�%{$k�2 ���6�d�RS�6 ���B���<5������5���Q�ݎ ��ֲ���������O-��EM�g��!�ң�4Ko�H�x��yO��u7��@r ��z?��.�[��BUM�n�ǚ�4R��rΚGik�] ~��Œ�\����~���ƚ��W��h2 v��4�[ � ��^���~ ����] ���ɐ����o�<�R�Y�3�]���D�y�+��-!�R>��x_E���2���u��T�m?I��_2?��o���Ph�j������-$M��ϥQԴ{5��"�:Q�q�.@�Gz��K�]���k'��K(��f[i� ��_J�KXV<���ȕ�^��h�1#i�I� 4��L��c����U_�W�A4�m��Y�!v��id��.A_ν8Qj>��ғz��,�lsҴG1�{Uh�#�5�����Ϊ4b�s�u+_�v*Lv�I� Z�X#����Z_*َ�^s�귍vщ7Wt]8�0���-�ȵO��Ф����ڨM�\ϗ2��oh&c�qPMh�xs�����Ek슏�\!���G�M��>���ݕ��Y|�x�Y9�s���vZ2s�ҹ�jy7�q�Y��x�P�隧q��[ҵ����=�P9�D�ұ+N�Q����v� '� C'�8���T���Vs���x��H�����.�= n�~�j����%q����D���Ԟ����XwmJ~[�t���M\�&���g����MlK�b����4ޕ{�g��1�T��T�ߡ>͕)��Y{#��PI'.>�j�. �9�9y�r���y1�S�b%{ �����* [R˜�f�[B�a�^�W��G��ǧ��<��@�n�L��u�O�4^ �jO.>�����Vs�CN���n=i�6�f�� 8��F��?*��wh��z ��U r�R퉏-����Q��]�S4p�V�)7Ý��J�5zؗ$@���i�$d���!��NU����#94CEL�g��L��'Uˡ�e*���b<���r*)���+���[/�@01E;)��R;'5�&����: c�I�n��c+�P⠻ E]�N���R��M:��TO"���RA>[���W3]�PSش�j���i���S� ����Nq]�u ��;���!^���z_���|1��l|l�e����Z�milm/��HPX�q[ڷ�'��;'�����������C���}����Pc���xo���(K_�8�QS���?=�?������� {�O �C8!mZ�`��?sV>�,�8x1���Z�����D����깯�/ '�}k�_���3�����п�����ů��I�B^?�/�������?� ����ց�j!�GR�4i��o�1~"�3�q��O�=_� �ٔ��j���c�D�A���&��7����u 4azE�LO���|�֍��5��3�f��/�?�#q?���?<>$�$�1�� C��b9 �g�f���_���� �? �����g�� ~��=��'�}k�o ��/� �/�>%���|K�?�''�/N��V������hK�?��uW����-N.��,�@�����ߺ�����h��O֥xW�K�O�9��\AQY�?� �Շ�i�B��YK.�c� ��?��=?b_'1�����9��C�������j�_� xQ����G$��8��?q�����#�={N������ſ#9���[��?����SF����� ��F��G���|���.1��h�ݯ_��ԍ�$|Lq�K�A�/_�����sI�w�^�����e�c缗�|�� u��N�`=@��"�c�c_��n�����v 6�j����O�1y�1�_q�2�ƾ?V��I��F�)n|���g�w9Z�_��?��W����"�����'�����AF���P�4�t� �FN{��k��'wƹ�4z������B��No�% �Sß�0���W��[��i���r?��_���Ԧ�φ%��m|r�����P���Ug��g|vs��xh�B_�5_x�>���U����.����?c�����pu? ��_�3N��h�qu? ��o�5_v���0}M5��?������?c�����F?��5��ћ��Ró>8t����� %��5�~�����Qr�%�� �w��<��2�7N���M�ƨ��f�n��xo�����֌?�l��%�� �; �ó>7�O�_�0���Q�����A? ��_�3_w�l�����$�� �������;�]S�?�1���Tm�����5 o�)��}��z�6 _�/��/�_ٸN��-?�����Y�� ���5"�4~;�T������j�����Ҁq���Q8�%���p�e�� �&����i�xh�hK�ƪ݇�s���n{�g�Q���W�I�:M��Y��������#hahCd|m���m���G�D%��T��� ���*^�x�O����o�����!�$��#�F1�G�������S@Q�����j���'��K ��|G���o$?�%}tW��֍�c�K�ㆥ�%���ԧ�3�~�>8� �oX��o��U����xWlz���?l�"�����h�ɨ��i��?��Y�*;5�6����?�1�~7o��R7�}����6G�������6����4���j��j[�����c�� ������)��Ɵ_���c������6��^���3���������a��A�1X��{�"�����0|Ac��o��W��?�h��sG�C^�Y��A��������c��� ������(��?���C ����_I��9�g��/���3������g�}�͇�>���� #�oo��Q� y���,?�1����Og��?�i� xe}���B���w_q�h��<~?�a������)��|@#�v?���E})��损�4��p����)gx���>j���s� ��ݿ�N_�3�:�Β��^?����������C^�Y��CY�9u_q�c~ɿ�`ˣ�������~!L�F�t���K���+魃�ѳ���xm�QwQ��'��_�������@��� ���"������"��o������}��t�W�3QS������.!�h�Ǘ�>{_ً�8���_���n��fO��`6�����7_Bl�(P+�xK�����3��l�;��>z��e��?宕��������e���=4�� �7_C`z 0=_�Bn��s����k�;��>z?�7Ģ0e���5��� ��>%|�/�_�������AO�!GϹ��B�Z���������)�˥��k�����(��������\AF���!GϹ��A��f�~���3�Jn���k��O�fo�9�_�} �����R`���B��I��B|S���������� ��}'�_���?fo�țJ��~����0}�AI�Q��]��%�>m�}��g�d��N�6����������?綑�������"���|���K�^�������揪����>#g���p/��������m+���׿'���R�"���K������̾���~ u�t��������e��*mIt������} ��=���Z��!?Ϲ��C\M�-����)?e��.������~ʿ�.4������}%��) ��S��Q�����8�9��_q�~�_Ş} �B?�����Q��.�^�%�o4l*�?�d��u���z�6/�kO����K���:��K��(�я� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (����h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E�֍��EooZ7��P��h�޴Q@���{z�E��PK !,��1fv fv ppt/media/image7.png�PNG IHDRcg�łsRGB�����IDATx^����$Yz �֑�t�i�F#m���% ���߶?<�5��{X>�̴�.�Z��{������Ȍ̬���|��Y!\\?~����S��|���pG�pG�}(��#�8��#�8�p:���pG�p��p:�|��#�8��#�8N��8��#�8��#�N�6��7vG�pG���G�pG�p6B���F��Ǝ�#�8��#�8��>�8��#�8��F8��>��pG�p�S�G�pG���S��;��#�8��#�t���#�8��#�8!�tj#�|cG�pG�p�NypG�pG`#�Nm�o�8��#�8���)���#�8��#�l��ө���G�pG�p:�}�pG�p��p:�|��#�8��#�8N��8��#�8��#�N�6��7vG�pG���G�pG�p6B���F��Ǝ�#�8��#�8��>�8��#�8��F8��>��pG�p�S�G�pG���S��;��#�8��#�t���#�8��#�8!�tj#�|cG�pG�p�NypG�pG`#�Nm�o�8��#�8���)���#�8��#�l��ө���G�pG�p:�}�pG�p��p:�|��#�8��#�8N��8��#�8��#�N�6��7vG�pG���G�pG�p6B���F��Ǝ�#�8��#�8��>�8��#�8��F8��>��pG�p�S�G�pG���S��;��#�8��#�t���#�8��#�8!�tj#�|cG�pG�p�NypG�pG`#�Nm�o�8��#�8���)���#�8��#�l��ө���G�pG�p:�}�pG�p��p:�|��#�8��#�8N��8��#�8��#�N�6��7vG�pG���G�pG�p6B���F��Ǝ�#�8��#�8��>�8��#�8��F8��>��pG�p�S�G�pG���S��;��#�8��#�t���#�8��#�8!�tj#�|cG�pG�p�NypG�pG`#�Nm�o�8��#�8���)���#�8��#�l��ө���G�pG�p:�}�pG�p��p:�|��#�8��#�8N��8��#�8��#�N�6��7vG�pG���G�pG�p6B���F��Ǝ�#�8��#�8��>�8��#�8��F8��>��pG�p�S�G�pG���S��;��#�8��#�t���#�8��#�8!�tj#�|cG�pG�p�NypG�pG`#�Nm�o�8��#�8���)���#�8��#�l��ө���G�pG�p:�}�pG�p��p:�|��#�8��#�8N��8��#�8��#�N�6��7vG�pG���G�pG�p6B���F��Ǝ�#�8��#�8��>�8��#�8��F8��>��pG�p�S�G�pG���S��;��#�8��#�t���#�8��#�8!�tj#�|cG�pG�p�NypG�pG`#�Nm�o�8��#�8���)���#�8��#�l��ө���G�pG�p:�}�pG�p��p:�|��#�8��#�8N��8��#�8��#�N�6��7vG�pG���G�pG�p6B���F��Ǝ�#�8��#�8��>�8��#�8��F8��>��pG�p�S�G�pG���S��;��#�8��#�t���#�8��#�8!�tj#�|cG�pG�p�NypG�pG`#�Nm�o�8��#�8���)���#�8��#�l��ө���G�pG�p:�}�pG�p��p:�|��#�8��#�8N��8��#�8��#�N�6��7vG�pG���G�pG�p6B���F��Ǝ�#�8��#�8��>�8��#�8��F8��>��pG�p�S�G�pG���S��;��#�8��#�t���#�8��#�8!�tj#�|cG�pG�p�NypG�pG`#�Nm�o�8��#�8���)���#�8��#�l��ө���G�pG�p:�}�pG�p��p:�|��#�8��#�8N��8��#�8��#�N�6��7vG�pG���G�pG�p6B���F��Ǝ�#�8��#�8��>�8��#�8��F8��>��pG�p�S�G�pG���S��;��#�8��#�t���#�8��#�8!�tj#�|cG�pG�p�NypG�pG`#�Nm�o�8��#�8���)���#�8��#�l��ө���G�pG�p:�}�pG�p��p:�|��#�8��#�8N��8��#�8��#�N�6��7vG�pG���G�pG�p6B���F��Ǝ�#�8��#�8��>�8��#�8��F����F;�h��F[�Ǝ�#��� `#q^W������~I����?����o=46�h�����{����d��/ W[3�݄ w������L�@�VI�ï�}%g�U�#�v�U|�w_�[��2}h~��$���gl�� zs/�OO�g1I�Y' �oL��i�m>������wG�����>���ѩ�{_14����1��?+y�/&�5��V\p��u����uX����Y%�I����c����.Sڀ���B�S�u���uW���9t��.������"����s�|c:�^�Ǎ��~�訾�#�8�:\�J]��籵���aý��:�{�SK���~oS��%1� ZV1�K�Q�Q"ʴj��w�Sw�����,N���vji�=���5�e&��ҩ�8A��p�?72��} ,w>Y'�'�5���Ow;�lHx�l��`o#6���{]��N�#~�K�e�h�+�y%ʍ4i:ws�����m���g�J��>t�2�S ��t?�W�ok�M�Қ�E�)\����C �ǽK}#�|x�z�H�=�5��D��r�L�~�l��f�ɟ�-�B�&�ܺ���1�d�h ���q�+��Z��VF�������^ x���a3[!��]��R�D�����lj͍!���֟���SdT�=-�)8���֜ӓ�����ܲ��]�� ��:��#��f�g=�J����bFdDo�i��Z}�VTq>Ƃ��O�=s�5Rco��O5�ަ�{Ӈn]�dH\�,b�X8��2���u0��� l���s�_�u'Vw��u�F�[��|�Xk�™�F��K�9���[�ӼS�[�)�~�ܺ<��t:5�@� ��l����SwE�q/����R� ��#�������m�OfA����&W��Xӈ��x��i���rK4��?[�4i�O�_��{^h%q>z�i��E����>P��3��f͒_ŌH����)��8��ΰm`+4�A�X#�2��f��gx�]� �b>���/�9:iU� �/�A��N��e(�%j&�!0�kd�R���d ����4�Yܨ��Y�8�wf� �0��th�M-���.��$���bذI=�(�B�����c����]�O�Z ��aI-эJM t �)�ƽ�;�]���/��#��[F`u\�t#Ѥ ɏ���d��v��a�X�V��V˶�_�d��F�*�,���g]�u��1��nm� ��� ���x�"��)��L�H����O-s��������7��ǹz����0� qL�`��l@�+��Xkf{�35���f� ~�0�+y�^z�����|�+y�9�'%����+9� �D�Uz��M���|�<�� 4�p�j]Q6�V����Т`� f����=F9)NS:���9](�ulJ.�9���Lg�)�Mn^�QP��eG��h8�A��|<�2��_,�0#�j�R�ȣ��b�����S�*i�j����I$�)[ ��\�\,ᅟ@D �R����e>�n���>;����>߶��X' �� �ـZ�)�Wf1k�t��C�� NǗ`FS��R��F£ ,�K�U��Ē99:<��o��������7�����G���N��� �B�\*��x�K�:vtk��9<�ۃp �."��*���(3��8�'�=9�;y��^���G\�3�ڮ�C/��0=�C�{�0���gF�;��V��`u��@o� [�V9�`*N��i7ݸ��чfy��XA�ba$�Vh&^G�;s�"پn^V���f�%JX�*�����"��hi�Km(���³70���sX�Ga�@n��ڒc��ab���dd^*aj'%-����z�R��'�˫n�7���UJ��l<�\_\\�]��NF���wyv~~~zz�ɷ�j}����'O��mR�j�P*^__�z���۷�^�X*��G�����ͭb�>�.��/�����h�w���<����n����?�+B@ɦR����� `l��D Z EuI��a�~����+L��e�X���i�Ǧ����#I�d<�� EP�J��4Mz��5��L��J�V���2����x<2rY�T�Eό~섋���9 ���@���Г�+ݝ�}�0�%�_%��'�~�����������ãG�ѥz�^��-�Y�B�j�Ny� e��T��SA*�0\�px�̧��j+7��״�G���MS�C��8����@�ر��Ɵ�.v�!8�Í[}�C����;�������� ]7�q�S߲0���b���;,�^a^�����6�s]>u.ؓ�p�^�:�e�&�d)��PI[`� 5 c}f��v�IC��T�����/��l��"���4��O$�>��d��0�� 昂Bn�"�>�w�FHq��%���M��� �D��y�n0�`�'�`���\�Rnom���pzz~�� %ԫ�R~ڽ<�:=�>=��B�^���^�{qq��t������v�R-�+Щ�b�?n&��)G�*� @�h���'�)�p4��������������Qa:�j�v@�� J $1��D��p�=V�r����\__^�8;���x��8_�����������������~����/��/?�����N�PB�&���"�M�Fg#��D�����(��u m��8 /�^�e�y�~" 20�=�M��p�<�(��,_���� ��G�I�Tn�����J�^(��X]tz�݀K�X)W�%����)��Q�T$����)W�d6�kD��UY ��H�J�-s�O�F�Y�/2��U��H�r�SP��'�`S�So޼��ꫯ�NP8T�}�9���@ ��蔱��z�t3��t��x?�v�����ܥ� �/���WG������������~�Qi \����p��Y(͗� e�%ҩu�g���qL��3[k` �}��tj���Le�T�Om-�4d��N�Τ�,�1�Ot�8��=�����p��< �̼�4�s_�l��t.#C�d��]]]������mi:|��~�tog�^V�ܥp��l2����Ͱ\�4��к�n.5/���pCؔa|EX�&���E�����ӫ�4������7��ۿ�򫯚���+s�g�G����⣔�� j2��Q�@4Ә1�� � o�z�B��Ј�a�PD��uj0��孭�V{�Zo���d�� ���RUt� 24��=�� !�U�U�j�؉���\�҅�k�����o+����l�[| �*� H�S����m���R�{{{p�j6�� '"l�[���i(>�j;�3��_�ܼ�n_ ����k6H�$�z�(�oq:�sv��G� n���� ��Ä����<����2 �:T�X�z-���n{��Pj1;�-q�_>tzWkG�8��<�G�g�k2k�Y ��>�y�}f�K��5�+���'-��MO)��Z�m�wC��\�f���BO�6��hDA���O�t>�:�g�����u�Th7��J ��z��ݮ7�FNM��p�������(��R�\j�*�r�\ȃwU �TK�z�A9 �� tj� 2�t<��M��H�:��d��$�fo��ab���t�}Gg��p><�N���-˝ƾ�4���e{\�ׇҩt�E"���N�o=��$���j���t*3��v�R��((}��sM����G�)��K:���>k��lP0�1�5�e%u���T%J�&/��&��t�9��w����������v��_|���ǠS���Q$9��\����A܂�T��AA������t6��@��A`�i�X�������wr��'��������'_}Y��`5K�d"�r�*��6U�ȇYE�����6^2�%�hC�c�X��A���`�ؔꔌ�РJ0���F�9�<��S�Z�ނ�9Z<̐8�� _SͲS��eM\��Ķ�K�K�(Y��\L��N6� �� �NUD��8]���H���'''h��_��_���2wl�Ӊ�G|L�cMWo$��U�2�U�ho M]�������잕a�ޫ����#�����M3Ma����NE�߶���$� �Z�4�x�2� لN�V%�����˜W�N-C���/y/�S���NQ- v�x�H��3�/�P�`�yA�q ��si�]���y��o�+��շ��?�����z�ӷϟ��ǿ���O����Sp�a�V���GZ�F����A�}`l�y~<��G{4���pߪ\v��g��^�������/���:�R�m����� �N��Ous>�I1=A[k���r�[!� &ӑDS� ͎f"�9��c)�)29ЩB6��,�M����|%����xFC���j� �YL�1�D�,���"��QJE[��(���a�� � ��<Щ2.8sL��t�Iϸ罔 s����]0�.\E{$x��|}G�p>���P�eg&��N�O��V������үRf�ek)4�>Ȏo�l2�L�'��-q�Y���ASǾ��,!�p�6�����E���Z��>4���4ơ���$��Iw+f���[���\M�bnZ���r�Z�'zŎg��@<`9�4*�f�р ����`>#�}��w��� �"�Oi1�~%�l�ix�H�60R�>.�M�LB�xŏ��i�\�V��K"j��Kܠ���I6�٘XT$hL�a��b 54�*�]g�^rߋ������������F���Q�9ҷ���@�`�؁��zo-�e�~iW|��䦼�f�&��mG����Ý��0�6�>f���d�6$��]�/�r�Y��~Vi|Ԫ��,���윲PDl���aY�U�{�|E�H�X�u5i-Rx/.E4�����3nz����q�^��H��N��iЛ vu��R�{~������e�Y{���nVA���t�ܔC�`�C\}n״-1%�l:�Os~^F:�F=_���~�z�S$���Q�P�Xu��w��RŤ���, E����|���[b�� ���.���avO����}-�CؕI�P��`�k�?r��QE�����⪌u���\���+@k�r_0 ��F%CY�I�BA�&-w�l4&t){?*K�,�Z�,��[�%�3C;Ih>K���)fn��@f��X�R�R� 6ћ�����˯Щ��� ��V�㧵���C��p�>"���:;l�L�B���q6敊f|�l� {�Az�t�uۊ�ܾ��_MjH-K\*�}�6�d�Ɍ+:wm�h�-_��TJ!K��͟q�D_��s�"o8�O,�a��CW$�ƒ�sD�U%&��ί�N&�>�~�u��� |l�8Ǚ"eB nR���b��D�a�.!�z�R�;v���P�ߝ.����8W�L�e�Tſr��y�����l���ʃ��p+GZLfr���ś�<&��ͅ�d��&|�@��qZe0�ܟPgEr;�~IзZ���&�K���O1 B�m��&Ա@��b��.��O�\׽A��G��Ǿ��0�V�����h����O���r�h�[���?D��-s�NEΤ�A6��4�LL�.}� 2��R'�r�u׳��s�U��O��,�_��:���PSfG�#=}JT��7�4&>s����L?O^G���Gҩ��3�E_i�ZH::�Dy꺯��k蔊%/�u:�g2��i8��/�@f }㱀��k�y$��m묟�NH�{��tJZQX4�SǑ�D*���"��*�g�^P%$>�c�y%���8�G����3�j�1^_`sP6R4� 4E!÷�� ��6��H0���Q{p}Y/�A�@�P#Y�?z;aW�di;d/ ��9@3م�:O���+�y�x��_]w�^����do�1�wp>�����U��LH�0 �#<6�Y�#s�S�n)�*H��͘��`���M���WH�`���Ek*�&~����KGBD��a����)]'RX��(M��Y����S$a~���'}�$A��$������/7n��G�p�Tȸ>�?~�SJf1R�(h�-)Ca�`Җ����"�grp č��|�2E}���<1$�� C9� v9 v�V���j5j5���~��|C�}� 9fb���l!�96��Zg&�s3�v=H(%��B=w@�,0#�6gj�_��=��r��Vh�2[�HY�� ��+�� �F}g���T� -�s��r������h�^��2�!W��nl�f�A�Z�v���rW��6ރZ�=���F����`�qМ�D�p��I�g����:a ��64f��bNQ|�D����d���2L���|��MfI�S(~��S��/�+ ���~X1��fS�lɲ�s/���M�G����@���`�� ��� Xr"�Y�J��ń����ا�5�Ų�T���o�<�V��ą�_ �SP=Y�Y�L6�����NNӞ��"с��8�E(WS� �>4��L����x�57� '¼z��)�&`JCx����I�͠ۻ89|������O�� �)�!� �-�$`)�(�������Ffe���T�ւ�����J��ӧ/��h���H EcH���R�ccA���� �% ��!�Z�M(ᨙ�H��lޘjL(Y+�{��c��<��ㅡz�=3����*���[F%M�c;ޛ:��X�ck��;�I�_o��vEJ��Zh� �5���7\����[�>`�駟��7������ �\.�t�E� ©�t\V���N=]_�p�{ ��B��a��h� ã��K(�b�V���PZG���${�LGk�m \�� ����ji�m���9�� �|�8j�7�� E�؎�������2�9 �P�:��@�@���ƨ�2�����O��"�� ���v����W�������ۗ�����������v�����f~:(�ƥ¬Z��NV�mk�V�%J��-r3�P�� �*���n5� ��^�|{8+V>�ꫯ������C��Va ��6B*�|��l�j��h8��)%��2i�6J�����(H�b��- HA�aF�����}D���d� � NY�=:��8����*Uz(!�>B�B�sx����(7R�U묯��R�v{����۰s>�^!bo��z����O��l2�u��xr"����dVdd � f�g���D�X�����p���:p��'0�A�B.�2ݱ\�AG�S�s���7�A�d�&@��gi�d� )%#[��1ɍ Km�cQ��I[D��x��N����)*��� ꔒ�+9���Da�Ra��bE���̧,�8ݫ��/#~A�2����蔤Nx�3ۅ5�gѻ�>���o�;���'/�������ER$�H�1٘��R����:օ-�DXu�v��rg�_v���;���B`���۰� |���&��N�!��K���'S%[\��l�`Y7��g��e���)�l[8g2�:�a�gd%�bE ���q�V� �n$7��9�@-�#��D�� Z��!�������K��Cs��"1��f�n�v�w���HF�|%3T!)��8��38(1 ���p�ao<�{�`y�ۭ����J�����������1*FV>����� �U~���}���DD�-B2!<�b]�4W�h��Z,j�l���-M�b�B��B7Z�K�NQ��z�)dN�z��]|�-\�E�>��k����L&�b�#���1�k٘�hd�>��+tj��b���#�8�f�A��q��T���� �f�D�Gx�6�+د��#5�-t��t*q 6�!�Ӂ�ч:�Q�#�۷LL��>h�W�go���f���t��*���7v��`��"��hF� 9Ȧ�Y�h�d���˴O8�S�Z��_CƄF�y��t>����24T��P��� ����U[��F�n�ׁq�ժ>�5a��~��w��{�s����/>����/J�F�epZ�)�1�/���1 �a���P�w0�A̚�ˣy������o�����h��ً/~�W�~�-$��~Tk� � �P�Ndyh���W�k@�!�I;"]�Uc�j|�! e���੦4�-!�T�" ���@�d�� �3��|T%���VO�t��k:CY�1��B���Y�x!2=(��9$��˪MǮ����y�t��b�N:eVQ��rԣ���!Q���)�@sE��eVt�Qfn��y'���}��{��WtG��F�T��өM���A]�w�(n�����M�f��O�m�{�F�65��i���,!T“�%�si>Gv��C�^����se"NۗW�g�Z�'gLJp$��:�v�!K��*�0б��V�������ޓG;��������ԬWj�X��fi�����Ru��q�Z�:Hx��j��j5���Ŝufj�J{����U�ㆃ���7o߼{���������فհP�R}��E�x�9G��K��i5��v�[[;�\*�����9H�! ��4Z�?y���_ji �1�� ��K�2t)QFr�P�4N\�ۂ~��Ӆe�!�H�Dz:J�*6f��2�Q�SbUq)n娘�>f7Ȝ�rO̜����0�����`Y�y"��[Z���eb_��[�����pG��7�@2q�'�MpX����/����#[I�0�B_A.��D:r��Ѩy~����~����߿}������������^�W�'��ǗG�G��ǽ��t�+&�f�ɣ�O�^<�����/������/�>y��d��ۮl5��Z�V�� �jqR��9�F���V��K�v=�׮<ޮ?mW5�;�B�<�&���B~T(N��)������a~��I ٫�;���E*8!Z$A�7*4c�9%��Ι�J�����9@7���?m���(���i"ee��\+'��n[���fW���U��Qu0U륭���������Ov�=�}�x����Ǐ����ml5+� vp� �fq>*�Dž���������3v��^n:���W(Sͪ���bn�� �θw9\O�����t�ɏ�H�۸���ݝ�Vr��a����6-`�lWP�X8�Z]���N7"�<����޲��5X�c;���M�p�;���8��#�k@ ۳~$j܍_ff������4��V]L.$����h~4�N�ՠ� �#=�a��b�0}��\��g �J{��=����ɋ��/=��ѳ����x��'O?y�������F�V��AĮ:Wg�����Y�s5�v&D������Z1����r�~�PS��G�&y�P����e������N��1L{Hx�nֶ����ۂ�T�F�rT��K8�+"ݘx'ȟ��#D����p.q �9+���Q#��H���z���Em�Y����!<�{`����.�ė�z!^f8��U�1^�P�� �A�ia"6I���Ѹ���rg��m���<7��y` Q�)�+:,�� ���buZ��`�{�X�c���S�|�ӽ9����%,���ܗ��8��#�'����dZ=���{���b���������#8x�(�.�E�+.�L��VkE^��=�ƛ�^��ը�4���]����o��o�l����f�VG*)d��!�TP�o�L�ߺ�]wF�B�@:`�C6)�<4+2?���e:%&�d��1S&�� �ծ�ƈ��8D/l��J��M��`�����>-���"w3 z� �#���m�.4���{`ZO(p�~����k�G{[������^z�L ���ѡ̃|tJ��͸�2�� Uz�$B�E�K�1j@WX��C���޺�6�X��9^���rJyϤN�O��d�r�z��Ҋ������G����ه��J���S8MP_t�t��-x��#M�xb��0C�֟�=��˷pG�# �I�p��{6d��p�D k��� �~�<�'�t$�͖�̨Ήܓ���KX��3�97�PI�e�g��;���^+!�A&��_������w?}3������������>²r�n�͠;�u�%���T ���s��*��>�@���`J1��O�0�3zИ\X��IP�EG2� K�܄R Z�V�5���)`� RXpr?���?�˿��>{�췿��g�}�c��.�)�ӈ��I��#��'���H$0"��+T������|p�� ����Ͽ��'Ͽ����2)"zH?5 ��Zp�R�Sd�Y$���0<�s�z��NN�o�>/��h���V��AU��Rp��:�<��EI�Z�q�C�A��Mg�����@��#U��+hq���󈯁ު��2��(�2^8�U��ࡵ�IX�#�c�d������t =�<�)�2�����t��de���Ͷ2Ĭ�U|qG�O� ���ާ����Tf�݄N��0u��:��4�X����/fS�ҩ 6�J�bm�O��c-�9R ���T~G�0Ȼ�;�^L�μ���,A�c���<�NE"�맒����ӹ�N�r<�Az��̟1r�FQ��n���]���gP��&�}6�uG�HO�)#Bڠp����w�3����I?�%1N��97�E���v+�^!~�s��Zx�0,L�JN��^�I,�W���=!�f0��(��(�ڵ2h �~�o �l��-$|�����n�n����R2��z�\/��� Ch:�ʴR��?�RB �x���� 98Y��^H@�`���'!�j�3�bѺ�aO��` ����2�͂3x���xc�vL�PD:!�'��~"؎GFr�9�&�}(�@�"������oH/�0�rUd�Up>�_���s�MAG����y���=�N� Z�"�~�i�)������ * �!P� �� �����U��i0}���=��MY*m�j}�¥ �e�2�t�[� ͎x1M<]�(���R+��/ZN y�$�5$���� ��U;���u��)�nGJdM�z����ڟ1�Γ�sML����ї:+��:h�I���]y���f�̼2C[r��7������_w��p6�RK�֛#�nh��������an{�=`L�����M�Fi���_�q�o���+�F�b%[hI*8��V-y�fe^P�Xj$qhp^B2r���<Ր𩒟�Su�E��!��nТ1=�P_����r�n�bѝ��Ҹ:��՛�ł�{�9����p>��D���Z�W�yX̆�� �B�P�2� Sr�1z�.�׸��� �f�ܪV�5d)���v is$5@�P,R!�G`�u�24��.`�ByR��J�y�6-��g28`�Tu�B *b8�R�C��ʬV��+��j��`���\���<{=�b�J��ExgU����&�(rBg���nX�8��Mez�����|~��"�K��Њ��M�DD/��⍼`XA\JE��9�"()��@�ÞaSd{x��|�=��c� l������*�)�nt��Ú9�7*��0�RT!@.ibs������_�Vr��g�@�bRά{ֲ"���R����7qG��7��{� �3�sΔ���t�l��}�,��!�T�5�* A���tQw������s}9�gsR�<�!Ҕ�>�^���-��pt�p2ftp�E�� �i �6�A�(�*((�CD}�wLYX9��2��A��Gf���/X��{�e�@�/*2V5�����Ua�ȓH� �$[+���H�l��Ȑ9��n�Qh@�b�����O��ߡ�Nn2b��� ��Y�Yk�n��¡�: �౅=xn�=��7�uR0�a죘���ey.��ZQ���r_�oȼ� +�gq{2�jQ*%����u�_lI�S71��� ��֎?�~`G������ m|�]��G��,/jXfeS*R��; +K�2iJB�f�~O��䷄ɶ?@�N�#av����N�o~����=>xg���F�Q�͠��~Ko2�`��@�<�tߒ�=;}�����|pٻ<=9|sx�v�ts�ܓ0�5k�� | � 3X�0���B�������]�{�^�c"ʹ�ˍ�H���� �l��:2gD��Ns�]- �g�{���Ag�~�-�⢿x��7�� �N��O��c��Z�}�S��#LWs��ԙn�z�h�޿陳�ei�=��UG�c#�^��B���;j��;��L�I�����#af[KT�,�ۮ6&Yyu�����@Y�S��:rT4$/)5�rd8II���>�ID�`�R�L��H�G�,Py���`�� l2�������o4�_���/~�\���|�T��6"K�:@[�%�:���;� �ݔ��]�A"�@v(3����;d�2&u&L�"K����Y #Oê5�`3��i�Qn����ܼ~������G��;{�_}����>����8��`�iC!UH�8��P/f����ѼZ����*��p��8�|�������h�����g_=}��Zn��_!E���Γ'�Z�v������@��f�C�8m��) �Y��w�>Zz�0��v ��v�z �؝c�E�q����D@�b�p5F��'��r�����t �cG�$rd��B"���F��t8Sb��퓹7�J�kF{��.�@z�H|g�Eީ����^����������]� b{�lS7m_����u�|{��z��z���澡#���#p����k#:�Q<�r�n�S�;�0V�w�e5�Atj�����S@�'����3W�ۖd�a[��I8&@� �$��ju�����}���������������_<��7/��ە*��"���pJV�"�?�Y \�h�w�r��E�^�ĄLʖ���fB��$����K�J��/�ǜ{'��K�v3X٘�3���g��{�5��߭��yx���b^ ������[������STH��6"���X���B��d ���W����Ӌ�ˋs�O�1���������w���}��7o_���>�~�4S@R+���zq�'?2����+�PJ��Եl~O-�X�˥�y�:�n�� �"z�HL}⣩W�6�z�G�x�N}\uj�3sF�b&��b�1%_e�)���%=#q��W?L�q�1�!Q� �@�a�<��C)"%� �ώ����;��f�/�}��珟�!�l0��6V@�($�TJ*+�D��T�� �ģ FюIg�ϼ��P�ވ�Id�f-YI�x�t��s'��<ʑ�S� �w"Wg ����������� Lw;��>���7�Zux�7� ���šr�G�*y�Ӫ�� ��J Y�g�V X,aD��0��C.�e������FC�D�����n���aG�d0��3-3:1Z�����7��1aII�`����$o�RQ�:E��"͠�=���>S���Ɵs���)�UI�~����"�D��Zn�S����D3���Œԩ;�z�uܛ���g�k����F��Uok�{��7t�?5�N}\:��d���ԙ���הIѸ��P�N��Cڔ1���L%��o����ff���I�H�|��ٻ{}uy~ܹ:E(۳g�_|����G()�\�H7U,#��R�� ]�I���D��İ$�y���L�VlB&�qj LB�NX"�M����DA�����0$��UQ6���N�ίΏ�O�����O���ы'���J��|��@/�J9�X̧�t�e�C&w��͂�Ӧ���� �5�\4֛�v��lַ�;���������ݧO�wvZ���������ن�����*��e�ML0��!��tA�S�x3�)Y������]p�k���Z$���=(&��@�����.�r̃1K^��^ ��W �D�*J�.h~V�����ץW����2��v�1 �M�\Щ��{~�+:4<�Kۿ3��2�o��(x.����'��bY���q�-�j���W���}P�H��Oo~����C��K�X:��[ܾs�����y_囷��$�$sOl٫(�1s��e[�;�-&���n-Jgv;H�D��<�'����N��`��dB�`�ƴ�L!��L3�d*�~#w&�+�fh�"�z�����������y�Q�����g�K��l��v'�Fc�Y�#�96Gx�� �^�K�2���L��X�$AҒ�˹�>P��L�� �f!b�$ fvCI��@sH (� *〣��E�.���?�����˫�/���?�����_�U��Z~���֨$ ��D�f�� H��0� Z��>�4�\����y�H������u��t�HK�|�Ȧ�l��gW��x^,�ͽ�����>i�?��ZH��BT .>丢�?X!�#��T� ��C��JG/�4M�0����X�ꔟ�����X*ڒN@"ċg;��7��OQ"����ҪptZN�*��C��xD �h�1(�uҤW����cU���� ���Mg 7t��� T��R��f�� ��^ɷ[�/�|�����]P�>�Su���>9+�/�#��#+��D�C3R���c�B2%SY�=�ڱ� �q��U��VʎͶAK�P�<��W,7C�|����(�t� �s�k.1�>^<�N%~X��oNz�vY���C-o�G�=x護~���aw� �-Ztn�y��ֿ��ջ��^�>��e�cƌ[_�3�Dv�ウ��q��H�1p��Ɋ��o�68�D��|`(���T���ny�0�ҏ f�"']&���g� �^f!x �����f^�$��DŽ��ė�؋35������-aeH[)j%ׯ��*��>E��&#%�� � k���0⏹�=�se�!������7���c�x�(�7,� ɉ� 7D*�+� �S��B�b�.�i[��S�9�@I,()p6b'3y��j��#�0e]�V>rTK��s5_p�JR���<��Nbק�� 9<�N��w�l�ܦ�y*�9%Ed!�.&���]i!UuO,U4Be&UK�n����+$/d�DU�y|�=A—Ț��AS�>�IpB����d����Q�� E'����2h�8*�b�� �F� #iH��̗�%\�����L���$�g'?��=RO�Ci�f������nB�#�U�K�XTH��9�lI�2�?��� � QX��X/�� �����ɜ �-�����"3����qӆ��k}�̑�|�H?U�0����D���*kI\�|'�)8���;o���p�]�����ύk�7,�pV��1Iܑy�.�%�Y��(a��h���`n{�� ��~lo0%/sEy��u�]3ӣ�����Tۏt �tpu���YLä#3�3��ޒ=�K�a)�<�����C%7��j�� R�>�R_"�o<���|8��g�q� ��I.7����ɀ�9LE W��0剐`'J_�j��G�:\��Yd���F9�;i�} ǬrLJj K����+� � ��!K��X�������9�5a݄@՟�P�Y��b*M�g#՘�]�I �[�4$5���ըX�=�Y�@��p݆ g�W?��ݷ�?:x���j�}k{wel�;NSvƢ:)5z�lq�2J`*�Z�,�̲�4����&�wVX��Nh�qk26h�6���D�H� ��p�š{��{A�:���<�X@ĊB�̙/�F=�)�FE3��Cћ�/�������߯Q6����C:�l��A 5e ��c�F�Q�%N��ȥ��m�4R�Ţ� �l��?��^�w~~�\�jkk 5���Xu�,AKݛ7?�Y���[��7K���_.�x���M|����8+��Ywܹk1�ڨ�r�m{ۈ�+��)�ϊ���a3�mG&��}�v���1� �三\��+Kn'���KL������K���}�O�0d�Zs=�.�����h���b�->��]�g��]��X��,̠=Pu'��J����s�9>=?��>�F����F{�QoW�7��`��5IR���� �� ���j��t(h� )���� �┐� Ć��P3��6D*�;����@�*��B Swb�g^rP�Z��71���y�aĜ]^_���"�ogw��ӧ;���:� �1�E]��b�M���9���!#�9�- ����j ��~���|u�Юz����CdXPA�r�� k̵���J]ySɟpP\�)���� .��0�k����o�T�O,���7*�JNo~�v�'‘��� G�2~�O\�<�!�n�����,�� ���:2^R r��!C�V� ���h2T�K��Z,�I}�2���gF��O?��,�v�~NI�vkN�.\�)��p��#�,�_�Ƥ4�Yч�\�4 '�@6�1���m.�@z�����O����W�k����ű;���Sl�"�Т��e����ȡyGS� ^W�k�3G��̊ h�D ��!�P�Ž�z��.��� !j^�V�j%Yph�uw�J�+N ��!�>�!�@�@;GJD��g6>�F�g��Y�t��S�D���jo�_Iɨ�4J �z�J�YS�7������U �"��1D/�h42N�������"��,{���Y��J.���Ѻ8*H%O�V����~���g�}�ho@^]^��_uNN&�>�C!�!�(�Q�z/�!��J�c�i2�t ���F��:T,D�)��,&1'�tkggk ⣱!�C�_k��Sx.)!�s>���0C�qXf�H筠�Ô��-��\�)�E�c��%���.�d�$�3/����'d�:uuu������=@�}���u��_!^�#=����+r�� c���PH�W�P��|�� �������5D��#���dF�� f1{�~v������1RC�lfY0O���b��γ��(f~au�-� ���J!O�d�����4=ZI�� ;�,"C�J�.ַI�-J)#�ՠ�@a�p%q�pjc�J�En�{�L: :���v����� s�6�H�C�H=�k�)�l�0o����/2�֓�g��<��ϙQ���2YrF�,��) -���c��a׊�� �;�h��g6��8<:z��\� ��P��M\��hځ�2*�����L�8��Љz{�R`Yj�e��R"*�2�Q��:Zni����b(���f2/5����̥�/YX�K�D1 � \���/�.�O��~k���xo{{FA��Ŵ[��4�L(�������;\2.K�,8?�e��`,婢� �E�)�3�K�DAN��Je�^����VDۦ�q���@ =����6J ���!�+}��w*/����,��F�!�!�d h����q�dԡ�C�(_0z�A�!j�� ��z��*.̛o*��z�� Y�J����<CR��@`��g��.( �b(>�b$�-����ľL뽱��s��X��Z�;v�_���F,�ZcÀ�A�㓟�_m| RL|o��a#�G��*�M|��%)��a�I�Ґ齉��MK�S;4A�h�-[Qk�� M$m���IB��@mk�8���7v~�L �] +d^t��!��Ҍ3�%����.ʘ�0IŠ�D�t�&�S�w&ZیJ�ZX>�W��0�R�L�e��S|Q�'����m���DU,�_[X�u:@)��� B�k��ZD�<�HDP'����”H[����^`R2S�OHK�p���#�����^�QG������7Goޜ�;蜟M�}JqJ�0�!" Ũ��w�ח�����{���ׯ��Q�{}qq� ��,�=�ʃ��o1:�|�/���4�O6Ł �"/Vo2D&ҩ\��H�x4�:0a/�|:�� ���_�eAc՚p#-=6܆������+P�<(���\���?�:u}}��N)5E�����r[+l���������#��uʾ�#����eZ����Z���uZk�~�X�o9L�2*��G�JNϏ��6 �5)��6�-��͗�n���7���rò�u&,)��d�4=L�nS-\�2Nj[�j6�/�G�'�dIr��b���}l���E�;�=A�@��QX�U��i��G�����.�޼}��^n�6>��1�A�!������* D&P��eJ8�)ݜȫ�iMB��R���b|P���4/8s�� Y%>��.�����m$ʅ"}����LR�yXY����O�{�^��|��������$l<ܒ)֎��M���p��(�M�Pc�TI ��*0A4��u�� ���d���0�R��G(x��}E�5:�w��W���?�|���? @�� dWW�GG���;� �y����^�T��^��୊��-Q����k�c�T �!� L� [P�@��s�5�0�q4A�^lpH���2'��v�ܐ�Q�����B���1�y�n���i�`D�dN��5J�J��#�A؈NE�rkKޛNٞ�0�󩴈 {�m4 �g���D!�f�0/�E� �P�����6XYR_gE�4���N%j���A���Is�0-� � �N�x��'X����WA�أ5Ԧ:�� M`�!���' �|�a���x:|����y��gԩ��8�O ��5��'��^�}� %� "u�"�h�Ʈ�V Z�=O�+lx��H .�Lr���p;� K,v@Qj4�Cy��TB����Z��xmMΓ�+����n����+�T��hj�R�Uņ��Y�?*!�%J@H"��"QB��ƾۇ���'�l��ڗ!R��n��Wn� ����C`�GTƅ(�-on��!t-"�~5���Y���`�JZH������ɴ�ev�s�ؕ\���!g�@��^��J���f����>��C��u���v�p��3�go��ޞč ��t�-��b���英;W͋m�� ;��v�S�Xg�(�DO��h��Ƃ�+��pU Y�R�ƄK��S��*��d�ڡ> �oN9�vzg�Q�Z�?}���� �����I�h�B|?��H�$B؍k�K �gC�H=`�"��T� �3g.��� �@��B~� �'��0Ct!��Y��b�t��/�[Ah��<�;�W�f�����������$sA�E;E �cȸ�u2;[��p����HŅ��sa"���� &���$(���4���T@Z�Qܻ;x��^��=;:@Q�w����Rǵ�lл:9|s|�v��";yp����VG@ ��BEhB)� `��3����Tg'�z�]�T���p2� P�IMQh�^(U���T�� ���Z�W���&��/ d�F��K�}�W�6��"���9�Ce�&C����D��Na��T�E��b��0� �[.Y2� �N��͕�bG�.��0�޺�8�s�Xw��t*Ψq�_:�"�4����[U8�ZؙM� �0�I>G&�B�7�}R~��u�4bW�a��Yw,�(!d��Vy.<�fN"�;kiO�*5*��~��7�nlܶ�H� O��F���x`�o�ɛ�S؞r��C � ��M���((���'e*4U��0��W~���:kP�?��Lz�jao������V�XU"[���4�c:(��D��h�9a�2�+V9 ,I�g�P���Cx���0� �d0�� ���1�4����X�������A�hв�� �8Mp�뫋��ҩV���G��E���h�Bk6�k�]�&��].;3���Kk=���.op�Sa��d?%������D�FU��B�_�+(�תU@�j8'�Q��������!�j��Yo#%��ȼ%צ9r�O�m����_��e���2�5��V{Q!Au����M�Z���*!�UY���c)�����*dk.`��pi�P r�����qa�%��������߁HA��_#�(����(d�ɖ�Tz��������N��B�w��؈N-&��I���۷��PF��%��:v-�����R��bV� P�d��*�q�Z�A��:Y���-��[�-��5��В)TNJ�6_j��E�;�4},��ͭ�\q�1�B��i7$_�$6Q�=����}��4ɧ$3#-1��6L48����@�H}�����cL��SX�8Y0��磫kX���&���|����N)���1��>�+��L���J�)�<� �5�ټ�$dM� 5��)�� O�FE^C8 � ���$ A�{Qi@����Ip�Q*&� �) �!�V�9ԩw�:WWpE�����Cq� �mJ� ��Y.��tL$U8?�)�.f�D"�E)T�C�N���Өܹ�������Vcw������G�ۏ��;�F�V��s�����|�RhV��RO���O>�t�����nB(D�/\� �Ҵ� ���P� x�B���1���P�W ꔌ� �2r���j��8��`tف�<�A��h�[[�Z UlXV��Y�Ȓ�Y�Q�x��C�����=}AuB ��v�2�t2��d�|�������;::�������zgg{d���A�~��C��}�w�$�#��9!����=������4�,���Y�,��8MƩrJ�Kj$]}h�b���c)��y�'8��IW!Z��a4N�<*@ BO[SJ�$�D4=Z�&L88��QO���r3�i�D��i��h�6J�#3����� �AV�-2:ۚ*&zC/lo�V�);9�6��aO�����D�J���`4�L)e�I�*w�Ͻ�����U�k�u��i �`R�I�P�w;�?���˗����/��䫯^T�P_.�^��PMR�w� T�p��}�b�o#>�˦��{�(��@�N�"ˍ� �!�� .���7T�S�#�R� 9k�LD�H6�V�N=�"��F(�#��,;���7?��O���}��ų��7���"9����r��R�r�%�U�� �ݙ��eո��� �R=�=Ё �A���� �j� \�H �4� '���c$�̢ D��J�� ���M�A"uZlxz~~?����`RF��'/=�|�ѳZcG�K���H�Q�AfG72�����J��������b�ޮ�w�Y�38��yw^�ַvUۻ ^�a�z0��{��e*�'fZ�)p5�3�Y��p'�s��D'��K"�~��=�c�$� ��5�w���}����B��Qd&I��ǧ�9M�{������թ���7r~��}F2�qW�ELV_Tz�o���,��V��v�N�c�׷/4� 4�fH�7��8k��4:�ۗ�@$�pG\�F[�zH�3'|��0�"�MX 'e�0�l挠8�g�@�-!�>�S��C�^�I���@�$���82-)t �9���4� LȚ���[�*�����i%,Juo0�΂�.�bRt�}�ߺ��ׯ^����ɤOe��� i�s������`]�����<��I�b y�`��>Y�,��)P�Nr ��jM����,P�*_�E�aU$����i*�GH�$c[ �4�B�޽�:u c���OPd�>�����Za�N��\� �MPN}��N ���$�%�LT���ܧ��b-��d\�Mq�$�U�XKՑk4����ؐj@�Z��v�U��Q� �Kh/�@ !���u�X��Xف��{�t�(�̐���w�G����Šs�DV��5J�!)h� w.�OO����E���!� /.�/�{0����zk�C �O:�!�$y�c�^躜v�.�e�n����"����8���C�����S���S�~�������=k���r-�/7�c��V�k�;�m9j�0�_�y"�/R�Vr_��ƈ�$�Ս?��v�g��8s���1NM���C�N-����ֶ*��/|�r���FW-�kv�����Z:�8��ǡ7�9��<%��*.�gn�֤S����Q����6Q��J�|��ڄ=��r8F؁�DۯRS�;C=��CY#��& O�9�[x�l}rv�nM� �CX.T�� ?�a�IB3{JE�����j���#&V�0��Q5~� Y��;~'��� d�;�d��dMK��XR���4!c��5��7|�_���KB��KU�q�\o� S�r��#�Tv2(*���W��������o��/��o�ۯ���l| �����i'�ш�9z��$��A:�z�jMe[`B$��>���W!�i��%:��W&���{n5WJ�cϳ��Njla�)NV�A1@�:T���?}���������>�����}������N�1�Q�?���tB��7<��-Aģ�� =��nǞ�@���� P|�Z�� y��//PVx!U�0��`��!9bZ��It�랈 w��7������0�d�z�dc�;����i��@j�*��<��m��:HtZ\��И-�)�H�R=�b@��P����4�8r ׬����� .�\ M{�����-���x\�"p;��<���00;�1�R䆻��_� �� ���땹���B�Q�^T����'&m�,ob�G�yv� 6E�� .��ޠ�==:~��޼~ mc�U��۳G{[�ӗ�: ���^���#4F!PG��m��m �I�Q��wX��kR\6��'�.k�@��R�L��j�M�l����r ����?и0C��o޾��\�ڭ'O���0���]b V��������}�\!D��J�Hf4%�6���И�IՃ�\@�m�۲���(c�\�lT��̻L����j������5�#[���&� ��#���F z��/z��)S- �!G�����U~�-φ���8�ǝ�3t�]�s~yv|qz|~��W'�\��p -Û�X��*C�C�mc!���=Ja�R�?�^l�5 �N%��֩�-T�.��,D������w���|,���X�����XR3>|�V��Z�HMu<{kS��NB4���,��"C6d�gI��h�Q`�N�;6T����ɟ93���*�ctJ �Ja��խK�� �ZR8����W)j�b��&f��^:@��e-*e� �O��Cie�֧����љZd��%�1p8c+;��K�Q>H�������o���w�;;>����v�b��H//D|�Ǔt�Eu\�ۄ>�.D�H(�&4�s4"�D}�S�1t� eQ4���+$��7��-� -��J8��)�O�31%��Mж��#k�9y��4u "����Y` �&i�jӢ\�����aު;�K�3+3��&�6�Y��1)�~9�9�Z�h:��F\tXQ�}JU�^vD�уC�d �^�D�K���۵�N���,�+�z)רL۵�Vm�S�nէ�ڸQ�J�j����Ⱅ�f���� ��Y���wջ<�<;������@dK�� bl�(_���[ɬߺ��� �{x�[@�S�b�f�:��Ғ:uCd_��{�C�Swx:|�������<��|���.�&��^~-g�r땚�>�{n����)Y�=>g�����>F�߾�d.��J���) �E�����9%�b|�f�j��8a���| ;t�(ʖg [E�`.@B�$�޶Q%1Jd#Ԃ����/2cr�{ЖR��v��i6�G2�疁=�d��� ��0A�ԚR��E�՗T)�0���r�km�"2�x7"fA\K.e���3w��@�8{�����������������z���^�Y��4�n�', �C��ob�������]�`W�� ���Hɡ�$������~8����.{C8� _C��J�ݔ�#���}1M+D�60g����B6���,���[���N=EBR�S�N���a��.B�3�h��.��j�R��W�F�� �Ќ`7�rD�|�RC�c��Yt Il�H U���.e4�� �j,6�x@%_b"w���������y���e���=Z�c�Z���Q)�k�F�Ю�ŝfy�]�mUw�+{��V�ԪZ�r�\�]�Vap$r+ IB��,U�� �^�r��������ځg�4 &|0a؝�Hv��$F�W���d��K�M>VW�=DWE��ð�6�9�������}'�?��;��#�ýogؘN�<�Y�l�[���S�}N���q� ;����xD�M-ՐY�T��o���b�Zj.I x���b͕�gceK���Eh�s)P �I�l� �&rDc��kond�/�쨁�a�ţG��v8���$�oW�ls���&r8�w՛�ѝ|�I �?P��E%�E����R�`��B6ǔ�YU�n`�c^G�C���#����������V���_����[uX���RE�C�B�7�*�;!m:����6\�� ��;�r�"�Tf(�2���sڦ�Ì�(a�J���I-�<ݹ�X��_���Z)(��:5܊��� ���ei�������w��H��@��!��'�5�,���,1'� ����]ѵrX�I@��)#���6�#�) �@�����+A���V�o} ��z<�l��ȇ��?\VMD� y!�CI>���@\��̆�<'����5��P!��[��b�^j׊�ji�^�i��ڵ�V�Z�2�ݑ� I���Ѩ��[[;{[{����Z����'������[G&�*r����a�����j�`u@1�0���S�G�k��-U�+�f��Ѣ���62�M��-%:��?���� w+��<����b�ə��0m�\�2�]]y����l� �����Kz� [���ڌ� �����|#:���̺&I$p/�R����|���������ؚ#��|�-�Oí��0��w��#�lfy��x<�t�F�"**�+Q �?�$;��K����/��3]���#� ��ܓ���Hf-tNj�a��@��ZX�_�Z-V��LH�@q��&eKSfA�����PA��3D+�6��0w"�C&{��&ë���ea4ڮV���<�ن3�ɸ��)P���\�/�?B{%V1��w,�9�Pjo�s�=�9����TH��G2l��bRKP$�.��j��h7j�:� i��E�`�L}N)�LSV���ÀE �**-���R'.�. �LNPF�~���Q3��g%xP�7o*�ZblS� ���$zJ�z��{TI,�'�����+դV�6�0��+$�i4@���m01��3�D|��r�C$k6[ T�{����� ��ݝݝf��N� s��5�de��C�B�Q� �j�UM1 �*< �xJIF6J���#�� |;���Q%nS�L�p����}<�+}��w�6|rv�cm�Z�47�����mW��1���m_��j�N�t F�ׇ8� CK>�_*�N��TL�H�"¤Ơ`C��TO�#�4���,����Y�0��� �¶�9�þ��z���>�FԮ$_�C�V���B$�eI��UZ�2e���9�œ��5�jڌ�e�df������6G���ü�B�!�(:�5F�F�>���*�1�RM@L�H64@�Gd��ز:��auB &9x'A�8/O&O�����߼��t��x�5�@�A(�n0 Y&���l�Zd�7t;!��ŬS�+�8r%_��+u&� T6��z�ڪo�m�>y��t���*Ջp/��]w�0�!v�ZB�@^iV8&�f���R��,Mi�k�N�8M��-�1ë�����yu�<�jԱ�^F��C~�ь��&��x�����(\!bG�+nVf����I �5ֱ�g����c4��� 7�����z��xs����)͆�q77����sp6��D�MQi/�#�5���p��=�2�P�H�D�ہ���Qː���UFn�Qoܿ�C�x�}����u3F�7�XDZ:$���@�1��T�Dk� �7>��䞖��c{��O睲�IjY�j���<�Qw���?ӵ�3ǍX���K-7���ę�;Ȁ�~���8�J����]q˃N3EO���~=a��wb�f�1+�� �ۚ�`b%�n4X�H�1C � x�)y�r8����K� ��H]����2��`D ȇ̢E�$�8YSC�,\8���� 4w1<6/�W4���S�p�o�\�`_4��Q�kL� ��hj�C$��!JP�N܅���#g� ��;8��Qf�c�C�4��2��~�d��p:$6�uJ�C���e\j6��C��^�b�L���÷�~�8>������_|���#Զk�jH69�1�O�w�D�~K ��S��9�=!I�G�4�ȐŮ(��Yy�(���Ҋ} �T�Q��Z�ʐ�:�����h2����'��-�����L�;�l���%U,>���|�8!���7o��:0r=}�r9��Qh F}�=J�H/a�w��!��XOo�W�Y��V2����� �j@6��������ď�2X�4���>�hFEN�.����I��k��B���BFG@~dϖ$C#K�=4����+D Hy��6� ?�&��!�J�-fek�Hg3�z��8>�*P�U�,�g�)�N�3�U�����n ����}c���4��C�4���sA��?~�:&��,�Qu�C>��t�T2��j�:�I⤄�Y��rS�.����f�}o�?�z�e�� �x��ի�V� �c� �0���5�^���dB��2�M#Q�(�kĈu�����5�Pbm�DN����AJI4��7��b�s�ZkC�l��7���;��Q~T�r��N�ә�ey�q&�h��#> ����a�<����ާ���3��!He�q$x!�d���P�ɠ?�x�J������!�P,��c�sކ��2��O,ER�9}�>�F�3��(�IKE����+}�,pO��0��j�2Ӆ�H1U��n� ~�p�J$X�ǐ��������;۩', ֳ�.E�L���N�-�8����ː�{@.�I���H@_/���n`����5� ���l��Ć5��ڮavH��� ���5h�װ��Fu�%:�2�SI��ȕ�ou�1 a�]�SwO7w��W�i>Nvf���MϚ��0g���_l�J�`���-Y3<���f6x/W�[_!�N�,�*ř25�$�PB�lZ��aH��0ě,�G��=&��X�zэ��k]'Ґ����� ��Z㔥A���:��Ƭ�7�g����5fY�A'�O��N&dc���3O�L���d�`+FAcW�������Œpո��a�Q������ A����n�#u��%�Ԟ5�sF`� ��p��#W~�%<CP�,t�V�֨8.�����7&��?�Ap�z}�'���U�ڍ6LRx>G��>L;��p@� A��C�zM�DkɇK�����'��E<��YY gB/�U�9�J��8P�.dٔv�o-�_C(��*�D^NX�f����ћ����o���_��}n�Dnr� �yZ�'х��}Z-�X2�F ���9�IU�`Ϲ)���Ox�䄨̻l#o{�H���~kSXX�Ӥ�f�v��O8x2�GIwa�gj^�.3w��87"�J��_=I@Z�-%��gM��C�O' �!t������ WDhq�� >����*5��&�4��zu�r�������o��w߿����˷WG���n�?�N�u� ��3��GGg�G݋��x\G��B @��d�X@ڣ����X�l3�L�yLgt�'�8}�E��$>������V�0'JM���E��}�YN�vA��u�q�bJ|�P$��2�*��0z������_����|����Q/��Q|���������a���xtuݿ���}/�S��B6��w��H���l�-��X63�*��sc*M'o$Q7�B8!/)}�e���4Ӎ���Xa�q�jf�-���E��� ��C8h��>y� ��s��l�7/���^^c����ίYRF6ą96^dq��Cl����*7-랊tBU����Ɩ�6�&�<� �3�� 4��.2s�[�2|J�b�*���Q��Z��i�]�(���,:'���/}��j/�?��h�.�׿��x&B�>�@�25��(�%�0�L�B�{��>֪w�䮾�ܮ��g]�_�:�����8d>�}FkN{�G��f\|�� qI�ャ{:YїW��gn��;q�I5%�y���َN✁�B)8MA�pn�#�`�#f_�S�G�E1['X�ӣ�cX�A�^�x�����E���/ �7$�W����m 0�Kx8]���Í���'�}����cPz�[����,�OƓ�U̶�UZ�/��ɐg�ڂ�Gh�`WwЙ��Ue�J� �:�.��Ҹ^J|����V �2K� ��S ~��k5؎%`9�̝�9*�>���'��2Lk�y������jV ��p�A�@��b9�9��D�J�Ae��� �R�OMN��Y�,XbK�$��W�ح����5��[)������02�v���l͉�~RA���L?�2t*s~�GۛN��y�Z>���VFuS�Zj����;�"s,{fO�;[���T�6|�Xߗo�%}��t���2��*G=tL�=�H�V.=ǿ؝8��*�����L���+�]�P4��s Qf�<{�]!w��|չ:9??<�w�������o_����_�H��9^vf�Qi6o�5��g�8��^��^��w..����G�4� !�!Rv��/����R��$���rc&��n�R�TB��m^��)�E e_|�|����T��>LU������e �;H����ʥ�w��7+�]O�/�(Ĭ��9#�!���g�tD����NO��t|� e�P���^�ӧ��>����P����ވڛA�O����D�Ud�F�7�}�M��J���Ê C[��O��fP˦I���Q�Ʃ��0�� ��"n9����a�v��^���#;�g �&�D@���� [�<���#�����5zݓ�O?}�y��M��i� � Q8��3����f��I� ���U��&�3xA5��Px/�5^q)#U���� {���>!�: {"�3�d���#%r)���!5�NѕJ��V3�(jHlr�?���� r���j�d#�%]��H]U�WZ�J�T�*���j u����eB�9�~;9�)IMz*PZZ��LR��u�M�4�^]x�` ���Y����8��� ��d^1�e�H7{��R� 4ehJ�(k�����P�*O.����������������������w��~m4k΋�Y�5)6g�v��W�=�5�O[���n���OZ�����v��Zi<�8<:x��������l0 9)Wa����eBeQ k0����`���pb4)@�;�8��|�H����d�M*���+؄MM)�PQr�C� 6H%�:+J��Z�U$}�ajc�MTh���ߴZ�j0� �O�޼zy��5���=��g/o7P�m��.f��X�ܖfQ��4SU�~fvDjS�9�#��O�qSd��,�J�����&�OM͘�o��ҲV��|_(����E�-�t�0�'��>�3�S�B�J|�K c|���6u~�7X�@�mʍp~�?]���/�8S�Ub�*�t�k���h0 @ �e%h:8�+X�Ė^��--���셦�.G 3!�� O2��gM �D����eY�E��b�z�ϗ����d�\�$��x����ک� ��+w` �%��5��v�DKd��>i���Úu7���M����~e*y�'p�EH:C����� �/���}�r�.�'�}P���O�n�̳�ʣ�ƾ8�z��o\����Ƨ��6~�J�w�?�z����qu��|�5����nQ�}�xhg��1t�-V�>�:ug�ڶ������:؝��}>���MC����Ge�P_���R>���o3Q���>9y3��l���-?���<ϧ�w��'罳 �.��W�^�4��J�V��Uo4+�v�Ѩ�w���6��mm5�;[��vk����AZ�mP��&j碚nm?0���� �j�Tp�-�K1IS="i�Q� N�=�!��3�DX$",�o��C�]Jo�����i;|�����R�N��k�@w���,��3XK-�Z�#�懙 ��Hcp���]___^�����V���O�>z��ݨ��n�{9B���H$�*𵂙 ���zL�$�a҆��Hz�&ҥ3)5:��8iB�)��ώ�P� I\\QqL�zu}���뫫˭��'�|��T���ǬpPp����g$K�##�p�*�}d͘T+�Vk�Yo�E�f;i`��ҀRD1��ߌw�!A�ʏ���W+�'9�V������p�����բ{� ��u���2��� �準ܒ6}�7��q�r@ZtfE� Ry��w�/���I�9+�g����U���C��DW)���i�s�N��M��9G���H)]�x+A͌}ه�L��N�VG����N�n�K����*:��є���zU�aw�b����0:%�~A����6:e><��@�'��u�1=!5�������O?���%dZ�F� ����S/Wڵ�V��SE��&>6[�vv�wa��F�f �ݪ�:R9W�r���c�$�D Fꋋ�wX�=�"e0*P�b�u�0J� +�����e�J4�hZ7f0_��n�Sp���9KČ���ۆ��FI tJ�ᄥ��a�I~Җ�����D�(�!֌a;�K������ z�����/|�����sfvڍg�w�?�{V�@�)�P�� ����IC�� ���z�0�h��H�`���w"YR��wk1s'�"X�R�;�h�Y�����d�� Hh����ӓW�^�V�l5_�x���M�$���<*#T� �:iyH��JCn��E�R��͇�,�����o����4�L]�T*�'�%�W2�D��dTI�Vsv 6-�,� tJgevP.�ihH�O(i6��7fB\H>�H@� Q,6P��qq�}'��L�):�#��Y� /�\F�N� 5�I�>)֧�ƴ:�ȗ�3T��$�Áz�56��ق%4d,���(� _� 3��Q%t�������ѩ�#��f�̾�1(/=��</8� �Yl�WN��|LN#l��X��įօ�vj�種���xp��=`7�^�ؑ��\�$Oq�. ���8?�t���֝΍��6�]������G$��Lߔ7�_�[��?�l�Mw���;��t��6����^��X�/Do��r 53dQL}���pC�;��[�׉׃�=�b�R��2m"����������������ȒЮ�U[��v��D�:�Q Y���-�������n7��*�Kr>�H#�_�{�7�^��k�������O?�~����&2�~�:�~�dAs�b��!'�a�Sx�����<�'{῀��,���>֠~�5���� !vo��$� �B�yVA�A���ЁE���r��@�1��`Z��.� ��;z��� j����矯OO@?�G�gϠ�N�<�S��O�V ٓ�s�N�� �������WH�����\41Kֈ���sJ� �?��4a��a�U/'V��T�� rT� ��F���.��Z�֋����b�,z��>�N��h�ΖWl�UeN��\�Y'߆d�a�����֨5���@P����P�F�a�[�}+��C�b~5a��af�+�S��ɰ�������p�n`64b-􊽘�FgSnd�Ů�����]�6Q��h��F���H�bC^�LU ]!��$�G�ln5ЩY�5/5�F�\C��vy:�&%�"�0�wCv�x�/*���6��MxV��,:E�FɰA����@�1R �SVC����>놆�-Ӱ5��z��v��������6���z�ɡ-��P@(Z���T�[|���`O2р����> 7K�O�Hz ��}�����L�!��@���I"�F���xo�2u3ī��IX{�t�p�(o!��7vc��b%��k� aM�c���~�Y��[`DŽ�qA��6<Q��aa���aV� ���h��\�m�ڇC�Cs8�8L��W3��à�`]`�jq�y�Hu�/����~z�&�nG�;�d�xv+b�����񺆑[��B�u�� ���0����k�K�2���ŕ���k"�@�8Hss0���Pe ������z���p�����Fnr$a���ʻ0́� n�Z.4�&rI��m������!�5�Ew�Z��$�(F�X�V�A Oj�P߻�����C6�ˋ�5������E�JSn���:��;<+����jFE)xMW�S0]q&� �_